DataLife Engine > Tema zilei / Viața de partid > Vom ridica Moldova din genunchi!

Vom ridica Moldova din genunchi!


16-03-2018, 14:15. Разместил: redactor
 
Cuvîntările participanților la dezbaterile Plenarei a V-ea a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

Petru Burlacu, prim-secretar al CR PCRM Cahul

Vom ridica Moldova din genunchi!Aș vrea să pun accentul pe unele momente ce vizează sudul republicii și, întîi de toate, raionul Cahul. Avem cîteva localități care se considerau pro-române încă în perioada sovietică și, s-ar părea că acest val al «unirii» ar fi trebuit să se manifeste, întîi de toate, în aceste localități ale Republicii Moldova. Dar nu s-a întîmplat așa. Acest val a venit din centrul țării.

De ce remarc acest lucru? Analizînd situația, noi, activul nostru, ne punem întrebarea, ce a servit drept imbold pentru organizarea apariției unor asemenea «declarații simbolice pentru unire»?

Pas cu pas au mers politicienii — autoritățile Republicii Moldova — spre această dată, pe care ei o numesc «jubileul marii uniri». Toată presa a pus accent pe relațiile bilaterale «de colaborare și frăție», multe localități au cîte 4-5 orașe-înfrățite în România.

Fracțiunea PCRM în Consiliul Municipal Cahul nu a susținut două propuneri de înfrățire cu localitățile din România, pentru că, la ora actuală, acest lucru nicidecum nu influențează dezvoltarea orașelor și satelor moldovenești, ci se folosește doar ca bază pentru semnarea acestor declarații mincinoase și fățarnice de unire.

La vremea mea, fiind primar de Cahul, am încheiat un acord de colaborare cu municipiul Vaslui, în rezultat, pentru Cahul s-a alocat circa 9 milioane de lei pentru utilajele necesare serviciilor comunale. De atunci — zero. Accentul se pune doar pe manifestațiile culturale, mese rotunde ș. a. m. d.

…Ar fi bine, reieșind din situația creată la ora actuală, ca noi toți să ne bazăm pe ceea ce, întotdeauna, a reprezentat în sine Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Noi, întotdeauna, am fost o forță politică orientată spre consolidarea statului Republica Moldova, noi întotdeauna am promovat o politică socială în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Și astăzi, noi trebuie să ne mișcăm doar înainte. Noi nu avem alternativă — doar să luptăm. Fapt care găsește răspuns și în rîndul cetățenilor Republicii Moldova și sper că doar așa vom obține ceea ce avem ca obiectiv.

Svetlana Căpățină, prim-secretar al CR PCRM Orhei

Vom ridica Moldova din genunchi!Din păcate, în rîndul localităților care au semnat așa numitele declarații pentru unire, se regăsesc și unele sate din raionul Orhei. Partidele unioniste s-au acutizat în raionul Orhei. În general, raionul Orhei, întotdeauna, s-a deosebit de restul — acesta este un raion unionist. În raionul nostru chiar și biserica se implică în politică. Este vorba despre biserica din satul Peresecina, reprezentanții căreia, de asemenea, au semnat declarația unionistă. Noi am cerut, în repetate rînduri, organelor competente să atragă atenția asupra acestui fapt și cît mai repede posibil. Să condamne și să inițieze procedura de atragere la răspundere a tuturor celor implicați în acest proces.

Poate că cineva provoacă premeditat aceste acțiuni? Noi nu știm. Poate celor care se află la guvernare le este profitabil un asemenea scenariu pentru că ei înțeleg că vor pierde alegerile parlamentare din toamnă și de aceea și vor să destabilizeze situația.

Este necesară o mai amplă mobilizare a adevăraților patrioți ai statului moldovenesc. Noi sîntem mulți, noi constituim majoritatea absolută, noi sntem garantul statalității Moldovei. De aceea, propunem ca după alegerile parlamentare, atunci cînd Partidul Comuniștilor va veni la putere — și, în ciuda tuturor lucrurilor, Partidul Comuniștilor va veni la putere — să fie inițiat un proiect de lege în conformitate cu care cei care se pronunță deschis pentru lichidarea statului moldovenesc să fie atrași la răspundere în conformitate cu legislația națională. Deoarece asemenea acțiuni poartă un caracter antistatal și antipopular.

Mihai Ciorici, secretar al CR PCRM Nisporeni

Vom ridica Moldova din genunchi!Începînd cu anul 1991, primii conducători ai Republicii Moldova nu au pus fundamentul statalității și spiritualității noului stat. Vorbesc acest lucru din cunoștință de cauză pentru că am fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova.

Unionismul din Republica Moldova are două rădăcini. Prima rădăcină este lipsa sistemului educațional bazat pe istoria adevărată a Moldovei. Pentru că istoria este un instrument de educare a tinerei generații. Istoria este piatra de temelie a statului. În Republica Moldova, istoria Moldovei trebuie să fie disciplină de studii obligatorie.

A doua rădăcină — se spune că moldovenii sînt, chipurile, un popor slab. Dar uitați-vă, în perioada sovietică, poporul nostru, în condițiile acelui sistem social-economic, timp de 45 de ani a transformat țara în una dintre cele mai prospere republici avînd un PIB de 27 de mii de dolari pe cap de locuitor. În perioada lui Ștefan cel Mare au fost obținute rezultate strălucitoare pe cîmpurile de luptă, în diplomație și economie. Moldova a fost bastionul creștinismului în Europa. Dar iată un exemplu contemporan. În 2014, Moldova a participat la 6 expoziții de inovații într-un șir de state europene — au fost prezentate 202 invenții, cetățenii noștri au primit 139 de medalii, inclusiv, 8 premii speciale, 65 de medalii de aur, 41 de argint și 25 de bronz. Toate aceste rezultate au fost obținute de acest popor moldovenesc...

Astăzi, Republica Moldova, mai mult ca niciodată, are nevoie de conducători capabili și profesioniști care să dispună de demnitate națională și patriotism. Și în acest caz, țara va deveni prosperă din nou. Încă nu totul este pierdut.

Din punct de vedere istoric, moldovenii au trecut prin multe perioade complicate și le depășeau victorios. Eu sînt convins că noi toți împreună vom fi și acum învingători, de dragul Republicii Moldova.

Moldova este Patria noastră, noi ne-am născut aici. Și atunci cînd mama este bolnavă, pruncii nu o părăsesc, ei se unesc umăr la umăr pentru a o salva, nu-i doresc moarte și nu o urăsc. Și chiar dacă au fost impuși să părăsească locul de baștină, continuă să o iubească și să o ajute cu ce pot. Dar de ce Republica Moldova este unica țară din spațiul post-sovietic a cărei independență este în pericol...

Sarcina noastră este de a ne pregăti foarte serios pentru alegerile parlamentare ce urmează. Partidul Comuniștilor are două mari avantaje pe care nu le mai are niciun alt partid politic. Primul — personalitatea lui Vladimir Voronin, recunoscut drept lider și care a demonstrat incontestabil că anume el este cel mai bun conducător și cel mai bun președinte de țară. Al doilea avantaj — rezultatele obținute în timp ce am guvernat țara în perioada anilor 2001–2009. Nimeni nu poate contesta aceste rezultate, nici măcar cei mai înrăiți oponenți ai PCRM. Istoria nu iartă greșelile, dar oferă șansa de a nu le mai repeta.

Haralampie Chirilov, prim-secretar al CR PCRM Ungheni

Vom ridica Moldova din genunchi!De la declararea independenței Republicii Moldova, unicul partid care a avut și are în continuare ca scop primordial dezvoltarea Moldovei ca stat independent, suveran și integru este Partidul Comuniștlor. Partidele unioniste, fostele și actualele, au avut și au ca scop unirea cu orice preț, prin orice metode, inclusiv prin ducerea la degradarea social–economică a statului, ca mai apoi să folosească această situație fors-majoră de nivel național, ca unul din argumentele principale, precum, că Republica Moldova nu poate să se dezvolte de sine stătător și unirea este unica soluție de ieșire din această situație precară. Aici totul ne este clar.

Ce ține de toate celelalte partide foste la guvernare, inclusiv și actuala guvernare, ele au contribuit și contribuie la această prăbușire prin fărădelege, corupție, șantaj, hoție etc.

Unicul partid care a demonstrat, că țara noastră are viitor este Partidul Comuniștilor, înregistrînd rezultate concrete pe toate domeniile de activitate, fiind la guvernare pe perioada de 8 ani. PCRM a demonstrat zi de zi și aceste rezultate benefice le-a simțit, fiecare cetățean, de la mic la mare.

Și cui, dacă nu nouă, comuniștilor, ne rămîne în continuare, ca sarcină majoră, să luptăm în continuare pentru statalitate, pentru viitorul următoarelor generații? Cu această sarcină nu se vor isprăvi alte partide, fiindcă scopurile lor ne sînt deasemenea clare: îmbogățirea personală a liderilor și celor apropiați, cu orice preț, prin orice metode, inclusiv și trădarea intereselor naționale…

Comuniștii în permanență au dus lucrul de consolidare a societății prin politicile ideologice, economice, sociale, culturale, educaționale, confesionale, politici care rămîn actuale. Ele sînt sarcinile de perspectivă pe toate perioadele dezvoltării tării, ca stat independent.

Cît privește declarațiile consacrate centenarului unirii, în marea măsură ele nu corespund realității. Nu pot cîțiva consilieri locali liberali și cîțiva din alte partide, care au fost personal cointeresați, să exprime doleanțele majorității cetățenilor din aceste localități. Aceasta se poate demonstra printr-un simplu sondaj.

Însă păzea! Dacă pe Partidul Democrat nu-l salvează nici votul mixt și nu-l aduce la putere la următoarele alegeri parlamentare, poate avea loc și alt scenariu: unirea, prin organizarea unui maidan în comun cu liberalii…

Se conturează un tablou care poate servi ca șîrmă, pentru unire fără a petrece un referendum conform Constituției. Istoria se poate repeta. Sarcina noastră este de a dezminți aceste argumente și cele care au dus la unire în 1918. Menirea noastră este de a duce oamenilor adevărul istoriei și de moment.

Anton Miron, membru CC al PCRM

Vom ridica Moldova din genunchi!Devenind un stat suveran, nici pînă astăzi, Republica Moldova nu și-a determinat trecutul istoric. Spre deosebire de restul republicilor URSS, unde istoria națională a devenit o parte indispensabilă a ideologiei de stat, în Moldova, începînd cu anii 90, practic fără impedimente, cursul de istorie a Moldovei a fost substituit cu istoria românilor.

Odată cu venirea la putere a Partidului Comuniștilor s-au schimbat multe, însă, din păcate, nu toate. A fost introdus cursul de istorie integrată, elaborat de structurile Consiliului Europei și care prevedea studierea istoriei Moldovei și altor state în contextul dezvoltării comune a Europei. Pe acest fundal se văd foarte bine realizările fiecărei țări și contribuția ei în civilizația mondială.

Ajuns în 2009 la guvernare, regimul oligarhic, care a introdus repetat cursul de istorie a românilor, permanent, face jocul unioniștilor și României. Campania de românizare care se desfășoară, cu siguranță, prezintă în sine lupta pentru teritorii, lichidarea statalității moldovenești. Acestea sînt acțiuni foarte bine planificate, lupta pentru populație și anexarea teritoriilor. Anume anexarea. Nu a fost niciun fel de unire, a fost anume anexare. Și acum este vorba anume de anexare. Iar acestea sînt două definiții politice absolut diferite.

După destrămarea URSS s-a început o nouă perioadă a «cercetărilor istorice», a luat amploare activitatea «românilor de pretutindeni» — în Ucraina, Serbia, Bulgaria. Macedonia, Grecia, Belgia. Din păcate, din motive obiective, Republica Moldova s-a dovedit o verigă mult mai slabă. Unioniștii de toate culorile, de la istorici-unioniști pînă la funcționari titulari ai regimului guvernator, s-au implicat cu o nouă forță în campania română.

La toate acestea acțiuni ale regimului oligarhic trebuie să răspundem prin consolidarea forțelor sănătoase, a stataliștilor și politicienilor forțelor popular-patriotice. Partidele politice, și PCRM inclusiv, societatea civilă trebuie să-și conștientizeze rolul și responsabilitatea pentru ceea ce se întîmplă în țară. Ne aflăm acolo unde ne aflăm și avem ce avem. Dar noi nu avem niciun alt popor și nicio altă țară.

Mihail Rusu, membru al CC al PCRM

Vom ridica Moldova din genunchi!Subiectul abordat — întrebarea întrebărilor. Dacă e să judecăm după istorie, se pare că a sosit momentul nostru să demonstrăm că sîntem patrioți ai țării. Predecesorii noștri au avut înțelepciunea să păstreze republica noastră și să ne o transmită nouă. Noi avem un popor bun, avem tradiții frumoase care sînt respectate oriunde în Uniunea Sovietică și Europa. Și noi trebuie să facem totul pentru a păstra și nu pierde Republica Moldova — sfîntă nouă. Sarcina noastră este de a elabora un program concret de acțiuni pe marginea problemei abordate. Pentru că, astăzi, o problemă mai importantă nu poate exista. Noi trebuie să demonstrăm că sîntem o forță ce ne bazăm pe opinia poporului.

În satele noastre mai sînt încă mulți oameni care țin minte vremurile ocupației române. De aceea, în procesul de comunicare cu poporul trebuie să facem uz de faptele istorice adevărate și amintirile vii ale oamenilor. Noi trebuie să aducem acest adevăr în casa fiecărui om. Iar principalul nostru aliat în această muncă este poporul de rînd. Trebuie doar să ascultăm amintirile, să le înregistrăm, oamenii simpli să le vocifereze. Putem organiza între sate și raioane ștafete ale adevărului. Oamenii de rînd se vor înțelege mai bine între ei.
 
Ghenadie Morcov, prim-secretar al CR PCRM Drochia

Vom ridica Moldova din genunchi!Problema pe care o discutăm astăzi este foarte importantă. Altfel spus: problema este pusă în felul următor: a fi sau a nu fi, vom exista sau nu în calitate de stat Republica Moldova.

Foarte corect s-a menționat în raport și în discursurile precedente precum că noi avem tot dreptul la existență ca stat și ca popor. Noi avem dreptul să păstrăm tradițiile strămoșilor noștri. Vreau să mai spun că istoria este cel mai corect judecător, care-i judecă aspru pe cei care nu învață lecțiile din experiența trecutului. Noi vedem că actualii guvernatori nu au învățat aceste lecții, fapt pentru care istoria-i va pedepsi aspru pentru ceea ce comit astăzi.

Este clar că poporul moldovenesc nu susține «declarațiile de unire» tirajate astăzi. Guvernatorii sînt cei care urmăresc scopul de încinge spiritele între cetățenii Republicii Moldova pe fundalul haosului absolut. Unica forță politică, unicul partid pro-statal este Partidul Comuniștilor în frunte cu Vladimir Voronin. Și, într-adevăr, doar noi, comuniștii, sîntem capabili să explicăm cetățenilor care este cel mai mare pericol ce ne paște. De aceea, noi susținem totalmente propunerea cu privire la crearea comitetelor teritoriale.

Andrei Godoroja, prim-secretar al CR PCRM Rezina

Vom ridica Moldova din genunchi!Majoritatea locuitorilor raionului Rezina se pronunță categoric împotriva unirii. Oamenii condamnă ferm acțiunile primarilor și consilierilor locali care se lasă pradă manipulărilor și fac jocul străinilor prin semnarea «declarațiilor pentru unire». Concomitent, noi constatăm că această conducere a țării nu face nimic pentru educarea patriotismului, nu face nimic pentru a consolida oamenii, nu face nimic pentru promovarea ideii naționale — comune pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

În aceste condiții, Partidul Comu¬niștilor rămîne unica forță politică care oferă speranță de supraviețuire poporului nostru. Noi, membrii organizației raionale a PCRM din Rezina îi îndemnăm pe toți să-și păstreze demnitatea pentru faptul că poartă titlul de cetățean al Republicii Moldova, să ne consolidăm forțele în lupta cu unionismul.

Ion Filimon, membru al CC al PCRM, președintele Comisiei Centrale de Revizie

Vom ridica Moldova din genunchi!Actuala conducere a țării dorește să destabilizeze societatea. La fel ce vroiau să facă și guvernanții anilor 90. Au declanșat războiul pe Nistru, iar oamenii nu se mai gîndeau la dezvoltarea Moldovei, ci la modalitățile de încetare a războiului. Astăzi, același lucru îl fac actualii guvernanți. De aceea, noi sîntem categoric împotrivă ca pe altarul sacrificial să fie aruncată însăși existența Moldovei.

Cine le-a dat lor asemenea drept! Noi susținem în totalitate inițiativa președintelui partidului cu privire la organizarea în fiecare localitate a comitetelor pentru protejarea suveranității și integrității Republicii Moldova. Altă cale nu există. Să știe toată lumea că Moldova aparține poporului ei, dar nu unor sau altor consilieri vînduți. Toate localitățile trebuie să declare clar că Republica Moldova aparține Moldovei. Iar noi nu o vom da nimănui. S-a spus foarte corect că nu mai există o altă formațiune politică asemenea Partidului Comuniștilor, care a demonstrat timp de 8 ani de zile, că Moldova se poate dezvolta independent. Acest lucru l-a făcut Vladimir Voronin împreună cu echipa sa. Iar noi vom mai demonstra acest fapt încă o dată. Trăiască Moldova!
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад