DataLife Engine > Viața de partid > Uniți și convinși în dreptatea sa

Uniți și convinși în dreptatea sa


7-12-2017, 16:55. Разместил: redactor
Săptămăna trecută, la comitetul raional Dondușeni al PCRM a avut loc Conferința a XII-ea de dare de seamă și alegeri. În cadrul ei, au fost făcute totalurile activității organizației raionale pe parcursul celor doi ani trecuți și trasate sarcinile ei pentru perioada următoare, fiind luată în calcul situația din țară, în care actuala guvernare pe toate căile tinde să-și mențină puterea, iar nemulțumirea societății de guvernanții pe care-i avem a ajuns aproape de punctul ei maxim.

În afară de cei 45 de delegați, la lucrările conferinței de dare de seamă și alegeri a CR Dondușeni al PCRM a participat și membrul Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Maria Postoico.

Conform agendei aprobate, raportul privind activitatea comitetului raional al partidului în cei doi ani a fost prezentat de primul lui secretar, Anastasi Pavlov. Raportul său primul secretar l-a împărțit în trei compartimente, în acestea reflectînd rînd pe rînd munca depusă de comitetul raional în trei direcții: organizatorică și de partid, de agitație și politică, de interacțiune cu organizațiile obștești din raionul Dondușeni.

După cum a menționat primul secretar, astăzi, după ce a trecut mai bine de un an de la Congresul VIII al PCRM, criza din Moldova s-a aprofundat și mai mult, cuprinzînd fără nici o excepție toate sferele vieții noastre. Actuala stare de lucruri din statul nostru se caracterizează prin lipsa de responsabilitate a guvernanților noștri în fața cetățenilor, prin inerția Parlamentului și prin lipsa de profesionalism la toate nivelurile puterii.

Noi avem forțe, experiență, rezerve de cadre

«PCRM în repetate rînduri a propus soluții pentru depășirea crizei și a consecințelor ei, a subliniat primul secretar. Dar guvernarea rămîne indiferentă la toate apelurile și propunerile comuniștilor destinate ameliorării situației. Ceea ce ne dă temei să tragem concluzia că principala trăsătură a regimului este frica de popor și ura față de Moldova».

În aceste condiții, comitetul raional Dondușeni al PCRM și organizațiile lui primare și-au organizat munca lor pentru realizarea scopurilor și a sarcinilor propuse în conformitate cu hotărîrile Congresului VIII al PCRM, cu rezoluțiile plenarelor CC al CRM și ale biroului organizației raionale a partidului.

Potrivit relatărilor lui Anastasi Pavlov, multe organizații primare au reușit într-o mare măsură să-și atingă scopurile și să îndeplinească sarcinile propuse. În acest context, primul secretar a menționat OPP din satele Plop, Crișcăuți, Rediul Mare, Elizavetovca, Moșana, Briceni, OPP din orașul Dondușeni și altele.

În perioada de raportare, comitetul raional Dondușeni a ținut 8 ședințe plenare, 16 ședințe ale biroului comitetului raional, la care au participat nu numai membrii comitetului raional, ci și comuniști de rînd, precum și cetățeni fără de partid din rîndul susținătorilor Partidului Comuniștilor. Concomitent cu probleme organizatorice și de partid, în cadrul acestora au fost supuse discuției și probleme cu caracter social-economic importante pentru alegători, probleme legate de majorarea salariilor, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor, de lichidare a sărăciei. O deosebită importanță se acorda și problemelor legate de politica promovată de actuala guvernare, în particular, acțiunilor ei direcționate spre lichidarea instituțiilor școlare și medicale din sate.

Optimizarea școlilor e o temă dintre cele mai dureroase pentru raionul Dondușeni, în care pe parcursul anului în curs o parte din școli au fost închise, iar altă parte au fost reorganizate sau comasate cu grădinițele de copii.

Cît privește creșterea numerică a componenței organizației raionale, CR Dondușeni al PCRM are succese, chiar dacă acestea sunt modeste. În perioada de raportare, organizația s-a completat cu 14 noi comuniști, însă, deși nu-s atît de mulți, despre toți 14 se poate spune că sunt oameni de nădejde, oameni verificați, oameni pregătiți, care s-au și încadrat activ în munca de partid.

Dificultățile care apar în procesul de completare a rîndurilor organizației mai pot fi explicate și prin faptul că, la fel ca din toate raioanele republicii, și din raionul Dondușeni pleacă în căutarea unei vieți mai bune peste hotare un număr tot mai mare și mai mare de cetățeni de-ai noștri. Iar cei care rămîn pe la casele lor abia o scot cumva la capăt cu problemele de supraviețuire. Acest lucru se reflectă și asupra unor nereguli în ceea ce privește achitarea cotizațiilor de membru, a explicat primul secretar. Și nu e greu să-i înțelegi pe oameni, știind că ei nu primesc salariu pentru munca lor cîte 3-4 luni la rînd. Iar cînd îl primesc, acesta mai fiind și mic, în primul rînd, firește, oamenii se gîndesc la cele mai necesare lucruri pentru casele și familiile lor.

Anastasi Pavlov a numit drept unul dintre cele mai importante aspecte ale activității comitetului raional audierea în mod regulat a rapoartelor consilierilor din consiliul raional, consiliul orășenesc și din consiliile comunelor cu privire la îndeplinirea însărcinărilor de partid, a programelor electorale, precum și a însărcinărilor pe care le au consilierii din partea alegătorilor. În acest context, pentru onorarea obligațiilor față de alegători, o mare importanță are organizarea activității fracțiunilor PCRM în consiliile de toate nivelurile.

Alt aspect al muncii organizatorice și de partid îl constituie selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor necesare atît pentru activitatea de partid, cît și pentru cea social-economică. În această direcție, a comunicat primul secretar, comitetul raional Dondușeni a reușit să formeze o rezervă constructivă de cadre în conformitate cu cerințele CC. În legătură cu asta, a subliniat Anastasi Pavlov, viitorul birou al comitetului raional trebuie să desfășoare o muncă activă pentru a nu admite promovarea pe listele partidului la funcția de primari și consilieri în consiliile locale a unor persoane care urmăresc doar interesele personale, adică a unor carieriști, oameni corupți, escroci, care nu fac altceva decît să aducă rău satelor și orașelor Moldovei, să prejudicieze economia și sfera socială a țării, să calce în picioare interesele întregii populații.

La finalul raportului său, primul secretar a mai subliniat că, de acum înainte, rezultatele muncii pe care o va desfășura comitetul raional al partidului și organizațiile lui primare în mare măsură va depinde de punctualitatea, sinceritatea și devotamentul fiecărui membru al PCRM.

«Vreau să închei acest raport cu un apel către toate forțele politice constructive ca ele să se unească în numele păstrării și consolidării statului Republica Moldova — stat creat de marele domnitor Ștefan cel Mare», a declarat Anastasi Pavlov.

Guvernarea duce țara la pierzanie

Delegații care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului în multe l-au completat pe prim-secretarul comitetului raional, prezentînd fapte concrete din munca de partid de zi cu zi înfăptuită de organizațiile primare din raionul Dondușeni.

Galina Maliuta, secretar al OPP din s. Tîrnova:

«În organizația noastră primară, noi discutăm problemele arzătoare, fiecare își spune părerea ce am putea face noi ca să le rezolvăm. Cetățenii care vin la adunările noastre își exprimă indignarea față de starea de lucruri din țară. Dar, totodată, mai spun cu părere de rău că nu totul depinde de noi. Dacă la putere avem oameni lipsiți de răspundere și corupți, sub conducerea lor, nu poate fi ordine în țară. Toți își dau seama că nimic nu se va schimba, dacă noi nu ne vom uni. Dacă oamenii se vor uni și vor lupta împreună împotriva răului din țară, peste un timp situația din țară se va schimba spre bine, viața noastră se va îmbunătăți».

Cuprian Rîlschi, secretar al OPP din s. Pocrovca:

«Cît privește viața politică, la Pocrovca întotdeauna de cea mai mare autoritate s-au bucurat comuniștii, și acum tot ei se bucură de asta. Nu prea demult, la noi au apărut și socialiști — nu în formă de organizație a partidului lor, da așa, vreo două persoane, care acum stau în fruntea consiliului local. Tot nu demult s-au înfățișat pe la noi și oameni de-ai Partidului Democrat. În ce fel a apărut la noi PDM e un lucru destul de interesant. La început era doar un singur om de-al lor. După aceea într-o zi a venit un reprezentant de la Partidul Democraților, i-a adunat pe bugetari și le-a spus verde-n ochi: dacă vreți să lucrați acolo unde lucrați și de azi înainte, scrieți cerere că vreți să intrați în rîndurile Partidului Democrat. Îi clar că cei mai mulți n-au putut să rămînă fără lucru. Și au scris cererea. Iat-așa a apărut la noi Partidul Democrat. Iată cu ce metode lucrează partidul de la guvernare în întreaga țară.

Nu demult a fost pe la noi și așa-numitul președinte Dodon. N-am adunat oamenii satului. El a mers la grădiniță, a vorbit ceva acolo, a dat ceva… Oamenii ce erau de față n-au manifestat interes. Și aici vreau să spun că, atunci cînd poporul a votat ca Dodon să fie președinte, au făcut-o pentru că au crezut în ceea ce spunea el. Acum gata, încrederea lor s-a risipit și părtașii lui se împuținează. Oamenii s-au convins că el vorbește mult, da de făcut nu face nimic — pînă la urmă, ne-am ales numai cu promisiunile pe care ni le-a făcut în timpul campaniei electorale».

Igor Țopa, secretar al OPP din s. Briceni:

«Astăzi situația din satul nostru nu mai este cea de cîndva. Populația îmbătrînește, cei tineri pleacă. Oamenii sunt îngrijorați că foarte degrabă ne putem pomeni că n-o să aibă cine le duce pensia la bătrîni. Lucrătorii sociali sunt îngrijorați de ziua lor de mîine — ce va fi cu dînșii mîine-poimîine? Această îngrijorare a lor oamenii m-au rugat s-o transmit deputaților noștri, poate ei reușesc cumva ca în Parlament să se ajungă și la problema asta».
 


Egor Jelauc, secretar al biroului comitetului raional, secretar al OPP din s. Plop:

«Satul nostru este condus de un democrat, unul din finii lui Plahotniuc, care, după cum vorbesc oamenii din sat, îi din cei care-i sărută papucii. Toată săptămîna îi la Chișinău, nimeni nu știe cu ce se ocupă el acolo, iar în satul nostru… În satul nostru treburile merg cam ca la Chișinău — orice lucru ar fi început, se face doar pînă la jumătate. Pînă la jumătate au fost făcute trotuarele din sat, stadionul, pereții Casei de Cultură stau pînă acum netencuiți, grădinița de copii al șaptelea an nu poate fi deschisă … Munca în primărie primarul o face de mîntuială, în toate se arată lipsit de competență, nici măcar procese-verbale la adunări nu se fac. Da oamenii noștri… Parcă n-ar auzi, n-ar vedea și n-ar pricepe nimic. Se ocupă fiecare de treburile lui, și atîta…».

Valeri Mișcișin, secretar al CR, primar s. Elizavetovca:

«În comparație cu tovarășii din alte sate, mie în calitate de primar îmi este mult mai ușor să lucrez. Și asta pentru că în consiliul nostru local consilierii sunt comuniști și toate problemele le rezolv împreună cu ei. Și organizația raională întotdeauna îmi acordă ajutorul necesar. Și dacă-i să vorbesc și despre greutăți, cea mai mare e că autoritățile centrale nu ne dau nici un bănuț, cel puțin, pentru reparația drumurilor. Cauza e că primarul este comunist. Pe cînd democrații nu știu ce să facă cu banii care li se dau. Primarul din satul vecin așa și spune fără a se ascunde: că nu știe pentru ce să mai folosească banii.

Anul acesta am creat în raion o organizație comsomolistă. Le sunt foarte recunoscător comsomoliștilor noștri, pentru că ei mă ajută în permanență. Noi împreună trebuie să ne străduim foarte mult ca sistemul electoral mixt să fie anulat. Propun ca noi toți, adică și comuniștii, și comsomoliștii, se mergem la oameni, de la casă la casă, și să le explicăm ce pericol ne paște în cazul în care alegerile parlamentare se vor face după sistemul mixt».

Valeri Thoric, unul din fondatorii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova:

«O situație atît de proastă ca cea de astăzi din republică nu țin minte să mai fi fost. Chiar nici în anii 90, cînd noi am restabilit partidul, nu era o asemenea stare deplorabilă de lucruri. Uitați-vă pînă unde au ajuns cei de la conducere! În lume nu există un alt stat în care față de Constituție ar fi o asemenea atitudine! Toate statele apără Constituția lor, da la noi își bat joc de ea! În situația dată, eu îi îndemn pe toți comuniștii să ne ridicăm la apărarea țării într-un singur front! În caz contrar, ne putem pierde țara. Suntem în fața pericolului de a ne pomeni din nou ocupați de români. Ca să nu se întîmple, trebuie să luptăm cu toții împreună, toate organizațiile obștești — Organizația de Veterani, Uniunea Ofițerilor, Uniunea Femeilor din Republica Moldova.

Așa-numitele reforme pe care în ultimii ani le face conducerea țării nu au îmbunătățit nici cu iotă nivelul de viață al cetățenilor Moldovei. Din contra — aceste reforme sunt făcute în dezavantajul oamenilor. Orice reformă ai lua — nici despre una nu poți spune că este spre folosul oamenilor. De aceea mă întreb și vă întreb — încotro mergem?».

Victoria Ponomari, UCTM:

«Noi, comsomoliștii, trebuie să nu uităm că purtăm răspundere, în primul rînd, în fața oamenilor, în fața Moldovei. Oamenii așteaptă de la noi fapte, acțiuni concrete. Ceea ce trebuie să facem acum — să le explicăm oamenilor că tot răul vine de la proasta guvernare a țării de către actuala conducere. Și să le povestim despre obiectivele Partidului Comuniștilor, care au scopul de a schimba situația din țară spre bine».

În noi este toată speranța, în Partidul Comuniștilor

După tradiția demult stabilită, în fața delegaților la respectiva conferință de dare de seamă și alegeri, în calitate de reprezentant al Comitetului Central al PCRM, a rostit o alocuțiune membrul Comitetului Executiv Politic al CC, deputatul în Parlament Maria Postoico:

«Dumneavoastră faceți o muncă titanică. Asta pentru că, în situația de astăzi din Republica Moldova, pot rezista doar oamenii care se sprijină pe principii și calități morale înalte. Majoritatea membrilor Partidului Comuniștilor sunt anume astfel de oameni. Dumneavoastră sunteți fundamentul partidului. Fără asemenea oameni, partidul n-ar exista.

În acest context, e binevenit să amintesc că la anul viitor Partidul Comuniștilor va împlini 25 de ani din momentul fondării sale. Deci, PCRM activează întru binele poporului Moldovei de acum un sfert de secol.

Anul ce-l încheiem a fost plin de evenimente și dumneavoastră ați participat la multe din ele. Dar anul viitor promite să fie cu și mai multe evenimente. În afară de jubileul de 25 de ani al partidului, ne așteaptă alegerile parlamentare, dar și pînă la ele avem multe de făcut. În primul rînd, este vorba despre susținerea inițiativei societății civile de a desfășura un referendum legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt. Misiunea noastră este să le explicăm oamenilor că anularea acestui sistem va fi doar în interesele cetățenilor țării.

Dacă, atunci cînd s-au aflat la guvernare, comuniștii au scos țara din greutățile în care se cufundase și au demonstrat lumii că Moldova este o țară civilizată și capabilă să se dezvolte, actualii guvernanți vor doar să se mențină la putere, pentru a distruge în continuare țara, după care s-o vîndă altui stat.

Iată de ce, pe lîngă faptul că trebuie să încheiem în partid actuala campanie de dare de seamă și alegeri, noi trebuie să ne unim eforturile cu societatea civilă și să colectăm de la populație semnăturile necesare pentru organizarea referendumului. Speranța tuturor e în noi, în Partidul Comuniștilor».

* * *
În baza totalurilor Conferinței a XII-ea de dare de seamă și alegeri a comitetului raional Dondușeni al PCRM, a fost aleasă o nouă componență a comitetului raional și a comisiei de revizie, precum și a fost aprobată lista persoanelor care, după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală, se vor ocupa de colectarea de semnături de la cetățeni întru susținerea desfășurării referendumului pentru anularea sistemului electoral mixt.

Conferința a sprijinit de asemenea demersul CC al PCRM cu privire la demiterea în deplină componență a Curții Constituționale și a luat decizia de a adopta respectiva adresare către toți cetățenii țării.

* * *
La propunerea CC al PCRM, prima plenară a CR Dondușeni l-a reales la funcția de prim-secretar al CR pe tovarășul Anastasi Pavlov.

COMUNIST.MD
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад