De partea adevărului şi a legii
РУС. MOLD.
» » De partea adevărului şi a legii

De partea adevărului şi a legii

29-07-2016, 13:08
Viziuni: 867
  
Versiunea de tipar   
De partea adevărului şi a legiiDeclaraţia Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu prilejul Zilei Constituţiei Republicii Moldova

La 29 iulie, Republica Moldova marchează Ziua Constituţiei.

 

Anume în această zi, cu 22 de ani în urmă, pentru întîia oară în istoria Moldovei independente, a fost adoptată Legea Fundamentală, care constituie sistemul juridic şi politic al statului.


Adoptarea în anul 1994 a Constituţiei a devenit pentru Republica Moldova un jalon dintre cele mai importante pe calea construirii tînărului stat independent şi suveran.


Constituţia a stabilit principiile de bază, conform cărora urmează să se dezvolte ţara noastră şi societatea: republica, suveranitatea poporului, caracterul social al statului, democraţia şi libertăţile cetăţeneşti, neutralitatea militară, independenţa.

 

Ea a fixat dreptul poporului moldovenesc la limba sa — limba moldovenească, precum şi a garantat păstrarea şi dezvoltarea limbilor şi culturilor tuturor etniilor care alcătuiesc poporul nostru multinaţional. Constituţia are menirea să fie o carte sfîntă pentru fiecare cetăţean al ţării şi pentru societate în ansamblu.


În perioada de pînă la anul 2009, organele puterii de atunci au respectat principalele norme instituite de Constituţie. Chiar dacă au fost întreprinse careva încercări de a modifica Constituţia sau de a adapta anumite norme ale ei la interesele cuiva, acestea nu s-au bucurat de susţinere.


Situaţia s-a schimbat în mod radical după 7 aprilie 2009. Aşa-numitele forţe democratice, care au venit la putere în urma loviturii de stat din 7 aprilie 2009, au transformat Constituţia şi Curtea Constituţională în nişte slugi care trebuie să îndeplinească scopurile şi sarcinile lor de nimicire a statalităţii moldoveneşti. Prevederile Legii Fundamentale sunt ignorate, interpretate pe placul guvernanţilor sau contestate. S-a ajuns pînă la aceea că cea mai înaltă instanţă judecătorească, şi anume Curtea Constituţională, obligată să-şi desfăşoare activitatea în strictă conformitate cu normele Constituţiei, a devenit astăzi principalul instrument de schimbare nelegitimiă şi rescriere a Legii Fundamentale. Deciziile şi interpretările Curţii Constituţionale, prezentate astăzi de oameni care au depus jurămînt altor ţări, nu au precedent în lumea civilizată şi sunt comparabile cu o batjocorire făţişă a temeliilor democraţiei şi a supremaţiei legii.


Trezeşte nedumerire şi atitudinea plină de indiferenţă pe care o manifestă structurile europene, ele urmărind impasibil ilegalităţile pe care le săvîrşesc faţă de Legea Fundamentală a ţării noastre atît actualele autorităţi, cît şi Curtea Constituţională.


Noi suntem convinşi că nihilismul extrem şi iresponsabilitatea Curţii Constituţionale faţă de Constituţie sunt distructive pentru bazele statului şi pentru pacea în societate.


Partidul Comuniştilor din Republica Moldova nu pentru prima oară îşi exprimă îngrijorarea sa întemeiată în ceea ce priveşte respectarea normelor Legii Fundamentale, precum şi activitatea provocatoare a Curţii Constituţionale.


Noi suntem convinşi de faptul că nu doar cetăţenii de rînd ai ţării, dar şi reprezentanţii tuturor ramurilor puterii în stat sunt obligaţi să ocrotească şi să respecte Constituţia Republicii Moldova.


Chemăm întreaga societate moldovenească, pe toţi cetăţenii oneşti ai ţării să fie solidari cu Partidul Comuniştilor în ceea ce priveşte necesitatea de a proteja Constituţia noastră. Doar cu toţii împreună vom putea zădărnici realizarea în fapt a acelui act constituţional ilegal pe care l-au săvîrşit cei de la guvernare şi Curtea Constituţională supusă lor.

 

Noi suntem siguri că forţele sănătoase ale societăţii noastre nu vor admite un cataclism anticonstituţional în ţară, nu vor permite să fie recroită Constituţia pentru atingerea unor scopuri antistatale.


Partidul Comuniştilor din Republica Moldova întotdeauna va fi de partea adevărului şi a legi, întotdeauna va apăra Con­stituţia şi va pleda pentru respectarea strictă a prevederilor ei.
 
Serviciul de presă al PCRM
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: