DataLife Engine > Cer cuvîntul! > În Alianţă nu sunt oameni curaţi

În Alianţă nu sunt oameni curaţi


30-10-2015, 14:35. Разместил: redactor

 

Domnule Lupu, în anul 2011, într-un ziar republican a fost publicată scrisoarea mea în care spuneam că între voi, conducătorii alianţei de guvernare, nu există unitatea şi comunitatea de idei atît de necesară, fără de care nu veţi putea scoate ţara din sărăcie şi readuce la măreţia ei de altădată. Cu regret, această previziune a devenit o realitate neagră.

 

Deschideţi ochii, domnule Lupu, şi uitaţi-vă bine la ce a adus Alianţa voastră Moldova, cîndva ţară prosperă. Falsitatea, delapidarea de fonduri publice, contrabanda şi trădarea intereselor naţionale — iată chipul ei de astăzi, pe care l-aţi creat împreună cu Filat.

 

Frăţie împotriva poporului


În pofida faptului că aţi aplicat tehnologii murdare, alegerile parlamentare din 2010 le-aţi pierdut. Dar nu aţi avut suficientă bărbăţie civică pentru a vă recunoaşte înfrîngerea. Dacă în ţările democratice, conform doctrinei reprezentării proporţionale, structurile puterii sunt formate de partidul care la alegeri s-a plasat pe locul întîi, voi, pierzînd punctul de orientare morală, i-aţi împins pe comunişti, şi, chiar dacă aveaţi un număr mai mic de deputaţi, banii şi frica v-au unit într-o frăţie.


Înjghebînd o alianţă antipopulară şi percepînd ţara ca pe un poligon de realizare a planurilor voastre egoiste, imediat aţi renunţat la propriile programe electorale. Şi s-a dovedit că promisiunile ce le-aţi făcut de a majora pensiile cu 15-25 la sută, de a micşora preţurile la medicamente cu 40 la sută, de a păstra programele sociale şi altele nu sunt altceva decît nişte minciuni care întrec toate limitele admisibile ale cinismului.


Odată cu venirea voastră la putere, în ţară a venit sărăcia, cu ritmuri accelerate a început să crească criminalitatea. Moldova a alunecat pe calea fărădelegii şi a samavolniciei. Actuala putere a creat premise pentru apariţia unor mişcări neonaziste. Cu sprijinul radicalilor locali, legionarii de peste Prut cu pretenţii teritoriale mărşăluiesc pe străzi, aducînd dezmăţ în ţară şi speriindu-i pe locuitorii ei. Unionismul, luînd amploare, a dezbinat societatea, o parte din ea fiind atrasă pe calea învrăjbirii sociale şi a divizării conform principiului naţional. Puterea, domnule Lupu, devine pentru dumneavoastră, la fel cum şi pentru domnul Filat, un element excitant şi, pentru a străpîni bunurile care o însoţesc, aţi trădat interesele naţionale.

 

Întruchiparea nimicniciei


Ignorînd legislaţia în vigoare, alianţa voastră l-a aşezat în fotoliul de preşedinte pe Nicolae Timofti, un om fără experienţă politică, care nu posedă calităţi evidente pentru a putea exercita respectiva funcţie şi care împrăştie în jurul său doar pesimism. Domnul Timofti mereu se plînge de ceva. Şi o face fără a-şi da seama că un conducător mediocru nu are cum să se aştepte la altceva decît la compătimire. Aflîndu-se la Strasbourg, l-a uluit pe un funcţionar european cu declaraţia că nu vede vreo deosebire între GULAG şi lagărele naziste ale morţii. Şi nu e de mirare. Pomenindu-se la putere dintr-o ironie a soartei, dl Timofti nu deţine cunoştinţe enciclopedice şi nu este înarmat cu criterii exacte de apreciere a trecutului istoric. Dacă l-ar fi citit pe Goethe, care scria că nu există ceva mai periculos decît prostul care o face pe deşteptul, posibil, s-ar fi abţinut de la respectiva declaraţie.


Ca o bătaie de joc asupra minţii sănătoase răsună şi luările de cuvînt ale dlui Timofti în interiorul ţării. El nu oboseşte să repete că Moldova păşeşte pe o cale dreaptă. Şi asta în situaţia în care mai mult de un milion de cetăţeni trăiesc la limita sărăciei, că natalitatea scade, iar mortalitatea creşte, că ţara noastră este lider la nivelul de corupţie, contrabandă şi criminalitate. Se ştie că numai un indice înalt al nivelului de trai constituie temelia unităţii sociale şi politice a societăţii, fără de care un stat nu are viitor. Dl Timofti are altă părere. În august 2012, în cadrul unei emisiuni televizate, domnia sa a declarat că în ţară nu va fi ordine pînă cînd toţi vor vorbi în limba română (!).


Delirul unionist i-a întunecat definitiv minţile. O astfel de declaraţie făcută de dl Timofti este o încălcare gravă a Constituţiei şi a Legii privind funcţionarea limbilor şi alegerea limbii de comunicare, care în ţările democratice nu i se iartă chiar nici preşedintelui ţării. 


Ruinarea ca legitate


Odată cu apariţia alianţei voastre, dle Lupu, s-a adîncit considerabil prăpastia dintre putere şi popor. Societatea nu este protejată, în schimb doctrina de stat privind izolarea reprezentanţilor altor popoare se realizează cu rigoare. Puterea este controlată de oligarhi. Mijloacele de informare în masă, pe care le-au acaparat ei, falsifică realitatea istorică, acoperă istoria cu un păianjeniş de mituri şi duc în mase o propagandă naţional-şovinistă. În timpul guvernării voastre, odată cu sărăcirea vertiginoasă a poporului, s-au înteţit crizele social-economică, politică şi demografică. Iau amploare procesele de concreştere a capitalului cu puterea şi divizarea societăţii în săraci şi bogaţi.Veniturile bogaţilor le depăşesc pe cele ale săracilor de sute de ori.


În ţările democratice, dle Lupu, în cazul în care mărimea proprietăţii unui funcţionar depăşeşte veniturile lui, aceasta se consideră o crimă, pentru care cel ce a săvîrşit-o ispăşeşte pedeapsa meritată. Pe cînd la noi cei care ajung la «treuca» de stat, cît ai clipi din ochi devin milionari, posesori ai cîtorva apartamente, maşini, terenuri de pămînt şi conturi la bancă atît în ţară, cît şi peste hotare. Dumneavoastră chiar şi Preşedintelui ţării, pînă la alegerea lui, i-aţi «donat» vreo 100 mii de lei, iar după alegere — 400 de mii. De aceea, dle Lupu, nu ne putem mîndri cu ţara atunci cînd voi vă scăldaţi în lux, iar pe pensionari i-aţi trecut la o raţie alimentară ca cea a cîinilor vagabonzi. Dumneavoastră, dle Lupu, suferiţi de surzenie faţă de necazurile altora, şi această surzenie progresează pe zi ce trece. Ţineţi mine că, în 2009, comuniştii de la guvernare au majorat pensiile cu 20 la sută. Pentru menţinerea acestui nivel în ţară existau suficienţi bani. Dar ei s-au dus pe alte canale.


Toate raţionamentele dumneavoastră despre democraţie şi reforme, dle Lupu, nu sunt altceva decît o flecăreală politică, pe care o auzim mai ales în ultimii ani. Voi de mult aţi subminat ideea democraţiei cu neputinţa de a-i asigura poporului o viaţă liniştită şi demnă. Reformele pe care le-aţi impus şi realizate fără a se ţine cont de nivelul de dezvoltare atins de ţară, de tradiţiile naţionale şi istorice, de obiceiurile şi mentalitatea poporului moldovenesc, au devenit principalul factor de dezorganizare a economiei, de creştere a încordării sociale, politice şi interetnice.


Reformele promovate de Alianţă, dle Lupu, nu contribuie la creşterea nivelului de trai al poporului. Ele sunt în avantajul oligarhilor şi le înmulţesc avuţiile şi aşa fabuloase. Însuşi dumneavoastră împreună cu Filat, dorind să cuceriţi faima de mari reformatori, i-aţi adus ţării un prejudiciu de nerecuperat. Sfera educaţiei este distrusă de «optimizare». Ca rezultat al reformei în domeniul ocrotirii sănătăţii, medicina e la pămînt. Este distrus sectorul agrar şi sistemul ordinii de drept, Serviciul de Informare şi Securitate este dirijat din exterior, iar judecătoriile s-au transformat într-un instruiment docil al Alianţei. Şi principala cauză a tuturor acestora constă în f aptul că reformele se efectuează fără a fi luate în considerare legile obiective, iar economia se află într-o criză profundă.

 

Proşti şi nemernici

 

După alegerile parlamentare din 2014, dle Lupu, voi — partidele Alianţei — aţi trîmbiţat mult despre victoria obţinută., dar situaţia s-a dovedit a fi nu chiar atît de luminoasă. Ca şi victoria precedentă, şi această «victorie» s-a dovedit a fi una furată. Ultimile alegeri au fost cele mai nedemocratice din întteaga istorie a Moldovei independente. Probabil, împreună cu dl Filat, sunteţi captivii gîndului că numai dumneavoastră vă este destinat să conduceţi ţara.


Cunoscutul scriitor francez Jean de la Bruyere scria că orice posturi înalte, orice funcţii, ranguri şi titluri sunt stabilite nu pentru ca să le ocupe proştii şi nemernicii. Dumneavoastră, dle Lupu, nu aţi perceput avertizarea scriitorului, de aceea anume puterea, banii şi frica v-au apropiat de Filat, pe care tot dumneavoastră l-aţi numit apoi om corupt, delapidator de fonduri publice, rege al contrabandei. Nu v-a oprit faptul că toată activitatea lui Filat era orientată nu spre făurire, ci spre distrugere.

 

Rezultat al neputinţei voastre a devenit crearea unor organe ale puterii, incapabile să activeze în modul cuvenit. Sprijinindu-vă doar pe principiul de cumetrism, aţi numit în aceste organe ale puterii oameni cu reputaţie dubioasă, pentru care scopul principal a fost să fure cît mai mulţi bani. Totodată, cerinţele lor personale depăşesc cu mult capacităţile profesionale. De aceea ei continuă să lucreze pentru sine, iar pentru stat — cum se va primi.


Ţara, dle Lupu, trăieşte vremuri obscure. Ceea ce aţi făcut voi cu ea pe parcursul a şase ani trezeşte un sentiment de durere. Pe cea mai mare parte a populaţiei, aflarea voastră la putere o face să simtă umilire şi ruşine pentru Moldova. Poporul, dle Lupu, a obosit de marasmul şi impotenţa puterii. Nu v-aţi gîndit niciodată că va veni trimpul cînd poporul va înceta să mai rabde umilirea sa? Pierzîndu-vă sensibilitatea faţă de suferinţele oamenilor şi neînchipuindu-vă ce viaţă duc ei, timp de şase ani nu le-aţi propus nimic pentru ca să le uşuraţi această viaţă grea. În acelaşi timp, nici dumneavoastră, nici Filat niciodată nu aţi declarat că, de dragul intereselor poporului, sunteţi gata să cedaţi puterea celor care au demonstrat în fapt că sunt capabili să conducă ţara. Această unică faptă corectă te-i mira de sunteţi capabili s-o săvîrşiţi. De un asemenea gest sunt capabili doar oamenii nobili şi cu demnitate.

 

Ivan Șalaru, pensionar

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Вернуться назад