DataLife Engine > Viața de partid > Numărătoarea inversă a regimului

Numărătoarea inversă a regimului


22-12-2017, 10:18. Разместил: redactor
 
Conferința a XIV-ea de dare de seamă și alegeri a comitetului raional Fălești al PCRM a fost ținută cu prezența aproape sută la sută a delegaților. Din partea Comitetului Executiv Politic, la lucrările forului a participat Constantin Starîș, secretar al CC al PCRM pentru muncă ideologică.

Comuniștii au abordat probleme care, practic, îi îngrijorează pe toți locuitorii Moldovei, deoarece, în timpul guvernării actualului regim, țara noastră degradează în toate domeniile. O atenție deosebită a fost acordată în cadrul conferinței unui act barbar al regimului guvernant — distrugerea monumentului consacrat lui V. I. Lenin din centrul orașului Fălești. După cum au menționat delegații la conferință, agenda de astăzi a PCRM coincide în totalitate cu agenda de importanță vitală a poporului Moldovei.

În pragul unor mari schimbări

Totalizînd activitatea comitetului raional în perioada de raportare, prim-secretarul CR Fălești al PCRM, Valeriu Muduc, a subliniat că oricare formațiune politică luptă pentru a veni la putere și pentru a-și realiza în fapt platforma sa. Anume în acest scop ea îi unește pe membrii și părtașii săi, prin aceștia realizînd politica sa de cadre. «Astăzi noi avem în raion cinci primari. Considerăm că avem nevoie de o altă strategie informațională și de mobilizarea forțelor locale. Anume asta trebuie să se afle în centrul atenției viitoarei conduceri a organizației noastre raionale de partid», a declarat el.

Primul secretar a făcut și propunerea de a organiza în mod regulat la plenarele comitetului raional, la ședințele biroului audieri ale comuniștilor, primarilor, conducătorilor, funcționarilor publici, consilierilor în consiliile de toate nivelurile în ceea ce privește îndeplinirea de către aceștia a însărcinărilor lor. Astfel, ar apărea posibilitatea de a se face propuneri, de a fi soluționate problemele cetățenilor în cadrul platformei partidului. Cunoașterea acestor probleme ar permite să fie folosite toate capacitățile consiliului raional.

«Noi considerăm că unul din obiectivele noastre îl constituie activizarea muncii în ceea ce privește instruirea nou-aleșilor secretari ai organizațiilor primare de partid, precum și organizarea întîlnirilor și seminarelor cu activul nostru. Toate aceste măsuri ne vor aduce rezultatele scontate la finalizarea formării structurii pe orizontală, cînd nu vom mai avea organizații mici», a menționat Valeriu Muduc.

Potrivit lui, un sprijin însemnat în munca organizatorică îl oferă promovarea ideologiei Partidului Comuniștilor. Pentru aceasta e necesar să fie făcută o instruire a comuniștilor, pentru ca după asta ei să poată comunica cu alegătorii în mod calificat din punct de vedere ideologic. Totodată, a mai subliniat primul secretar, analiza trebuie să servească în scopul corectării greșelilor comise, precum și pentru elaborarea unor noi strategii, a unor noi căi de dezvoltare și luptă.

Un moment important asupra căruia primul secretar a atras atenția delegaților la conferință este calitatea pregătirii tinerelor cadre nu numai din rîndul comuniștilor, ci și din cel al părtașilor PCRM: «Ultimele evenimente din țara noastră ne conving de faptul că lipsa unei idei naționale unificatoare, lipsa educației patriotice și internaționaliste ne închide în locuințele noastre naționale, ne izolează de restul lumii, ne fac mai slabi. De aceea comuniștii, la fel și părtașii noștri, au nevoie de organizarea unei instruiri politice, îndeosebi pentru tineret».

În opinia lui Valeriu Muduc, însuși timpul dictează astăzi necesitatea de a manifesta mai activ bărbăție civică și curaj partinic. E un lucru destul de complicat, dar e absolut necesar să-i scoatem în prim-plan pe comuniștii cu poziție principială, devotați cauzei noastre comune, dispuși să depășească greutățile legate de schimbări, de consecințele atitudinii tendențioase, de insinuații și discreditare. De toate acestea s-au ciocnit mulți comuniști și majoritatea din ei au făcut față acestor provocări. Acum a venit timpul să lăsăm la o parte toate îndoielile și să mergem înainte, deoarece acum adevărul este de partea noastră.

Pe agenda zilei fiecărui comunist

La conferința de dare de seamă și alegeri de la Fălești au fost mulți doritori să ia cuvîntul. Comuniștii au făcut schimb de opinii în ceea ce privește viziunea lor asupra celor ce se întîmplă în țară, și-au exprimat clar atitudinea față de planurile autorităților centrale de a schimba legislația electorală. Toți în mod unanim au susținut că Partidul Democrat are nevoie ca de aer de sistemul electoral mixt, deoarece, pe cale cinstită, în sistemul electoral proporțional acest partid nu ar acumula nici două procente, ratingul lui în mijlocul populației fiind mai jos de cota critică.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, Gheorghe Stancev, membru al biroului, primar al satului Egorovca, a subliniat că, în ultimii doi ani, atît comuniștilor din întreaga țară, cît și celor din raionul Fălești nu le-a fost ușor. Și totuși, organizația de partid reușea să găsească măsuri și metode eficiente de realizare a acelor sarcini și scopuri pe care le avea atît partidul în ansamblu, cît și organizația raională de partid în particular.

În discursul său, el a subliniat cîteva momente principiale pe care comuniștii nu au dreptul să le uite în munca lor de zi cu zi. Unul din acestea este următorul: fiecare comunist trebuie să manifeste autodisciplină și o urmare strictă a Statutului PCRM. Chiar și în cele mai complicate condiții, îndeplinirea acestei cerințe aduce rezultate eficiente. Apoi să meargă la oameni, să le spună adevărul, să le explice pe înțeles ce se întîmplă în țară. Cu o mai mare eficiență să folosească ziarul «Comunistul», care astăzi este unica sursă de informație veridică, și să contribuie la creșterea numărului de abonați la publicația noastră de partid. Al doilea moment: creșterea organizației de partid. Această chestiune cere o atitudine foarte serioasă. Cu atît mai mult cu cît populația din Moldova se micșorează ca rezultat al exodului ei în țări străine. Și totuși, trebuie să se lucreze mai activ în teritoriu în colaborare cu părtașii noștri. Pe de altă parte, după adunările de dare de seamă, în organizațiile primare au apărut mulți secretari noi, de aceea este necesar ca aceștia să fie ajutați de comitetul raional. Acesta trebuie să le traseze niște puncte de orientare în munca lor, să-i inițieze în noțiunile elementare ale vieții de partid. Al treilea moment: pregătirea pentru următorul an electoral, care, e clar de pe acum, va fi unul dintre cei mai complicați ani. Este necesară o agendă clară a zilei, un program bine pus la punct al muncii de agitație.

Regimului nu-i pasă de popor!

Maria Muntean (OPP s. Hîncești) a menționat că cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra localității lor a fost «optimizarea» gimnaziului din sat. Iar închiderea gimnaziului este egală cu pustiirea satului. Cu mare părere de rău, autoritățile nu-și dau seama ce fac. În afară de asta, o mulțime de săteni pleacă la lucru peste hotare, iar cea mai mare parte din cei rămași sunt pensionari și bătrîni singuratici. Guvernarea îi condamnă pe acești oameni la o supraviețuire chinuitoare, mai mult flămîndă decît sătulă, lăsîndu-i fără un ajutor social și material adecvat.

Оlga Morgun (OPP s. Natalievca) și-a exprimat încrederea că, mai devreme sau mai tîrziu, viața le va așeza pe toate la locul lor. Astăzi, oamenilor li se deschid în sfîrșit ochii în fața lucrurilor pe care le făptuiește conducerea, dar totuna mai trebuie să muncim mult în mijlocul electoratului, la fiecare întîlnire să-i arătăm și să-i explicăm în baza unor exemple concrete ce se întîmplă în țară și cine este vinovat de toate relele care se întîmplă. Mass-media supusă conducerii își continuă activitatea de prostire a populației. Pentru a opune rezistență acestei propagande mincinoase, comuniștii trebuie să aplice mai activ principiul «de la casă la casă» și nici într-un caz să nu se descurajeze, ci să muncească cu cît mai multă insistență. Trebuie să declarăm cu voce tare că închiderea primăriei înseamnă pieirea unor sate întregi. Și fără asta avem de acum o mulțime de sate pustii, ca să te convingi, e suficient să faci un drum prin raionul Fălești. Încotro ne duce guvernarea cu această politică a ei? Doar oamenii nu doresc aceste lucruri!

Tovarășul Serghei Basiuc i-a îndemnat pe comuniști să se aboneze cît mai activ la ziarul «Comunistul» și să desfășoare o muncă de propagandă, inclusiv în rețelele de socializare. Astăzi această metodă începe să acumuleze o forță tot mai mare, în spațiul Internet oamenii cu diferite preferințe politice au posibilitatea să-și exprime liber opinia cu privire la diferite evenimente politice din țară, să dea o apreciere așa-numitelor «reforme» pe care le promovează conducerea coruptă «proeuropeană».

Partidul de buzunar al lui Dodon

Comuniștii de la Fălești în mod univoc au recunoscut că toate promisiunile electorale ale PSRM și ale așa-numitului președinte Dodon s-au dovedit a fi niște baloane de săpun care demult s-au spart. Dar printre alegători sunt oameni cărora le este greu să recunoască pentru sine înșiși că au fost înșelați și de data asta.
 
Constantin Starîș, secretar al CC al PCRM, a pus întrebarea: de bună seamă, cine a înșelat poporul? Răspunsul este evident: PSRM — partidul ce se califică pe sine ca partid de stînga și care, chipurile, susține ideologia construită în baza principiilor de echitate socială. Pe cînd în realitate e un partid al regimului, o mașină docilă de votare. În acest context, misiunea comuniștilor e ca, în cadrul activității lor în mijlocul populației, să explice oamenilor că partid de stînga nu înseamnă Partidul Socialiștilor, că doar ei se numesc așa pe sine. Trebuie să li se explice că Dodon ajută regimul și susține încălcarea Consitituției de fiecare dată cînd de aceasta are nevoie guvernarea. Datorită așa-numitului președinte al țării, încălcînd Constituția, regimul introduce în țară sistemul electoral mixt, care va întări și va menține puterea bandiților încă vreo cîțiva ani înainte. Odată și odată, poporul trebuie să înțeleagă că acest partid de buzunar PSRM este proiectul majorității guvernante, parte inseparabilă a acestei majorități, care este folosit conform destinației și pe placul Partidului Democrat. Țara și cetățenii ei n-au ce aștepta pozitiv de la tandemul PSRM-PDM și Dodon.

* * *
În hotărîrea adoptată de către delegații la conferință, comuniștii i-au însărcinat pe consilierii consiliului orășenesc Fălești să obțină alocarea mijloacelor necesare pentru restabilirea monumentului lui V. I. Lenin, demolat la indicația funcționarilor orășenești și raionali ai Partidului Democrat.

La prima plenară organizatorică ținută după încheierea conferinței de dare de seamă și alegeri a fost aleasă noua conducere a CR Fălești al PCRM. În funcția de prim-secretar în mod unanim a fost reales Valeriu Muduc.

Olga Dzeatcovschiскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад