Cu îngrijorare pentru Găgăuzia. Şi pentru Moldova
РУС. MOLD.
» » Cu îngrijorare pentru Găgăuzia. Şi pentru Moldova

Cu îngrijorare pentru Găgăuzia. Şi pentru Moldova

26-02-2016, 15:02
Viziuni: 1 706
  
Versiunea de tipar   
Cu îngrijorare pentru Găgăuzia. Şi pentru MoldovaPrincipalul argument al PCRM în munca sa cu alegătorii o constituie onestitatea şi principialitatea. Ele sunt principala noastră armă 


În zilele trecute de odihnă, au avut loc plenare ale mai multor comitete raionale ale PCRM — Taraclia, Glodeni, Făleşti, Ialoveni. Acţiuni analogice s-au desfăşurat şi în comitetele raionale ale PCRM din Ceadîr-Lunga şi Comrat. La acestea din urmă, a participat şi Vladimir Voronin, preşedinte al Partidului Comuniştilor.

  

Pentru comunişti, Găgăuzia întotdeauna a fost regiunea unei atenţii aparte: pentru dezvoltarea ei s-a făcut foarte mult anume în perioada guvernării ţării de către PCRM. Statutul său special autonomia l-a obţinut datorită politicii constructive şi echilibrate promovate de guvernarea comuniştilor. Peste şase ani şi ceva după plecarea comuniştilor de la putere, Găgăuzia se transformă într-o stepă pustie, cu drumuri desfundate, cu amărăciune în urma promisiunilor goale făcute de nou-apăruta putere locală...


Plenarele CR ale PCRM din Ciadîr-Lunga şi Comrat s-au desfăşurat cu o prezenţă înaltă a comuniştilor. Ei au pus în discuţie situaţia socială, politică şi economică din autonomie, situaţie în ale cărei condiţii vor trebui să activeze pentru a realiza sarcinile trasate de Hotărîrea Plenarei a XVIII-ea a CC al PCRM.


Preşedintele partidului le-a cerut comuniştilor din Găgăuzia să depună maximum de eforturi pentru a consolida şi a dezvolta rîndurile PCRM, pentru a da dovadă de o atitudine responsabilă faţă de munca de agitaţie în mijlocul cetăţenilor la locul lor de trai, pentru a opune rezistenţă şi a curma toate încercările de a denigra Partidul Comuniştilor în ochii alegătorilor. Cu alte cuvinte, pe comuniştii din regiune îi aşteaptă un volum de muncă impunător.


Pe marginea drumurilor distruse se perindă case pustii, în geamurile lor nu se vede lumină. Străzile neluminate de asemenea sunt pustii. Tineretul a plecat în căutare de cîştiguri, iar bătrînii rămaşi acasă îşi trăiesc zilele ce le mai au fără careva speranţe la o viaţă mai bună. Toate promisiunile frumoase au rămas în vîrtejul electoral al celor responsabili de piar din echipa actualei administraţii a regiunii. Găgăuzii încep să-şi dea seama că după alegerile başkanului au venit zile obişnuite, la fel ca cele de pînă la asta. Periodic, în complicata viaţă a oamenilor simpli se năpusteşte chiuitul agitatorilor din tabăra partidelor-sunătoare. Referitor la asta, găgăuzii reacţionează în felul lor: «Lor, trîntorilor, ce le-a mai rămas altceva decît să facă gălăgie?!». O spun la adresa partidelor lui Dodon, Usatîi şi a altora de acelaşi tip...


Pe fundalul campaniei de mari proporţii de denigrare a imaginii atît a întregului PCRM, cît şi personal a liderului acestui partid, sateliţii vîrfului conducerii corupte «îşi fac treaba» şi în teritoriul autonomiei, manipulîndu-i pe găgăuzi, aruncînd în spaţiul opiniei publice minciuni făţişe şi dezinformîndu-l pe alegător. Iată în ce condiţii, deloc simple, sunt nevoiţi să activeze în prezent comuniştii din Găgăuzia.


«Astăzi, practic, noi lucrăm în condiţii de campanie: suntem presaţi din toate părţile — atît la nivel central, cît şi la nivel local», spun ei. Dar aproape nimeni din ei nu a putut presupune cît de josnică poate fi răzbunarea din partea fostului tovarăş de partid.

 

…poate vă duceţi undeva departe, doamnă başkan 

 

Irina Vlah nu s-a oprit la trădarea partidului, a alegătorilor. După feericul ei viraj de 180 de grade — de la idealurile de construire a unei societăţi social-echitabile şi înfierarea trădătorilor, idealuri a căror apărătoare a fost pînă mai ieri, şi pînă la sacul de bani şi viaţa ei îndestulată de astăzi, care se deosebeşte de viaţa majorităţii găgăuzilor, proaspătul başkan a început să se ocupe de un lucru murdar. Ea a început a se răzbuna — şi pe cine credeţi?! Pe comuniştii organizaţiilor de partid din autonomie, care în mod cinstit şi direct au numit lucrurile pe nume şi au trimis-o pe doamna başkan cît mai departe, împreună cu propunerea ei «de colaborare».


În primul rînd, ea a încercat să blocheze activitatea comitetului raional Comrat al PCRM. A scos de pe edificiul în care se afla organizaţia chiar şi placa pe care îi era indicată denumirea, şi a făcut-o în momentul cînd nu mai avea nimic comun cu respectiva organizaţie, scoţînd din birouri, cum se spune, tot ce i-a dorit inima şi lăsînd localul cu pereţii goi. După care a pus în funcţiune artileria grea — al doilea scop al başkanului era să distrugă în totalitate organizaţiile primare ale PCRM din autonomie. Şi a declanşat această acţiune cu o mare ardoare.

 

Actuala putere din autonomie nu-şi limitează poftele în alegerea metodelor de «prelucrare» a populaţiei, pentru a o instiga împotriva comuniştilor locali. Se aplică aceleaşi tehnologii murdare, ca şi la nivel central — şantaj, ameninţări directe sau indirecte de concediere de la locul de lucru. Dacă başkanul află cumva că cineva se duce la adunările de partid, faţă de respectivii comunişti «se aplică măsuri».


Se întreprind încercări de a discredita organizaţia veteranilor de război şi ai muncii — această organizaţie de acum a fost lichidată la Comrat, se fac încercări de a desfiinţa organizaţiile de veterani din Ciadîr-Lunga şi Vulcăneşti. Şi asta pentru că membrii lor sunt comunişti. Iată cum arată «reglarea de conturi» locală.


După cum ne amintim, în timpul cînd Irina Vlah era deputat al fracţiunii comuniştilor, ea în repetate rînduri şi cu multă pasiune critica toate încercările puterii de a aplica presiuni asupra comuniştilor, îndeosebi în regiune. În calitatea sa de prim-secretar al comitetului raional Comrat al PCRM, de dragul apărării idealurilor comuniste, era gata să urce pe baricade. Timpul a demonstrat, cum se spune, cîţi bani face respectiva ei sofistică. Acum başkanul Găgăuziei se simte foarte nestingherit în sînul puterii corupte, pe care mai ieri îndemna lumea s-o răstoarne. De dragul fotoliului de başkan, poate fi dat uitării trădătorul vot al lui Dodon şi Greceanîi pentru preşedintele unionist şi poţi poza în faţa camerelor de luat vederi în societatea miniştrilor liberali, care o vor pe Moldova în NATO, care urăsc autonomia găgăuză şi care distrug diversitatea interetnică din ţara noastră.


Îi întreb pe locuitorii din oraşul Comrat: «Cum trăiţi sub conducerea başkanului Vlah, viaţa dumneavoastră s-a schimbat spre bine?!». «Cum să trăim? răspund ei. Noi doar ştim cum a cîştigat alegerile Irina Vlah. Totuşi, aşteptam schimbări spre bine după venirea ei la putere. Dar deocamdată başkanul îşi schimbă doar hainele. Iar noi nu trăim — noi supravieţuim».

 

Într-adevăr, găgăuzii au crezut-o pe Irina Vlah, pentru că, aşa cum vorbesc astăzi oamenii despre başkan, «păsărica ne cînta foarte frumos». Şi de bună seamă — în perioada electorală, «cîntecele» Irinei Vlah erau frumoase: şi despre noi locuri de muncă, şi despre investiţii din străinătate, care vor începe să vină în Găgăuzia imediat după alegerea ei ca başkan, şi despre creşterea volumului de export... Iar acum chiar şi ajutorul umanitar din Rusia este împărţit potrivit unor preferinţe politice.

 

Nu există timpuri simple


Pe parcursul plenarei, Simion Afanasievici Dragan, prim-secretarul comitetului raional Ciadîr-Lunga al PCRM, a subliniat pe bună dreptate că niciodată nu sunt timpuri simple, adică uşoare. Şi oricum ar fi timpul de astăzi, comuniştii trebuie să-şi suflece mînecile şi să realizeze în viaţă scopurile şi sarcinile propuse. PCRM se află în opoziţie din 2009 şi în tot răstimpul acesta, oricîte atacuri au fost întreprinse împotriva lui, el nu-şi cedează poziţiile. Acum avem datoria să muncim în continuare la consolidarea autorităţii partidului.


El a atras atenţia comuniştilor din Ciadîr-Lunga asupra sarcinilor pe care la Plenara a XVIII-ea a CC le-a trasat pentru organizaţiile raionale liderul partidului, Vladimir Voronin: «Aceste sarcini sunt ca o îndrumare pentru anumite acţiuni. În opinia mea, pentru organizaţia noastră de partid este foarte important să-şi direcţioneze eforturile spre întărirea rîndurilor partidului, spre informarea la timp şi în mod obiectiv a comuniştilor din raion, spre definitivarea structurizării pe orizointală, spre verificarea trimestrială a numărului de comunişti. E necesar de a organiza instruirea comuniştilor. Anul acesta, în Găgăuzia vor avea loc alegeri în Adunarea Populară, şi noi trebuie să ne pregătim foarte minuţios pentru ele», a subliniat Simion Afanasievici Dragan.


În ansamblu, dările de seamă şi alegerile, precum şi conferinţele de partid au demonstrat o dispoziţie fermă a comuniştlor de a nu ceda poziţiile. Ei percep în mod corect necesitatea de a structuriza organizaţiile de partid după verificarea comuniştilor. Şi în aceste scopuri la adresa CC au parvenit mai multe propuneri concrete.


Astăzi, un şir de organizaţii primare de partid din Găgăuzia trec printr-o reorganizare serioasă. În zilele apropiate va fi reorganizată organizaţia din satul Beşghioz, comuniştii vor întreprinde o muncă activă pentru a restabili şi organizaţiile de partid din Baurci şi Tomai. Există probleme în asemenea sate cum sunt Cazaclia şi Gaidar, dar comuniştii din Ciadîr-Lunga sunt siguri că vor reuşi să le soluţioneze în cel mai apropiat timp.


Crearea şi dezvoltarea unui stat social, întărirea independenţei şi a solidarităţii Moldovei, reintegrarea ţării, păstrarea şi consolidarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova, modernizarea tuturor sferelor vieţii sociale după cele mai bune modele europene, politica deschiderii integraţioniste în baza respectării intereselor strategice ale ţării — iată acele scopuri şi sarcini strategice, pentru care luptă PCRM. Şi care trebuie să fie pe ordinea de zi a fiecărei organizaţii de partid, a fiecărui comunist de rînd.


După cum a menţionat Ilia Glavcev, secretar al OPP nr.3 din Ciadîr-Lunga, «unul din principalii factori ai activităţii organizaţiilor primare trebuie să fie munca în mijlocul populaţiei. Şi această muncă în mijlocul populaţiei trebuie să fie permanentă şi eficientă. Noi trebuie să parfticipăm la toate manifestările, la toate adunările, la toate mitingurile, la care există posibilităţi de a prezenta populaţiei poziţia partidului. Noi vorbim despre faptul că trebuie să ajungem la fiecare alegător, vorbind, totodată, şi despre blocada informaţională, dar, în situaţia dată, nu abonăm ziarul «Comunistul» — în Ciadîr-Lunga, de exemplu, l-au abonat doar 14 oameni. Şi încă un moment important — trebuie organizate mai des întîlniri cu deputaţii din fracţiunea parlamentară».


Comuniştii din Găgăuzia consideră că, dacă în Moldova nu va fi schimbată puterea, pe ţara noastră o aşteaptă timpuri grele. Puterea a pus mîna în gîtul tuturor — începînd de la omul simplu şi ajungînd pînă la funcţionari. Ea încearcă în fel şi chip să înlăture Partidul Comuniştilor de pe arena politică. Pas cu pas, este promovat în viaţă proiectul unirii, şi acest lucru nu poate să nu-i îngrijoreze pe comuniştii găgăuzi.


Comuniştii din Ciadîr-Lunga şi Comrat au condamnat actul de trădare al celor 14 deputaţi transfugi şi au declarat că asta va fi pentru toată viaţa lor o pată de ruşine. «Ei ne-au scuipat în faţă. Pe toţi cei care am muncit ca ei să poată ajunge în Parlament».

 

Fapta împodobeşte omul, deci, şi partidul Piotr Paşalî, secretar al OPP nr. 2 din Ciadîr-Lunga, a declarat că faptele împodobesc şi omul, şi partidul. Comuniştii au lăsat în urma lor multe fapte bune pe care le-au săvîrşit în autonomie în anii de guivernare a ţării: «Niciodată nu-i tîrziu să-i mulţumeşti pe oameni. Iată de ce vreau să-i mulţumesc lui Vladimir Nicolaevici pentru ajutorul pe care ni l-a acordat pe timpul său la construirea bisericii din localitate. Astăzi ea se înalţă frumoasă, seara e luminată de jur împrejur, în zile de sărbătoare e plină de oameni. Lui Vladimir Voronin îi putem mulţumi şi pentru secţia de chirurgie, pentru care, pe cînd era preşedinte de ţară, a alocat mijloace bugetare. Acestea sunt nişte fapte semnificative, care şi astăzi contribuie la însănătoşrea fizică şi spirituală a populaţiei găgăuze».


Potrivit spuselor lui, astăzi principala sarcină e ca în Moldova să fie păstrată pacea, să fie stopat procesul de distrugere a statalităţii. «Sarcina noastră constă în faptul ca găgăuzii să-şi păstreze nucleul în Moldova, să păstrfeze Găgăuzia, autonomia lor, care oferă acestui popor posibilitatea de a dăinui şi în continuare, de a-şi păstra originile şi cultura. Aici, şi doar aici, noi avem o perspectivă şi nu trebuie să uităm despre acest lucru», a spus el în încheiere.

 

Arma noastră


Vladimir Voronin: «Dumneavoastră sunteţi cu toţii comunişti cu experienţă şi competenţi, aţi trecut de multe ori prin perioade complicate. Actuala situaţie a demonstrat o dată în plius că partidul e o familie în care, într-un moment complicat, trebuie să oferi un umăr de sprijin, să ajuţi şi să-i însufleţeşti pe cei de alături de tine. Noi cu toţii suntem martorii cum de dragul obţinerii unor bunuri personale oamenii merg la trădare. Bineînţeles, e un lucrui dureros, îndeosebi atunci cînd trădarea vine din partea tovarăşilor de cauză, cînd lovitura se aplică de la spate, şi o aplică cel pe care nu l-ai crezut capabil de aşa ceva.

 

De la oameni cu care ai trecut prin multe şi despre care ai crezut că împreună cu ei te poţi încadra în orice luptă. Dar 14 oameni nu înseamnă întregul partid. Aşa că noi trebuie să mergem înainte.


Principalul argument al Partidului Comuniştilor în munca lui cu alegătorii, cu populaţia întotdeauna a fost onestitatea şi principialitatea. Aceasta e arma noastră».

 

Olga Dzeatcovschi

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: