Rolul organizaţiei primare de partid la sat
РУС. MOLD.
» » Rolul organizaţiei primare de partid la sat

Rolul organizaţiei primare de partid la sat

25-04-2016, 09:04
Просмотров: 2 874
  
Версия для печати   
Rolul organizaţiei  primare de partid la satAutoritatea organizaţiei primare de partid la sat depinde de faptele concrete ale comuniştilor, de participarea lor la viaţa socială, la soluţionarea unor probleme concrete


Conform articolului 25 din Statutul PCRM, temelia partidului o constituie organizaţia primară de partid. Aceasta nu e pur şi simplu o prevedere teoretică regulamentară, ci o realitate practică, deoarece anume comuniştii din organizaţiile primare de partid comunică permanent şi nemijlocit cu alegătorii.

 

În organizaţiile primare de partid de la sate, asta se manifestă în mod deosebit de evident, deoarece alegătorii sunt consătenii comuniştilor din localitate, iar la sat oamenii nu pur şi simplu se cunosc unii pe alţii, dar ştiu totul unii despre alţii. Şi tocmai asta înlesneşte munca în mijlocul alegătorilor, totodată, sporind şi responsabilitatea în faţa lor.


Autoritatea organizaţiei primare la sat depinde de faptele concrete ale comuniştilor, de participarea lor la viaţa socială, la soluţionarea unor probleme concrete ale satului şi locuitorilor acestuia. Dacă organizaţia primară de partid se închide în sine, se izolează ca o sectă sau o castă separată, în acest caz, şi autoritatea ei este corespunzătoare. Astfel de organizaţii primare pe parcursul anilor nu cresc, nu înving la alegeri, se transformă în ceva asemănător cu un club de discuţii pentru membrii organizaţiei, care la adunările lor vorbesc, în temei, despre activitatea organelor superioare de partid, fără a-şi vedea rolul lor în lupta comună a partidului.


În calitate de exemplu pozitiv de activitate a organizaţiei primare de partid la sat poate fi adusă activitatea comitetului raional de partid din Căuşeni (prim-secretar Veaceslav Nigai, membru al Comitetului Executiv Politic). La insistenţa primului secretar şi a biroului comitetului raional de partid, adunările organizaţiilor primare de partid de la sate se desfăşoară în regim deschis, fiind invitaţi toţi doritorii de a participa la ele. În acest scop, locuitorii sunt informaţi din timp despre locul şi data cînd va avea loc adunarea, despre ordinea de zi a acesteia. La început, la adunări veneau cîte 2-3 invitaţi, iar cu timpul numărul lor s-a mărit pînă la 10-15 oameni. Ei vin nu pur şi simplu de curiozitate. Venind la adunare, pun întrebări foarte ascuţite, la care secretarii comitetului raional de partid, care în mod obligatoriu asistă la aceste adunări, le dau răspunsuri de care oamenii rămîn satisfăcuţi. S-a întîmplat nu o dată că, după ce au frecventat 2-3 adunări, cei care puneau întrebări incomode veneau cu cererea de intrare în rîndurule partidului. În felul acesta, raionul Căuşeni a ieşit pe primul loc în ceea ce priveşte creşterea numărului membrilor organizaţiilor primare de partid. Dar nu este vorba doar despre o creştere numerică. Stilul de activitate deschisă a organizaţiei primare de partid face să crească interesul faţă de ea din partea consătenilor, iar chestiunile şi problemele concrete ale satului discutate în cadrul adunărilor şi deciziile luate de comunişti pentru rezolvarea lor sporeşte autoritatea organizaţiei primare.


Al doilea moment, foarte important, în activitatea organizaţiilor primare de la sate, despre care, de altfel, în repetate rînduri a vorbit preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este caracterul deschis al muncii primarilor şi consilierilor din partea PCRM în consiliile locale. Orice iniţiativă venită de la consilierii noştri şi destinul ei potrivit deciziei consiliului trebuie imediat să devină cunoscute alegătorilor. Oamenii din sate trebuie să vadă şi să se convingă că aleşii din partea PCRM abordează şi încearcă să rezolve probleme concrete ale satului, că aceste probleme în prealabil au fost puse în discuţie la adunările organizaţiilor primare şi consilierii au fost însărcinaţi de organizaţia de partid să le promoveze şi să le soluţioneze.


În satele unde nu sunt consilieri din partea PCRM, deseori poţi auzi de la comuniştii din organizaţiile primare: «Dar ce putem face noi, dacă primarul nu este al nostri şi nici consilieri din partea noastră în consiliul local nu avem?». În acest caz, trebuie să-ţi pui ţie însuţi întrebarea de ce situaţia din sat e anume aşa? Ce nu ai făcut ca ea să fie altfel? Şi atunci va deveni clar că întreaga muncă a organizaţiei primare se reduce doar la activitatea ei în cadrul campaniilor electorale, iar în perioada dintre alegeri comuniştii au încetat să comunice cu alegătorii. Adică, aşa cum s-a menţionat mai sus, organizaţia s-a închis în sine, s-a autoizolat.


Dar chiar dacă situaţia din sat a ajuns să fie anume aşa, ea poate fi şi trebuie să fie schimbată. Pentru asta e necesar de a pune în acţiune dreptul legitim al alegătorilor de a participa la şedinţele consiliului local. Comuniştii trebuie să facă din asta o regulă. După sesiunea consiliului, locuitorii satului trebuie să cunoască nu mai tîrziu de a doua zi deciziile luate de consiliul local. Sătenii trebuie să afle de la comunişti că primarul, în loc de a-i cere consiliului, de exemplu, să fie alocaţi bani din bugetul local pentru a repara acoperişul grădiniţei de copii din sat, cere să i se dea bani să cumpere o maşină nouă pentru primărie, deşi asta nu este o necesitate acută. La alegători trebuie să ajungă informaţia că anume comuniştii satului îi declară în mod deschis primarului şi consilierilor de ce are nevoie în primul rînd localitatea lor: de alimentare cu apă potabilă, de amenajarea cimitirului din sat, de reparaţia şi încălzirea gimnaziului, de lichidarea gunoiştilor neautorizate, de teren de păşunat pentru animalele casnice ale sătenilor etc. Reprezentanţii puterii locale nu acordă nici o atenţie respectivelor probleme pe care, de regulă, le are aproape fiecare sat.


După cum s-a menţionat şi mai sus, comuniştii de la sate sunt consătenii tuturor alegătorilor, şi anume de aceea ei trebuie să fie iniţiatorii tuturor acţiunilor direcţionate spre soluţionarea problemelor satului. În acest caz, ei vor căpăta încrederea oamenilor, oamenii vor dori să comunice cu ei, iar asta va schimba situaţia în ansamblu.

 

Oleg Mantorov, președinte al comisiei de partid a CC al PCRM

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: