DataLife Engine > Tema zilei / Viața de partid > Noi suntem obligați să obținem victorie

Noi suntem obligați să obținem victorie


12-12-2019, 12:11. Разместил: redactor
 
O conferință întotdeauna marchează o anumită etapă a vieții partidului și a țării în ansamblu. Acesta e timpul facerii bilanțului muncii efectuate, al analizei acesteia și al planificării muncii pe viitor.

«Organizația raională a partidului a trecut prin multe încercări și principalul ce are ea astăzi este nucleul ei, oamenii prezenți în această sală și sprijinul din partea alegătorilor, deși mulți așteptau și sperau la altceva», a declarat Anatolie Creciun, prim-secretar al CR Briceni al PCRM.

El a menționat că toți membrii comitetului raional al partidului și biroul CR al PCRM au intrat în componența a trei comisii permanente ale comitetului raional: pentru munca organizatorică de partid, pentru munca ideologică și pentru munca cu organizațiile obștești. Ce-i drept, comisiile n-au prea activat, de aceea comitetul raional care va fi ales va trebui să manifeste o atitudine mai serioasă față de organizarea activității comisiilor.

În prezent, organizația raională a partidului numără 262 de comuniști care fac parte din structurile a 21 de organizații primare. Timp de 24 de luni ale perioadei de raportare, în rîndurile organizației raionale a partidului au intrat 3 oameni. «Față de fiecare persoană care intră în rîndurile noastre este necesar să fim nu pur și simplu atenți, ci să ne comportăm față de ele cu multă grijă și tact, îndeosebi acum, cînd partidul se află în opoziție și oamenii vin să i se alăture din îndemnul inimii, nu din îndemnul stomacului», consideră Anatolie Creciun. Cu regret, virusul trădării n-a ocolit nici raionul Briceni. Unii comuniști, inclusiv președintele comisiei de revizie, au trecut de partea altui partid.

În perioada de raportare activitatea comitetului raional a partidului s-a bazat pe principiile unei planificări pentru o perioadă de scurtă durată și pentru o perioadă de lungă durată. Activitatea s-a aliniat la hotărîrile Congresului VIII al PCRM, la rezoluțiile plenarei și ale Comitetului Executiv Politic, la alte documente.

Pe parcursul a 24 de luni de activitate, au fost ținute 7 plenare ale comitetului raional de partid și 19 ședințe ale biroului. În cadrul lor au fost supuse discuției cele mai importante probleme din viața partidului la nivel local și republican. Respectivele foruri au fost desfășurate într-o atmosferă de transparență și deschidere, cu participarea secretarilor organizațiilor de partid, care nu sunt membri ai CR al PCRM, a consilierilor consiliilor locale aleși după listele partidului, a reprezentanților organizațiilor obștești și a adepților PCRM.

Anatolie Creciun le-a exprimat mulțumiri pentru munca lor secretarilor Vasile Bajurean din satul Larga, Alexei Șiticov (Coteala), Boris Țurcan (Caracușenii Vechi), Victor Schibinschi (Bălăsinești), Vladimir Dobic (Grimăncăuți), Nicolai Cebotari (Tețcani).
 
Referindu-se la alegerile parlamentare trecute, Creciun a atras atenția aspra faptului că în raion n-a fost nici o secție de votare în care PCRM să nu fi avut nici un vot, iar în toate satele mari în timpul campaniilor electorale în componența birourilor electorale și a grupurilor de agitație au activat oameni fără de partid. «Asta înseamnă că noi cu dumneavoastră avem rezerve, a constatat liderul comuniștilor briceneni. Da, mulți sunt pasivi, s-au dezamăgit în toți și în toate, da, unii ne susțin, dar nu intră în rîndurile partidului, deoarece se tem, deoarece nu vor să-și asume o responsabilitate suplimentară, și asta pentru că numele de comunist obligă să fii un om activ, informat și responsabil. Deseori vina pentru aceasta o purtăm noi: secretarii și membrii organizațiilor de partid, membrii biroului, membrii comitetului raional responsabili de respectivele organizații de partid. Văzînd de la o parte pasivitatea noastră, iar uneori și lipsa de atenție față de multe lucruri din jurul nostru, omul stă pe gînduri dacă are nevoie de un asemenea partid, și încă nu se știe cine în cazul dat va fi în pierdere».

«Noi cu dumneavoastră n-am dovedit și n-am reușit să ajungem la fiecare alegător, a continuat Anatolie Creciun. Și, probabil, nu totdeauna am fost suficient de convingători. Mai adăugați resursa administrativă, presiunea, 200 de lei puși într-o mînă și pachetul de hrișcă în altă mînă a alegătorului de către concurenți, după care se termină și patriotismul, și judecata sănătoasă, și respectul. Asta e una din realitățile dure ale societății moldovenești și întregul nostru partid trebuie să chibzuiască bine cum să luptăm cu ea».

«Rezultatele modeste de la ultimele alegeri locale — 3 consilieri în consiliul raional Briceni, 1 consilier în consiliul orășenesc nu ne dau motiv să ne lăudăm cu realizări la nivel raional. Pentru noi acest rezultat obținut la alegerile locale trebuie să ne fie de învățătură. Trebuie să ne dăm seama că nu e suficient să le vorbim oamenilor despre ceea ce au făcut comuniștii în trecut pentru țară și pentru dînșii, că este necesar să căutăm alte metode pentru a-i convinge că, votîndu-i pe comuniști, ar avea perspectiva unui viitor mai bun. E o muncă grea, dar numai ea ne va ajuta să învingem».

Anatolie Creciun a menționat și faptul că majoritatea absolută a comuniștilor din toate raioanele țării apreciază înalt calitatea ziarului de partid «Comunistul». Dar îl abonează nu toți, deși la ziua de astăzi este una din cele mai ieftine publicații, iar pentru pensionari abonarea e cu reducere. Acest fapt e regretabil. În condițiile cînd partidul nu dispune de alte mijloace de informare în masă, comuniștii pot găsi multă informație necesară pentru activitatea lor anume în acest ziar, de aceea consider un lucru absolut obligatoriu ca noul comitet raional ales să însărcineze unul din membrii biroului CR al PCRM să se preocupe în mod special de mersul abonării la ziarul nostru de partid, astfel ca să-l aboneze toți comuniștii din raion, fără nici o excepție. «În fața noastră avem multe obiective pe care, în comun, trebuie neapărat să le realizăm, deoarece de asta depinde libertatea și viitorul Patriei noastre. Înseamnă că trebuie să lucrăm pentru noi și pentru cei cărora le este frică să ni se alăture, să-i convingem pe cei care stau la îndoială de partea cui să fie să ne urmeze — în numele copiilor noștri și în numele viitorului Moldovei. Noi suntem obligați să obținem victorie. Victoria Partidului Comuniștilor din Republica Moldova!», cu aceste cuvinte și-a încheiat Anatolie Creciun luarea sa de cuvînt.

La lucrările conferinței de dare de seamă și alegeri de la Briceni a participat și președintele PCRM, Vladimir Voronin.

COMUNIST.MD
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад