Imitarea integrării europene
РУС. MOLD.
» » Imitarea integrării europene

Imitarea integrării europene

20-05-2016, 13:39
Viziuni: 894
  
Versiunea de tipar   
Imitarea integrării europeneDoi ani — pierduți pentru modernizarea europeană a țării

S-au împlinit doi din ziua intrării în vigoare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Analiza tendințelor și rezultatelor generează concluzii deloc optimiste: acești doi ani, ca și restul anilor din 2009 încoace, au fost pierduți în ceea ce privește dezvoltarea țării noastre. Ba chiar, dimpotrivă, acești ani fac parte din perioada de degradare pe toate dimensiunile a țării noastre.

 

La realizarea unor asemenea scopuri strategice și ambițioase cum este modernizarea țării conform standardelor europene nu poți sconta doar pe lozinci, care se fac auzite de la diferite tribune guvernamentale, demonstrînd, în fiecare zi, decalajul dintre vorbe și fapte, mai exact imitarea faptelor. Adevăratul curs pentru modernizarea țării — este cursul bazat pe susținerea societății, cu participarea societății, a unei societăți consolidate.

 

Acordul perfid


Așa a fost în perioada din 2002 pînă în 2009, cînd euro-modernizarea era susținută de peste 70 % din populația Moldovei. Cînd, în condițiile existenței opiniilor diferite, criticii libere, dar și respectării suveranității țării și intereselor ei, conducerea Moldovei, împreună cu societatea și mediul de afaceri, au demonstrat o dezvoltare a vieții sociale, economice, culturale și spirituale în Republica Moldova.

 

În momentul semnării Acordului de Asociere de către guvernul alianței, era deja clar că acest acord poartă un caracter trădător. Pentru că toată activitatea anterioară a alianței de guvernare, începînd de la acapararea puterii și utilizarea măsurilor ilegale pentru confirmarea acesteia, inclusiv, alegerea ilegală a șefului statului, suprimarea democrației moldovenești imature, lichidarea libertății cuvîntului prin închiderea presei de opoziție și monopolizarea cîmpului mediatic — toate aceste acțiuni au fost orientate spre evitarea controlului puterii de către societate în ceea ce privește modernizarea țării.

 

De asemenea, toate aceste acțiuni au fost întreprinse pentru a acoperi, cu promisiuni sonore, concesiile de suveranitate și neutralitate, înflorirea corupției, hoția de amploare și incapacitatea la fel de pronunțată în ceea ce ține de gestionarea treburilor statului și promovarea intereselor naționale. În confruntarea geopolitică, declanșată de structurile europene pe teritoriul Moldovei, minciuna și trădarea colosală au servit drept plată pentru susținerea europeană și banii europeni. Iar birocrația europeană s-a comportat în baza principiului: «Vai, e ușor să mă minți, eu însămi sunt bucuros să fiu mințit!».

 

Anume această politică a puterii și standardele duble ale birocrației UE, evaluările umflate ale rezultatelor primilor ani de așa-numită guvernare pro-europeană nu s-a putut ascunde de poporul moldovenesc, iar cursul european a început să piardă rapid popularitatea și încrederea oamenilor, prăbușindu-se pînă la mai puțin de jumătate. Mai mult decît atît, o atare politică de scindare socială, a generat tensiune în viața cetățenilor, care s-a soldat cu conflicte și confruntări.

 

Amenințare în adresa suveranității politice și economice


Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a avut o atitudine foarte pretențioasă în ceea ce privește procesul de semnare a Acordului. Noi am reușit să obținem ca textul documentului să fie prezentat integral cel puțin deputaților din fracțiunea noastră. Studierea documentului a confirmat cele mai rele îngrijorări pe care le-am avut în ceea ce privește respectarea de către autorități a intereselor Moldovei și poporului ei.

 

Partea politică a Acordului amenință neutralitatea moldovenească, partea economică sacrifică interesele economiei țării noastre în numele posibilității mitologice de a cuceri piața europeană de consum cu 500 de milioane de cumpărători. În realitate însă, asigurarea funcționalității și realizarea acordului calcă în picioare suveranitatea țării.

 

 

Protestele noastre împotriva unor asemenea acțiuni, în totală conformitate cu metodele democrației AIE, au fost ignorate și blocate pe plan informațional. Anume acesta a fost motivul de închidere a postului de televiziune NIT, au încercat să acapareze ziarul Nezavisimaia Moldova, au monopolizat spațiul mediatic.

 

Comuniștii au cerut și au reușit să se întîlnească cu funcționari de rang înalt din cadrul UE, care au participat la elaborarea acestui Acord, inclusiv, domnul Luc De Vinh. În cadrul acestei întrevederi s-a confirmat că toate prevederile trădătoare ale documentului au fost incluse la propunerea părții moldovenești.

 

De exemplu, atunci cînd am întrebat, în cadrul întrevederii, de ce Moldova urmează să protejeze 1530 de denumiri geografie de băuturi spirtoase europene, iar europenii sunt de acord să protejeze doar două denumiri — «Romanești» și «Ciumai», Luc De Vinh a fost sincer mirat să afle că în Moldova sunt considerabil mai multe denumiri comerciale și a făcut trimitere la delegația moldovenească care a participat la negocieri.

 

Președintele PCRM, Vladimir Nicolaevici Voronin a expediat președintelui UE din acea perioadă, domnul J.M. Barroso, scrisoare secvențe din care, astăzi publică, Ziarul «Comunistul». Și a primit din partea lui o notă diplomatică care conținea argumentările demult epuizate despre «posibilitățile de vis» pentru Moldova pe piața europeană imensă. Și iată că astăzi, peste doi ani de muncă «asiduă» pentru realizarea Acordului, savurăm din plin a ceste posibilități de vis.

 

Îngrijorările PCRM s-au confirmat

 

Iată cîteva cifre selectate din surse oficiale. Dacă în 2008, sistemul nostru financiar se poziționa pe locul 5 la nivel mondial la capitolul rezistență și stabilitate, astăzi, avem trei bănci lichidate, inclusiv, una — preponderent cu cotă a statului. S-a furat un miliard și, practic, tot cu atîta a crescut datoria internă de stat. Întregul sistem bancar se clatină, fiind sub atacurile permanente ale presei, experților angajați și funcționarilor internaționali.

 

Și ce ar putea autoritățile să demonstreze populației? După intrarea în vigoare a Acordului, rata exportului din Moldova a scăzut cu 461 mln. de dolari, cu 431 mln. de dolari a scăzut exportul în țările CSI și doar 80 de mln. din această reducere au fost compensate prin creșterea exportului pe piața celor 500 de mln. de consumatori a «posibilităților de vis» din UE. Adică fiecare din acești 500 de mln. de consumatori și-a achiziționat o margă din produse din Moldova în valoare de 16 cenți SUA.

 

În acest fel, prognoza despre pierderea veniturilor din export, menționate în p.5 din scrisoarea lui V. Voronin adresată lui J. Barroso, s-au confirmat. În răspunsul lui Barroso, accesul companiilor moldovenești pe piața UE este condiționată de pregătirea acestor companii de a corespunde cerințelor pieții europene. Însă toate acestea au fost asigurate anterior prin acordul despre comerțul asimetric, care proteja piața noastră internă de expansiunea mărfurilor occidentale. Acesta este doar un singur exemplu de previziune clară a efectelor negative generate de semnarea Acordului de Asociere cu UE — un document pripit, neglijent și necalitativ.

 

În același timp, din partea UE, în răspunsul la scrisoarea lui V. Voronin, găsim «piesele vechi despre esențial». Barroso se asigură și se acoperă cu un oarecare studiu independent, care promite, în termen mediu, (timp de trei ani), perspective de creștere a exporturilor în UE cu 16 %. În realitate, însă, în 2015, această creștere a fost de doar 7 %, care nicidecum nu compensează prăbușirea generală a exportului și creșterea PIB în proporție de 5,6 % doar din cauza realizării Acordului cu UE. În realitate, după semnarea acestui acord, ritmul de creștere s-a prăbușit sub 5%, iar volumul fizic al PIB, în general, s-a redus.

 

«Visul european» nu are să fie


Să revenim la rapoartele revigorante ale guvernării. Pe 18 mai curent, «remarcabil expert» în domeniul integrării europene din partea guvernării — Sergiu Sîrbu, a repetat, în urma premierului Filip, minciuna despre îndeplinirea în proporție de 60 % a foii de parcurs pe marginea acordului respectiv.

 

Însă, îndeplinirea în proporție de 60 % — este atît de mult încît și societatea, și economia, și sfera socială trebuiau să resimtă serios acest lucru și să aplaude din picioare această guvernare. Asta înseamnă că din totalul de 200 de regulamente și directive UE, prevăzute în Acord pentru implementare pînă în anul 2016, trebuia, deja, să fie implementate 120 dintre ele.

 

Concretizez — nu înscrise în legi și dispoziții, ci implementate. Însă în activitatea practică a guvernării noastre nici măcar nu există un asemenea punct — monitorizarea implementării. De aceea, în loc de aplauze se atestă o nemulțumire generală. Și iată că deja 80% din numărul populației consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită.

 

 

Agricultura este în recesiune, mediul de afaceri este constrîns, riscurile sunt tot mai mari și mai multe, creditele se scumpesc, businessul trece în sfera tenebră, se deschid noi perspective pentru corupție. Cercul se închide.

 

 

Investițiile se reduc, ceea ce nu oferă posibilitatea de a sconta pe crearea locurilor de muncă în viitorul apropiat. Dacă în perioada 2006 — 2008 de la 37 pînă la 38 % din PIB se orienta în investiții, atunci în 2012 — 2014 — acest indice a fost de doar 24-25 %. Încetinirea procesului de dezvoltare este evidentă.

 

Toate aceste lucruri se reflectă în viața oamenilor. Numai în anul 2011, din Moldova au emigrat 2 704 persoane, iar în 2014, numărul acestora a fost de 4 187 și procesul are tendință de creștere. Deja, astăzi, una dintre impedimentele în calea investițiilor este lipsa oamenilor. Dar de unde să-i luăm dacă în 2008-2009, numărul școlilor profesionale era de 75, iar în 2015-2016 — s-a redus pînă la circa 47. Numărul specialiștilor pregătiți în acest școli a fost de 24,2 mii și, respectiv, 16,1 mii.

 

Gradul de încadrare a copiilor în sistemul de învățămînt — primar și gimnazial — a constituit, în 2014-2015, 92,4% și, respectiv, 86,8% fiind în scădere cu 1,5 și 2,5 puncte procentuale. Și aceasta este abordare europeană? Acesta a fost domeniul de activitate a M. Sandu — marea luptătoare pentru valorile europene.

 

Baza ocrotirii sănătății publice se reduce. Politica parteneriatului public-privat, implementată în sectorul sănătății, duce la scumpirea serviciilor medicale, împiedică investițiile publice în domeniu. Controlul asupra prețurilor la medicamente a fost pierdut, deficitul celor mai necesare preparate este tot mai accentuat. Toate aceste lucruri pot fi confirmate cu cifre din surse oficiale, dar și așa sunt mai mult decît suficiente în acest comentariu.

 

* * *

Am utilizat doar unele cifre din cele care sunt legate, nemijlocit, de «dezvoltarea și viitorul prosper» al Moldovei, de promisiunile atît de generoase ale guvernării «pro-europene» și birocraților europeni, care susține această guvernare și o protejează de propriul ei popor.

 

Cei doi ani de realizare a Acordului de Asociere au rămas în urmă. Cel care va spune că viața a devenit mai bună, mai liberă, mai bogată, mai spirituală, că sunt mai convinși în ceea ce privește soarta copiilor noștri, că bătrînii noștri au încetat să mai lupte, din răsputeri, pentru supraviețuirea lor fizică, că ne-am apropiat de stilul european de viață, așa cum spunea «marele strateg» — să arunce primul cu piatra în mine. 

 

Din scrisoarea Președintelui PCRM Vladimir Voronin Preşedintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso

 

Acordul nu contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova şi modernizarea reală a acesteia.

Partidul Comuniştilor şi fracţiunea în Parlament evidenţiază un şir de prevederi ale Acordului în cauză care sînt categoric inacceptabile.


În primul rînd, unificarea într-un singur document al politicului şi economicului fac imposibilă realizarea acestora unul independent de altul.


În al doilea rînd, partea politică a Acordului, care prevede obligaţini pentru Republica Moldova de a acţiona în conformitate cu politicile UE în domeniile securităţii şi apărării, contravine Constituţiei Republicii Moldova, care consfinţeşte neutralitatea statului nostru.


În al treilea rînd, mecanismele de apărare a intereselor uneia dintre părţi pe teritorul alteia nu sînt limitate cu nimic şi nu ţin cont de drepturile suverane ale Moldovei.


În al patrulea rînd, gestionarea procesului de implementare a Acordului nu prevede participarea Parlamentului Republicii Moldova. Dimpotrivă, prevede crearea organelor supranaţionale precum Consiliul Asociaţiei, Comitetul Asociaţiei şi altele, deciziile cărora poartă un caracter obligatoriu. Aceasta contravine principiilor suveranităţii statului nostru.


În al cincilea rînd, Acordul cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare oferă beneficii unilaterale statelor UE şi reprezintă un pericol pentru vulnerabila economie moldovenească , atît în perspectivă scurtă, cît şi medie.


În al şaselea rînd, proiectul Acordului nu oferă perspective pentru reintegrarea ţării. Dimpotrivă, aduce acestui proces, care este şi aşa complicat, dificultăţi noi.


În al şaptelea rînd, în asemenea proiect care ar părea atotcuprinzător, nu sînt examinate chestiuni importante şi principiale de ordin social.


12 iunie 2014.
 
Oleg Reidman, deputat din partea PCRM
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: