DataLife Engine > Viața de partid > Să muncim în interesele țării

Să muncim în interesele țării


23-12-2016, 12:47. Разместил: redactor În recentele zile de odihnă, comitetul raional Cahul al PCRM a ținut ordinara sa plenară, la care au fost supuse discuției totalurile Congresului VIII al Partidului Comuniștilor al Republicii Moldova. La lucrările respectivului for de partid au participat 19 din cei 33 de membri ai comitetului raional, precum și activul de partid, secretarii organizațiilor primare ale partidului, membrii comisiei de revizie, oameni fără de partid. Din partea Comitetului Central al partidului, în cadrul plenarei a luat cuvîntul Elena Bodnarenco, secretar al CC al PCRM pentru probleme organizatorice și de partid.

Să consolidăm temelia partidului

Regulamentul de ținere a lucrărilor plenarei, aprobat de comuniștii cahuleni, — a ține forul pe parcursul la o oră și jumătate, — a fost depășit, practic, de două ori. Și asta pentru că hotărîrile congresului — principalul for de partid — au fost discutate în mod amănunțit. A necesitat atenție și actuala situație din țară, dar și un larg spectru de întrebări la care comuniștii așteptau răspuns, bunăoară, cea referitoare la reforma sistemului de pensionare.

Congresul VIII al PCRM, care și-a desfășurat lucrările la 19 noiembrie a. c., a pus în fața comitetelor raionale de partid sarcini concrete, despre care în raportul său a vorbit primul secretar al CR Cahul al PCRM, Petru Burlacu, delegat la congres. În particular, raportorul a subliniat faptul că o deosebită atenție trebuie atrasă dezvoltării și întăririi organizațiilor primare de partid, care sunt temelia partidului și care leagă partidul cu alegătorii.

Primul secretar a mai subliniat că procesul de pregătire pentru alegerile parlamentare, — fie anticipate, fie ordinare, — trebuie neapărat să se afle printre priorități. În acest context, Petru Burlacu a indicat asupra faptului că sprijinul moral și spiritual pe care comuniștii îl oferă populației împilate de actuala guvernare liberal-democratică le insuflă oamenilor speranță într-un viitor demn.

Despre munca organizatorică și de partid, înfăptuită de comitetul raional Cahul al PCRM, a vorbit în cadrul plenarei Olga Filipenco, secretar al comitetului raional.

Potrivit ei, campania de dare de seamă și alegeri care se desfășoară în organizațiile primare oferă posibilitatea de a soluționa multe probleme interne. De asemenea, a adăugat secretara, nu trebuie să dăm uitării și să lăsăm pentru «mai pe urmă» tot ceea ce ține de primirea unor noi membri în rîndurile PCRM. O atenție la fel de importantă, a menționat tovarășa Filipenco, comitetul raional o acordă în munca sa abonării la ziarul «Comunistul».

Să ne unim și să muncim

Despre recentul, al VIII-lea, Congres al PCRM și despre actuala situație din țară au vorbit în cadrul plenarei delegați la congres, precum și membri ai comitetului raional de partid.

Olga Zima, delegat la congres, a menționat că pentru ea a fost îmbucurător faptul că, în contextul complicatei situații de astăzi în țară, laitmotivul luărilor de cuvînt ale tovarășilor de partid a fost că noi, comuniștii, nu trebuie să ne împrăștiem care și încotro, ci dimpotrivă, să ne unim, să ne susținem unul pe altul, să ne abonăm la presa de partid, să nu uităm să achităm cotizațiile de partid, să întărim disciplina de partid și să muncim în interesele țării noastre.

Dmitri Berov de asemenea a participat la lucrările congresului. În luarea sa de cuvînt, el a menționat că în societate crește succesul Partidului Comuniștilor, care atrage atenția societății asupra activității ineficiente a guvernului și asupra primilor pași ai așa-numitului președinte nou ales, deoarece aceste structuri nu îndreptățesc speranțele populației: «Principalul obiectiv al comuniștilor din raion îl văd în păstrarea organizației raionale de partid și întărirea organizațiilor primare. Noi, cum se spune, întotdeauna trebuie să stăm în front, adică pregătiți de luptă. Vă îndemn pe toți să ne apucăm în mod serios de muncă, să nu disperăm și să fim gata să ne încadrăm în luptă, deoarece miza este foarte mare».

Comunista Tatiana Hulub a vorbit despre faptul că, deși lupta în opoziție nu este dintre cele ușoare, comuniștii nu-și cedează poziția. Acum, a subliniat tovarășa Hulub, este necesar de a acorda o atenție prioritară muncii în mijlocul alegătorilor, pentru că, după toate cele ce s-au întîmplat la noi în ultimul timp, ei sunt dezorientați.

Doar înainte!

Elena Bodnarenco, secretar al CC al PCRM pentru munca organizatorică și de partid, în alocuțiunea sa a remarcat că PCRM este un partid unic, de aceea divizarea de tipul «voi acolo, iar noi aici», pe care o fac unii dintre oponenți, nu se face și nici nu poate fi făcută.

«În fața comuniștilor au fost puse sarcinile ordinare, care trebuie să fie realizate. De asemenea trebuie să fie realizat și Programul partidului. De aceea, la etapa dată, este foarte important să fie pusă la punct o relație inversă cu organizațiile primare, care, după cum în repetate rînduri s-a menționat, sunt verigi de legătură cu cetățenii țării. Noi avem nevoie să știm precis ce așteaptă omul de rînd de la putere, inclusiv de la viitoarea putere. Este foarte important ca Programul PCRM să coincidă maximal cu doleanțele alegătorilor.

La anul viitor, noi vom marca 100 de ani de la săvîrșirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a schimbat mersul mișcării înainte al omenirii. Haideți să avem încredere în faptul că anul viitor va deveni și pentru timpul nostru unul de cotitură. Noi am trecut prin multe, ne-am debarasat de balast, în partid au rămas doar cei care au venit în rîndurile lui din îndemnul inimii. Au rămas cei cărora această idee le este scumpă și pentru care este importantă anume această cale. De aceea — să mergem doar înainte! Să obținem puterea și să readucem în țară echitatea!», a încheiat Elena Bodnarenco.

* * *
În rezoluția adoptată de plenara comitetului raional Cahul al PCRM se menționează: aprecierile și concluziile expuse în raportul președintelui PCRM, tovarășul Vladimir Voronin, să fie luate drept linie de conduită în activitate de către comitetele raionale ale partidului și de către fiecare comunist; biroul comitetului raional să întărească legătura sa ideologică și organizatorică cu organizațiile primare ale partidului; să fie intensificată munca în mijlocul populației în scopul de a aduce la cunoștința ei informație veridică despre procesele care derulează în țară și despre poziția partidului.

Marina Țurcanскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад