Obiective pentru azi și mîine
РУС. MOLD.
» » Obiective pentru azi și mîine

Obiective pentru azi și mîine

16-12-2016, 13:08
Просмотров: 1 237
  
Версия для печати   
Obiective pentru azi și mîineConform unui grafic aprobat, de la 27 noiembrie pînă la 14 decembrie 2016 a fost ținută o plenară a comitetului municipal Bălți al partidului, precum și plenare ale comitetelor raionale Soroca, Ialoveni, Cimișlia, Criuleni, Briceni, Căușeni, Florești, Fălești, Dubăsari, Ocnița, Edineț, Rîșcani, Dondușeni, Ungheni, Strășeni, Leova, Nisporeni, Orhei, Taraclia, ale sect. Buiucani și Ciocana din mun. Chișinău ale PCRM.

La lucrările plenarelor comitetelor raionale ale partidului din sectorul Buiucani, de la Dondușeni, precum și la cea a comitetului municipal Bălți a luat parte și președintele PCRM, Vladimir Voronin.


La lucrările celorlalte plenare au participat secretarii CC al PCRM — tovarășii Elena Bodnarenco, Constantin Starîș, Oleg Reidman; membrii Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM — tovarășii Ina Șupac, Maria Postoico, Serghei Rubțov, Veaceslav Nigai, Ala Mironic, Denis Iachimovschi; președintele CCR — tov. Ivan Filimon, referenții CC — tovarășii Valentin Dragan și Oleg Mantorov.


Plenarele au o agendă unică, și anume: «Cu privire la acele obiective ale comitetului municipal, ale comitetelor raionale ale partidului și ale organizațiilor de partid, care decurg din hotărîrile Congresului VIII al PCRM». Toate plenarele se țin în format lărgit, cu invitarea secretarilor organizațiilor primare de partid nemembri ai CR, precum și a comuniștilor de rînd.


Toate plenarele ținute pînă acum s-au desfășurat la un bun nivel organizatoric, cu un spirit activ înalt al participanților. În cadrul lor au fost abordate diverse chestiuni cu privire la organizarea muncii politice de masă în condițiile de astăzi, comuniștii primind răspunsuri amănunțite de la membrii Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, care au participat la lucrările acestor plenare.


La toate plenarele s-a simțit o creștere a activismului comuniștilor, aceștia fiind însuflețiți de hotărîrile congresului. Mulți din ei au făcut propuneri concrete în ceea ce privește îmbunătățirea muncii comitetelor raionale de partid în mijlocul organizațiilor primare ale partidului, interacțiunea CC al PCRM cu comitetele raionale și cu organizațiile primare. Propunerile făcute în cadrul tuturor plenarelor au fost generalizate, iar ulterior în baza lor va fi elaborat un plan de acțiuni, care va fi aprobat la plenara ordinară a CC al PCRM.

 

Pentru țară! Pentru popor!


Bălți: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova poartă pe seama sa o răspundere enormă — pentru țară și pentru oamenii de rînd.


În ziua de 12 decembrie 2016, comitetul municipal Bălți al PCRM a ținut o plenară cu agenda «Sarcinile organizației municipale a partidului privind îndeplinirea hotărîrilor Congresului VIII al PCRM». La lucrările plenarei a luat parte Vladimir Voronin, președinte al PCRM.


Obiective pentru azi și mîinePlenara s-a desfășurat cu o prezență înaltă a comuniștilor. Din cei 37 de membri ai comitetului municipal al partidului, au fost prezenți 32. În total, împreună cu activul organizației municipale a partidului, care de asemenea a fost invitat la for, la lucrările plenarei au participat 62 de comuniști. În cadrul dezbaterilor pe marginea chestiunii supuse discuției au luat cuvîntul cinci oameni.


Este necesar de a menționa și faptul că plenara de la Bălți s-a desfășurat la un înalt nivel organizatoric. Pentru comuniștii din municipiul Bălți au fost trasate obiective concrete în scopul îndeplinirii hotărîrilor Congresului VIII al PCRM. Președintele PCRM, Vladimir Voronin, a răspuns la toate întrebările care i-au fost adresate de tovarășii prezenți.


În luarea sa de cuvînt, liderul PCRM a dat apreciere actualei situații politice din Moldova, care influențează în cel mai prost mod toate sferele de activitate vitală ale țării. Economica degradează, iar sectorul social nu mai este o prioritate a guvernării.

 

În acest context, viața oamenilor de rînd cu fiecare an devine tot mai grea, poporul a sărăcit pînă la limită. În ultimii șapte ani, a menționat Vladimir Voronin, țara nu doar trece printr-o criză politică și prin alta economică — astăzi, în țară s-a statornicit un regim oligarhic, care funcționează pentru satisfacerea intereselor unui grup restrîns de persoane.


În asemenea condiții, este imposibil să se vorbească despre perspectivele promovării unor reforme, îndeosebi în asemenea sfere ca justiția și sectorul bancar. De aceea Partidul Comuniștilor din Republica Moldova poartă pe seama sa o enormă răspundere — pentru țară și pentru oamenii de rînd. Doar PCRM știe cum, în cel mai scurt timp, să scoată țara din impas, cum să-i reîntoarcă țării viitorul ei, iar noilor generații — speranță și perspective.

 

Dispoziția este combativă


Comuniștii de la Ocnița: Noi am fost și rămînem adevărați comuniști

 

La 10 decembrie 2016, la Ocnița a avut loc o plenară lărgită a comitetului raional al PCRM. În cadrul ei, au fost supuse unei discuții sarcinile care decurg din hotărîrile Congresului VIII al PCRM și pe care în viitorul apropiat urmează să le îndeplinească organizația raională a partidului.


Din 27 de membri ai comitetului raional al partidului, la lucrările plenarei au participat 24. Împreună cu invitații, numărul total al participanților la respectiva acțiune a fost de 37 de comuniști. La lucrările plenarei a luat parte și tovarășul Serghei Rubțov, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, prim-secretar al comitetului municipal Bălți al partidului.


În raportul tovarășului Andrei Țopa, prim-secretar al comitetului raional Ocnița al PCRM, și-au găsit reflectare principalele obiective trasate de congres pentru activitatea organizațiilor raionale, a organizațiilor primare și a fiecărui comunist în parte. La cunoștința comuniștilor de la Ocnița au fost aduse modificările introduse în Statutul și Programul PCRM și aprobate de Congresul VIII. Pe parcursul plenarei, au răsunat pretenții față de președintele CCR pentru critica neîntemeiată făcută la recentul congres al partidului la adresa comitetului raional.


La dezbaterile raportului prezentat de primul secretar au participat șapte comuniști. Discuția a fost constructivă. Propuneri concrete privind îndeplinirea hotărîrilor congresului au făcut mai mulți comuniști, printre care cîțiva membri ai comitetului raional al partidului — tovarășii Stanislav Bairac, Ivan Zaharco, Lidia Ghinda.


Totalurile discuției au fost făcute de Serghei Rubțov, care, în particular, a menționat că față de critica la adresa comitetului raional al partidului trebuie să fie manifestată o atitudine constructivă, fără nici un fel de supărări, fiind trase concluziile respective și urmînd ca deficiențele remarcate să fie corectate. Tovarășul Rubțov a dat răspunsuri exhaustive la toate întrebările adresate de cei prezenți. În ansamblu, spiritul general al comuniștilor din Ocnița este unul combativ. După cum au declarat toți vorbitorii, ei au fost și rămîn adevărați comuniști, fapt în care CC al PCRM trebuie să aibă toată încrederea. La anul viitor, îi așteaptă multă muncă, iar ținînd cont de situația ce s-a creat în țară, fiecare comunist, toate organizațiile primare vor trebui să promoveze și să desfășoare un sistem eficient al muncii de agitație în masă în mijlocul populației.

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: