Rezerva partidului e în organizaţiile obşteşti
РУС. MOLD.
» » Rezerva partidului e în organizaţiile obşteşti

Rezerva partidului e în organizaţiile obşteşti

18-12-2015, 15:09
Просмотров: 1 143
  
Версия для печати   
Rezerva partidului e în organizaţiile obşteşti Sectorul Centru: Aflîndu-se în opoziţie, Partidul Comuniştilor nu numai că şi-a păstrat intacte poziţiile şi principiile sale ideologice, ci şi a continuat promovarea lor în societate 


La 12 decembrie curent, în sectorul Centru al capitalei şi-a desfăşurat lucrările a XII-ea Conferinţă raională de partid de dare de seamă şi alegeri. La forum a avut loc o discuţie constructivă temeinică, aşa cum, de fapt, şi se cuvenea să fie. Doar comuniştii din sector iau în dezbatere problemele curente nu numai la conferinţe, ci şi la adunările organizaţiilor primare, la şedinţele biroului comitetului raional de partid, la plenarele CR al PCRM. Conferinţa a totalizat întreaga muncă efectuată, a schiţat planurile pentru viitor şi a ales 10 delegaţi la principalul forum al partidului — Congresul VIII al PCRM. La lucrările Conferinţei a participat secretarul executiv al CC al PCRM, Artur Reşetnicov.

 

Conferinţa a început cu o notă majoră, care a şi imprimat tonalitatea acestei acţiuni importante. Pe delegaţii Conferinţei au venit să-i salute pionierii internatului nr.3 din capitală. Copiii întotdeauna dăruiesc inspiraţie, trezesc emoţii pozitive, te îndeamnă să te gîndeşti la viitor şi să faci acest viitor mai luminos, lucru spre care tind comuniştii în lupta lor de zi cu zi împotriva samavolniciei actualei puteri.

 

La Conferinţa de partid din sectorul Centru au fost aleşi 118 comunişti, s-au prezentat 114. Cu raportul de dare de seamă a deschis lucrările conferinţei prim-secretarul Victor Mîndru.

 

Proiectele sociale ale PCRM


La lucrările Conferinţei a participat şi Boris Golovin, deputat în Parlament. În luarea sa de cuvînt în cadrul ei, dumnealui a spus: «Înceăînd cu anul 2009, situaţia din ţară permanent se înrăutăţeşte. Toţi au aşteptat alegerile şi am sperat că după desfăşurarea lor ceva se va schimba spre bine. Dar alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 nu au dat răspuns la întrebarea ce va fi mai departe, ci au complicat şi mai mult starea de lucruri. Nu este clar cine şi în ce mod conduce ţara. Aflîndu-se în opoziţie, Partidul Comuniştilor nu numai că şi-a păstrat intacte poziţiile şi principiile sale ideologice, ci şi a continuat promovarea lor în societate.


Situaţia ce s-a creat ne obligă să acţionăm cu toată fermitatea şi să găsim soluţii întru sprijinirea cetăţenilor, a alegătorilor care şi-au dat votul pentru Partidul Comuniştilor.


Respectînd obligaţiile pe care ni le-am asumat în timpul campaniilor electorale, precum şi în hotărîrile Congresului VII al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi anume în ceea ce priveşte promovarea şi consolidarea unui stat social, în calitate de deputat în Parlament, de rînd cu colegii de fracţiune a PCRM, eu am participat în mod activ la elaborarea şi promovarea iniţiativelor legislative direcţionate spre sprijinirea categoriilor social vulnerabile ale populaţiei, în particular cerînd majorarea pensiilor şi a salariilor pentru lucrătorii din sectorul bugetar.


În perioada de la 29 decembrie 2014 pînă la 30 noiembrie 2015, eu am înregistrat 26 de proiecte de legi. În ansamblu, fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor a înregistrat în perioada indicată 62 de iniţiative legislative.


Acestea s-au referit la:


1. Sistemul de asigurare cu pensii şi ajutor social. În prezent, respectiva iniţiativă se află în proces de examinare de către Parlament. Proiectul prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, cu luarea în calcul a inflaţiei şi a nivelului de viaţă. De asemenea, fracţiunea noastră depune eforturi pentru a nu se admite majorarea vîrstei de pensionare a femeilor pînă la 62 de ani.


2. Sistemul de ocrotire a sănătăţii şi de asigurare medicală, în partea ce ţine de îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi sprijinirea lucrătorilor din domeniul medicinei. La insistenţa noastră, a fost majorat salariul minim al lucrătorilor medicali. Noi de asemenea am obţinut ca să fie acceptată iniţiativa noastră privind îngheţarea pentru 3 ani a costului poliţei de asigurare medicală, acesta rămînînd la suma de 4056 lei.


3. Sistemul educaţional şi sprijinirea părinţilor elevilor. Ca rezultat al introduceri modificărilor în Legea cu privire la bugetul de stat pentru anul curent, a fost majorată cu 10 la sută mărimea plăţilor pentru întreţinerea copilului în cazul în care părinţii lui sunt şomeri.

 

Dar activitatea de deputat nu s-a redus doar la elaborarea iniţiativelor legislative. Pe parcursul acestui an, am organizat 96 de întîlniri cu cetăţenii, acordîndu-le ajutor în soluţionarea problemelor curente».

 

Tineretul e întotdeauna alături


În cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 9 comunişti, care au vorbit cu durere despre soarta de neinvidiat a Moldovei. Vorbitorii au menţionat că, încă în 2012, comuniştii au fost cei care au declarat că Moldova este un stat capturat. În repetate rînduri, ei au arătat şi au demonstrat că structurile statului sunt supuse puterii. S-a vorbit mult şi despre fluxul de informaţie neobiectivă, care zilnic este direcţionat spre îmbibarea conştiinţei oamenilor.

 

Delegatul la conferinţă Diana Caraman, secretara Comitetului Central al Comsomolului, în luarea sa de cuvînt a subliniat faptul că această conferinţă are loc într-o complicată perioadă atît pentru ţară şi pentru poporul nostru, cît şi pentru partid.


«Noi suntem martorii unei stări de lucruri fără precedent. Noi, fără nici o exagerare, ne-am împotmolit într-o profundă criză politică, economică şi socială, care domină ţara noastră, a spus ea. Poporul şi ţara se află la limita sărăciei. Corupţia şi criminalitatea cu fiecare zi devin un fenomen tot mai evident şi mai atotpătrunzător, din sistemul bancar s-a furat un miliard, aproape la fiecare trei luni se schimbă guvernul, ţara se află în pericolul de dispariţie».


— Nu demult, Consiliul Coordonator al Audiovizualului controlat de PDM a votat eliberarea licenţei pentru emisia în Moldova a canalului televizat rus federal НТВ unei companii controlate de socialişti. Canalul dăruit lui Dodon va avea emisiuni la frecvenţa Canalului 2, care aparţine lui Plahotniuc. Cu alte cuvinte, nouă ne-au închis canalul NIT, iar lor — l-au dăruit. Iată cum puterea mulţumeşte opoziţia supusă pentru munca ei, a constatat Diana Caraman.


Secretara Comitetului Central al Comsomolului din republică a remarcat activitatea comitetului raional al UCTM din sectorul Centru şi a comitetului studenţesc al comsomolului de la ULIM, care participă activ la toate acţiunile organizate de comitetul raional de partid şi de Comitetul Central al Comsomolului.

 

Nu există sectoare uşoare


Valentina Delemarschi, secretar al organizaţiei primare, a povestit delegaţilor despre munca efectuată de organizaţia pe care o conduce. Ea a subliniat că sectorul lor este unul destul de complicat şi prin amplasarea teritorială, şi prin componenţa electoratului. Pe de altă parte, acum toate sectoarele — atît în capitală, cît şi în întreaga republică — sunt complicate. Chiar şi în acele organizaţii primare în care munca electorală de agitaţie a fost efectuată foarte activ rezultatele lasă de dorit.


— La adunarea de dare de seamă şi alegeri comuniştii au analizat cauzele înfrîngerii noastre, constatînd că electoratul nu a fost de partea noastră din mai multe motive, a relatat Valentina Delemarschi. Ei au constatat cu amărăciune că oamenii au obosit de alegeri, că sunt dezamăgiţi de acţiunile guvernului, mulţi dintre adepţii noştri s-au lăsat influenţaţi de reclama socialiştilor.


De asemenea,Valentina Delemarschi a atras atenţia şi asupra creşterii rolului organizaţiilor obşteşti în viaţa cetăţenilor din municipiu. Festivaluri ale copiilor, seminare ştiinţifice, întîlniri cu oameni din domeniul artei, colaborarea cu diasporele naţionale, interacţiunea cu Consiliul de Veterani, alte manifestări — iată unde trebuie să căutăm electoratul nostru.

 

Veteranii continuă să activeze


Iuri Eriomin, membru al CC, preşedintele Consiliului de Veterani din mun. Chişinău, i-a mulţumit prim-secretarului Victor Mîndru pentru interacţiunea strînsă cu organizaţia de veterani din sector. Dumnealui a subliniat că doar în acest sector preşedintele Consiliului de Veterani este membru al biroului CRP. Doar aici a fost organizată o plenară consacrată consolidării de partid a organizaţiei de veterani din sector, iar prim-secretarul este oaspete des la manifestările desfăşurate de veterani.


Iuri Eriomin a mai făcut propuneri în ceea ce priveşte consolidarea rîndurilor partidului, inclusiv consolidarea rîndurilor organizaţiei primare de partid a veteranilor. Datoria veteranului comunist în fiecare OPP este de a activa în organizaţia de veterani. Şi va fi corect dacă secretarul OPP, în cazul în care este şi el veteran, concomitent să conducă şi organizaţia primară a veteranilor din secţia sa de votare. În organizaţiile primare din sector sunt 124 comunişti de vîrstă pensionară. De asemenea e necesar ca toţi pensionarii comunişti să fie luaţi la evidenţă, deoarece organizaţia de veterani din capitală este cea mai mare organizaţie obştească, care numără peste 40 mii de oameni.


De asemenea, Iuri Eriomin a atras atenţia asupra mişcării «Moştenitorii Victoriei», care, deşi în sector de acum a fost creat un staff, încă nu şi-a pornit din plin activitatea. Pe cînd ea este foarte importantă, deoarece este vorba de munca în instituţiile de învăţămînt, despre educarea tineretului în spirit patriotic.


Activitatea comitetului raional de partid a fost apreciată ca satisfăcătoare. Noul comitet raional a fost ales în componenţă de 31 de oameni. Ca prim-secretar al comitetului raional a fost reales Victor Mîndru, secretar pentru munca organizatorică — Tatiana Şendrea, secretar pentru ideologie — Dmitri Bicec. La Congresul VIII al PCRM au fost delegaţi 10 comunişti.

 

Natalia Lujina

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: