Starea de spirit e combativă
РУС. MOLD.
» » Starea de spirit e combativă

Starea de spirit e combativă

21-12-2017, 14:03
Просмотров: 866
  
Версия для печати   
Starea de spirit e combativăAjunge la final campania de dări de seamă și alegeri în comitetele raionale ale PCRM. În zilele trecute de odihnă, conferințe de dare de seamă și alegeri au avut loc la Criuleni și Drochia
 
În ziua de sîmbătă, 16 decembrie, la Criuleni a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului raional al PCRM, care s-a desfășurat cu o bună prezență a delegaților și cu un spirit activ manifestat de aceștia...

Raportul de dare de seamă al prim-secretarului comitetului raional de partid, tovarășul Dumitru Goncearenco, precum și luările de cuvînt ale delegaților au conținut în ele o critică obiectivă și constructivă atît la adresa comitetului raional, cît și la adresa organizațiilor primare ale partidului. Pe lîngă asta, comuniștii au făcut propuneri concrete referitoare la posibilitățile de îmbunătățire a activității întregii organizații raionale a partidului.

În raion s-a reușit să fie păstrat fundamentul organizației raionale de partid, care în momentul de față are în rîndurile sale 350 de comuniști întruniți în 34 de organizații primare. Organizațiile de partid au influența lor în fiecare localitate din raion, iar consilierii-comuniști din consiliile raional și locale contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii din raion.

Delegații nu s-au plîns de greutățile obiective, care apar ca rezultat al acțiunilor actualei guvernări, dar au vorbit despre acțiuni concrete care este necesar să fie întreprinse pentru creșterea în continuare a autorității fiecărei organizații de partid și a partidului în ansamblu. Starea generală de spirit a comuniștilor din raion este combativă.

Pe prima chestiune a fost luată o hotărîre concretă, în care, în calitate de obiective principale, au fost indicate: munca în scopul creșterii rîndurilor partidului, reducerea în baza acestei creșteri a numărului de organizații de partid puțin numeroase, intensificarea muncii de agitație și propagandă în mijlocul populației și extinderea abonării la ziarul «Comunistul».

Conferința a ales componența comitetului raional al partidului în număr de 25 de comuniști. La prima plenară organizatorică, secretari ai comitetului raional al partidului au fost aleși tovarășii Goncearenco Dumitru, Burca Valeriu și Verebceanu Vitalie.

* * *
Duminică, 17 decembrie, s-a ținut o conferință de dare de seamă și alegeri la comitetul raional Drochia al partidului. Și această conferință de asemenea s-a desfășurat cu o bună prezență a comuniștilor și într-un spirit activ manifestat de aceștia. Din raportul prim-secretarului, tovarășul Ghenadie Morcov, precum și din luările de cuvînt ale delegaților a devenit clar că activul de partid al raionului este bine informat despre evenimentele din țară și despre activitatea PCRM în ansamblu.

Și aici delegații nu s-au plîns de greutățile cu care se confruntă în munca lor în rîndurile alegătorilor în situația de astăzi din țară. În schimb, ei au supus discuțiilor propuneri concrete privind îmbunătățirea muncii de agitație în mijlocul populației, creșterea rîndurilor organizației raionale a partidului, întărirea și perfecționarea legăturii comitetului raional de partid și a biroului său cu organizațiile primare ale partidului, creșterea numărului de abonați la ziarul «Comunistul», intensificarea muncii în rîndurile tinerilor și creșterea numerică a organizației comsomoliste, ca principala rezervă a partidului.

În ciuda faptului că asupra mai multor comuniști este permanent aplicată o presiune administrativă, oamenii nu cedează și continuă să considere drept sarcină principală lupta în continuare împotriva actualului regim de la conducere atît în țară, cît și în teritoriu.

Conferința a ales o nouă componență a comitetului raional al partidului din 25 de comuniști. Prima plenară organizatorică în mod unanim l-a reales în calitate de prim-secretar al comitetului raional al partidului pe tovarășul Ghenadie Morcov. Ca secretar pentru munca organizatorică și de partid a fost ales Serghei Stanovschi, iar pentru ideologie — tovarășul Igor Rotari.

Oleg Mantorov, președinte al Comisiei de partid a CC al PCRMскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: