Datori să învăţăm
РУС. MOLD.
» » Datori să învăţăm

Datori să învăţăm

18-12-2015, 14:54
Просмотров: 1 166
  
Версия для печати   
Datori  să învăţăm Soroca: Consolidarea unităţii ideologice în rîndurile partidului este principala sarcină trasată pentru perioada următoare


La sfîrşitul săptămînii trecute, Comitetul raional Soroca a Partidului Comuniştilor s-a întrunit în cadrul celei de-a XII-a Сonferinţă de dare de seamă şi alegeri. La reuniune au participat 129 de delegaţi din cele 148 de persoane delegate de organizaţiile primare de partid. La lucrările conferinţei a participat şi preşedintele PCRM, Vladimir Voronin. În cadrul dezbaterilor, au luat parte 11 persoane.

 

De rînd cu rata înaltă de participare numărul celor înscrişi pentru luările de cuvînt în cadrul dezbaterilor, denotă dorinţa comuniştilor din Soroca nu doar de a aşi prezenta rapoartele, ci de aşi exprima opiniile, de analiza rezultatele organizaţiilor raionale de partid pentru ultimii doi ani de activitate. Tonul unei asemenea activităţi prodigioase a fost dat, în discursul său, de prim-secretarul CR Soroca a PCRM, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Elena Bodnarenco.

 

La îndemnul inimii

 

Prim-secretarul CR Soroca şi-a structurat raportul în cîteva capitole, în care a prezentat indicatorii numerici şi de calitate înregistraţi de organizaţiile raionale de partid în cadrul activităţii lor, de asemenea, pregătirea ideologică, participarea comitetului raional în campaniile electorale pentru alegerile care au avut loc în 2014-2015.

 

Potrivit Elenei Bodnarenco, în ceea ce priveşte numărul membrilor de partid în raion, membrii biroului comitetului raional sunt convinşi de faptul că în toate localităţile din raion sunt rezerve pentru înregistrarea de noi membri ai PCRM. Calculele simple denotă faptul că dacă cele 66 de organizaţii primare din raion ar înregistra cîte un nou membru pe an în rîndurile sale, pe parcursul perioadei de doi ani de dare de seamă, numărul membrilor organizaţiei raionale ar fi crescut cu 132 de persoane. Acest lucru, însă, nu s-a întîmplat. Care este cauza? Prim-secretarul le-a propus tuturor participanţilor la conferinţă să găsească răspunsul.

 

«De cele mai multe ori, noi, cu toţii nu ne facem munca pînă la capăt — secretari, membrii organizaţiei de partid, membrii biroului, membrii comitetului raional de partid», consideră Elena Bodnarenco. Ea a subliniat faptul că atitudinea în raport cu noii comunişti aleşi trebuie să fie grijulie şi delicată. Mai ales acum, a subliniat ea, cînd formaţiunea se află, deja, de 6 ani, în opoziţie şi «oamenii aderă la partid la îndemnul inimii şi nu la solicitarea buzunarului sau stomacului».

 

«Văzînd pasivitate şi lipsă de atenţie din partea noastră, omul se întreabă dacă mai are el oare nevoie de un asemenea partid şi încă nu se ştie cine are de pierdut în cazul dat», a explicat prim-secretarul.

 

În perioada de raport, în rîndurile PCRM din Soroca s-au înscris 33 de persoane, inclusiv 7 — în perioada campaniei de dare de seamă şi alegeri din anul curent. Majoritatea sunt femei în vîrstă de pînă la 30 de ani. În timpul pregătirilor pentru campania de dare de seamă şi alegeri din acest an, în organizaţiile primare de partid a fost verificat numărul comuniştilor. Au fost excluşi toţi cei care nu au participat la viaţa partidului o perioadă îndelungată — fie că au plecat pentru mai mult timp, fie că au pierdut legătura cu formaţiunea.

 

Au fost excluse 185 de persoane — 24 au decedat, 141 au fost excluşi, inclusiv 36 pentru că şi-au schimbat reşedinţa, 1 — pentru fracţionism. Potrivit situaţiei din 11 decembrie 2015, din componenţa organizaţiei raionale de partid fac parte 546 de comunişti. Asta în condiţiile în care, la ultima conferinţă de dare de seamă şi alegeri, numărul comuniştilor înscrişi era de 701. Vîrsta medie a membrilor organizaţiei raionale de partid este de 46 de ani.

 

«Creşterea este negativă, însă, noi am scăpat de aşa-numitul balast şi, astăzi, ştim cu siguranţă pe ce forţe ne putem baza», a constatat Elena Bodnarenco.

 

Cu ochii pe cei mai buni

 

Un moment important în cadrul conferinţei a fost premierea celor mai activi membri ai organizaţiei raionale de partid cu diplome de onoare din partea Comitetului Central al PCRM. Despre calitatea lucrului desfăşurat de organizaţia raională de partid vorbeşte şi faptul că în lista celor premiaţi au încăput 18 persoane. Este vorba despre tovarăşii Veaceslav Groapă, Serghei Cojuhari, Vasile Livadeanschi, Anatolie Melnic, Alexandru Năstas, Mihail Popovschi, Nicolae Pîslari, Vladimir Şram, Vladimir Valuţa, Vasile Nitrean, Nicolae Barabaş, Anatolie Caldare, Stepan Caliga, Nicolae Domaşcan, Serghei Guida, Vasile Breida, Gordei Pşenicinîi, Olga Şamaeva. De asemenea, participanţii la conferinţă au felicitato pe respectabila Alexandra Petrovna Ţiganovschi cu ocazia jubileului. Semnatarii au subliniat că pentru mulţi tovarăşi, ea este un adevărat exemplu de onestitate şi devotament ideii comuniste.

 

Să sporim nivelul culturii electorale

 

După cum a remarcat în discursul său Elena Bodnarenco, un factor important în activitatea de partid este pregătirea ideologică a comuniştilor. De asemenea, gradul de cultură politică a cetăţenilor. «Ce putem face pentru ca cetăţenii să înţeleagă că anume ei sunt responsabili pentru tot ceea ce se întîmplă în ţara lor? Cum putem spori gradul de cultură politică a cetăţenilor? Trebuie să căutăm răspunsuri la toate aceste întrebări», a subliniat şefa organizaţiei raionale de partid. Ea şi-a îndemnat tovarăşii să caute împreună răspunsuri la aceste întrebări. Ea a mai menţionat că alte formaţiuni politice nu vor face acest lucru. «Pentru mine, una dintre cele mai oribile «realizări» a actualei guvernări este că în ultimii şase ani, ei i-au determinat pe oameni să manifeste cele mai josnice calităţi a naturii umane: intriga, josnicia, fracţionismul, trădarea», a declarat Elena Bodnarenco.

 

În legătură cu acest fapt, ea a atras atenţia delegaţilor asupra necesităţii de a intensifica activitatea ideologică în interiorul organizaţiilor şi în rîndul populaţiei. În perioada de raport, în cadrul organizaţiilor raionale s-au realizat multe în acest sens au fost organizate seminare cu participarea membrilor CC, deputaţilor în Parlament, iar acest lucru a influenţat pozitiv calitatea pregătirii agitatorilor, a remarcat Bodnarenco. Reieşind din cele menţionate, noul comitet raional, va trebui să continue practica activităţilor politice, să facă schimb de propagandişti ş.a.m.d., fapt care ar trebui să contribuie la sporirea gradului de responsabilitate pentru activităţile ideologice, dar şi asupra calităţii studiilor activului partinic. De asemenea, Elena Bodnarenco a atras atenţia asupra faptului că spre finalul campaniei de dare de seamă şi alegeri, în cadrul organizaţiilor primare, comuniştii au evaluat pozitiv organizarea zilelor politice unice şi au insistat pe continuarea acestei practici.

 

În legătură cu acest fapt, prim-secretarul a subliniat că «un bun suport pentru activitatea de partid este Ziarul «Comunistul», care reflectă activitatea fracţiunii PCRM, problemele importante cu care se confruntă formaţiunea şi ţara în întregime, însă, nu toţi comuniştii sunt abonaţi la publicaţia partidului». În a doua jumătate a anului 2015, numărul abonaţilor pentru Ziarul «Comunistul» s-a limitat la doar 165. După cum a menţionat Elena Bodnarenco, acest indicator, nicidecum, nu poate fi calificat drept satisfăcător.

 

Scopul comun 


Preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin şi-a început discursul său în faţa delegaţilor la conferinţa de dare de seamă şi alegeri a organizaţiei raionale din Soroca, prin cuvinte de mulţumire pentru acei comunişti care au rezistat în condiţii de presiune din partea forţelor distructive.

 

«Numai pentru faptul că aţi rezistat în actualele condiţii de presiune moral-psihologică într-o asemenea concurenţă necinstită şi neloială, aţi găsit forţe, voinţă şi aţi continuat să munciţi în organizaţiile Partidului Comuniştilor. Numai pentru asta meritaţi cele mai înalte aprecieri», a declarat liderul PCRM. El a mai subliniat că acest fapt denotă un lucru foarte important: «noi toţi împreună suntem o familie partinică, ne uneşte aceleaşi scopuri, aceleaşi sarcini».

 

Însă, potrivit lui, nu trebuie de uitat că «familia este aici, iar la sfîrşitul conferinţei ajungem în o cu totul altă situaţie. Acolo ne aşteaptă viaţa complicată a tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa lor politică; acolo este şi lupta noastră pentru ca să le asigurăm cetăţenilor noştri un trai decent». Adresîndu-se delegaţilor, Vladimir Voronin a reamintit că lozinca lui Vladimir Lenin «învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi!» se referă, în primul rînd, la comunişti.

 

Vladimir Voronin: «Vă îndemn să aveţi o abordare foarte serioasă faţă de această chestiune. Pentru că nu vom putea convinge electoratul că avem dreptate cu bagajul de cunoştinţe şi practicile vechi. Electoratului nu i se propun alternative la nivel de ideologie, însă, i se oferă bani, produse, promisiuni în care nici cei care le fac nu cred. Studiile sunt pe prim plan. A doua chestiune. Dacă alegerile au avut loc duminică — de luni trebuie să începem să ne pregătim pentru alte alegeri, chiar dacă acestea vor avea loc peste patru ani. Pregătirile pentru alegeri trebuie să fie foarte serioase.

 

Acest principiu, pe care l-am propus acum cîţiva ani — un comunist pentru o sută de alegători, a apărut nu pentru că nu am avut ce face. O sută de alegători este posibilitatea reală a unui singur comunist de a lucra cu ei în permanenţă. Acest lucru este legat de un alt principiu: organizaţia primară trebuie să activeze la fiecare sector electoral, în fiecare localitate. Trebuie să ajungem la fiecare persoană — de la casă la casă, din prag în prag, de la om la om, ochi în ochi. Aceasta este cheia succesului nostru».

 

Delegaţii la conferinţă au dispus

 

În rezultatul lucrărilor conferinţei, activitatea organizaţiei raionale de partid Soroca a fost calificată drept satisfăcătoare. De rînd cu asta, în dispoziţia finală se menţionează că principala sarcină a comitetului raional pentru următoarea perioadă este consolidarea unităţii organizaţionale şi ideologice în rîndurile formaţiunii; continuarea practicii de creare a comisiilor permanente ale CR PCRM; delegarea membrilor comitetului raional PCRM, biroului CR PCRM şi comisiei de revizuire a CR PCRM în organizaţiile partinice cu scopul de a le oferi asistenţă practică în acţiunile lor.

 

Conferinţa a solicitat comitetului raional nou ales ca fiecare comunist din cadrul organizaţiei raionale de partid să desfăşoare activităţi permanente în ceea ce priveşte atragerea de noi membri în PCRM în baza principiului «1+1»; să încredinţeze prim-secretarului ales în funcţie să asigure funcţionalitatea «Şcolii tînărului comunist».


De a delega o persoană responsabilă pentru abonarea la Ziarul «Comunist», fiecare secretar de organizaţie de partid să ia sub control personal chestiunea legată de abonarea la publicaţia partinică. De a mobiliza tot activul formaţiunii pentru a pune în aplicare platforma preelectorală a PCRM, pentru a soluţiona problemele de ordin social-economice cu care se confruntă oamenii din localităţi, alegătorii concreţi. De a continua practica organizării întîlnirilor deputaţilor cu alegătorii.

 

Iuri Dzeatcovschi

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: