Activi şi bine organizați
РУС. MOLD.
» » Activi şi bine organizați

Activi şi bine organizați

25-03-2016, 12:55
Просмотров: 400
  
Версия для печати   
Activi şi bine organizațiSectorul Botanica: Cea mai importantă sarcină a partidului pentru perioada imediată este păstrarea nucleului său — «rezerva de aur» a adevăraţilor comunişti

 


În sectorul Botanica al capitalei a avut loc Plenara a III-ea a CR al PCRM. Principala chestiune de pe ordinea de zi a constituit-o raportul primului secretar al comitetului raional, Nicolai Rusol, «Cu privire la totalurile campaniei de dare de seamă şi alegeri şi la actuala situaţie politică». La lucrările plenarei a participat Ina Şupac, membru al Comitetului Executiv Politic, conducători al fracţiunii parlamentare a PCRM. 

 

Să păstrămdemnitatea de partid

 

În raportul său, prim-secretarul a menţionat anumite dificultăţi cu care s-a confruntat comitetul raional în perioada de dare de seamă, acestea fiind legate, în primul rînd, de activitatea unor organizaţii de partid. De rînd cu asta, în multe OPP s-a dus o muncă foarte activă, bine organizată. În acest mod au activat multe organizaţii primare din sectorul Botanica.


 În luna ianuarie, biroul comitetului raional a luat decizia de a organiza în OPP adunări comune în grup. Acestea s-au desfăşurat pe parcursul lunii februarie. În cadrul lor, fiecare comunist a avut posibilitatea să vorbească despre anumite probleme, despre ceea ce-l îngrijorează. De rînd cu observaţiile critice făcute la adresa comitetului raional şi CC, tovarăşii care au luat cuvîntul au făcut multe propuneri referitoare la îmbunătăţirea activităţii structurilor de partid.


În raportul prezentat la plenara comitetului raional, Nicolai Rusol a subliniat că cea mai importantă sarcină a partidului pentru perioada imediată este păstrarea nucleului său — a acelei rezerve de aur a adevăraţilor comunişti, care au venit în rîndurile partidului nu cu scopul de a obţine pentru sine careva bunuri sau privilegii, ci inspiraţi de ideea construirii unei societăţi a echităţii sociale.

 

Să comunicăm mai puţin cu trădătorii

 

Dezbaterile pe marginea raportului au fost active. Printre cele mai stringente chestiuni a fost enunţată şi cea din ce motiv deputaţii transfugi trebuie privaţi de mandatele de deputaţi. A fost sonorizată dorinţa ca în presa de partid să fie publicate materiale critice referitoare la problemele activităţii de partid la toate nivelurile.


Ala Mironic, preşedinte al organizaţiei republicane de veterani, a comunicat despre încercările tot mai frecvente din partea socialiştilor şi a usatiştilor de a-i atrage de partea lor pe veterani, propunînd oamenilor în etate pachete cu produse alimentare, organizînd diferite acţiuni în restaurante scumpe.


Ex-consilierul Consiliului Municipal din capitală, Valeri Pavlov, a atras atenţia tovarăşilor asupra faptului că nu a fost deloc uşor de a renaşte partidul, dar e şi mai greu de a-l păstra. El a remarcat nivelul de politizare a cetăţenilor Moldovei, care în ultimii ani a crescut simţitor. Totodată, din ce în ce mai evidentă devine distrugerea totală a ţării şi a capitalei. Totul în jurul nostru e în decădere, şi comuniştii trebuie să lupte cu acest fenomen, folosind toate metodele şi resursele de care dispune.Fiecare comunist trebuie să lupte la locul său. Valeri Pavlov a subliniat că el consideră imposibilă o coaliţie cu socialiştii nu doar pentru că partidul lor este unul din trădători, dar şi din cauza că ei au însuşit de minune metodele «moderne» de capturare a puterii: pălăvrăgeală, propagandă, piarul etc. În acest context, el i-a îndemnat pe tovarăşi să comunice mai puţin cu trădătorii.

 

În afara atenţiei să nu rămînă nici o problemă şi nici o propunere


În luarea sa de cuvînt, Ina Şupac, membru al Comitetului Executiv Politic, conducător al fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor, a cuprins majoritatea problemelor, propunerilor şi iniţiativelor venite din partea comuniştilor din sectorul Botanica pe parcursul adunărilor de grup, despre care a vorbit în raportul său prim-secretarul acestui comitet raional.


În particular, dumneaei a remarcat lipsa unei posibilităţi — după închiderea postului de televiziune NIT — de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor o informaţie veridică şi obiectivă a celor ce se întîmplă în ţară şi în partid, să dezmintă dezinformarea privind PCRM şi liderul lui, aceasta fiind aplicată în scopul de a trezi îndoieli şi a-i dezorienta atît pe comunişti, cît şi pe cetăţenii care simpatizează PCRM.


Cît priveşte propunerile de unire cu «forţele de stînga», a continuat Ina Şupac, dacă e să se ia în calcul necesitatea părstrării statalităţii Republicii Moldova, ele nu sunt lipsite de logică. Doar dacă în anii 2008–2009 lozinca despre unirea cu România răsuna ca o ameninţare, evenimentele care se desfăşoară în prezent confirmă posibilitatea unei asemenea variante de lichidare a Moldovei ca stat.

 

Ina Şupac a subliniat că, acum, noi putem să contăm doar pe posibilitatea îmbinării în Parlament a eforturilor flancului stîng în cazurile în care se examinează proiecte de legi de orientare socială. Doar atît. Trebuie să medităm asupra faptului dacă există temeiuri pentru a avea încredere în politicienii care nu sunt de sine stătători şi activează aşa cum le indică cineva.

 

* * *

În hotărîrea adoptată de plenara comitetului raional de partid din sectorul Botanica, în particular, este indicat faptul că, pentru unirea şi consolidarea rîndurilor partidului, este necesar de a fi organizate, nu mai rar de o dată pe lună, zile informaţionale cu atragerea unor raportori din Comitetul Executiv Politic al CC. De asemenea, plenara a însărcinat biroul comitetului raional de partid să elaboreze un plan de acţiuni în ceea ce priveşte sărbătorirea Zilei solidarităţii oamenilor muncii şi a Zilei Victoriei, cu ulterioara aprobare a acestora la plenara ordinară a CR. La propunerea Alei Mironic, preşedinte al organizaţiei republicane de veterani, în planul de organizare a unor manifestări solemne au fost incluse Ziua Memoriei din 22 iunie, precum şi 24 august — Ziua Eliberării Moldovei de cotropitorii româno-fascişti.

 

Natalia Ustiugova

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: