Trebuie să revenim la origini
РУС. MOLD.
» » Trebuie să revenim la origini

Trebuie să revenim la origini

22-07-2016, 16:07
Viziuni: 440
  
Versiunea de tipar   
Trebuie să revenim la originiAlexei Gafel: «Agenda social-politică pe care o propune PCRM întotdeauna va fi actuală — cu atît mai mult, după ultimii șapte ani de distrugere a Moldovei»

După așa-numita capitală europeană — Chișinău, cînd nimerești într-un orășel cu străzile curate, cu marcare pe drumuri, trotuare și urne în zonele locative, rămîi mirat. Deși s-ar părea că anume ordinea este indicele care vorbește despre o atitudine gospodărească în conducerea orașului, a satului sau a comunei.


Așa că, în acest sens, chișinăuienii îi pot invidia pe locuitorii din comuna Coșnița, din care face parte și satul Pohrebea. La ultimele alegeri, aceștia și-au dat voturile pentru candidatul din partea Partidului Comuniștilor. Și nu le pare rău nici pînă acum de alegerea pe care au făcut-o.

 

Astăzi, tînărul primar-comunist Alexei Gafel are planuri mari în ceea ce privește dezvoltarea comunei în perspectiva apropiată. După cum menționează el însuși, oamenii judecă despre cei de la funcții de administrare după faptele lor, iar pentru dumnealui a fi primar înseamnă, în primul rînd, o mare responsabilitate în fața oamenilor.


Despre faptul cum trăiește satul astăzi, despre apatia politică și perspectivele investiționale ale comunei Coșnița veți afla din interviul oferit de primarul Alexei Gafel, delegat la Congresul VIII al PCRM din partea CR Dubăsari al PCRM.

 

Ultimele alegeri în organele locale ale puterii, pentru PCRM au trecut sub o mare presiune a oponenților politici. Probabil, și victoria dumneavoastră la acele alegeri a fost nici pe departe ușoară…


— Este prima mea experiență la funcția de primar. Cineva poate spune că sunt prea tînăr pentru munca de administrare. Dar oamenii din localitate mi-au încredințat anume mie această colosală responsabilitate și eu mă strădui s-o îndreptățesc. Cît privește alegerile, într-adevăr, ele au decurs în condiții extrem de complicate pentru comuniști, și nu doar pe alocuri, ci în toate raioanele. Partidele politice de la putere au antrenat toată resursa lor administrativă, pentru a umili și denigra imaginea PCRM, în acest scop aplicînd cele mai murdare tehnologii. Dar cînd muncești neîncetat, cînd promovezi o luptă politică bazată nu pe cumpărarea alegătorilor, cînd nu dai promisiuni care este clar din capul locului că nu le vei îndeplini, dar le prezinți oamenilor un program concret de administrare a gospodăriei, obții un rezultat. Deși, clar lucru, fiind comunist, eu de asemenea am simțit presiuni din partea oponenților politici și vedeam bine cît de necorect, nedemocratic, încălcînd legislația, dînd la o parte mult trîmbițatele «principii» și «valori», se comportă în ansamblu clasa politică guvernantă de la noi. Dar la Coșnița oamenii și-au manifestat încrederea în comuniști. Ca și în general pe întreg raionul Dubăsari, PCRM a învins la alegeri.


Întreaga noastră echipă — comitetul raional al PCRM, toate organizațiile primare de partid — era bine pregătită pentru alegeri. Munca în mijlocul populației noi o efectuăm permanent, așa că, de fapt, pregătirea către alegeri a început cu mult înainte, mai intens — cu vreun an și jumătate înainte de alegeri. Oamenii, întîi de toate, alegătorii de rînd, trebuie să-l cunoască bine pe candidat — să știe nu pur și simplu cum arată el, ci să-l cunoască după fapte concrete, după felul lui de a comunica cu cei din jurul său etc. Oamenilor trebuie să le explici clar și pe înțeles poziția partidului, propria ta poziție de cetățean. Și asta pentru că mulți alegători din Moldova votează cu inima. Adică, fac alegerea în baza simpatiilor, și acest lucru trebuie luat în considerare. Dar, repet, în raionul Dubăsari comuniștii au fost respectați și continuă să fie respectați, inclusiv pentru faptele lor concrete întru binele comunității locale.

 

La ziua de astăzi, cu ce probleme se confruntă primăria din Coșnița?


— Avem probleme la compartimentul infrastructură. Ne-au rămas ca «moștenire» probleme istorice care țin de proprietate. Și asta nu e o problemă simplă, deși rezolvabilă. De exemplu, noi trebuie să corectăm acele greșeli care au fost comise în timpul măsurărilor masive făcute conform cadastrului. Greșeli au fost comise multe, inclusiv în ceea ce privește evidența proprietarilor de avere imobilă. Clar lucru că, în acest temei, se inițiază dezbateri judiciare, oamenii sunt nevoiți să-și dovedească prin judecată dreptul la o proprietate sau alta. Va fi nevoie de timp, dar respectiva problemă neapărat trebuie soluționată.


În plus, avem problema drumurilor locale, o avem și pe cea a dezvoltării și modernizării sistemului de alimentare cu apă. Dar și aceste proiecte sunt realizabile. În viitorul apropiat planificăm să realizăm proiectul de modernizare a pieței din localitate. Să creăm toate condițiile necesare, civilizate, pentru vînzători și cumpărători.


Planificăm să întreprindem un șir de măsuri pentru a dezvolta infrastructura necesară în scopul realizării unor programe pentru tineretul din sat. Respectiva problemă în repetate rînduri a fost abordată și supusă discuțiilor la nivel raional. La ziua de astăzi, am definitivat planul și vreau să cred că, pînă la sfîrșitul mandatului, el va fi tradus în viață. Vom construi o zonă verde, un parc în centrul Coșniței. Cu alte cuvinte, misiunea administrației locale tocmai în asta și constă ca, în măsura posibilităților, să rezolve problemele care țin de cererile și dorințele oamenilor din localitate. Acestea se deosebesc puțin de cele pe care le are în fața sa întreaga țară  — dezvoltarea ei și ridicarea calității vieții cetățenilor ei. Altfel spus, locuri de muncă, asistență medicală calitativă, infrastructură în sate, infrastructură de drumuri etc.

 

Ținînd cont de businessul mic slab dezvoltat, de lipsa unei susțineri financiare adecvate din centru, pe cît este astăzi de real ca în teritoriul republicii să fie realizate proiecte investiționale mari? Să zicem, proiecte despre care mi-ați vorbit —  de infrastructură?

 

— E mai mult decît real. Și noi, în măsura posibilităților, de acum realizăm asemenea proiecte de proporții. Totuși, ținînd cont de actuala situație economică și politică pe țară în ansamblu, trebuie să ne dăm seama de faptul în ce situație complicată s-a pomenit, în primul rînd, businessul local. Toți vor să trăiască mai bine, toți vor ca într-o localitate concretă să fie drumuri bune, infrastructură socială, ca școlile să fie reparate, ca satul să se dezvolte. Ar fi logic să presupunem că în raioanele republicii proiectele de infrastructură trebuie să se dezvolte și să se realizeze cu ajutorul și cu sprijinul minimum al agenților economici locali. Cu regret, în realitate, businessul local nu vede aici priorități pentru sine. Voi aduce un exemplu concret. În comuna noastră, cele mai mari întreprinderi sunt administrate nu de oameni din Coșnița și au fost create nu de reprezentanți ai populației din localitate. Întreprinderile sunt din diverse domenii — de profil agricol, comercial, gospodării de fermieri. Și chiar și în complicata situație de astăzi acești agenți economici obțin profit în activitatea lor. Totuși, nu pot să spun că ne-am bucura de sprijin din partea businessului local. La noi deocamdată dăinuie un stereotip psihologic: dacă am investit ceva, vreau să obțin venit, și cît mai degrabă posibil. Asta e o parte a medaliei. A doua parte ne arată lipsa în business a unor bani liberi și suficient de mulți. Noi avem în raion o mulțime de exemple cînd tinerii businessmeni doresc să deschidă o afacere, însă nu au pentru asta suficiente mijloace. Sunt și exemple cînd gastarbaiterii noștri se întorc din străinătate și încearcă să investească într-o afacere banii cîștigați acolo. Dar, de regulă, nu este vorba despre un capital considerabil. Deci, nu e un nivel de antreprenoriat care, ulterior, să poată investi în proiecte sociale sau în proiecte de infrastructură de proporții mai mari, care din capul locului necesită investiții considerabile. Dar procesul de revenire a cetățenilor noștri de peste hotare nu poate să nu bucure. Asta ne face să credem că cetățenii Moldovei, chiar și cîștigînd mult mai mult decît acasă acolo unde se duc, totuna decid să revină în patrie. E un lucru firesc, oamenii trebuie să-și cunoască originea, să revină la baștină, să simtă rădăcinile neamului. Doar cu o asemenea conștiință națională vom putea construi o țară prosperă, cu perspectivă frumoasă.


Aici e necesar ajutorul statului, ajutor care, s-o spunem și pe asta, era acordat populației în timpul guvernării PCRM. Acesta se manifesta în acordarea de credite preferențiale, în programe de stat de susținere a tinerilor întreprinzători din localitățile sătești. Acum nici pomeneală de așa ceva, de aceea agenții economici nu simt stabilitate și nici previzibilitate a legislației fiscale și bugetare. Băncile comerciale oferă businessului credite cu o dobîndă mare. E una din cauzele din care astăzi businessul la noi o duce greu. Totuși, proiectele despre care am vorbit mai sus sunt realizabile. Oricît de grea e situația, totuna căutăm diferite căi, facem înțelegeri, găsim susținere, ducem negocieri cu agenții economici. Pînă la urmă, soluționăm problemele.

 

Cum reacționează astăzi populația la procesele politice care au loc în Moldova în ultimul an? Nu considerați că alegătorii devin apolitici din cauza că s-au dezamăgit total în puterea centrală?


— La Coșnița nu există o apatie politică de tipul celei despre care vorbiți dumneavoastră. Și, printre altele, nu a existat niciodată. Raionul Dubăsari este o zonă aparte, cu un anumit specific al său. Populația de aici întotdeauna a reacționat foarte activ la orice schimbări din viața țării. Clar lucru că «realizările» alianței de la guvernare este principalul subiect al discuțiilor care zilnic se duc în mijlocul poporului. Dar, într-adevăr, se simte că oamenii au cam obosit. Au obosit de conducerea proastă, de incapacitatea guvernului, care acum nu-i poate propune poporului Moldovei un program de dezvoltare eficient, pragmatic.

 

Nu există ordine nici într-un domeniu al economiei. Despre mizerabilul sprijin social al populației — al bătrînilor, invalizilor și bugetarilor — nici nu face să discutăm, îl cunosc cu toții cum este. Dar știți ce e mai îngrozitor? Oamenii au obosit să le strige celor de sus despre problemele pe care le au și să-i vadă cît de indiferenți sunt. Mulți dintre dînșii, de bună seamă, au început să privească la această indiferență ca la un lucru normal. Și cînd zic că «în această țară nu va mai fi nimic bun», e îngrozitor să auzi asta. Pe de altă parte, găsești și explicație acestei dezamăgiri: toate încercările de a schimba ceva în situația din țară poporului îi par fără de rost.

 

În opinia dumneavoastră, pe acest fundal, pe cît este de solicitată  de popor agenda politică propusă astăzi de PCRM?

 
— Agenda politică, socială, economică, geopolitică propusă astăzi de PCRM întotdeauna va fi actuală. Iar după ce timp de șapte ani Moldova este supusă unui proces de distrugere, oamenii așteaptă anume o asemenea agendă. Mai bine zis, în primul rînd, oamenii așteaptă revenirea la o agendă de dezvoltare socială la nivel de stat. Doar după anii de conducere a țării de către actuala alianță guvernantă, nivelul de dezvoltare a Moldovei a coborît pînă la cel din anii 90. Toate sferele de activitate vitală degradează. Și aici nu e nevoie din nou să inventezi bicicleta ori să fii un mare specialist ca să percepi că, la ziua de astăzi, unul din principalii indicatori ai gradului de sănătate a țării — creșterea bunăstării oamenilor simpli — se află la nivelul zero. Oamenii nu se pot asigura cu necesarul — cu o alimentație cît de cît, cu tratamente medicale. Ca să nu mai vorbim despre alte cheltuieli. Pentru majoritatea, cheltuielile pentru odihnă sau pentru studii sunt un mare lux. Să cumpere îmbrăcăminte pentru copii e de asemenea o mare problemă financiară. Iată cîteva rezultate concrete ale guvernării de după anul 2009. Cum se spune, fără globalizare. Iar ceea ce se întîmplă la nivelul politicii externe, mai bine zis, ceea ce au săvîrșit autoritățile actuale, Moldova va trebui să descurce și să pună la punct foarte multă vreme.
 
Larisa Miheeva
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: