DataLife Engine > Tema zilei / Societatea > Ratingurile — ce spun ele?..

Ratingurile — ce spun ele?..


23-12-2017, 13:59. Разместил: redactor
 
Dacă este vorba despre lucruri bune, noi, de regulă, suntem la coada ratingului, iar dacă este vorba despre lucruri negative — suntem printre cei care tindem să fim lideri. În linii mari, ratingurile sunt o chestie ingrată, la fel ca și sondajele sociologice, cu excepția cazurilor cînd acestea nu se fac la comanda cuiva. În cazul în care sondajul este făcut nu la comanda cuiva, să zicem, a unei formațiuni politice, rezultatele lui, la care mai adăugăm și gradul de pesimism al poporului, pot fi considerate relativ obiective.

Moldova fără oameni

Conform sondajului sociologic efectuat de Centrul de investigații sociale și marketing CBS-AXA, majoritatea indicatorilor ce se referă la dispoziția socială a moldovenilor, cum ar fi aprecierea stării materiale a familiei și a situației economice generale a țării, precum și indicatorii optimismului social și ai satisfacției de viață rămîn la cel mai scăzut nivel.

Doar 8 % din cetățenii chestionați consideră că în Moldova lucrurile merg bine, 3 % sunt satisfăcuți de situația economică și 1,5 % sunt mulțumiți de viața lor. Mai mult de jumătate din cei chestionați consideră că, în ultimii cinci ani, au început să trăiască mai rău sau mult mai rău. Și doar 11 la sută din cetățeni consideră că trăiesc mai bine.

Potrivit investigațiilor făcute de experți, populația nu vede schimbări pozitive în economie. Una din principalele probleme care frînează dezvoltarea țării este corupția și răspunderea colectivă a funcționarilor de toate nivelurile. Oamenii nu au încredere nici în institutele de stat, nici în Guvern, nici în Parlament. În comparație cu prima jumătate a anului, scade și nivelul încrederii față de președintele țării.

Sociologii menționează că, dacă în anii 1990 doar 25-30 % din populație aprecia negativ evoluarea stării de lucruri din țară, astăzi această cifră depășește cifra de 90 %. Și asta vorbește despre nivelul «eficienței» reformelor care se fac în Moldova — reforme se fac, iar poporul trăiește tot mai rău și mai rău. Fiecare dintre partidele care au venit la putere după anul 2009 îi propune poporului să mai rabde, promițîndu-i pentru viitor o viață mai bună. Ca rezultat, în țară au rămas doar bătrînii. Țării noastre îi este caracteristică migrația, criza demografică, lipsa brațelor de muncă îndeosebi în sate. În fiecare an, Moldova pierde mii de cetățeni apți de muncă, aceștia părăsind țara împreună cu familiile.

De rînd cu Hondurasul

De regulă, începutul anului se marchează prin efectuarea diferitelor ratinguri, inclusiv ratingul de percepție a corupției. Opiniile cetățenilor noștri în această privință le vom afla, deci, la începutul anului 2018. Dar avem suficient de multe alte sondaje în care cetățenii numesc una din cauzele situației lor precare — totala corupție la toate nivelurile.

Conform indicatorului de percepție a corupției, care a fost publicat la începutul anului curent de către compania internațională Transparency International, Moldova cu fiecare an devine un stat tot mai corupt. Ce-i important, doar pe parcursul unui an de luptă mimată de guvernarea coruptă împotriva corupției Moldova a coborît la acest indice cu 20 de puncte, ocupînd locul 123 din 176 și, astfel, nimerind în compania unor asemenea țări cum sunt Honduras, Gybuti, Mexic, Sierra-Leone, Azerbaidjan, Laos și Paraguay. Cu cît mai jos e locul, cu atît mai înalt e nivelul corupției.

Indicatorul de percepție a corupției (The Corruption Perceptions Index) reprezintă o investigație globală și un rating însoțitor al tuturor țărilor lumii în ceea ce privește nivelul de răspîndire a corupției în sectorul de stat. Cînd funcționarii de la Ministerul Justiției din Moldova au auzit rezultatele acestei investigații, s-au indignat foarte tare — chipurile, datele în a căror bază s-au făcut sondajele nu corespund situației reale. Pe cînd experții de la Transparency International, dimpotrivă, sunt siguri că indicii prezintă starea reală de lucruri din țară — țară în care legile nu funcționează, în care prosperă justiția selectivă și intimidarea avocaților, activiștilor și jurnaliștilor.
 
Din ceea ce poate fi trasă concluzia că așa-numitele legi anticorupție și reformele începute, pentru care autoritățile cheltuiesc mijloace considerabile, nu pur și simplu nu funcționează, ci funcționează invers. Altfel spus, ele extind și mai mult cîmpul corupției, iar în timpul acesta țara se transformă tot mai mult într-un stat capturat.

Conform sondajelor, cel mai frecvent se dau mite medicilor, apoi urmează sistemul ocrotirii sănătății în ansamblu și justiția. Plată pentru diferite acte permisive și certificate iau 80-90 la sută din funcționari. Și cu cît localitatea e mai departe de capitală, cu atît mita e mai mare.

Cel mai bun indice în ceea ce privește percepția corupției — 3,3 puncte — a fost înregistrat în Moldova în anul 2009 (locul 89).

N-au intrat în numărul celor mai bune două sute

ÎRatingurile — ce spun ele?..n opinia experților, ratingul eficienței băncilor nu este un temei pentru a lua o decizie referitor la plasarea economiilor dumneavoastră sau la atragerea finanțării. Respectivul rating mai degrabă constituie o sursă de informații cu privire la rezultatele fiecărei bănci concrete în comparație cu nivelul mediu al rezultatelor din sectorul bancar în ansamblu.

Așa sau altfel, nici una din băncile moldovene n-au nimerit în ratingul celor 200 de mari bănci — «ТОPUL a 200 bănci din Europa Centrală și de Est».

Conform informațiilor prezentate de mybusiness. md, sondajele au fost făcute în mai mult de o mie de bănci din 13 țări: Bielorusia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Ucraina, Ungaria. Unica țară ale cărei bănci nu au nimerit în acest rating curent a fost Moldova. În cele mai mari proporții în acest rating sunt prezentate băncile din Rusia — 40,5 % din numărul total de bănci investigate.

Două salarii în loc de unul

Concetățenii noștri primesc lunar în Rusia mai mult de 35 mii de ruble, sumă ce alcătuiește două salarii medii pe economie din Moldova.

Datele ratingului efectuat în Rusia de către Centrul de investigații etnopolitice și regionale privind salariul lunar se referă doar la migranții care lucrează în Rusia în mod legal. Conform acestuia, lideri în rating sunt gastarbaiterii din Bielorusia, Azerbaidjan și Georgia, iar concetățenii noștri se află pe locul al patrulea. Echivalentul în lei al salariului lor în Rusia e o sumă mai mare de 10 mii de lei.

Totodată, mulți dintre dînșii reușesc să lucreze concomitent în două-trei locuri și, astfel, cîștigul lor lunar, respectiv, ajunge pînă la suma de 40-50 mii de lei și mai mult. Desigur, viața lor acolo nu e dulce, în schimb, ei au posibilitatea să-i ajute pe apropiații lor de acasă.

Moldova fără dezvoltare

Indicatorul dezvoltării umane al ONU include în sine indicii nivelului economic de viață, gradul de instruire și longevitatea. Timp de opt ani, lider la acest indicator e Norvegia. Moldova niciodată nu a intrat nici măcar în primele o sută de țări.

Indicatorul dezvoltării umane este unul combinat și caracterizează dezvoltarea omului în țările și regiunile lumii. Printre statele din Parteneriatul Estic, la capitolul dezvoltarea umană Moldova este pe ultimul loc printre aceste țări.

Potrivit definiției ONU, «Dezvoltarea omului înseamnă procesul extinderii spectrului de alegere. Cele mai importante elemente ale respectivului spectru sunt următoarele: a trăi o viață lungă și sănătoasă, a face studii și a avea un nivel decent de trai. Elementele suplimentare ale alegerii includ libertatea politică, garantarea drepturilor omului și respect pentru propria persoană. În raportul cu privire la dezvoltarea umană din anul 2010, noțiunea «dezvoltare umană» a fost în mod esențial completată, însă momentele-cheie au rămas aceleași.

A duce o viață lungă și sănătoasă — asta la sigur nu se referă la pensionarii noștri, care demult trăiesc sub nivelul sărăciei. Durata medie a vieții în țara noastră constituie 71,5 ani. Un nivel decent de trai nu au nu doar pensionarii noștri, ci chiar și cetățenii care lucrează. La actualul nivel al corupției în țară, nu are rost să vorbim despre drepturile garantate la studii și la asistență medicală. După capturarea puterii în Moldova de către un singur om, la noi nu există nici măcar libertate politică.

S-au agățat de telefoanele mobile

Ca printr-o minune, anume datorită telefoanelor mobile cumpărate pe banii migranților de muncă pentru oamenii lor apropiați din Moldova, Moldova n-a coborît pe ultimele poziții ale ratingului privind prosperitatea.

În ratingul anual din 2017, la capitolul prosperitate Moldova a ocupat poziția a 98-a din numărul de 149 de țări. Sondajele au fost efectuate de către organizația britanică Legatum Institute. După cum s-a anunțat în mass-media, rezultatele sondajului se bazează pe compararea unui șir de indici repartizați în nouă grupuri separate: economie, oportunități pentru activitate de antreprenoriat, conducerea statului, educație, sănătate, securitate și protecție, libertăți personale, capital social și mediul.

Indicatorul prosperității Centrului analitic «Legatum» din Marea Britanie se atribuie țărilor lumii din anul 2006. Scopul investigațiilor făcute de respectivul centru este studierea bunăstării sociale și dezvoltarea ei în dimensiune globală.

Prosperitatea se caracterizează nu doar prin PIB-ul pe cap de locuitor și alți indici economici. În aceasta, pe lîngă multe altele, intră încrederea cetățenilor în corectitudinea desfășurării alegerilor și… numărul de telefoane mobile. Încă anul trecut, conform datelor globale ale operatorilor de telefonie mobilă, numărul de abonați în Moldova a crescut cu 2,4 % și a ajuns la cifra de 4,4 milioane.

Respectiva cifră denotă faptul că mulți abonați beneficiază de serviciile a doi sau chiar ale trei operatori. Iar telefoane mobile au și elevii, și majoritatea oamenilor în etate, ai căror copii și nepoți muncesc în diferite țări de peste hotare. În plus, indicatorul prosperității deseori este calculat și cu luarea în considerare a gradului de acoperire cu rețeaua Internet. Iar noi la acest capitol stăm relativ bine, ceea ce se datorează programului SALT, care a fost realizat în anii guvernării țării de către PCRM.

Femeile — jertfe ale violenței

Ratingurile — ce spun ele?..Moldova a intrat în numărul țărilor cu cei mai înalți indici privind nivelul de omoruri — 5,5 % la 100 000 de locuitori. Organizația Mondială a Sănătății a efectuat ratingul numărului de omoruri, în care au nimerit 50 de țări europene. În ceea ce privește omorul femeilor, Moldova a ocupat primele poziții în ratingul țărilor europene.

Conform datelor Institutului de Investigații din Italia, la acest indice îngrozitor pe primul loc se află Letonia, iar pe al doilea loc concomitent trei state: Moldova, Bielorusia și Lituania. La fiecare 100 000 de locuitori se comit 2 omoruri de femei. După cum reiese din statistică, în majoritatea cazurilor asasinii acestor femei sunt soții sau concubinii. Principalele cauze ale acestor omoruri sunt abuzul de alcool și gelozia, care, în majoritatea cazurilor, este provocată de consumul de alcool.

În Moldova, numărul cazurilor de violență în familie, ale cărei jertfe sunt femeile și copiii, crește pe an ce trece. Conform ultimelor date, în statistica generală a infracțiunilor legate de violența domestică se mărește numărul de crime cu caracter sexual. În ultimii 15 ani, acesta a crescut cu 40 la sută.

Dar sondajele sociologice nu reflectă tabloul real, deoarece în organele de ocrotire a ordinii de drept se adresează după ajutor doar una din zece jertfe ale violenței domestice. Majoritatea din ele sunt locuitoare la sate, cu un nivel scăzut de educație, care doresc cu orice preț să-și păstreze familia, chiar dacă aceasta nici pe departe nu este familie în adevăratul sens al acestei noțiuni.

Fondul Save the Children («Salvați copiii!») a alcătuit ratingul mondial al situației fetelor, în care Moldova a ocupat locul 52. Datele respectivului rating reies din cinci parametri: căsătoriile infantile; sarcini infantile, care nu le permit fetelor să-și continue studiile și deseori conduc la sărăcie și la excluderea lor din societate; mortalitatea maternă; numărul de femei în Parlament și în Guvern ca indice al locului femeii în viața socială a țării; numărul fetelor care absolvă școala medie. În mod tradițional, cei mai proști indici le revin țărilor asiatice, însă foarte degrabă de aceștia se va apropia și Moldova.

Coeficientul NE fericirii

Dacă ar fi să ne orientăm după recentul rating al celor mai fericite țări din lume, ar trebui să spunem că Moldova este o țară extrem de nefericită. De aceea, la respectivul capitol, ea s-a plasat pe nici pe departe onorabilul loc 96.

Cetățenii Moldovei sunt oameni încercați de viață. Și cu cît mai grele sunt încercările ce se abat asupra noastră, cu atît mai tari devenim. Ne împotrivim în fața lor în tot felul și astfel, pînă la urmă, ca printr-o minune, supraviețuim. Pe lîngă asta, în ultimă instanță, al 96-lea loc din 156 de țări — nu-i chiar atît de rău! Cică, în Africa e mult mai rău decît la noi. Și asta pentru că noi ne-am învățat mai bine decît africanii să ne abstragem de la situația reală și să ne căutăm fericirea, chiar fie și niște picături de fericire, în oamenii apropiați, în familie, în muncă — cei care o avem. Pentru că, în ceea ce privește noțiunea «fericire», știm bine — de la stat n-avem ce aștepta.

Pe de altă parte, toate aceste ratinguri sunt destul de contradictorii. În luna mai ni se spunea că fericirea e tare departe de noi, iar în martie, conform datelor publicate în raportul World Happiness Report, făcut la comanda ONU în legătura cu Ziua internațională a fericirii, Moldova se afla pe locul 55, întrecînd-o cu două puncte chiar și pe România. Rusia s-a dovedit a fi pe locul 49. Adică, dacă-i să credem, orbește sondajelor, timp de doar 2-3 luni Moldova a coborît cu 41 de puncte spre NE fericire.

Fericirea se mai apreciază și ținîndu-se cont de nivelul libertății personale, de nivelul dărniciei și al filantropiei, de percepția corupției, de motivele care au provocat bucurie și îngrijorare în zilele precedente sondajului.

Potrivit datelor Institutului American de Opinie Publică, în martie 2015, în ratingul celor mai fericite țări din lume Moldova s-a situat doar pe locul 131 în rîndul celor 143 de țări investigate la acest capitol. Adică, s-a dovedit că majoritatea locuitorilor țării noastre sînt foarte nefericiți. Și ce anume i-a făcut pe cetățenii moldoveni să cadă într-o depresie atît de profundă? Nu cumva miliardul ce le-a fost furat?

În pofida la orice

În ciuda tuturor necazurilor, cetățenii țării noastre continuă să iubească lumea. Moldova a ocupat locul al 64-lea în ratingul privind spiritul pașnic. Pășnicia noastră ne și menține.

«Indicatorul global al spiritului pașnic» îl formează Institutul economic al lumii de la Londra. La formarea acestui rating se iau în considerare situația economică și politică a țării, respectarea drepturilor omului, toleranța față de alte popoare, conflictele armate, terorismul etc.

Vecinii noștri de peste Prut s-au dovedit a fi oameni mai pașnici decît noi. România a ocupat în respectivul rating al 30-lea loc. Din cauze ușor de explicat, Ucraina s-a pomenit pe poziția 154. În ratingul spiritului pașnic, Rusia s-a plasat pe locul 151, iar SUA — pe 114.

Indicatorul spiritului pașnic este calificat drept o platformă de start a proiectului «Perspectivele umanității», acesta avînd scopul de a scoate în evidență interacțiunea lumii și a dezvoltării stabile pe planetă. Autorii proiectului subliniază faptul că acesta poartă un caracter informativ și nu exprimă opinii privind o țară sau alta.

Dar, cel mai probabil, spiritul pașnic al poporului moldovean îl salvează frumusețea. Conform ultimului rating al celor mai frumoase femei din lume, moldovencele sunt foarte apreciate, de aceea ocupă în respectivul rating al treilea loc. Deci, în opinia celor care au realizat ratingul, femeile de pe locul întîi și doi nu sunt cu mult mai frumoase decît ale noastre. Pe cînd noi știm bine că ale noastre sunt cele mai frumoase! Să ne felicităm pe noi toți că deținem o asemenea bogăție!

Pregătit de Natalia Ustiugovaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад