Tema zilei » Pagina 4
РУС. MOLD.
» » Pagina 4
Clasificaţi ştirile după: Dată | popularitate | vizualizări | alfabet
25-02-2018, 09:04
40
Categorie: Tema zilei / proces
  
Ce înseamnă globalizarea — calea spre dezvoltare sau, totuși, o tendință distructivă?
24-02-2018, 15:28
26
Categorie: Tema zilei / Societatea
  
Trăiască Moldova suverană, unitară, indivizibilă!
24-02-2018, 15:13
42
Categorie: Tema zilei / comsomol
  
Agenda plenarei, care a avut loc pe 24 februarie curent, a conținut cîteva chestiuni. Printre acestea — și darea de seamă cu privire la activitatea efectuată în perioada ce s-a scurs de la ultimul congres al UCTM pînă acum. De asemenea, în cadrul plenarei a fost ales primul secretar al Uniunii
24-02-2018, 09:05
46
Categorie: Tema zilei / opinie
  
Au trecut, deja, mai bine de trei săptămîni de cînd pseudo-președintele Dodon a amenințat să convoace Consiliul Suprem de Securitate și să pedepsească consilierii și primarii localităților, care au semnat renumita declarație despre unirea cu România
23-02-2018, 16:44
44
Categorie: Tema zilei
  
Această zi este foarte importantă pentru mine pentru că eu am fost educat în tradițiile Armatei Sovietice. În perioada constituirii sale, Armata Roșie era formată din muncitori și țărani plini de spiritul revoluționar. Fără această armată nu ar fi fost mărețul stat. Pentru mine este important că pe
23-02-2018, 16:06
28
Categorie: Tema zilei
  
Mișcarea «Moște¬nitorii Victoriei» activează în Moldova din anul 2013. Această mișcare internațională e relativ tînără, însă în multe țări ea acumulează tot mai multă forță. Strămoșii noștri ne-au lăsat o moștenire de neprețuit — faptele lor eroice, istoria noastră. Și fiecare din cei care trăim
23-02-2018, 15:33
32
Categorie: Tema zilei
  
Centenarul creării Armatei Roșii înseamnă încă o etapă importantă, încă un jubileu semnificativ al memoriei istorice a generațiilor mai în vîrstă. Și nu e deloc întîmplător faptul că jubileul de o sută de ani al Armatei Roșii coincide cu împlinirea a 75 de ani de la una din cele mai mari bătălii
23-02-2018, 15:00
36
Categorie: Tema zilei
  
Eu sînt omul născut în Uniunea Sovietică. De aceea, pentru mine, Ziua Armatei Sovietice și a Flotei Militar-Maritime este o dată importantă. De numele Armatei Roșii sînt legate evenimentele Revoluției, Războiului Civil, Marelui Război pentru Apărarea Patriei, alte evenimente istorice importante.
23-02-2018, 14:20
29
Categorie: Tema zilei
  
Sărbătoarea, centenarului pe care-l marcăm, a intrat profund în sufletele noastre. Grație unității popoarelor cu Armata Sovietică și Flota Militar-Maritimă, noi am învins un dușman puternic — fascismul. Datorită frăției și bunei înțelegeri am salvat nu doar popoarele noastre dar și toată umanitatea.
23-02-2018, 13:45
29
Categorie: Tema zilei
  
Anul acesta, noi consemnăm un centenar important — 100 de ani de la crearea Armatei Roșii a muncitorilor și țăranilor. 100 de ani de la acea zi memorabilă cînd a apărut marea operă a puterii poporului, care de atunci întotdeauna a rămas să stea la straja vieții pașnice și a viitorului luminos al