Материалы за 23.02.2018
РУС. MOLD.
» Материалы за 23.02.2018
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | алфавиту
23-02-2018, 16:44
244
Категория: Tema zilei
Această zi este foarte importantă pentru mine pentru că eu am fost educat în tradițiile Armatei Sovietice. În perioada constituirii sale, Armata Roșie era formată din muncitori și țărani plini de spiritul revoluționar. Fără această armată nu ar fi fost mărețul stat. Pentru mine este important că pe
23-02-2018, 16:40
269
Категория: Тема дня
Этот день очень важен для меня, потому что я воспитывался на традициях Советской армии. В период своего становления Красная армия состояла из рабочих и крестьян, наполненных революционным духом. Без этой армии не было бы великого государства. Для меня важно, что на протяжении долгого времени
23-02-2018, 16:06
164
Категория: Tema zilei
Mișcarea «Moște¬nitorii Victoriei» activează în Moldova din anul 2013. Această mișcare internațională e relativ tînără, însă în multe țări ea acumulează tot mai multă forță. Strămoșii noștri ne-au lăsat o moștenire de neprețuit — faptele lor eroice, istoria noastră. Și fiecare din cei care trăim
23-02-2018, 16:03
251
Категория: Тема дня
Движение «Наследники Победы» работает в Молдове с 2013 года. Это международное движение — относительно молодое, но во многих странах оно стремительно набирает силу. Наши предки оставили неоценимое наследство — свои подвиги, нашу героическую историю. И каждый из живущих имеет право стать
23-02-2018, 15:33
171
Категория: Tema zilei
Centenarul creării Armatei Roșii înseamnă încă o etapă importantă, încă un jubileu semnificativ al memoriei istorice a generațiilor mai în vîrstă. Și nu e deloc întîmplător faptul că jubileul de o sută de ani al Armatei Roșii coincide cu împlinirea a 75 de ani de la una din cele mai mari bătălii
23-02-2018, 15:31
289
Категория: Тема дня
В далеком 1918 году в условиях тяжелой разрухи, вызванной Первой мировой войной, партия большевиков во главе с В. И. Лениным сумела в кратчайшие сроки создать армию нового типа, которая смогла объединить все патриотические силы в борьбе против империалистических агрессоров.
23-02-2018, 15:00
466
Категория: Tema zilei
Eu sînt omul născut în Uniunea Sovietică. De aceea, pentru mine, Ziua Armatei Sovietice și a Flotei Militar-Maritime este o dată importantă. De numele Armatei Roșii sînt legate evenimentele Revoluției, Războiului Civil, Marelui Război pentru Apărarea Patriei, alte evenimente istorice importante.
23-02-2018, 14:57
643
Категория: Тема дня
Я человек, рожденный в Советском Союзе. Поэтому для меня День Советской Армии и Военно-Морского Флота является значимой датой. С именем Красной армии связаны события революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, другие важные исторические события. Для нас это праздник.
23-02-2018, 14:20
170
Категория: Tema zilei
Sărbătoarea, centenarului pe care-l marcăm, a intrat profund în sufletele noastre. Grație unității popoarelor cu Armata Sovietică și Flota Militar-Maritimă, noi am învins un dușman puternic — fascismul. Datorită frăției și bunei înțelegeri am salvat nu doar popoarele noastre dar și toată umanitatea.
23-02-2018, 14:17
255
Категория: Тема дня
Праздник, столетие которого мы отмечаем, глубоко вошел в нашу память. Благодаря единству народа с Советской армией и Военно-морским флотом мы победили сильного, коварного врага — фашизм. Благодаря братству и взаимопомощи, спасли не только свои народы, но и все человечество.