Profanarea modernizării europene
РУС. MOLD.
» » Profanarea modernizării europene

Profanarea modernizării europene

10-02-2017, 15:05
Viziuni: 807
  
Versiunea de tipar   
Profanarea modernizării europeneRaportînd despre «termenii record» pentru îndeplinirea cerințelor incluse în Acordul cu UE, miniștrii se consolează pe ei înșiși


 
Cu o rapiditate fantastică, în Moldova se implementează Planul național de acțiuni pentru realizarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE. 

La sfîrșitul lunii aprilie 2016, s-a declarat despre realizarea a 46 la sută din pozițiile documentului menționat, 23% se află în proces de realizare. Și iată că spre sfîrșitul anului, indicele a saltat pînă la 74 la sută.

Potrivit prim-ministrului, aproape trei pătrimi dintre prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană sunt implementate, dintre care 28% în ultimele șapte luni ale anului trecut. Aceste cifre pline de optimism au fost vociferate în timpul examinării raportului cu privire la îndeplinirea Planului Național de acțiuni pentru realizarea Acordului de Asociere RM — UE pentru anii 2014 — 2016, în cadrul ședinței Guvernului.

Potrivit lui Pavel Filip, Acordul de Asociere cu UE înseamnă modernizarea și sporirea nivelului de viață a cetățenilor, iar pentru ca ei să știe cît de bine urmează să trăiască trebuie cît mai des povestite avantajele acestui Acord extrem de important pentru noi. Ceea ce, de altfel, și fac sursele media guvernamentale, care, deseori, schimbă concepțiile și prioritățile.

Jocul cifrelor

Însă, cetățenii Moldovei nu știu ce s-a făcut concret pentru îndeplinirea punctelor Acordului și implementarea reformelor. Doar cuvinte generale și exemple unice. Dacă totul este așa de bine, atunci de ce avem o rată atît de joasă a exportului în UE?

De altfel, pe noi încearcă să ne convingă că exportul în Europa, comparativ cu exportul în Rusia, a crescut considerabil. Și, cedînd în fața magiei cuvintelor a unor surse mass-media, oamenii încep să creadă acestor date. Însă, așa cum explică expertul în economie Visarion Ceșuev, în volume fizice, exportul în țările Uniunii Europene a scăzut. A crescut doar cota în volumul total al exportului Moldovei, pentru că s-a închis piața rusă. Restul nu este un joc al cifrelor.

Inițial, ideea Acordului de Asociere cu UE a fost prezentată cetățenilor moldoveni în așa fel încît prin intermediul modernizării europene, Moldova trebuie să iasă pe piețele europene. Sună frumos. Unde mai pui că această minune economică, potrivit celor care au semnat Acordul sus menționat, trebuia să se producă foarte repede, aproape că nu mine. De parcă, implementarea sistemului de control al calității, spre exemplu, se produce timp de un an, or, cultura producerii se implementează timp de cîteva luni. În realitate, volumul exportului în UE lasă de dorit pentru că producția noastră, pur și simplu, nu corespunde standardelor europene. Noi, elementar, nu avem pentru asta baza materială necesară.

În schimb, mărfurile și produsele alimentare europene sunt importate liber în Moldova. Din cauza existenței problemei reexportului, este închisă piața rusă. Precedentele, cînd prin Moldova în Rusia se transportă producția europeană, au mai fost deja. Și nu doar o dată.

În ceea ce privește modernizarea europeană, potrivit lui Visarion Ceșuev, lucrurile stau cel mai bine în sfera transporturilor. Acest domeniu corespunde mai mult standardelor Uniunii Europene, pentru că a fost pregătit în direcția respectivă zeci de ani, cu mult timp înainte de semnarea Acordului cu UE. Dar nici aici lucrurile nu sunt perfecte.

Spre exemplu, la începutul anului trecut, conform aceluiași Acord cu UE, în Moldova trebuiau să se deschidă două stații speciale pentru certificarea refrigeratoarelor, care transportă în Europa produse ușor alterabile. Asemenea stații funcționează aproape în toate țările, inclusiv, în Rusia și Ucraina. La noi, însă, pînă acum, nu s-a făcut nimic.

Conformitatea calității transportului și standardelor internaționale șoferii noștri o pot confirma doar peste hotare. Iar acest lucru este necesar, pentru că doar după obținerea acestui certificat, transportatorul primește dreptul de a transporta produse ușor alterabile. Pînă în acest moment, noi nu doar că nu avem asemenea stații, nu este elaborat nici măcar un regulament de creare a acestora. Transportatorii sunt indignați de pălăvrăgeala euro-integratorilor. În schimb, Guvernul raportează Europei că noi avem aproape totul.

Periodic, apar informații precum că pentru modernizarea unui sector, din Europa vin niște bani. Însă, acești bani, în mare parte, se cheltuiesc pentru seminarii, cofee-breack, deplasări peste hotare pentru schimb de opinii și tot felul de prostii populiste, fără de care nu se promovează nici un proiect european. La modul real, însă, nu se întîmplă nimic, nu se creează nimic material.

Corupția fără reforme

În Acordul de Asociere se spune și despre implementarea reformelor politice și economice, în special, despre depolitizarea organelor statului, lupta împotriva corupției sistemice, despre anchetarea fraudelor bancare, reformarea sistemului judecătoresc și sferei bancare ș. a. m. d. Toate acestea, sub controlul UE, evident, — trebuie să se facă exclusiv în interesele poporului.

Cu aceste sarcini, dacă e să judecăm după cele «74%», noi, de asemenea, practic ne-am descurcat, inclusiv, combaterea corupției. Însă, dacă e să ne referim la sistemul bancar, vedem că pînă acum, nu a fost inițiat nici un dosar pe marginea furtului rezervelor valutare ale Băncii Naționale. Așa cum a explicat Visarion Ceșuev, sistemul bancar a înregistrat profituri enorme — în octombrie 2014, Banca de Economii a înregistrat profit de 34 de milioane de lei. După ce a fost schimbată conducerea, la sfîrșitul lunii noiembrie au fost înregistrate pierderi — era vorba deja de 320 de milioane de lei. Banca de Economii a fost declarată falimentară și toate problemele s-au pus pe seama crizei. Pînă la această oră, nimeni nu vrea să întoarcă creditele inițiale.

Iată și regula din sfera bancară și lupta împotriva corupției. Încă nu se știe la ce preț va fi vîndută proprietatea BEM, pentru că în 2012 au fost operate modificări la legislație, care scutește de responsabilitate administratorii băncilor lichidate, în cazul prejudicierii, dacă nu s-a demonstrat altceva în mod special. Dacă reforma sistemului judecătoresc constă în faptul de a organiza arestul demonstrativ a cătorva judecători, atunci, da, reforma a fost implementată. Dar noi știm că însuși sistemul judecătoresc nu s-a schimbat. În ceea ce privește reformele administrative, guvernarea nu s-a apropiat mai mult de popor, ci dimpotrivă, s-a îndepărtat și mai mult, mai exact, s-a îndepărtat de problemele poporului.

Comentariu exclusiv

Visarion Ceșuev, expertul în economie:

«Eu nu am văzut nici un document în care să se spună ce lucruri concrete au fost implementate în Moldova în baza Acordului cu UE. Aprobarea regulamentului nu înseamnă implementare. Există circa 340 de regulamente pe marginea unor multitudini de sfere de activitate. Eu pun foarte mult la îndoială faptul că cifra de 73, 73% corespunde realității. Examinînd toate rapoartele accesibile ale Guvernului, am făcut propria cercetare și, la situația din mai a anului trecut, am ieșit la rezultatul de 16-20 de puncte realizate pe marginea Acordului cu UE.

Ei consideră îndeplinire adoptarea formală a unui act normativ de către Guvern sau Parlament. Adevărata implementare înseamnă cheltuieli materiale, schimbări pozitive în domenii, modernizarea tehnică. Noi, însă, nici un fel de estimări ale cheltuielilor pentru realizarea programelor anunțate. La momentul actual, potrivit estimărilor mele, au fost implementate maxim 23–24% din tot ce urma să fie implementat — este vorba despre circa 130 de regulamente. Totodată, circa 30 de regulamente și directive trebuiau să fie implementate imediat, adică, pînă la 1 ianuarie 2015.

Noi trebuie să vedem întregul aspect al realizării Acordului, toate cifrele, toate datele, toate rapoartele pe care trebuie să le prezinte Guvernul. În caz contrar reiese că ei sunt preocupați de a duce populația în eroare. Declară cu voce tare că s-a implementat 74% și nu consolidează cu nimic aceste cifre. Se creează impresia că miniștri se consolează pe ei înșiși.

În esență, asta nu este altceva decît profanarea modernizării europene a Moldovei. Și încă de la bun început, pentru că Acordul de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană a fost semnat cu ochii legați. Pentru realizarea Acordului au fost stabiliți termeni ireali.
 
Nici într-un document nu s-au specificat sursele de finanțare ale implementării acestor prevederi. Semnarea unui document despre ceea ce s-a adoptat în corespundere cu cerințele europene — praf în ochi.

Este nevoie de lucruri concrete. Spre exemplu, în același Acord există regulamentul cu privire la condițiile de întreținere a animalelor. Pentru ca acest regulament să fie implementat este nevoie de mai mulți bani. Acest regulament trebuie să fie unic pentru fiecare gospodărie, pentru fiecare fermă. Se presupun condiții speciale de întreținere a animalelor, deținerea echipamentelor speciale, control de laborator asupra calității, personal calificat, este nevoie de tehnică certificată pentru transportarea laptelui și cărnii ș. a. m. d.

Este vorba despre o muncă enormă și costisitoare. Doar după îndeplinirea acestei munci, noi vom putea exporta produse animaliere în UE. Și acesta este doar unul din toate cele 340 de puncte. Iar fiecare regulament presupune zeci de pagini ale unui document separat, presupune adoptarea a încă altor zeci de documente și cheltuieli importante.

Este uluitor cu cîtă lejeritate vorbește Guvernul despre îndeplinirea punctelor din Acord. Din ce considerente politice se face acest lucru? Este foarte clar că în asemenea condiții, în Moldova nu va fi nicio modernizare europeană.
 
Ana Vetrova
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: