Spre atingerea obiectivelor!
РУС. MOLD.
» » Spre atingerea obiectivelor!

Spre atingerea obiectivelor!

18-12-2015, 15:03
Просмотров: 1 662
  
Версия для печати   
Spre atingerea obiectivelor!Căuşeni: Noi vom face faţă oricărei situaţii, principalul e să rămînem uniţi


La Căuşeni a avut loc a XII-ea Conferinţă raională de partid de dare de seamă şi alegeri, la lucrările căreia au participat 75 de comuinişti din cei 84 aleşi în cadrul adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid.

 

În raportul său privind munca efectuată de către comitetul raional, pimul secretar al CR Căuşeni al PCRM, Veaceslav Nigai, a menţionat că, în pofida situaţiei politice complicate, şi comitetul raional, şi biroul, şi organizaţiile primare de partid au făcut un mare volum de muncă pentru perfecţionarea activităţii organizatorice şi politice de masă a partidului. Potrivit lui, respectiva muncă în permanenţă era confruntată cu hotărîrile Congresului VII al PCRM, ale plenarelor CC şi ale Comitetului Executiv Politic, precum şi cu cele ale precedentei conferinţe raionale de partid — a XI-ea. După cum a subliniat raportorul, pe parcursul perioadei de dare de seamă au fost ţinute în termen plenare şi şedinţe ale biroului comitetului raional, la care a fost pusă în discuţie tactica şi strategia organizaţiei de partid în campaniile electorale, precum şi examinarea şi aprobarea candidaţilor de pe listele PCRM.

 

Totodată, la plenare au fost luate în dezbatere şi probleme importante legate de viaţa de partid, tematica lor fiind coordonată cu momentul politic respectiv.


După cum s-a relevat pe parcursul forumului de partid, în perioada de dare de seamă nu s-a încetat să fie organizate seminare privind munca organizatorică de partid pentru secretarii nou-aleşi, precum şi pentru trezorierii organizaţiilor primare de partid, dar şi privind organizarea desfăşurării adunărilor de dare de seamă şi alegeri în OPP şi efectuarea muncii ideologice.


În afară de succese, primul secretar a vorbit în mod deschis şi despre unele deficienţe în activitatea comitetului raional, a biroului şi a unor organizaţii primare. De exemplu, nu au fost luate măsurile necesare pentru consolidarea organizaţiilor primare de partid, care sunt fundamentul PCRM. Un neajuns în activitatea ideologică indicat de raportor a fost influenţa prea slabă a partidului asupra mediului tineresc, nu s-a acordat suficientă atenţie pregătirii agitatorilor care să înfăptuiască munca de propagandă şi de partid printre alegători. De aceea una din sarcinile pentru viitor este de a intensifica activitatea în interiorul partidului, a ridica nivelul disciplinei de partid, a respecta cerinţele statutare.


Tovarăşul Nigai cu mîndrie a comunicat că, în perioada de dare de seamă, în rîndurile organizaţiei de partid din raionul Căuşeni au fost primiţi 314 comunişti noi. Dar a existat şi o situaţie inversă: 80 de comunişti şi-au pierdut încrederea tovarăşilor, iar 112 oameni şi-au suspendat calitatea de membru în legătură cu plecarea pentru un timp peste hotare. Iar ceilalţi membri ai organizaţiei raionale de partid au lucrat în mod planificat şi activ pe parcursul a două campanii electorale — cea pentru alegerile parlamentare şi cea pentru alegerile în organele puterii locale.


La dezbaterile pe marginea raportului au luat cuvîntul 13 oameni. Delegaţii la Conferinţa a XII-ea raională de partid de dare de seamă şi alegeri au vorbit despre necesitatea intensificării muncii cu organizaţiile obşteşti, în primul rînd, cu cea comsomolistă, cu veteranii, cu consiliul de femei şi cu Uniunea Ofiţerilor. Comuniştii au accentuat şi faptul că este necesar de a creşte în permanenţă potenţialul de cadre al partidului, de a crea un sistem de selectare şi reînnoire a cadrelor, de a ridica nivelul ideologic şi politic al comuniştilor, de a organiza mai des întîlniri ale deputaţilor în Parlament, ale consilierilor locali, ale primarilor din localităţi atît cu membrii de rînd ai partidului, cît şi cu cetăţenii fără de partid.


Anatolie Gorilă, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, deputat în Parlament, participant la Conferinţa de la Căuşeni, a remarcat că ţara trăieşte nu cele mai bune timpuri ale sale. Potrivit spuselor deputatului, din cauza crizei politice şi economice, nu se dezvoltă nici una din sferele vitale. Şi asta îi îngrijorează pe cetăţenii ţării, inclusiv pe comunişti. «Tot ceea ce se cere de la noi astăzi e să ne mobilizăm ca niciodată forţele noastre iunterne de partid. Pentru asta, avem principalul: o echipă responsabilă, capabilă de a munci, astfel că vom face faţă oricărei situaţii. Principalul e să rămînem uniţi», a declarat Anatolie Gorilă.


În decizia aprobată, Conferinţa a apreciat activitatea comitetului raional Căuşeni în perioada de dare de seamă şi alegeri ca satisfăcătoare. Conducerea organizaţiei raionale din nou a fost încredinţată liderului ei, Veaceslav Nigai. Au fost aleşi secretarii CR: pentru munca organizatorică de partid — Alexandr Preanicov, pentru munca ideologică — Fiodor Garaba. De asemenea, conferinţa a ales 16 delegaţi la Congresul VIII al PCRM.

 

Ecaterina Mîndru

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: