Distrugere în loc de ocrotire
РУС. MOLD.
» » Distrugere în loc de ocrotire

Distrugere în loc de ocrotire

17-07-2017, 14:15
Viziuni: 496
  
Versiunea de tipar   
Distrugere în loc de ocrotirePrincipalul scop al proiectului de lege propus este supunerea politică unui singur centru a întregului sector al ocrotirei sănătății publice
 
Declarație a fracțiunii parlamentare a PCRM cu privire la proiectul de lege nr.448, conform căruia regimul guvernant intenționează să ridice dreptul de proprietate al administrației puterii locale asupra instituțiilor medicale și să transmită acest drept în exclusivitate Ministerului Sănătății.

Din numele fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, declarația a fost prezentată pe 14 iulie a.c. de la tribuna parlamentară de către deputata Elena Bodnarenco, membru permanent al Comisiei parlamentare pentru administrație publică, dezvoltare regională,mediu și schimbări climatice.

Stimați colegi!

Autorii respectivului proiect de lege propun să fie schimbat fondatorul spitalelor raionale și municipale, motivîndu-și propunerea prin faptul că autoritățile locale nu le administrează în modul cuvenit, nu contribuie la dezvoltarea instituțiilor medicale, nu alocă suficiente mijloace financiare pentru o bună și eficientă întreținere a acestora.

Autorii proiectului încearcă să ne convingă că el este unul pur tehnic, iar scopul anunțat al acestuia este de a transmite spitalele unui administrator mai eficient și mai priceput.

Noi l-am întrebat pe autor dacă acest proiect de lege este o parte a reformei sistemului de asistență medicală. Drept răspuns, am auzit: „Nu”. Pe cînd zilele trecute și Ministerul Sănătății, și Guvernul au declarat că schimbarea fondatorului este unul din instrumentele și una din premisele reorganizării sectorului spitalicesc, a așa-numitei reforme spitalicești. Respectivul proiect de lege a fost înregistrat în noiembrie 2016, deci, încă atunci autorii lui știau despre reforma care se pregătește. Ei, de fapt, nici nu ascund asta – în notița informativă atașată la proiect se spune că proiectul a fost recomandat de Fondul Monetar Internațional ca instrument de optimizare a cheltuielilor publice.

Oare scopurile declarate de autori într-adevăr corespund realității? Oare ei, autorii, nu ascund și alte scopuri pe care le urmăresc prin acest proiect? Pentru început, să încercăm să ne convingem că autoritățile locale de bună seamă administrează prost instituțiile medicale.

Autoritățile locale își asumă răspunderea pentru îmbunătățirea sănătății populației prin finanțarea programelor raionale pentru prevenirea și lupta cu diferite boli, cum ar fi tuberculoza, SIDA, pentru susținerea bolnavilor cu diabet zaharat, cu diagnoze oncologice etc. Anual, consiliile raionale alocă în total circa 100 milioane de lei pentru reconstruirea rețelelor inginerești, schimbarea sistemelor de încălzire, termoizolarea clădirilor, repararea acoperișurilor, schimbarea ferestrelor și a ușilor. Multe consilii raionale atrag mijloace extrabugetare – participă la diferite proiecte, multe din ele iau credite pentru reconstruirea diferitelor secții din instituțiile medicale.

Consiliul Raional Drochia, de exemplu, a obținut un credit de 5,0 mln lei; Consiliul Raional Florești – de circa 4,0 mln lei. În teritoriu, există și multe alte modalități de ajutorare a instituțiilor medicale, bunăoară, stabilirea unui tarif  preferențial la apa potabilă și canalizare – ceea ce s-a făcut, de exemplu, la Soroca; atribuirea de terenuri pentru construirea unor clădiri complementare, a unor locuri de aterizare pentru aviația sanitară; pentru amenajarea teritoriului. Tot la Soroca, chiar zilele acestea, s-a reușit ca, prin colaborare cu o organizație neguvernamentală,  spitalul să primească două mașini speciale înzestrate cu utilaj medical și mobilă pentru saloane. Haideți să ne amintim și despre faptul că pămîntul pe care se află și înseși edificiile spitalicești este transmis instituțiilor medicale în mod gratuit.

Statul va compensa oare autorităților locale cheltuielile pe care le-au suportat ele pe parcursul multor ani pentru a întreține clădirile spitalicești? Avem mare îndoieli în privința acestui fapt. Și ce va fi cu aceste clădiri după ce, într-un șir de centre raionale, spitalele vor fi optimizate sau închise? Se vor dărîma, așa cum se dărîmă astăzi prin sate școlile și grădinițele închise?

Următorul  moment. Forma de administrare a spitalelor raionale este consiliul administrativ, acesta fiind creat din reprezentanți ai autorităților locale,ai comunităților locale și ai colectivului instituției. Și această formă, indiscutabil, este mai democratică, mai eficientă decît administrarea de către o singură persoană, și asta în temeiul faptului că este în mod nemijlocit apropiată de interesele localităților.

Cum credeți, stimați colegi, un șef de secție de la Ministerul Sănătății cunoaște mai bine decît președintele raionului și consilierii locali problemele spitalului local? Sau pe acest șef de secție îl va durea mai tare sufletul pentru un pacient din satul X, decît pe un consilier care s-a născut și trăiește în acest sat?

Domnilor guvernanți, de ce nu le acordați încredere chiar colegilor dumneavoastră – președinților de raioane, primarilor, consilierilor? Aveți nevoie de dînșii doar atunci cînd la alegeri vă trebuiesc voturile lor, iar după alegeri de acum ei nu mai sînt competenți nu mai sînt pricepuți, altfel spus, nu mai sînt buni de nimic?

Un alt aspect al proiectului îl constituie schimbarea modalității de numire a conducătorului unei instituții medico-sanitare publice. După intrarea în vigoare a acestui proiect de lege, directorii acestora vor fi numiți în funcție de către ministru, care e o persoană politică. Și asta va conduce la politizarea instituțiilor medicale, care, de fapt, trebuie să ofere servicii medicale nu partidului, ci oamenilor. Nu excludem că anume acesta e unul din principalele obiective ale proiectului. După capturarea structurilor de forță și ale justiției, ale organelor de administrare publică centrală și locală, vine rîndul să fie luate în captivitate și instituțiile medicale.

Timp de aproape 15 ani, statul a dezvoltat spiritul de colaborare și participare a comunităților locale, – iar asta înseamnă zeci de mii de cetățeni ai Moldovei –, precum și capacitatea de administrare a spitalelor raionale, de pătrundere profundă în esența problemelor. Iar dumneavoastră, printr-o simplă ridicare a mîinii de către majoritatea parlamentară, propuneți ca toată această muncă și experiență să fie aruncată la gunoi!

Nimeni dintre cetățenii Moldovei nu are nimic contra modernizării serviciilor medicale. Dar metoda aleasă în acest scop nu este una corectă. Ca și totdeauna, și de data asta, căruța e pusă înaintea cailor.

De ce oare mai întîi nu s-ar face evaluarea spitalelor existente și a infrastructurii locale?  De ce nu s-ar stabili care spital are mai mare nevoie de ajutor? De ce mai întîi să nu fie dusă la bun sfîrșit reforma descentralizării, să nu fie strict delimitate împuternicirile autorităților centrale și locale, iar aceste împuterniciri să fie asigurate financiar și abia după aceea să se tragă concluzii referitoare la faptul care din aceste autorități face față respectivelor împuterniciri și care nu face față? De ce să nu fie adusă în bună ordine infrastructura, ca pacienții să nu ajungă la spital timp de o jumătate de zi, ocolind toate hopurile și toți bolovanii din cale?

Experiența mondială demonstrează că pentru reorganizarea sectorului spitalicesc pot fi alese și aplicate metode mai democratice și mai umane, bunăoară, instrumente de acreditare și evaluare a calității, instrumente de achitare a serviciilor medicale. Dar autoritățile moldovene au ales altă cale, prin ea ușurîndu-și sarcina.
 
Și asta deși reformele efectuate anterior nu au adus rezultatul dorit (închiderea școlilor sătești a condus la faptul că 29% din copii nu frecventează școala și tot mai mulți cetățeni moldoveni pleacă din țară). Și asta deși respectivele reforme au trezit nemulțumirea reprezentanților organelor de administrare publică locală. Și asta în pofida avizului negativ al Congresului autorităților locale din Moldova.  Și în pofida protestelor împotriva „reformei spitalicești”, care de acum au început la Cimișlia, și în pofida declarației tuturor locuitorilor din Găgăuzia.

De aceea, domnilor, nu trebuie să umblați cu șiretlicuri! Principalul scop al proiectului de lege propus este supunerea politică unui singur centru a întregului sector al sănătății publice.

Iar asta va conduce la dispariția unei substanțiale surse de finanțare a spitalelor raionale și municipale, va încălca principiul descentralizării și, ceea ce e cel mai important lucru, va îndepărta serviciul de asistență medicală de om – cel ce trebuie să fie principala bogăție a statului.

Și cum am putea califica asta altfel decît genocid al propriului popor?!”.скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: