Prieteni, colegi, tovarăşi de idei şi tot poporul…
РУС. MOLD.
» » Prieteni, colegi, tovarăşi de idei şi tot poporul…

Prieteni, colegi, tovarăşi de idei şi tot poporul…

16-04-2016, 11:05
Viziuni: 886
  
Versiunea de tipar   
Prieteni, colegi, tovarăşi de idei şi tot poporul…În incinta Teatrului Naţional de Operă şi Balet «Maria Bieşu» a avut loc o adunare festivă, consacrată aniversării a 15-ea de la venirea la guvernare a PCRM


Pregătirile pentru acest eveniment s-au făcut din timp şi într-un mod extrem de minuţios. Asta a devenit clar în ziua cînd s-a desfăşurat acţiunea. La intrarea în teatru oaspeţii erau întîmpinaţi cu melodii celebre interpretate de fanfara din oraşul Soroca sub bagheta maestrului Mihail Boldescu, iar în sală, pe fiecare din cele 1200 de fotolii pe oaspeţi îi aştepta cîte un exemplar al ziarului «Comunistul», respectivul număr fiind consacrat perioadei de făurire, celor opt ani — din 2001 pînă în 2009 — pe al căror parcurs Partidul Comuniştilor a condus Republica Moldova.

 

La această manifestaţie festivă, oaspeţii au început să vină chiar de dimineaţă. Comuniştii s-au adunat înainte de timpul planificat în scuarul Operei Naţionale, pentru a reuşi să comunice cu tovarăşii de partid, să afle ultimile noutăţi din raioane, să discute cu privire la situaţia politică din ţară. Indiferent de evenimentele petrecute nu de mult, care au afectat PCRM, oaspeţii cu care corespondenţii «Comunistului» au reuşit să stea de vorbă pînă la începutul manifestaţiei au menţionat faptul că ziua venirii la putere a PCRM cu 15 ani în urmă este pentru dînşii o sărbătoare. Şi asta pentru că fiecare din ei şi-a adus prinosul în victoria Partidului Comuniştilor la alegerile din 2001, cum îl aduc şi acum — în dezvoltarea partidului în ansamblu, în obţinerea de către partid a succeselor pe arena politică a ţării.

 

Perioada renaşterii şi a unităţii


Respectiva dată este importantă şi pentru poporul moldovenesc. Şi asta pentru că cei opt ani de guvernare a comuniştilor este unica perioadă din întreaga istorie a independenţei Moldovei, în care ţara noastră s-a dezvoltat cu adevărat, cînd ţara nu a trecut prin crize de lungă durată şi nici prin confruntări politice între ramurile puterii de stat. Comuniştii au reuşit nu doar să ridice Moldova din genunchi, ci şi să-i dea un impuls spre dezvoltare stabilă. Ceea ce s-a reflectat nu numai în cifre, ci, în urma creşterii consecvente a nivelului de trai, și a simţit-o fiecare familie de moldoveni.


În mod tradiţional, adunarea festivă a început cu alocuţiunea lui Vladimir Voronin, preşedinte al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, al treilea preşedinte al ţării. În persoana comuniştilor prezenţi la manifestaţie, liderul comuniştilor le-a mulţumit tuturor celor care în anii 2001, 2005 şi 2009, pentru întîia oară în spaţiul postsovietic, au asigurat victoria la alegeri a Partidului Comuniştilor.


Vladimir Voronin a adresat cuvinte de recunoştinţă şi acelor tovarăşi care au fost aleşi sau numiţi în funcţii responsabile de stat în perioada 2001-2009.


În raportul său, Vladimir Voronin a remarcat în ce condiţii comuniştii au venit la putere în februarie 2001 şi ce a precedat respectiva perioadă. Liderul PCRM a subliniat că, la acel moment, ţara trecea printr-o criză a puterii, care derula pe fundalul unei situaţii economice din ce în ce mai proaste. În opinia lui Vladimir Voronin, cauza acestei crize era «incapacitatea de a conduce ţara, de a consolida societatea».

 

În continuare, preşedintele Partidului Comuniştilor a caracterizat în raportul său etapele renaşterii statului moldovenesc, în particular a indicat paşii concreţi întreprinşi de PCRM în scopul reanimării sferelor de importanţă vitală din ţară. Al treilea preşedinte a subliniat că abordarea în spirit critic a problemelor i-a ajutat pe comunişti «nu pur şi simplu să promoveze o politică socială activă, ci şi să efectueze reforme care se părea că în general nu sunt «de buzunarul» ţării noastre sărace, lipsite de resurse». De asemenea, Vladimir Voronin i-a îndemnat pe toţi comuniştii să dezvolte şi în continuare partidul — şi în plan organizatoric, şi în plan ideologic.

 

Oameni de nepreţuit


După încheierea discursului său, liderul PCRM i-a invitat în scenă pe secretarii comitetelor raionale de partid. Cu această echipă, în fiecare zi conlucrează şi Comitetul Central, şi noi, redacţia ziarului de partid. Şi ei, după cum a subliniat Vladimir Voronin, sunt acei oameni «care nu se tem de nimeni şi de nimic, ei pînă acum se află sub o presiune enormă, dar anume ei au reuşit să reziste în această situaţie complicată». De comuniştii care se află la conducerea comitetelor raionale de partid depind multe atît în însuşi partid, cît şi în ţară. Îndeosebi acum, cînd cetăţenii Moldovei se confruntă cu diferite greutăţi, cu indiferenţa actualei puteri. Şi oamenilor nu le rămîne nimic altceva decît să li se adreseze comuniştilor în teritoriu după ajutor.

 

«Există un asemenea partid — onest, modest, puternic, curajos, muncitor, luptător. O părticică din acest partid se află în fiecare cetăţean, oraş, sat, comună, la fiecare secţie de votare. Este vorba despre Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, care la 7 aprilie 2001 a început să înscrie o nouă pagină în istoria Republicii Moldova — o pagină de aur. O părticică a acestui partid este preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, care la 7 aprilie 2001 şi-a asumat responsabilitatea pentru ţară, pentru fiecare cetăţean al Moldovei», a declarat secretarul executiv al CC al PCRM, Elena Bodnarenco, prim-secretar al CR Soroca al PCRM.

 

Poporul Moldovei îşi aminteşte pînă acum de acele vremuri cînd ţara noastră era condusă de Vladimir Voronin şi îi spune un enorm mulţumesc acelui, fără modestie falsă, mare om, adevărat om de stat, politician experimentat şi om sensibil. În anul 2001 el şi-a asumat responsabilitatea nu pur şi simplu pentru fiecare cetăţean al Moldovei, ci şi pentru cei care în aprilie 2001 abia s-au născut. În legătură cu asta, într-o atmosferă festivă, au fost premiaţi cu cîte un ceas cu simbolică comunistă doi tineri comsomolişti care s-au născut anume în acea zi cînd Partidul Comuniştilor a venit la guvernarea Moldovei — exact cu 15 ani în urmă. Printre aceştia — reprezentanta Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova, Ludmila Covtoniuc: «Eu sunt recunoscătoare faptului că în ţara noastră există un asemenea partid. Astăzi eu sunt comsomolistă, dar în viitor vreau să fiu o adevărată comunistă. Şi vreau foarte mult ca Moldova noastră să fie ţară liberă. Noi vom face tot posibilul să fie anume aşa!».

 

Există încă un moment caracteristic perioadei de opt ani de guvernare a PCRM — puterea a fost constituită nu în baza principiului politic, ci în baza profesionalismului. Venind la conducere în anul 2001, comuniştii nu şi-au început activitatea cu schimbarea totală a miniştrilor «străini» cu miniştri de-ai «lor», au lucrat cu fosta componenţă a Guvernului. Nu era membru de partid nici şeful de atunci al cabinetului de miniştri — prim-ministrul Vasile Tarlev. În acea perioadă, şi în Parlament, şi în Guvern exista o consolidare, o coeziune, în echipă nu aveau loc divergenţe, intrigi. Şi, ca rezultat, triumviratul puterii (Guvernul, Parlamentul, Preşedintele) lucrau într-un mod bine organizat, asigurînd o legătură trainică cu poporul Moldovei.

 

Revoluţia în cultură


În anii de guvernare a PCRM, Republica Moldova a cunoscut nu numai un avînt economic, ci şi cultural. În momentul venirii la putere a comuniştilor, această sferă era dată uitării, artiştii supravieţuiau fiecare cum putea. Iar cei care visau să glorifice numele Moldovei la concursuri internaţionale nici nu sperau că ar putea avea susţinerea necesară din partea statului.


Am putea să spunem o frază de serviciu şi să punem punct — «Comuniştii au făcut foarte mult pentru dezvoltarea culturii».

 

Dar în spatele acestei fraze se află fapte concrete, destine concrete, epizoade care au influenţat dezvoltarea culturii moldoveneşti. Anume în perioada guvernării comuniştilor, s-ar putea spune, s-a născut a doua oară Ansamblul «Joc». Cu o nouă forţă au început să răsune vocile renumiţilor noştri interpreţi, au luat naştere multe colective noi şi au răsărit multe stele ale estradei autohtone.


Un volum mare de muncă s-a făcut şi la nivel local — în oraşe, comune, sate. Se prea poate că artiştii şi colectivele muzicale de acest nivel rareori urcă pe scena mare. Dar anume şcolile de muzică, casele de creaţie a copiilor, care au fost ajutate şi susţinute, au devenit ca un cuib de unde îşi iau zborul stelele noastre, care poartă prin lume faima Republicii Moldova.


O bună dispoziţie şi impresii de neuitat le-au dăruit participanţilor la manifestaţie artiştii care au fost invitaţi la concertul festiv.

 

Interpreţii au evoluat în scenă, cum se spune, pe baze obşteşti. Nimeni din ei nu a refuzat invitaţia pe motiv că sunt ocupaţi sau din alte cauze. Ei au venit cu toţii, prin aceasta manifestîndu-şi respectul faţă de perioada în care fiecare din ei a devenit popular şi a obţinut rezultate în creaţia sa — în perioada guvernării comuniştilor, cînd culturii, la fel ca şi altor sfere, i s-a acordat o atenţie nemaivăzută pînă atunci în Moldova, domeniului fiindu-i alocate şi resurse financiare considerabile. Nimeni din ei nu a uitat aceste lucruri. Comuniştii au arătat şi au demonstrat că în stat nu există nimic de importanţă secundară.


În anii de guvernare a PCRM, pe scena autohtonă şi-a făcut apariţia o cîntăreaţă foarte tînără, Natalia Gordienco,
în prezent Artistă Emerită a Republicii Moldova, care a fost distinsă cu acest titlu în anul 2008. Anume ei i-a fost oferită posibilitatea să înceapă concertul festiv consacrat aniversării a 15-ea de la venirea la guvernare a Partidului Comuniştilor.

 

Şi acordeoniştii Ansamblului «Concertino» au interpretat renumitele lor hituri muzicale. Acest colectiv de creaţie i-a mulţumit preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, pentru ajutorul acordat la achiziţionarea instrumentelor necesare. Saxofonista Colegiului de Muzică din Soroca, Mihaela Boldescu, care a interpretat la instrumentul său preferat o compoziţie de melodii populare, i-a mulţumit celui de-al treilea preşedinte al ţării de asemenea pentru susţinerea acordată la achiziţionarea instrumentelor muzicale.


În această seară, oaspeţii manifestaţiei au fost felicitaţi de colectivul de dansuri «Codreanca», de solista Operei Naţionale, Lilia Şolomei, Artistă Emerită a Moldovei, de Denis Beziazîcinîi, învingător al Festivalului republican de cîntec militar-patriotic «Credinţă. Speranţă. Iubire», de colectivul de chitarişti «Integro».


Manifestaţia festivă, consacrată aniversării a 15-ea de la venirea la putere în ţară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a întrunit comunişti de diferite vîrste, astfel, unind trecutul slăvit, realităţile zilei de astăzi şi viitorul. De acum a cîta oară, comuniştii şi-au demonstrat unitatea, spiritul şi încrederea în acel partid, căruia îi consacră cea mai mare parte a vieţii lor.

 

Marina Țurcan

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: