Miza pe forță
РУС. MOLD.
» » Miza pe forță

Miza pe forță

11-03-2018, 12:06
Viziuni: 133
  
Versiunea de tipar   
Miza pe forțăExtremismul politic — fenomen de proporții mondiale
 
Noi toți sîntem martori cum extremismul politic iese din cadrul frontierelor de stat și cu toată fermitatea înaintează pe planetă. Miza pe forță, aplicarea unor forme și metode violente în confruntarea politică dobîndește o stabilitate evidentă, devenind o tendință în soluționarea unor chestiuni politice controversate.

În cea mai drastică expresie a lui, extremismul se îmbină cu terorismul ca cea mai distructivă formă de manifestare a radicalismului. Caracterul sistemic de aplicare a violenței pentru atingerea unor scopuri politice, creșterea numărului de subiecți care s-au înarmat cu această metodă au contribuit la apariția și brusca activizare a extremismului politic.

De unde s-a luat el?

Unii analiști înclină să lege manifestările extremismului politic de însușirile biologice și psihice ale omului. Chipurile, ca urmare a dezvoltării civilizației umane, din adîncurile progresului social au început să iasă la suprafață cele mai străvechi straturi ale instinctelor animale, care stau ascunse în străfundurile psihicii omenești. De aceea, deoarece violența este cu neputință de stîrpit, și extremismul este veșnic.

Se prea poate că, la fel ca și oricare altă opinie, are și aceasta dreptul la existență. Totuși, pare să fie mai aproape de adevăr explicația social-politică a manifestărilor de extremism. Doar ele nu apar, cum se zice, pe loc gol, ci ca urmare a crizelor, a pierderii încrederii în institutele politice, a scăderii simțitoare a nivelului de trai al populației, a dominării în societate a sentimentului de disperare, a fricii în fața viitorului, a apatiei generale, a confruntării dure a puterii cu opoziția.

Iar baza socială a extremismului o constituie păturile marginale ale societății, nemulțumite de realitatea politică existentă. Acțiunile acestor pături marginale sînt iscusit direcționate de către păpușarii din culise spre distrugerea sistemului politic statornicit în societate în scopul de a instala în locul acestuia un regim cu alt caracter.

Extremismul politic poate fi statal sau religios, de dreapta sau de stînga — nu e atît de important cum anume. Important este faptul că la temelia tuturor variantelor lui se află violența, tendința de a le impune oponenților propriile viziuni și principii, executarea lipsită de rațiune a tuturor ordinelor, bazarea pe emoții și prejudecăți, incapacitatea de toleranță și compromisuri.

Interesele naționale, formulate și percepute în mod greșit, de asemenea pot deveni o sursă de manifestare a extremismului politic și chiar o cauză a unor conflicte reale. Ceea ce deseori se face observat la promovarea cursului de politică externă a SUA, care sînt capabile să declare orice teritoriu de pe globul pămîntesc o zonă a intereselor sale vitale.

Extremismul în dezvoltare

Lipsa unui control sigur și total asupra dezvoltării extremismului politic, cedările pe care i le fac structurile de stat au condus la faptul că, în prezent, acest fenomen capătă un caracter atotcuprinzător și de mari proporții. Forme ale manifestării lui sînt îndemnurile de a captura puterea în mod forțat, amenințările la adresa liderilor și activiștilor politici, a oamenilor de stat și a reprezentanților vieții publice, înfăptuirea acțiunilor teroriste, luarea ostaticilor, blocarea edificiilor și instituțiilor administrative, pichetarea și atacarea cu arme a reprezentanțelor străine, dezordinile în masă organizate și alte acțiuni de violență.

Apariția și activitatea intensă a unor formațiuni armate ilegale i-au imprimat extremismului politic o acuitate extraordinară, au făcut să crească pericolul lui pentru interesele importante din punct de vedere vital ale personalității, ale societății și ale statului.

În felul acesta, tendința multilaterală a extremismului politic, pătrunderea lui în toate sferele relațiilor sociale, caracterul sistemic și extraordinar de încordat al formelor și metodelor pe care le aplică, îl transformă într-o amenințare pentru interesele de importanță vitală ale personalității, societății și statului.

În domeniul culturii, extremismul se manifestă prin propagarea violenței și a cinismului, prin nimicirea monumentelor istorice, a obiectelor din antichitate, care sînt patrimoniu național, și prin alte acțiuni extreme care influențează negativ procesul de educație și nivelul de cultură al populației.

Terorismul politic a devenit un factor al vieții politice și s-a transformat în unul din principalele pericole pentru securitatea lumii. Asasinările oamenilor de stat, ale reprezentanților mijloacelor de informare în masă, ale întreprinzătorilor și financiarilor, omorîrea în masă a oamenilor prin explozii de bombe în transport, la gări, în alte locuri publice trezesc în comunitatea mondială nu numai frică, dar și revendicarea ca lupta împotriva violenței să fie intensificată.

Iar la noi acasă…

În cazul Moldovei, o manifestare tipică de extremism este unionismul. Nici într-o țară din lume chemările spre nimicirea statului nu răsună în mod atît de deschis ca în țara noastră. Și asta în pofida faptului că la noi Legea cu privire la contracararea activității extremiste e în vigoare din anul 2003.

Dar întotdeauna se găsesc persoane suspecte care sînt gata să tulbure apele pentru o plată în valută forte. Anume acestea încearcă să formeze în conștiința socială a unor clișee de tipul națiune «titulară» și «netitulară», etichetînd populația vorbitoare de limbă rusă cu numele de «ocupanți» și «mancurți» și astfel creînd premise pentru izbucnirea unui conflict social-politic. Anume aceste persoane deservesc interesele unor state străine și neagă libertatea exprimării și libertatea populației moldovenești de a-și afirma identitatea națională. Anume ele încearcă să manipuleze trecutul și viitorul, în fiecare zi mint în mod nerușinat și vor să ne impună o nouă versiune falsificată a adevărului istoric.

O serioasă resursă a extremismului o constituie tineretul, care este pe larg folosit pentru sprijinirea acțiunilor organizate de extremiști și pentru completarea rîndurilor lor. Lupta în concurența pentru cucerirea tineretului ei deocamdată o cîștigă și astăzi se bucură de roadele acestui succes, obținut, în primul rînd, datorită ajutorului activ și abundent din România, care e sponsorizată de serviciile secrete ale SUA. Astăzi, mai mult de treizeci de organizații neguvernamentale române de tineret lucrează în mod sistemic și concentrat în mijlocul tineretului studios din Moldova, atrăgîndu-l la susținerea extremismului și neîntîmpinînd din partea acestui tineret nici o împotrivire.

Și de unde să apară această împotrivire, dacă în organele puterii de stat lipsesc mecanismele de împiedicare a românizării și a corupției?

* * *
Manifestările extremiste lezează în mod direct drepturile unor oameni concreți. Cele mai evidente semne ale extremismului politic se exprimă în ofensarea unor anumite grupuri sociale, etnice și religioase, pe seama cărora este pusă vina pentru toate problemele, adevărate și imaginare, ce apar în calea dezvoltării sociale. Prin urmare, ne putem salva de boala extremismului doar vindecînd însăși societatea.

Evgheni Tamanțev
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: