Comuniștii din sectorul Buiucani: „Moldova o vor salva oamenii cinstiți și cumsecade. Cei care nu pot fi înfrînți și nici supuși coruperii”.
РУС. MOLD.
» » Comuniștii din sectorul Buiucani: „Moldova o vor salva oamenii cinstiți și cumsecade. Cei care nu pot fi înfrînți și nici supuși coruperii”.

Comuniștii din sectorul Buiucani: „Moldova o vor salva oamenii cinstiți și cumsecade. Cei care nu pot fi înfrînți și nici supuși coruperii”.

4-12-2017, 15:16
Viziuni: 559
  
Versiunea de tipar   
Comuniștii din sectorul Buiucani: „Moldova o vor salva oamenii cinstiți și cumsecade. Cei care nu pot fi înfrînți și nici supuși coruperii”.Sâmbătă, 2 decembrie, a avut loc Conferința a XIV-ea de dare de seamă și alegeri a comitetului raional al PCRM din sectorul Buiucani al capitalei.

 
Pe lîngă delegați, la lucrările acestui for de partid au participat veterani ai partidului, activiști ai organizației comsomoliste raionale, reprezentanți ai organizației obștești „Patria noastră – Moldova”, conducătorul organizației orășenești de veterani, Iuri Eriomin, și președintele Uniunii  Femeilor din Moldova, Tatiana Bujoreanu.
 
În calitate de delegați, la lucrările conferinței au participat președintele PCRM, al treilea președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, și secretarii CC al PCRM, Constantin Starîș și Oleg Reidman.

Anul 2018 promite să fie o perioadă de timp complicată și plină de evenimente

Raportul de dare de seamă privind activitatea CR Buiucani al PCRM a fost prezentat de primul lui secretar, Ina Șupac, care, supunînd unei analize activitatea comuniștilor din sector, le-a amintit delegaților că anul viitor este anul alegerilor parlamentare ordinare și că aceste alegeri se vor desfășura în condițiile unui stat capturat. Și anume în asta și constă principala problemă care frînează dezvoltarea societății noastre.

„Chiar și funcționarii europeni de rang înalt își permit astăzi să vorbească în mod deschis despre existența în Moldova a acestui  fenomen negativ. Și anume noi, Partidul Comuniștilor, am depistat încă în anul 2013 întreaga esență a respectivului fenomen – capturarea de către oligarhi și bandiți a întregului sistem al puterii de stat. Deplorabila situație social-economică de astăzi a țării provine din această politică sistemică de degradare, pe care guvernarea în mod conștient o promovează pe parcursul ultimilor opt ani”, a constatat Ina Șupac.

Pentru a-și confirma spusele, ea a adus ca dovadă date statistice. Astfel, conform rezultatelor obținute în cadrul sondajelor sociologice, mai mult de 85 la sută din locuitorii Moldovei consideră că țara înaintează într-o direcție greșită. 24 la sută din respondenți declară că planifică pe viitor să părăsească pentru totdeauna Moldova împreună cu familia. Majoritatea absolută a cetățenilor (70%)  răspund afirmativ la întrebarea dacă ei sunt de acord cu faptul că, în ultimul timp, în Moldova tot mai mult și mai mult se manifestă tendința de instaurare a unui regim totalitar, care ar concentra toată puterea din țară în mîinile unui singur om – ale liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, al căruia antirating rămîne la un nivel mai ridicat de 90%. Secretara CR a abordat și chestiunile privind colaborarea dintre socialiști și democrați, Dodon și Plahotniuc.

„Guvernarea ne-a închis postul nostru de televiziune NIT, iar socialiștilor le-a oferit 4 posturi de televiziune. De ce? Pentru că regimul se teme de noi, de comuniști. De socialiști regimul nu se teme, pentru că ei se află sub controlul lui, de aceea nu-i împiedic4ă să aibă acces la eter”, a subliniat Ina Șupac.

Totodată, raportoarea a subliniat faptul că „Partidul Comuniștilor de fiecare dată își declară disponibilitatea de a colabora cu toate forțele sănătoase ale societății în scopul de a înlătura de la putere această gașcă mafiotă. În numele apărării Constituției și a restabilirii dreptății. Însă noi îl vom demasca pe oricare dintre cei ce colaborează cu acest regim criminal și îl ajută să se mențină la putere. Anume în asta poate fi găsit răspunsul la întrebarea de ce Partidul Comuniștilor nu poate avea același drum cu cei care astăzi sunt complicii regimului – socialiștii moldoveni”.

Ina Șupac a mai atenționat și asupra faptului că ne așteaptă un an complicat și plin de evenimente, avînd în vedere anul 2018. La începutul lui, pe parcursul a două luni, comuniștii din sectorul Buiucani vor colecta semnături în sprijinul inițiativei civice de desfășurare a unui referendum republican pentru anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul proporțional.

 „La sfîrșitul anului, vor avea loc alegerile parlamentare ordinare. Totodată, nimeni n-a anulat tradiționalele noastre acțiuni consacrate sărbătoririi Zilei Victoriei, a jubileului de o sută de ani al Armatei Roșii și al Comsomolului, a altor date istorice. Și să nu uităm, tovarăși, nici de jubileul nostru. În anul 2018, Partidul Comuniștilor va îndeplini 25 de ani de existență”, a amintit prima secretară.

Nu avem nevoie de suflete moarte

Referindu-se la chestiuni ce țin de munca organizatorică și de partid, Ina Șupac a menționat că activitatea comitetului raional al partidului a fost construită în corespundere cu planul de perspectivă pentru anul curent și cu planurile trimestriale aprobate la ședințele biroului comitetului raional.

În perioada de raportare, comitetul raional a ținut 8 plenare. De regulă, plenarele s-au desfășurat în componență lărgită, cu invitația membrilor comisiei de revizie și a secretarilor OPP, ceea ce le permitea acestora să participe nemijlocit la dezbaterea problemelor privind activitatea organizației raionale și în activitatea lor ulterioară să ia în considerare hotărîrile respectivelor plenare. Problemele luate în dezbatere în cadrul plenarelor purtau un caracter actual.

În perioada de dare de seamă, au avut loc 24 de ședințe ale biroului comitetului raional, acestea reglementînd toată activitatea curentă a organizației raionale a PCRM și a organizațiilor primare ale partidului. La ședințele biroului au fost invitați președintele comisiei raionale de revizie, precum și conducătorii organizației de veterani și ai organizației comsomoliste.

În mod separat, secretara a menționat activitatea permanentă a membrilor biroului, a membrilor comitetului raional, a secretarilor CR în ceea ce privește verificarea numărului de comuniști, deoarece, în opinia dumneaei, listele trebuie să corespundă realității, pentru că noi nu avem nevoie de suflete moarte. La alegeri, acestea nu ne vor putea ajuta cu nimic.

„În acest context, totalurilor ultimilor doi ani ne dau de gîndit. În perioada de raportare de doi ani, organizația raională a partidului s-a micșorat, practic, în jumătate. La începutul perioadei de raportare, la CR Buiucani se aflau la evidență 398 de comuniști. Iar conform totalurilor recentei verificări finalizate, la evidență se află de acum doar 201 comuniști. Și din aceste date reiese concluzia că acum în sectorul Buiucani, în comparație cu celelalte comitete raionale din municipiu, se află la evidență cel mai mic număr de comuniști. Dar aici trebuie să remarcăm și reversul medaliei. Această considerabilă micșorare a indicilor în nici un fel nu a influențat activitatea comitetului nostru raional – în ultimii doi ani, reprezentanții comitetului nostru raional sunt cei mai activi în ceea ce privește prezența la acțiunile organizate de CC al PCRM și de CC al UCTM”, a constatat raportoarea.

Totodată, mai trebuie menționat și faptul că în cei doi ani în organizația partidului din sectorul Buiucani în rîndurile PCRM au intrat 17 noi membri, dintre care 13 – în cadrul acțiunii consacrate Centenarului Marii Revoluției Socialiste din Octombrie.

Ina Șupac a vorbit amănunțit despre legătura OPP cu circumscripțiile electorale din localitatea în care activează respectivele organizații, despre importanța organizării și de acum înainte de către comitetele raionale a întîlnirilor sistemice în formula zilelor informative, al cărora scop, pe lîngă altele, este de „a lărgi cercul acelor oameni de la care ne așteptăm la cele mai imprevizibile întrebări și suntem  gata să le oferim răspunsuri”.

„Nu voi înceta să repet: Moldova o vor salva oamenii cinstiți și cumsecade. Cei care nu pot fi înfrînți și nici nu pot fi supuși coruperii”, și-a încheiat raportul Ina Șupac.
 
În dezbaterile pe marginea raporturilor prezentate de prim-secretarul CR, Ina Șupac, și de către vicepreședintele comisiei raionale de revizie, Tatiana Gutium, au luat cuvîntul secretarul CR al PCRM, Constantin Starîș; prim-secretarul CR al UCTM din sectorul Buiucani, secretarul OPP nr.45, Vasili Mîndrescu; secretarul OPP nr.1, Mihail Prosvirin; președintele comisiei centrale de revizie a PCRM, Ivan Filimon; secretarul OPP nr.39, Liubovi Grigorieva; comunistul din OPP nr.1,  Sofia Postovan.

Partidul legalității  

Constantin Starîș, secretar al CR al PCRM din sectorul Buiucani, secretar al CC al PCRM pentru ideologie:  

„Vreau să vă amintesc cît de greu am intrat noi în perioada de doi ani a acestui an ce se termină. Cît de multe îndoieli și ezitări am avut. Cît de multe întrebări referitor la ceea ce se întîmplă în jurul nostru. E rezonabil sau nu e rezonabil să participăm la alegerile prezidențiale, e justă sau nu decizia de a le boicota? În ultimul timp, aceste întrebări ni le punem tot mai rar și mai rar, deoarece ne dăm seama tot mai bine și mai clar că deciziile noastre au fost corecte. Și timpul ne-a demonstrat că aceste decizii au fost luate în mod chibzuit.

Haideți să ne străduim și de acum înainte să ocupăm poziții corecte – așa cum am făcut-o în cazul boicotării referendumului. El a fost nelegitim, neconstituțional și noi nu am avut dreptul să ne antrenăm în desfășurarea lui, pentru că suntem un partid care întotdeauna s-a pronunțat pentru respectarea legalității. Un partid care înțelege că fiecare nouă încălcare a Constituției conduce la încă o încălcare a Constituției. Ceea ce subminează baza, fundamentul, temeliile statului nostru. […]

Astăzi, cînd în fruntea țării se află un președinte ales în mod neconstituțional, avem noi oare sentimentul că stăm solid pe pămînt, că statul nostru nu este amenințat de nimic? În opinia mea, din contra – niciodată pînă acum, statul nostru nu s-a aflat într-o situație atît de critică.

 Noi am depus eforturi pentru a explica aceste lucruri. Și, pare-se, am reușit. Pentru că partidul nostru are un cuget sănătos. Și astăzi explicațiile nu mai sunt necesare. Astăzi de acum e clar pentru toată lumea că Igor Dodon e în cîrdășie cu regimul guvernant. Că ei sunt două părți care se completează una pe alta. Părți componente ale conducerii țării pe care noi o numim uzurpatoare.

Astăzi mîinile ne sunt dezlegate. Astăzi în mod liber putem să-l criticăm și pe Igor Dodon, și regimul guvernant, fără ca înainte de asta să ne gîndim dacă vom fi sau nu vom fi înțeleși corect. La timpul cuvenit, noi pe toate le-am făcut corect. Noi am luat o decizie corectă, principială. Noi nu totdeauna trebuie să ne lăsăm pradă emoțiilor. Emoții să fie mai puține, chibzuială să fie mai multă. La orice decizii care se iau la nivelul Comitetului Central se ajunge după multe discuții și meditări. Și dacă pînă la urmă se ia cutare sau cutare decizie, înseamnă că pînă la asta ea a fost verificată în toate modurile. Înseamnă că ea are dreptul la viață”, a subliniat Constantin Starîș.

Practica neverosimilului

Mihail Prosvirin, secretar al OPP nr.1:

„În  fața organizației din sectorul Buiucani, în fața întregului partid se află o misiune colosală – păstrarea suveranității și independenței Republicii Moldova.  Nu este deloc clar de ce în țara noastră, țară independență, există ideologia unirii?

Ce înseamnă unirea în condițiile unei țări independente? Sunt create partide care agită societatea  să pună capăt acestei independențe. Și moldovenii nu mai sînt numiți moldoveni. De acum nu mai sunt numiți. Și care va fi situația în cazul în care se va întîmpla unirea?

Noi avem în față o problemă extrem de importantă – ce să facem și cum să facem ca în școlile noastre să se predea istoria Moldovei și limba moldovenească? Copiii noștri sunt zombați, ei nu știu nimic despre ceea ce a fost în timpul celor 20 de ani de ocupație română. Ei nu știu că, pe parcursul celor 70 de ani ai Puterii Sovietice, în Moldova a fost construit complexul industrial-agrar. Noi am fost parte a unui stat care a cucerit Cosmosul. Elevii nu știu ce au reușit să facă comuniștii în timpul celor opt ani cît au guvernat Moldova. În acei ani, poporul Moldovei a început să vadă clar perspectiva zilei de mîine. Pare neverosimil, dar atunci salariile și pensiile oamenilor au fost majorate de zeci de ori. Eu sunt pensionar și cunosc bine aceste lucruri. Pare neverosimil, dar comuniștii au reușit să stingă toate datoriile statului față de oameni. Noi am început de la zero și am ajuns la un asemenea nivel de dezvoltare la care n-a ajuns pe atunci nici una din cele 15 foste republici sovietice.
 
Și ce au făcut timp tot de opt ani liberalii și democrații? Te cuprinde groaza! Chișinăul a fost transformat într-o gunoiște. Doar din 2015 încoace, s-au schimbat trei guverne! Miniștrii sunt numiți conform unor cote și, de regulă, aceștia sunt oameni lipsiți de competență în domeniu.

Misiunea noastră este să punem capăt  acestui haos. Noi avem nevoie de o tribună zilnică. În Moldova nu există un partid mai combativ decît Partidul Comuniștilor, care stă cu fermitate pe pozițiile marxism-leninismului”, a încheiat Mihail Prosvirin.

Suntem deprinși cu greutățile

Liubovi Grigorieva, secretar al OPP nr.39:

„Ne aflăm în preajma unui nou an, anul electoral 2018, care nu pare să fie unul liniștit, de aceea n-avem dreptul la relaxare. Anul, la sigur, va fi complicat, însă noi suntem deprinși cu greutățile și ele nu ne sperie.   

La adunări și în culoare deseori discutăm cu cine am putea colabora și în campania electorală, și în perioada de după alegeri. Unii dintre tovarășii noștri își exprimă părerea că ar putea fi și socialiștii. Dar tocmai asta în mod categoric nu trebuie s-o facem. Partidul Socialiștilor în componența lui de astăzi e un partid capturat pe calea unui atac reider. Din vechii membri ai PSRM au rămas doar 10%. Pe ceilalți Dodon i-a exclus din partid, iar aceștia au fost oameni care au întemeiat partidul, l-au înregistrat, pentru care partidul era, putem spune, opera lor, viața lor.

Un grup al foștilor socialiști în frunte cu Crîlov a fost multă vreme în litigiu cu Dodon, dar, firește, au pierdut toate procesele. Și acum acțiunea lor se află pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Iar pînă la asta Igor Dodon a întreprins un atac similar și asupra Federației de șah din Moldova, de unde de asemenea au fost alungați șahiști care sunt mîndria sportului nostru autohton.

Am certitudinea că, atunci cînd a intrat în rîndurile PCRM, Igor Dodon a avut același scop: să captureze partidul. Dar, să ne exprimăm așa, „nuca” n-a fost pe puterea „dinților” lui. PSRM și PDM acționează în comun, însă alianța lor nici măcar tandem nu poate fi numită, deoarece tandemul presupune drepturi egale pentru componentele lui. Iar în cazul dat noi vedem foarte bine cine este conducătorul și cine este cel pe care acest conducător îl dirijează. Ei au împărțit între dînșii tot ceea ce a putut fi împărțit”. […]

Liubovi Grigorieva a apreciat activitatea CR, menționînd că organizația are în fruntea sa un prim-secretar foarte bine pregătit – pe Ina Șupac, care este capabilă să cucerească orice auditoriu. Ea a adus mulțumiri și secretarului CC al PCRM, Oleg Reidman, pentru iscusința de a explica problemele economice într-un limbaj accesibil pentru toți.  De asemenea, a menționat și activitatea secretarului CC pentru ideologie, Constantin Starîș, care se bucură printre colegii de partid de o indiscutabilă autoritate și respect. Apoi a spus cuvinte calde și la adresa membrei CC al PCRM, Prascovia Radulova-Covtoniuc, care multă vreme era numită gospodina comitetului raional, și asta deoarece comitetul raional era pentru dumneaei a doua casă.

Liubovi Grigorieva a menționat și devotamentul Ninei Garam, care, deși este invalidă de gradul I, fiind însoțită de fiul Vladimir, care de asemenea e membru al PCRM, e prezentă la toate adunările de partid, iar în afară de asta desfășoară în mod foarte activ și competent o muncă explicativă.

„Nina Garam este un model de bărbăție, optimism și încredere în cauza noastră. Aceste calități le doresc și noii componențe a comitetului raional. Și-i mai doresc răbdare, consecvență și putere de muncă, pentru a putea îndeplini principala sarcină a partidului nostru la etapa dată: să întoarcă electoratul nostru, care a fost prostit de Dodon, și să învingă la alegeri”, a încheiat delegata.

Veteranii sunt solicitați

Iuri Eriomin, președinte al organizației orășenești de veterani:

„Cea mai strînsă legătură cu organizația de veterani o ține anume comitetul raional din sectorul Buiucani, care participă, practic, la toate acțiunile noastre. Dar eu aș vrea să vă atrag atenția asupra a două probleme.

Prima problemă o constituie criza de conducători ai organizațiilor primare de veterani. În sector avem 46 de circumscripții electorale, iar organizații primare de veterani – doar 12.  Acolo unde există o organizație primară a partidului atașată la 1-2 secții de votare, poate activa și un grup de veterani de minimum 5 oameni, și ar fi foarte bine ca în fruntea ei să se afle cineva dintre comuniști. Acolo unde organizația primară sau raională de veterani este condusă de comuniști, e ordine și lucrurile merg bine, iar în cazurile în care este condusă de alți oameni, vedem disensiuni și șovăieli. Veteranii noștri sunt solicitați, cum s-ar spune, sunt ademeniți în alte părți. Se formează așa-numitele asociații de veterani pe lîngă Partidul Democrat, pe lîngă cel al lui Șor, pe lîngă socialiști.

A doua problemă ține de dezvoltarea mișcării „Moștenitorii Victoriei”. Cel mai bine această mișcare s-a manifestat în sectorul Botanica, unde în activitatea ei s-au încadrat 9 licee. În sectorul Buiucani doar 2 licee au aderat la ea. La festivalul de cîntec miliar-patriotic „Credință. Speranță. Iubire – Victorie” participă pînă la 30 de instituții școlare situate în sectorul Buiucani. Toți acești liceeni sunt moștenitori direcți ai Victoriei”, a concretizat Iuri Eriomin.

Forța cuvîntului viu

Luînd cuvîntul în fața tovarășilor săi, Vladimir Voronin a subliniat că în întreaga țară, conform unui grafic special, se desfășoară conferințe de raportare și alegeri. Împărtășindu-și impresiile de la acele conferințe la care a reușit să participe, Vladimir Voronin a remarcat că, în afară de îngrijorarea lor, – îngrijorare legată de situația în care Moldova se află astăzi –, în afară de neliniștea pentru ziua de mîine a țării și pentru fiecare cetățean al ei, delegații la aceste conferințe discută în cel mai exigent mod asupra rolului pe care PCRM și fiecare dintre noi îl joacă în actuala stare de lucruri din țară și ce trebuie să facem cu toții împreună pentru a ameliora respectiva stare de lucruri.

„În rîndurile noastre se simte unitate, coeziune. Nici o lamentare. Nici o intenție de a pune ceea ce n-am reușit să ducem pînă la capăt noi pe umerii altcuiva, ai unor forțe care ne împiedică. Unul din pericolele ce-l pîndește pe oricare partid, inclusiv pe al nostru, este starea camerală. Adică acea stare în care ne limităm activitatea doar la faptul că ne vom întruni la adunări, la conferințe, unde ne vom exprima nemulțumirea și indignarea față de ceea ce se face în societate, în țară, iar după aceea ne vom împrăștia pe la casele noastre, cum se spune, cu sentimentul datoriei împlinite. Și tot așa pînă la următoarea adunare sau următoarea conferință”, a spus liderul PCRM.

Vladimir Voronin a amintit vechile lozinci ale Partidului Comuniștilor, care erau folosite încă înainte de victoria lui la alegerile din 2009: „De la casă la casă”, „De la om la om”, „Față în față”. Acestea sunt actuale și astăzi și, în condițiile blocadei informaționale, anume ele trebuie să înlocuiască ecranele televizate. Principalul în munca noastră este comunicarea cu poporul.

Vladimir Voronin a menționat că organizația raională a partidului din sectorul Buiucani a făcut în perioada de raportare un volum mare de muncă. Dar principalul constă în faptul ce vom face mîine, a subliniat președintele PCRM, adăugînd că răspunsul la respectiva întrebare comuniștii trebuie să-l găseasă în comun.

„Să vorbim despre ceea ce se întîmplă la noi. Țara noastră suferă, poporul nostru se indignează. Și totuși, în momentele decisive, poporul nostru, care se plînge de greutăți și nedreptate și e nemulțumit de viața la care a fost adus de conducerea țării, se lasă ademenit de promisiunile goale ale acestei conduceri. Și îi susține pe acești hoți și bandiți, susține mafia din țară, votînd ca ei să mai rămînă la conducere. Noi deocamdată nu am găsit răspuns la întrebarea cum să opunem rezistență acestui fenomen. Totodată, 90 la sută din populația Moldovei, – oameni de diferite vîrste –, suferă de sărăcie. Dar, în afară de vorbe și frăsuieli cu privire la prețurile și tarifele la servicii comunale care tot cresc și cresc, la pensiile mici, la revoltătoarea atitudine a conducerii față de generația tînără, acești oameni nu fac nimic altceva. Iar cînd ajung în ziua alegerilor, votează cu hurta. Ceea ce, în situația pe care am descris-o, în mod logic, nu ar trebui să se întîmple. Haideți să cugetăm cu toții împreună asupra faptului de ce se întîmplă asta, ce am scăpat din vedere în munca noastră pe acest segment, pentru ca ulterior să întreprindem ceva concret”, a propus liderul PCRM

Totodată, Vladimir Voronin a menționat cu satisfacție că oamenii au început să-și dea seama că informația care le este prezentată de posturile televizate nu-i altceva decît demagogie și flecăreală. Se vorbește demult că principalii oponenți ai PCRM sunt socialiștii și la una din plenarele CC acestei teme i-a fost acordată o atenție deosebită. Mulți oameni ne sugerau ideea „unității forțelor de stînga”, dar acum toată lumea vede cine sunt cu adevărat „socialiștii noștri de stînga”. Liderul PCRM a vorbit și despre personalitatea președintelui neconstituțional Igor Dodon, subliniind nelegitimitatea alegerii lui.

Potrivit lui Vladimir Voronin, guvernarea noastră vorbește mult despre integrarea europeană, însă lucrurile nu merg mai departe de vorbe. Dezvoltarea Moldovei s-a oprit la timpul cînd țara a fost condusă de comuniști. Emisarii europeni văd și percep foarte bine aceste lucruri, însă ei nu doresc revenirea PCRM la putere, de aceea îi iartă actualului regim toate nelegiuirile, ba pe lîngă asta îl încurajează cu credite pentru care, guvernele schimbându-se foarte repede unul cu altul, nimeni nu poartă răspundere. Pe lîngă asta, conducerea țării a furat de la populație circa 13 miliarde de lei. Asta în afară de acel miliard de euro, achitarea căruia a fost pusă tot pe umerii poporului.

„Întreaga Moldovă cunoaște ce am făcut noi în timpul celor 8 ani de aflare la putere, cunoaște realizările și rezultatele activității noastre. Toți știu că comuniștii sunt o forță serioasă care, venind la putere, se apucă de soluționarea problemelor și dezvoltarea țării. Și dacă-i așa și dacă aceste lucruri sunt cunoscute, de ce altceva să-i mai convingem pe alegătorii noștri? Oare e atît de greu să înțeleagă că salvarea lor și a țării este buletinul electoral, că situația Moldovei depinde de faptul pentru cine și pentru ce își vor da ei voturile?!”,  a întrebat Vladimir Voronin.

Președintele PCRM a atenționat și asupra faptului că modificarea sistemului alegerilor parlamentare urmărește scopul de a menține la guvernare conducerea mafiotă. Este foarte greu să-ți imaginezi activitatea Parlamentului după alegerile conform sistemului mixt. Jumătate de deputați vor activa în fracțiuni, iar a doua jumătate a lor va fi cumpărată, și ei cu toții vor vota așa cum li se va spune.

„Totuși, există o forță care ar putea să stopeze toate acestea. Există! Această forță se numește PCRM, alta nu există. Noi trebuie să chibzuim foarte bine cum să lucrăm nu în mijlocul nostru, ci în mijlocul alegătorilor. Nivelul nostru de percepere a situației e suficient de înalt și responsabil. Toți cei care au rămas pînă acum în rîndurile noastre sunt nucleul partidului. Noi de acum am depășit etapele trădărilor și ale diferitelor mîrșăvenii. Noi trebuie să mergem la oameni și să le ducem cuvîntul viu”, a spus în încheiere liderul PCRM.

* * *
Delegații la conferință au luat o hotărîre în care au apreciat activitatea comitetului raional al partidului ca satisfăcătoare și au schițat obiectivele pentru următoarea perioadă de raportare. Unul din punctele hotărîrii Conferinței a XIV-ea de raportare și alegeri a CR Buiucani al PCRM a fost angajamentul de a continua în 2018 primirea unor noi membri în rîndurile Partidului Comuniștilor în cinstea jubileului de 25 de ani al PCRM.

De asemenea, a fost adoptată o rezoluție prin care e susținută inițiativa PCRM cu privire la demiterea actualei componențe a Curții Constituționale. În respectiva rezoluție, delegații conferinței, în particular, au propus CC al PCRM și fracțiunii parlamentare a comuniștilor să întreprindă măsurile necesare pentru declararea anului 2019 ca an jubiliar pentru statalitatea moldovenească, ea urmînd să împlinească atunci 660 de ani de existență.

Conferința a XIV de raportare și alegeri a ales o nouă componență a comitetului raional din sectorul Buiucani și a comisiei de revizie. La prima plenară organizatorică a comitetului raional, în funcția de prim-secretar a fost unanim realeasă Ina Șupac. În calitate de secretari ai comitetului raional au fost aleși Constantin Starîș – pentru ideologie, și Gutiera Chilari – pentru munca organizatorică de partid.

Ana Vetrovaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: