Organizațiile primare — temelia și avangarda PCRM
РУС. MOLD.
» » Organizațiile primare — temelia și avangarda PCRM

Organizațiile primare — temelia și avangarda PCRM

2-07-2017, 11:59
Viziuni: 1 300
  
Versiunea de tipar   
Organizațiile primare — temelia și avangarda PCRMDoar cu condiția unei munci zilnice migăloase vor dispărea piedicile care stau în calea creșterii rîndurilor partidului și a îndeplinirii hotărîrilor Congresului VIII al PCRM
 
Conform Statutului PCRM, organizația primară de partid constituie baza partidului. Anume aici comuniștii comunică zilnic cu alegătorii la locul lor de trai și de muncă; anume organizațiile primare au misiunea să fie promotorii permanenți în mase ale ideilor partidului, să se împotrivească activ activității antipopulare a autorităților și propagandei partidelor care susțin regimul în mod deschis sau voalat.

Informarea — garanția rezultatelor

Pentru activizarea și asigurarea unor rezultate ale acestei munci, este necesar ca fiecare comunist din teritoriu să fie permanent asigurat cu informație veridică. Una din principalele surse ale unei asemenea informări este ziarul «Comunistul». În prezent este finalizată abonarea pentru a doua jumătate a anului și comitetele raionale de partid, organizațiile primare de partid trebuie să obțină o abonare maximă la ziarul nostru. Din cotizațiile de membru rămase, pot fi abonați comuniștii pensionari. Pe lîngă asta, ziarul trebuie să fie transmis din mînă în mînă, ca să poată fi citit de cît mai mulți oameni, ci nu să fie ținut pe nu se știe unde.

Conform Statutului PCRM, adunările organizațiilor primare de partid se țin nu mai rar decît o dată în trimestru. Dar în actuala situație politică din țară — asta este exagerat de rar. Comuniștii trebuie să se întîlnească în fiecare lună, invitîndu-i la adunările lor pe membrii comitetului raional al partidului, pe deputații în Parlament din partea PCRM, pe membrii CC al PCRM și pe lucrătorii aparatului CC.

Comitetele raionale ale partidului, care în mod regulat primesc informații de la CC prin poșta electronică, precum și pe site-urile PCRM și prin ziarul «Comunistul», trebuie să aducă respectiva informație la cunoștința organizațiilor primare ale partidului. Anume așa comitetele raionale trebuie să îndeplinească Statutul la capitolul coordonare și direcționare a activității organizațiilor primare ale partidului și, totodată, să organizeze munca în scopul realizării politicii și hotărîrilor partidului. În acest scop, comitetelor municipal și raionale li s-a propus să aleagă din mijlocul comuniștilor oameni responsabili pentru munca în rețelele de socializare.

Pe de altă parte, organizațiile primare nu trebuie să se transforme într-o «sectă» închisă de oameni în etate, în care comuniștii se conving unul pe altul de ceva sau discută activitatea CC. Organizația primară de partid trebuie să fie deschisă pentru toți alegătorii unei localități concrete, ținînd adunări deschise de partid cu invitarea tuturor doritorilor. Comuniștii care dețin diferite funcții de stat sau elective trebuie în permanență și în mod consecvent să apere interesele oamenilor, să fie atenți față de cerințele și propunerile lor. Doar așa ei vor ști că în localitatea lor sînt comuniști, că activează o organizație de partid unde totdeauna poți afla o informație veridică despre evenimentele din țară, poți găsi răspuns la multe din întrebările arzătoare, poți deprinde să-ți aperi drepturile nu de unul singur, ci cu toții împreună.

O asemenea muncă a organizațiilor primare ale partidului se efectuează în multe din comitetele raionale și în municipiul Bălți, unde pînă în prezent e păstrată componența de bază a organizației municipale, pe care o constituie cei mai activi comuniști. Același lucru putem spune și cu referire la organizațiile raionale din Șoldănești, Criuleni, Căușeni, Orhei, Anenii Noi, Drochia, Dondușeni, precum și la cele din sectoarele Botanica, Buiucani, Rîșcani și Centru ale capitalei, unde există o legătură strînsă între comitetele raionale și organizațiile primare ale partidului.

La întîlnirile cu comuniștii din organizațiile primare ale partidului din raioanele enumerate ne-am convins că ei sînt bine informați. În majoritatea din aceste raioane, comuniștii în mod activ opun rezistență propagandei pe care o duc alte partide, inclusiv socialiștii.

Rezerve există

O problemă aparte și extrem de importantă a activității organizațiilor primare ale partidului este creșterea rîndurilor partidului. Decizia Congresului VIII al PCRM ne obligă să organizăm o încorporare specială în rîndurile partidului în cinstea centenarului Marelui Octombrie. Respectiva decizie a fost susținută de toate comitetele raionale de partid la plenarele lor. Dar lucrurile, deocamdată, se mișcă înainte cu greu. Deseori poți auzi cum secretarii organizațiilor primare și membrii CR invocă anumite cauze obiective: plecarea din țară a populației apte de muncă, dezamăgirea oamenilor în diferite institute ale statului și în partide, presiunea administrativă asupra celor ce lucrează în organizații și întreprinderi agricole de stat etc. Toate aceste cauze de bună seamă există, deși, pe de altă parte, putem vorbi și despre o activitate insuficientă în ceea ce privește soluționarea acestei probleme de către organizațiile primare și comitetele raionale.

Adversarii noștri permanent afirmă, și încearcă să-i convingă și pe alegători de asta, că Partidul Comuniștilor de acum nu mai există, le povestesc oamenilor fel de fel de minciuni. Cine le va opri pe toate acestea, dacă nu noi? Oare nu noi trebuie să învingem în oameni dezamăgirea și pierderea încrederii că totul poate fi schimbat? Și asta trebuie s-o facem nu numai prin vorbe, dar și prin fapte, așa cum am spus mai sus. Anume organizația primară a partidului aici e pe linia întîi, anume ea trebuie să-i convingă pe oameni de contrariul prin activitatea sa. Și atunci oamenii din nou vor începe să vină la noi.

Este foarte important ca în această muncă să ne sprijinim pe organizațiile obștești. Despre aceasta se va vorbi la viitoarea plenară a CC al PCRM. Pe primul loc în această importantă muncă se află Comsomolul — adevărata rezervă a partidului, care în esența sa este, de fapt, comunistă. De aceea este important ca în Comsomol să fie primiți nu pur și simplu tineri. Cu ei trebuie să se muncească permanent, ei fiind atrași la activitatea organizațiilor de partid, pentru ca să-și conștientizeze importanța și necesitatea. În acest caz, atingînd vîrsta indicată de Statut, intrarea în rîndurile partidului va fi pentru dînșii un proces firesc de continuare a luptei comune.

În ceea ce privește creșterea rîndurilor partidului, trebuie să se conlucreze și cu alte organizații obștești, intensificînd influența partidului, introducîndu-i pe conducătorii-comuniști în componența birourilor și a comitetelor raionale ale partidului, în birourile organizațiilor primare ale partidului. Doar cu condiția unei asemenea munci zilnice migăloase vor dispărea toate cauzele obiective enumerate mai sus, care pun piedică în calea creșterii rîndurilor partidului și a îndeplinirii hotărîrilor congresului.

Astăzi, — ca niciodată pînă acum, — sarcina noastră comună nu e pur și simplu să constatăm prevederea Statutului cu privire la fundamentul partidului, ci s-o traducem în viață, să facem așa ca fiecare organizație primară să devină o avangardă a muncii de partid în teritoriu.

Oleg Mantorov, președinte al comisiei de partid a CC al PCRMскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: