Să ne suflecăm mîinecile și să ne apucăm de lucru!
РУС. MOLD.
» » Să ne suflecăm mîinecile și să ne apucăm de lucru!

Să ne suflecăm mîinecile și să ne apucăm de lucru!

10-07-2017, 09:04
Просмотров: 717
  
Версия для печати   
Să ne suflecăm mîinecile și să ne apucăm de lucru!Din coraportul prezentat la Plenara a III-ea a CC al PCRM de către Elena Bodnarenco, secretar al CC pentru munca organizatorică:
 
«Se consideră că societatea civilă este formată din trei componente esențiale: individul, colectivul și puterea, sau, altfel spus, — personalitatea, societatea și statul.

Transformările democratice, statornicirea și dezvoltarea societății civile presupun lărgirea și consolidarea structurilor obștești, dintre care cele mai importante sînt asociațiile obștești. Anume asociațiile obștești ajută societatea să devină civilă, iar statul — stat de drept. Astfel, organizațiile obștești constituie structura societății civile, pe care încercăm s-o construim noi cu dumneavoastră.

Principala menire a fiecărui partid politic este de a cuceri puterea. Ea se înfăptuiește prin campanii electorale, prin programul partidului. Pe cînd organizațiile obștești nu pot să-și propună un asemenea scop. Ele se deosebesc de partidele politice prin faptul că nu-și propun scopuri politice. Totuși, activitatea lor are o nuanță politică, iar ele influențează viața politică. Organizațiile obștești își exprimă revendicările lor politice prin partidele politice care promovează interese comune cu ale lor.

În întreaga perioadă a activității sale de pînă acum, — și în timpul cînd s-a aflat la guvernare, și în timpul cît se află în opoziție, — Partidul Comuniștilor a realizat scopuri și obiective comune printr-o interacțiune permanentă și fructuoasă cu mai multe organizații obștești republicane — Organizația de Veterani, Uniunea Femeilor, Comsomolul, Uniunea Ofițerilor, Uniunea veteranilor de război din Afganistan etc.

Astăzi, doar un leneș nu percepe faptul că Republica Moldova este un stat luat în captivitate. În structurile actualei puteri, apărarea intereselor cetățenilor de către organizațiile obștești în mod separat este anevoioasă, iar uneori chiar imposibilă. Cu atît mai mult că, în ultimii ani, pe acestea le trag spre sine și cei de dreapta, și cei de stînga. Pe de altă parte, în actuala situație social-politică atît de contradictorie din țară, și PCRM, pentru a elabora și a lua decizii adecvate și constructive, are nevoie de lărgirea și consolidarea unui sprijin obștesc direct.

Membrii diferitelor orga¬nizații obștești în permanență se află printre oameni, de aceea noi trebuie să folosim acest lucru în mod eficient. Pe oamenii care sînt convinși de justețea ideilor promovate de PCRM, trebuie să-i facem promotorii acestor idei în mase, agitatori ai partidului, trebuie să-i atragem la o muncă activă de lămurire în mijlocul alegătorilor. Comitetele municipale și raionale ale partidului, organizațiile primare de partid este necesar să coordoneze toate aceste acțiuni.

Lucrînd într-un contact permanent cu partidul, văzînd cum el realizează în fapt interesele concetățenilor, membrii fără de partid ai respectivelor organizații obștești după aceea pot și ei să intre în partid, contribuind astfel la creșterea rîndurilor noastre.

Majoritatea comitetelor raionale ale partidului posedă o experiență considerabilă de interacțiune cu organizațiile obștești. De conlucrarea cu fiecare formațiune sînt responsabili persoane din componența birourilor comitetelor de partid, cea mai mare parte a conducătorilor organizațiilor obștești raionale sînt membri ai comitetelor raionale și ai birourilor CR. Mulți președinți ai consiliilor sătești și orășenești de veterani conduc organizații primare ale PCRM.

Reprezentanții PCRM în organele puterii locale în mod regulat propun și obțin să fie examinate probleme legate de acordarea unui ajutor material veteranilor, tinerelor familii, altor categorii de cetățeni, astfel compensînd insensibilitatea și birocratismul pe care le manifestă autoritățile față de oameni.

Totodată, unele comitete de partid subapreciază marea importanță a lărgirii interacțiunii și coordonării activității lor cu activitatea organizațiilor obștești. Un șir de organizații teritoriale au rămas în afara influenței partidului.

Una din cele mai dificil de soluționat probleme ale Comsomolului este problema atragerii tinerilor în rîndurile sale și structurarea organizațiilor comsomoliste. Dar componența redusă a organizațiilor primare, cu atît mai mult, inexistența lor, nu pot rezolva sarcinile pe care le are în fața sa Comsomolul, și asta influențează în mod negativ creșterea rîndurilor lui. Nici studenții comsomoliști nu îndreptățesc speranța care s-a avut în privința lor. Tinerii care nu au un loc de muncă sunt lăsați în voia sorții, în mediul lor crește criminalitatea. Permanenta susținere și grijă față de activitatea Comsomolului din partea PCRM trebuie să se reflecte în consolidarea mediului de tineret, în împotrivirea ei față de politica puterii, în creșterea spiritului de inițiativă și formarea conștiinței patriotice.

Problemele de care se ciocnesc și cu care luptă femeile atît în viața lor de zi cu zi, cît și în aspect politic sînt acele greutăți care permanent se află în vizorul organizației Uniunea Femeilor. Firește, organizarea unor acțiuni de binefacere, întîlnirile permanente ale activului în teritoriu se soldează cu un efect pozitiv. În același timp, organizațiile de femei activează nu permanent și nu pretutindeni. Organizațiile teritoriale sînt puțin numeroase. În multe localități sătești, nici nu au fost create organizații de femei.

…Organizațiile obștești cu care colaborează PCRM au multe interese comune. De exemplu, Uniunea Femeilor conlucrează și cu Uniunea Veteranilor, și cu Comsomolul, și cu Uniunea veteranilor războiului din Afganistan. Iar Consiliul de Veterani — cu Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan și cu Uniunea Ofițerilor. Ele conlucrează și cu diferite alte organizații care reprezintă interesele persoanelor cu posibilități limitate, ale jertfelor violenței domestice, ale refugiaților, comunităților naționale.

Există exemple (bunăoară, la Soroca), cînd comuniștii, creînd organizații neguvernamentale și participînd la elaborarea unor proiecte, primesc acces la finanțarea diferitelor instituții sociale, culturale și educaționale, precum și la servicii. Cel mai proaspăt exemplu în acest sens este colaborarea PCRM cu Asociația obștească «Pentru o Patrie liberă», care întrunește mai mult de 70 de organizații neguvernamentale în scopul sărbătoririi Zilei Victoriei și al împotrivirii cetățenilor față de modificarea sistemului electoral impusă lor.

De acum s-a declarat că pe Moldova o așteaptă o reformă administrativ-teritorială și încă o reformă în sistemul sănătății. Oare nu ar fi posibil ca în fiecare raion să fie organizat un consiliu obștesc, de exemplu, «Pentru Căușeni» sau «Pentru Florești» sau cu o oricare altă denumire, care ar apăra interesele raionului și ar opune rezistență planurilor puterii banditești?

Toate organizațiile neguvernamentale pot și trebuie să devină obiectul atenției organizațiilor raionale ale partidului. Doar noi cu dumneavoastră putem salva Moldova. Toate problemele sînt rezolvabile — e nevoie doar să ne suflecăm mîinecile și să ne apucăm de lucru!».скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: