Pavăza și mîndria statului
РУС. MOLD.
» » Pavăza și mîndria statului

Pavăza și mîndria statului

2-12-2016, 14:17
Viziuni: 552
  
Versiunea de tipar   
Pavăza și mîndria statuluiVeteranii Moldovei: «Vom apăra interesele și drepturile noastre sociale. Vom lupta pentru solidaritate, coeziune și unitate a generațiilor».

La Chișinău, și-a ținut lucrările Congresul VII al Asociației obștești «Organizația de Veterani din Republica Moldova». Din rîndurile acesteia, celei mai mari organizații obștești din țară, fac parte mai mult de 500 mii de veterani de război și ai muncii, pensionari, întruniți în 42 de organizații municipale, raionale și sectoriale. Mai mult de 1300 de organizații primare de veterani sunt create la locul de trai, la multe întreprinderi, în instituții de învățămînt și în masive locative.

 

La congres s-au întrunit 87 de delegați și mai mult de 40 de invitați. Raportul privind munca efectuată și sarcinile organizației pentru perioada următoare a fost prezentat de conducătorul organizației de veterani, Ala Mironic. La lucrările congresului au participat Vladimir Voronin, președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova; Ina Șupac, conducător al fracțiunii parlamentare a PCRM; prim-secretarul CC al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova, Denis Iachimovschi; primarul orașului Anenii Noi, Veaceslav Bondari; prim-vicepreședintele Uniunii Internaționale a «Comunității organizațiilor obștești ale veteranilor (pensionarilor) din statele independente», Mihail Cosaci; reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Muncii și Familiei din Republica Moldova. În primele rînduri — cele ale reprezentanților de onoare ai respectivei organizații obștești — s-au aflat veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941–1945.


Pînă la începutul lucrărilor congresului, participanții lui au fost salutați de tineri moștenitori ai Victoriei. Îmbrăcați în uniforma militară din timpul războiului, ei au interpretat cîntece ale anilor de război și au recitat versuri. După care au dăruit veteranilor buchete de flori.

 

Unind și apărînd


Veteranii de război și ai muncii constituie mîndria generațiilor din secolul XX. Anume acești oameni au creat o temelie trainică pentru construirea unui stat independent și ei merită tot respectul și atenția societății. După cum a menționat Ala Mironic în raportul de dare de seamă, din momentul creării sale în luna martie a anului 1987, organizația de veterani reprezintă un adevărat exponent al intereselor tuturor categoriilor de veterani: ai oamenilor muncii, ai foștilor luptători pe cîmpurile războiului, ai afganezilor, ai foștilor ofițeri, pedagogi, medici, lucrători în agricultură, întruniți în organizații primare de veterani.

 

În ultimii patru ani, organizația s-a făcut cunoscută prin numeroase fapte cu caracter practic, printre care, în primul rînd, s-a aflat protecția socială a oamenilor în etate.


Păstrarea înaltului statut de Organizație a Veteranilor din Moldova și a structurii ei bine chibzuite este rezultatul unei munci nobile care, potrivit spuselor Alei Mironic, a fost pozitiv apreciată la toate conferințele raionale ținute anul acesta. Rezultatele activității respectivei organizații obștești, a remarcat raportoarea, sunt asigurate de «o muncă conștiincioasă, cu scop bine determinat, de entuziasmul și hărnicia unor oameni concreți. La baza muncii sale obștești de fiecare zi, echipa noastră a pus principalul — experiența sa și tot ce a fost mai bun în trecut. Spiritul activ, exigența, atenția față de structurile conducătoare au garantat rezultatele finale și succesul».


Veteranii Moldovei sunt pavăza statului, ei constituie temelia societății moldovenești. Anume acești oameni păstrează memoria istorică și a poporului despre faptele eroice ale celor care și-au sacrificat viața în numele păcii și libertății. După cum i-a asigurat Ala Mironic pe cei prezenți, organizația de veterani și de acum înainte este gata să apere Victoria comună, precum și mărturiile ei materiale și, în lupta sa, această asociație obștească mizează pe o poziție coordonată, fără de nici un compromis a tuturor părtașilor săi, inclusiv a celor din țările fostei URSS și ale lagărului socialist.


Președintele organizației de veterani i-a adus mulțumiri liderului PCRM, Vladimir Voronin, și Partidului Comuniștilor în ansamblu pentru fidelitate istoriei eroice a Marelui Război pentru Apărarea Patriei, pentru Ziua eliberării Moldovei de sub ocupanții fasciști, pe care partidul o marchează în fiecare an. De asemenea, Ala Mironic i-a mulțumit pe colegi pentru înțelegere, pentru atitudinea serioasă față de fiecare problemă, pentru reacționarea la timp la toate adresările, subliniind că, în activitatea sa, fiecare membru al organizației tinde ca toate verigile ei să folosească formele și metodele eficiente de muncă.


Colaborare și sprijin


Pe parcursul multor ani, organizația de veterani colaborează activ cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. După cum a subliniat liderul PCRM Vladimir Voronin, aceasta e o muncă reciprocă și poartă un caracter continuu. Timp de aproape trei decenii, Partidul Comuniștilor și veteranii au fost preocupați de soluționarea unei mari sarcini: educația tinerei generații.


Astăzi, ce cunosc nepoții și strănepoții generației de învingători din trecut? Astăzi, cui le pot transmite veteranii tradițiile? Iată acea misiune serioasă,a menționat Vladimir Voronin, pe care o au de îndeplinit veteranii.

 

«Astăzi, este negat tot trecutul glorios al țării noastre. Pe noi cu dumneavoastră, acest fapt trebuie să ne indigneze. Noi trebuie să ne organizăm, în fiecare zi să batem în ușile Guvernului, în ușile Parlamentului, să ieșim la proteste împotriva organelor puterii. Partidul Comuniștilor este interesat să conlucreze cu organizația de veterani, să coordoneze programul activității noastre și în ceea ce privește acțiunile de comemorare a unor date istorice serioase, cum ar fi centenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, dar și soluționarea problemelor curente, legate de viața socială și asigurarea cu asistență medicală a veteranilor și pensionarilor. Doresc organizației dumneavoastră succese în activitatea ei. Vă doresc să faceți alegere corectă, astfel ca după alegeri viața în Moldova să se îmbunătățească», a spus în încheiere Vladimir Voronin, mulțumindu-i Alei Mironic, conducător al acestei organizații, pentru spiritul ei activ, pentru energie și optimism.


Mihail Mocan, președinte al Uniunii veteranilor războiului din Afganistan, a spus că afganezii poartă sus drapelul de învingători și fac tot posibilul ca «să transmitem și mai departe memoria căii noastre de luptă, să transmitem experiența pe care am păstrat-o și am înmulțit-o. Cel mai principal lucru pentru noi toți este de a face societatea să perceapă principala idee: noi dorim să avem o lume fără de războaie».


Din numele organizației comsomoliste, pe delegații și invitații Congresului VII i-a salutat Denis Iachimovschi, prim-secretar al CC al UCTM. El le-a mulțumit veteranilor pentru colaborare și sprijin. Liderul organizației de tineret a dat o înaltă apreciere și importanță organizației de veterani. El a subliniat că anume veteranii îi educă tineretului dragoste față de Patrie, apără istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei și Marea Victorie.

 

Prioritățile muncii


În dezbaterile pe marginea raportului, reprezentanți ai organizațiilor teritoriale au vorbit în luările lor de cuvînt despre dificultățile de care se ciocnesc în teritoriu, despre faptele concrete ce s-a reușit să fie făcute întru binele generației oamenilor mai în vîrstă. Ei de asemenea au adresat cuvinte de sprijin și recunoștință conducerii organizației. Și toți au exprimat una și aceeași rugăminte: mai activ să fie întreprinse măsuri de protecție socială a acestei categorii a populației.

 

Congresul VII în mod unanim a reales-o pe Ala Mironic în funcția de președinte al Asociației obștești «Organizația de Veterani din Republica Moldova». În plus, vicepreședinți, consiliu al organizației, comisia de control și revizie și consiliul de observatori.

 

Ala Mironic le-a mulțumit delegaților pentru încredere, fracțiunii PCRM în Parlament — pentru sprijin, organizațiilor obștești care timp de mulți ani colaborează cu organizația de veterani — pentru fidelitate și prietenie. Ea a menționat că de acum înainte pe organizația de veterani o așteaptă multă muncă, care îi va cere fiecăruia forțe, răbdare și entuziasm.


De asemenea, delegații la Congresul VII al Asociației obștești «Organizația de Veterani din Republica Moldova» au adoptat o adresare către Guvernul Republicii Moldova, în care și-au exprimat următoarele revendicări: o majorare considerabilă a pensiei, în primul rînd, veteranilor muncii, pentru asigurarea minimumului de existență, pentru posibilitatea de a achita serviciilor comunale în sezonul de iarnă. În afară de asta, să fie anulate datoriile istorice pentru servicii comunale ale pensionarilor nevoiași; organele puterii locale să fie obligate să deschidă în fiecare localitate din țară magazine ale rețelei «Veteranul», case pentru oameni singuratici și bătrîni. De asemenea, să fie radical îmbunătățită asistența medicală a oamenilor în etate; să fie introdusă practica deschiderii unor farmacii sociale, pentru pensionari să fie extins grupul de medicamente cu reduceri; la nivel de stat, să fie adoptat un program de protecție a oamenilor în etate.


«În perioada următoare, dintre prioritățile noastre face parte protecția intereselor și a drepturilor sociale ale veteranilor, crearea pentru ei a unor condiții demne de viață. În baza unor înalte valori morale și spirituale, vom lupta pentru solidaritatea, coeziunea și unitatea generațiilor. În baza unor exemple concrete, ne vom strădui să demonstrăm că organizația de veterani este un colectiv necesar fiecărui cetățean ieșit la pensie», a subliniat Ala Mironic la încheierea Congresului VII, mulțumindu-le tuturor celor prezenți pentru participarea activă la lucrările forului.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: