PCRM desfășoară o campanie de boicotare de proporții
РУС. MOLD.
» » PCRM desfășoară o campanie de boicotare de proporții

PCRM desfășoară o campanie de boicotare de proporții

22-09-2016, 16:15
Viziuni: 727
  
Versiunea de tipar   
PCRM desfășoară o campanie de boicotare de proporțiiÎncă 14 comitete raionale au susținut decizia plenarei CC al PCRM cu privire la boicotarea alegerilor neconstituționale ale președintelui țării

Zilele trecute, plenare lărgite au avut loc la comitetul municipal Bălți al PCRM, la comitetele  raionale ale PCRM Basarabeasca, Dondușeni, Căușeni, Criuleni, Cimișlia, Comrat, Rîșcani, Telenești, Ungheni, Fălești, Hîncești, Șoldănești, Ialoveni.


Participanții la plenare au supus discuției decizia Plenarei a XX-ea a CC al PCRM cu privire la boicotarea alegerilor prezidențiale, care se organizează cu încălcarea Constituției.


La lucrările plenarelor au participat membri ai comitetelor raionale ale partidului, secretari ai organizaților primare de partid,  comuniști de rînd, reprezentanți ai unor organizații obștești, precum și membri ai CC și ai Comitetului Executiv Politic al CC al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.


La Ungheni, la lucrările plenarei lărgite a participat Vladimir Voronin, președinte al PCRM. 

La Bălți și Dondușeni – Elena Bodnarenco, secretar executiv al CC al PCRM.

La Basarabeasca și Comrat – Ina Șupac, membru al Comitetului Executiv Politic al CC, președinte al fracțiunii parlamentare a PCRM.

La Căușeni și Hîncești – Veaceslav Nigai, membru al Comitetului Executiv Politic al CC.

La Criuleni și Ialoveni – Maria Postoico, membru al Comitetului Executiv Politic al CC, deputat în Parlament.

La Cimișlia și Telenești – Ivan Filimon, președinte al Comisiei Centrale de Revizie a CC al PCRM.

La Rîșcani – Denis Iachimovschi, membru al Comitetului Executiv Politic al CC, prim-secretar al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova.

La Fălești – Oleg Reidman, membru al CC al PCRM, deputat în Parlament.

La Șoldănești – Oleg Mantorov, președinte al comisiei de partid a CC al PCRM.

 

Participanții la plenarele desfășurate au sprijinit decizia Plenarei a XX-ea a CC al PCRM cu privire la boicotarea alegerilor prezidențiale din Moldova.


În luările lor de cuvînt, participanții la plenară au subliniat că doar boicotarea alegerilor prezidențiale, iar după aceea organizarea alegerilor parlamentare va putea schimba situația din țară. În timp ce participarea la alegerile prezidențiale din 30 octombrie înseamnă nu altceva decît votare împotriva poporului, prelungirea aflării la putere a persoanelor corupte și a structurilor mafiotice care s-au cuibărit în organele de stat.
 
 

Alegerile: doar un pas spre uzurpare totală

 

Ina Șupac: Fără susținerea majorității parlamentare, președintele e ca un rege gol.

 

Săptămîna trecută, hotărîrea Plenarei a XX-ea a CC al PCRM privind boicotarea alegerilor prezidențiale a fost supusă discuției la comitetele raionale ale PCRM din sectorul Centru al capitalei, de la Basarabeasca și Comrat. La lucrările acestor foruri de partid a luat parte și Ina Șupac, președinte al fracțiunii parlamentare a PCRM.

 

Comuniștii au participat activ la dezbaterile pe marginea chestiunii puse în discuție. Printre cei care au luat cuvîntul nu a fost nici unul care ar fi pus îndoială caracterul ilegal al deciziei din 4 martie 2016 a Curții Constituționale.

 

Participarea la alegeri înseamnă complicitate la crimă


Totodată, în cadrul discuțiilor au fost făcute și un șir de observații critice. Unii comuniști au declarat că decizia privind boicotul trebuia luată imediat, fără nici o amînare. În acest context, Ina Șupac le-a amintit celor prezenți că Partidul Comuniștilor, începînd chiar din ziua de 5 martie, în mod consecvent a criticat respectiva decizie a CC și a încercat să folosească toate metodele legale pentru revenirea în albia constituțională. Au fost întreprinse cîteva încercări de a organiza audieri parlamentare pe această problemă. La întrevederile cu ambasadorii acreditați în Moldova, președintele PCRM, Vladimir Voronin, le-a atras atenția la evidenta uzurpare a puterii în țară și la necesitatea unei reacții corespunzătoare a comunității internaționale. De asemenea, fracțiunea PCRM a așteptat din partea Comisiei de la Veneția un aviz adecvat privind modificările introduse în Codul Electoral, ca urmare a deciziei din 4 martie. Și cînd a devenit clar că a apela la putere și la partenerii occidentali care o sprijină este inutil, anume atunci  chestiunea boicotării alegerilor prezidențiale a fost inclusă pe agenda plenarei CC.

 

Unii comuniști au întrebat cît de eficientă va fi decizia cu privire la boicotarea alegerilor, odată ce majoritatea cetățenilor se pronunță pentru alegerea președintelui țării de către întregul popor. Președintele fracțiunii parlamentare a PCRM a remarcat că dorința poporului de a scăpa de odioasa putere criminal-oligarhică este absolut explicabilă. Doar Partidul Comuniștilor luptă împotriva acestui regim al capturatorilor de acum mai mult de șapte ani. Astăzi activiștii noștri au misiunea de a aduce la cunoștința alegătorilor cîteva adevăruri simple.

 

Trei adevăruri simple pe care trebuie să le cunoască toți


Primul: jucînd așa cum joacă hoții cu ”degetarele”, adică după regulile lor, noi la sigur vom pierde. O șansă la victorie putem avea doar dacă nu vom respecta regulile lor, doar dacă le vom dărîma toate scenariile. În anul 2010, comuniștii au reușit să le răstoarne agenda. Și, după referendumul care a eșuat datorită eforturilor noastre, ei au fost nevoiți să declare în toamnă alegeri parlamentare anticipate. PCRM consideră boicotul drept o largă acțiune de nesupunere și de protest împotriva hoților, bandiților și persoanelor corupte de la guvernare.

 

Al doilea: zicătoarea ”unde-i unul, nu-i putere”, în cazul nostru, e absolut nimerită. Oricare președinte ales va deveni o marionetă în mîinile lui Plahotniuc. În Republica Moldova, împuternicirile președintelui țării sunt limitate. Fără susținerea majorității parlamentare, el, cum se spune, e pur și simplu un rege gol. Iată de ce Partidul Comuniștilor cere să fie organizate alegeri parlamentare anticipate.

  

Al treilea: Oare cineva de bună seamă își închipuie că Plahotniuc este un om bun și el îi va da posibilitate poporului să alegă un președinte care să nu se afle sub controlul lui, al lui Plahotniuc? Doar el ar fi putut să-și aleagă președintele său în Parlament, mai cumpărînd cîțiva deputați. Este o naivitate să crezi în altruismul ”punctualului coordonator”. Nu există nici o îndoială că decizia din 4 martie este o parte a unui plan perfid de lungă durată. Și toți cei care participă la alegerile nelegitime ale președintelui țării sunt complici ai crimei.

 

În rezultatul discuțiilor, toate cele trei comitete raionale ale PCRM au susținut decizia privind boicotarea alegerilor și au confirmat componențele sraff-urilor raionale care se vor preocupa de realizarea acestui scop.
 
 

Boicot fărădelegii!


Comuniștii de la Bălți: fiecare buletin lăsat în urna electorală la alegerile prezidențiale va însemna un vot împotriva ta!

 

La Bălți a avut loc o plenară lărgită a comitetului municipal Bălți al PCRM, la care comuniștii au luat în dezbatere deciziile Plenarei a XX-ea a CC al PCRM privind boicotarea apropiatelor alegeri prezidențiale, care sunt nelegitime. La lucrările plenarei a participat și Elena Bodnarenco, secretar executiv al CC al PCRM.


Raportul de bază a fost prezentat de C. Rubțov, prim-secretar al comitetului municipal Bălți al PCRM. În raport, prim-secretarul a accentuat argumentele care îndreptățesc boicotarea alegerilor de către comuniști, a enumerat cazurile de încălcare a Constituției Republicii Moldova, fapte în ale căror temei PCRM a luat o asemenea decizie.


Comuniștii care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor și-au exprimat susținerea deciziei CC al PCRM și disponibilitatea de a participa în cel mai activ mod la boicotarea alegerilor ilegale.


Pe parcursul plenarei, în repetate rînduri s-a subliniat că este necesar ca poziția Partidului Comuniștilor să fie adusă la cunoștința fiecărui alegător, ca oamenilor să li se explice că, în cazul în care alegerile vor fi recunoscute valide, actuala putere va continua să distrugă țara și să nimicească poporul încă doi ani. Parlamentul a putut alege el însuși președintele țării, însă n-a făcut-o, ci a trecut de partea fărădelegii și i-a permis Curții Constituționale să modifice Legea Fundamentală – Constituția Republicii Moldova. Curtea Constituțională n-a avut însă dreptul să facă acest lucru, prin urmare, alegerile sunt neconstituționale. Acest simplu adevăr trebuie să-l cunoască fiecare om, întreg poporul Moldovei.

 

REZOLUȚIA

Plenarei a IV-a lărgite a comitetului municipal Bălți al PCRM


Audiind și supunînd dezbaterilor raportul primului secretar al CM Bălți al PCRM, S. Rubțov, plenara lărgită a CM Bălți a PCRM relevă că decizia Curții Constituționale din 4 martie 2016 este nu altceva decît o răsturnare constituțională. Legislația prevede doar două metode de modificare a Constituției – sau prin votare în Parlament, sau prin referendum. Membrii CC nu au dreptul să introducă modificări în Constituția țării.


Mai mult decît atît, începînd cu 8 februarie 2016, Parlamentul era obligat să înceapă toate procedurile necesare pentru alegerea Președintelui de către Parlament. Dar majoritatea parlamentară coruptă a ignorat această obligație. Respectivii deputați știau că în viitorul apropiat regulile de joc vor fi schimbate, ceea ce s-a și întîmplat la 4 martie.


De acum la 5 martie, într-o declarație a sa, Partidul Comuniștilor a atras atenția societății asupra acestui revoltător fapt de violare a Constituției, subliniind că Curtea Constituțională și deciziile ei devin tot mai imprevizibile și periculoase.


Fracțiunea parlamentară a PCRM a cerut să fie organizate audieri parlamentare cu privire la modificarea nelegitimă a Constituției, audieri la care să fie invitați membrii Guvernului, ai Curții Constituționale, ai cercurilor academice și ai societății civile. Dar puterea a ignorat și această propunere a comuniștilor.


Fracțiunea PCRM a fost unica dintre toate celelalte care a refuzat să delege reprezentanții săi în grupul de lucru pentru introducerea unor modificări în Codul Electoral și a refuzat să voteze acest cod. Cu atît mai mult cu cît varianta lui definitivă a fost aprobată cu o lună înainte de începerea procedurilor electorale, prin această în mod grosolan încălcîndu-se recomandările Uniunii Europene privind inadmisibilitatea introducerii în Codul Electoral a oricăror modificări cu mai puțin de jumătate de an pînă la alegeri.


Astfel, Partidul Comuniștilor este unica forță politică din țară, care în mod consecvent insistă asupra necesității de a reveni în albia constituțională. Participarea la alegerile ilegale ale președintelui înseamnă legalizarea răsturnării constituționale, întărirea actualei puteri și conservarea stării de capturare a Republicii Moldova de către oligarhi, hoți și persoane corupte.


Orice partid politic care la aceste alegeri nelegitime își înaintează candidatul său la funcția de Președinte în mod conștient participă la jocul escrocilor de la guvernare.  Promisiunile candidaților că, în cazul alegerii lor în această funcție, ei imediat vor schimba situația din țară, nu este altceva decît populism. Chiar dacă este ales de întregul popor, Președintele urmează să activeze în cadrul acelorași împuterniciri limitate.


În această situație, doar o boicotare a alegerilor de către întregul popor poate zădărnici planurile regimului, poate readuce țara pe calea de dezvoltare democratică. Boicotul alegerilor poate deveni primul pas spre alegerile parlamentare anticipate.

 

Plenara a IV-a lărgită HOTĂRĂȘTE:    

 

1. A susține decizia Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova cu privire la boicotarea alegerilor ilegale, apreciind respectiva poziție ca un boicot declarat actualului regim din Moldova.


2. Fiecare comunist, întregul activ de partid, organizațiile obștești care susțin poziția PCRM să se includă într-o muncă activă de explicare locuitorilor municipiului a necesității boicotării alegerilor ilegale ale președintelui țării ca o reală posibilitate de a zădărnici la momentul actual planurile regimului de la guvernare de a-și păstra și în continuare puterea sa.


3. Consiliul municipal de partid să creeze un staff de coordonare a acțiunilor întreprinse în scopul organizării și desfășurării boicotului alegerilor ilegale ale președintelui. La ședința biroului să fie create și confirmate grupuri mobile din cei mai bine pregătiți comuniști și activiști, pentru ca acestea să acorde ajutor organizațiilor primare din localități și la secțiile de votare. Să fie organizat un control eficient al mersului campaniei electorale și alegerilor la fiecare secție de votare în scopul de a scoate la iveală falsificările și alte încălcări ale Codului Electoral.


De controlul asupra executării acestei hotărîri să fie responsabil biroul comitetului municipal Bălți al PCRM.
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: