Parlamentul moldav — o priveliște jalnică
РУС. MOLD.
» » Parlamentul moldav — o priveliște jalnică

Parlamentul moldav — o priveliște jalnică

10-06-2017, 09:05
Viziuni: 751
  
Versiunea de tipar   
Parlamentul moldav — o priveliște jalnicăAstăzi, majoritatea politicienilor din Moldova nu au ce propune altceva societății decît un anumit număr de inițiative legislative sterile
 
După faimoasa reformatare, — cu ajutorul trădătorilor și transfugilor, — Parlamentul Republicii Moldova, în mod firesc, a pierdut încrederea populației. Organul legislativ care a activat destul de eficient și planic în perioada guvernării Partidului Comuniștilor, acum prezintă prin sine un jalnic simulacru de club pe interese, în care o parte din deputați creează aparența unei careva activități și plodește inițiative inutile pentru cetățeni, iar o altă parte e asemenea unor roboți programați ca în momentul necesar, la semnalul care le vine de la centrul de comandă, pur și simplu să ridice mîinile.

Motivația majorității parlamentarilor este una și aceeași: salariul, oricum, li se plătește, așa că, în aceste condiții, principalul e s-o tîrîie cumva timp de patru ani.
 
Actualul Parlament prezintă prin sine o jalnică priveliște. Aici nu există nici o politică reală pentru țară, pentru cetățeni. Proiectele de legi pe care majoritatea parlamentară le include pe agenda ordinarei ședințe, în temei, poartă un caracter tehnic. Jurnaliștii care sunt nevoiți să relateze cititorilor publicației pe care o reprezintă «activitatea febrilă» a deputaților, deseori se plîng de lipsa temelor adecvate pentru reportajele lor.

Cît timp va mai putea exista în acest regim țara și poporul — iată o întrebare pentru un milion. (De fapt, mai degrabă pentru un miliard, achitarea căruia majoritatea parlamentară a pus-o pe seama populației).

Furtună într-un pahar cu apă

Aparența acestei activități (așa cum poate părea la prima vedere) a creat-o în această jumătate de an a lui 2017, — pe parcursul sesiunii de primăvară, — fracțiunea socialiștilor. Anume ei au înregistrat circa 30 de proiecte de legi. Dar dacă e să facem o analiză, ca să vedem de ce anume au fost preocupați deputații din partea PSRM, ne vom convinge că socialiștii, în fond, au făcut doar multă zarvă, fără a propune societății careva modalități prin care ar deveni posibil ca în țară să fie făcute schimbări radicale. Populism în fața microfonului — iată cum poate fi caracterizată activitatea lor.

Furtună într-un pahar cu apă tovarășii lui Igor Dodon provocau aproape la fiecare ședință a Parlamentului, în particular, înaintînd vot de neîncredere unor anumiți miniștri. În schimb, proiectele de legi propuse de fracțiunea PSRM, în esența lor, poartă un caracter tehnic și prevăd doar introducerea unor modificări sau completări în unele acte legislative.

De exemplu, la începutul sesiunii de primăvară, deputații socialiști au înregistrat următorul proiect de lege: în Legea cu privire la drapelul de stat se propune să fie introdusă o completare, și anume: după cuvintele «și drapelul Uniunii Europene», să fie adăugate cuvintele «precum și al Comunității Statelor Independente». Cu alte cuvinte, fracțiunea PSRM a arătat tuturor îngrijorarea sa de faptul că pretutindeni alături de drapelul de stat al Moldovei este arborat doar drapelul Uniunii Europene. Și, după cum se exprimă ei, pentru a evita discriminarea (?), socialiștii propun ca în locurile respective să fie arborat și drapelul CSI, deoarece Moldova este stat-participant la această Comunitate.

Minunat! Încîntător! Dar, în principiu, ce schimbări va aduce asta în viața cetățeanului concret, fie că este vorba despre un fanatic al CSI sau despre un admirator al Uniunii Europene? Celui dintîi nu-i va fi cald, nici celui de-al doilea nu-i va fi frig (dar și asta în cazul în care ne vom imagina că și primul, și al doilea și-au îndreptat cît de cît atenția lor spre respectiva inițiativă).

Dar ce schimbări au intervenit, să zicem după ce Igor Dodon, ocupînd fotoliul de președinte al țării, chiar a doua zi a schimbat pe site-ul oficial al șefului statului însemnul limbii de stat din «ro» în «md»? Soarele a devenit mai luminos sau copacii mai verzi?

Asemenea «inițiative legislative» pot fi ticluite cu zecile în fiecare zi, dar vorba e că după asta viața poporului moldovenesc nu devine mai ușoară. Datorită socialiștilor și concret datorită lui Igor Dodon și Zinaida Greceanîi, timp de cinci ani, noi culegem roadele politicii de menținere la putere a oligarhilor, unioniștilor, delapidatorilor de fonduri publice, șperțarilor și uzurpatorilor.

Cît privește inițiativele sociale, în ciuda numelui pe care-l poartă, în această jumătate de an socialiștii, practic, nu s-au arătat preocupați de problemele sociale ale societății. Dintre proiectele de legi înregistrate de ei, doar trei poartă un caracter social, însă și acestea nici pe departe nu sunt perfecte.

Primul proiect se referă la introducerea unor completări în Legea cu privire la veterani din 8 mai 2003: socialiștii propun ca și «colaboratorii organelor Ministerului de Interne, care în perioada de la 10 august 1990 pînă la 23 decembrie 1994 au participat la asigurarea ordinii publice în UTA Găgăuzia și au contribuit la păstrarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova» să fie investiți cu garanții sociale suplimentare. (Interesant, adepții pasionați ai PSRM din rîndurile patrioților Găgăuziei cunosc acest lucru?).

În al doilea proiect de lege se propun unele modificări și completări în Legea cu privire la protecția copiilor care se află în situații de risc și a copiilor despărțiți de părinți. Respectivele modificări propuse solicită întărirea obligațiilor față de acești copii atît a organelor administrative, cît și a părinților. (Adică, nici asta nu are nimic comun cu problemele majorității populației Moldovei).

Al treilea se referă la proiectul de hotărîre în baza Raportului comisiei speciale cu privire la sporirea eficienței bazei legislative privind problemele alimentării copiilor în instituții școlare și preșcolare. (Ceea ce aș vrea să subliniez, — tot pentru autorii-socialiști, — e faptul că promovarea acestui proiect, destul de important, ei au făcut-o oarecum fără prea multă insistență. Ceea ce ne face să credem că pentru socialiști a fost important doar ca respectivul proiect să fie înregistrat).

La drept vorbind, capitolul rezultate întru binele cetățenilor obținute de legiuitorii socialiști, dar și activitatea în ansamblu a socialiștilor pot fi considerate prea puțin eficiente. Asistă la ședințele Parlamentului, măresc numărul proiectelor înregistrare. Dar calitatea… cine o va aprecia, în afară de popor? Iar poporului te-i mira de-i pasă de asemenea inițiative.

Nu e o prioritate

Pe parcursul sesiunii de primăvară, nici democrații n-au rămas cu mult în urma socialiștilor. Înmulțindu-și numărul de membri ai fracțiunii, cu toate acestea, în Parlament, Partidul Democrat nu s-a remarcat prin grijă față de problemele poporului. În schimb, în Parlament se află la etapa de examinare un proiect de lege potrivit căruia personalului Curții de Conturi i se prevede un spor la salariul lunar pentru controlul asupra formării, administrării și folosirii mijloacelor financiare și asupra administrării patrimoniului public. Salariul de funcție al președintelui CC se propune să alcătuiască 4,5 salarii medii lunare pe economie (circa 25 mii de lei), al vicepreședintelui — 4,3 al membrilor CC — 4,2.

Nimeni nu pune la îndoială faptul că acestea sînt funcții de răspundere, care presupun îndeplinirea unor obligații importante. Dar pentru asta respectivilor funcționari li se plătește salariu — în condițiile noastre, un salariu destul de mare. Iar sporul la acest salariu pentru ce să li se plătească — pentru îndeplinirea obligațiilor de funcție?!

Pare-se, asemenea proiecte de legi apar în anumite scopuri, care nu totdeauna sunt vădite. Asta în timp ce nici unui deputat din majoritatea parlamentară reformatată nu-i vine în gînd să manifeste grijă și față de pensiile și salariile cetățenilor de rînd. Atunci, la ce bun ocupă funcții înalte în stat și o duc bine mersi pe banii contribuabililor?

La fel ca în arsenalul fracțiunii socialiștilor, și în cel al fracțiunii PDM sînt o mulțime de proiecte de legi cu caracter tehnic. E o modalitate foarte comodă — la fiecare ședință a Parlamentului, să promovezi astfel de inițiative, în acest fel imitînd o activitate legislativă intensă.

…ia-o de la început

În prima jumătate a acestui an, sărăcuță a fost și activitatea legislativă a liberalilor în frunte cu Mihai Ghimpu. În afară de tradiționalele lor ieșiri la tema «sîngerosului» trecut sovietic și la alte teme asemănătoare, Partidul Liberal n-a manifestat nici o îngrijorare față de situația catastrofală în care ni se află țara.

Ei au continuat vechea lor linie, cerând ca ziua de 27 martie, — cînd în 1918 a avut loc unirea/ocuparea Basarabiei de către România, — să fie declarată zi de odihnă. În legătură cu asta, merită să fie menționat faptul că respectivul proiect de lege al liberalilor a fost înregistrat de Parlamentul Moldovei imediat după ce Camera Deputaților Parlamentului României a înregistrat proiectul de lege cu privire la declararea în România a zilei de 27 martie ca zi națională.

Un pic mai tîrziu, o asemenea inițiativă au înregistrat și liberal-democrații. Care de asemenea nu sunt îngrijorați de problemele noastre economice și, cu atît mai mult, de problemele sociale. În acest context, pare-se, unica inițiativă rațională din cele înregistrate este cea privind introducerea unor modificări și completări în Legea cu privire la advocatură.

* * *
Venind la ordinara ședință și interesîndu-se de agenda ei, jurnaliștii parlamentari moldoveni se întreabă unul pe altul ce au găsit interesant în ea. Deseori, colegii care au reușit să cunoască mai dinainte chestiunile planificate pentru examinare în cadrul ședinței, strîng din umeri, neștiind ce să răspundă. După care adaugă: să vedem, poate se dezlănțuie vreun scandal…

De ce se întîmplă așa? Pentru că, astăzi, majoritatea politicienilor nu au ce propune: nici în planul îmbunătățirii traiului cetățenilor țării, nici măcar în cel al unor noutăți bune. În această groapă ei au împins întreaga noastră societate. Într-o asemenea stare de lucruri, poporul Moldovei ar trebui să chibzuiască mai profund asupra situației sale și să se ocupe de cultura sa politică, pentru ca, de acum înainte, a doua zi după alegeri să nu-i pară rău de alegerea pe care a făcut-o și să nu se indigneze că, iată, încă un deputat cheltuiește banii contribuabililor cum îi dorește inima…

Marina Țurcanскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: