Cea mai umană învățătură — comunismul
РУС. MOLD.
» » Cea mai umană învățătură — comunismul

Cea mai umană învățătură — comunismul

15-12-2017, 13:18
Просмотров: 993
  
Версия для печати   
Cea mai umană învățătură — comunismulComuniștii de la Cahul: «Munca ideologică a partidului înseamnă luptă pentru mințile oamenilor»
 
Recent, pe 9 decembrie, la Cahul a avut loc Conferința a XV-ea de dare de seamă și alegeri a comitetului raional al PCRM. La lucrările conferinței, alături de delegați, au luat parte primii secretari ai organizațiilor primare, activiști ai partidului, oameni fără de partid, simpatizanți ai PCRM, precum și membrul Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, Ina Șupac, conducător al fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor. Pe lîngă problemele cu caracter organizatoric, pe agenda conferinței a fost inclusă și chestiunea privind sprijinirea și participarea la organizarea și desfășurarea referendumului legislativ republican pentru anularea sistemului electoral mixt.

Conform tradiției, la începutul lucrărilor conferinței, participanții ei au cinstit memoria comuniștilor plecați din viață în perioada de raportare. După care a urmat înmînarea carnetului de partid unui nou membru al organizației primare de partid din satul Moscovei, Maria Cassir, de asemenea și înmînarea insignelor comemorative de partid unor comuniști care se află în rîndurile partidului mai mult de jumătate de secol. Iar activiștilor organizației raionale de partid li s-au înmînat diplome de onoare. Începutul lucrărilor conferinței a fost salutat de către o delegație din partea pionerilor cahuleni.

Cu un cuvînt de îndrumare s-a adresat delegaților la conferință veteranul partidului Galina Orlova, membru al PCUS din anul 1956:

«Pentru istorie, 50 de ani e prea puțin, pe cînd pentru un om această perioadă înseamnă întreaga lui viață conștientă. Acești 50 de ani rămași în urmă au fost diferiți — printre ei, au fost și ani victorioși, dar și ani în care am suferit înfrîngeri, ani în care partidul nostru a fost interzis, însă niciodată nu s-a întîmplat să mă îndoiesc de faptul că anume comunismul este învățătura cea mai luminoasă, cea mai umană, de aceea și nemuritoare. S-au perindat o sută de ani de la Revoluție, orice clipă a acestui eveniment a fost examinată minuțios, la fel și fiecare dintre personalitățile istorice care au săvîrșit revoluția. Atît de prieteni, cît și de neprieteni, de ignoranți. Dar nici unul din ei nu a putut să combată această învățătură. Ei au început s-o numească altfel, spunînd că este pur și simplu un vis. Dar noi, după ce am trăit o viață lungă, ne convingem cu fiecare an că cele mai frumoase vise ale omenirii se realizează. Asta e convingerea mea fermă. Regret doar un singur lucru: că acum, cînd partidul are nevoie de noi forțe, vîrsta și starea sănătății nu-mi permit să fiu în rîndul activiștilor partidului. Vă doresc niciodată să nu vă pierdeți încrederea în cauza noastră și totdeauna să vă mîndriți cu numele de comunist», le-a dorit celor prezenți Galina Orlova.

O sarcină triplă

Raportul de dare de seamă cu privire la activitatea comitetului raional l-a prezentat prim-secretarul Petru Burlacu, subliniind că, la compartimentul munca ideologică, organizația de partid și-a pus în fața sa o sarcină triplă: propagandă, care înseamnă explicarea scopurilor și obiectivelor partidului; agitație, a cărei esență o constituie atragerea maselor poporului de partea PCRM; contrapropagandă, care constă în dezmințirea informației mincinoase răspîndite de oponenții politici.

Petru Burlacu a subliniat că corpul ideologic al comitetului raional a avut în componența sa propagandiști, agitatori, precum și lucrători medicali, pedagogi, conducători de diferite ranguri care sunt membri ai PCRM. Printre propagandiști sunt profesioniști cu un stagiu mare de activitate. În primul rînd, veteranii partidului, care, deși au o vîrstă înaintată, continuă să activeze alături de cei tineri.

Primul secretar a enumerat acțiunile organizate anul acesta de către comitetul raional al partidului împreună cu toți comuniștii din raion. Totodată, a menționat faptul că autoritățile orașului și ale raionului au rămas la o parte de multe acțiuni, în particular de cele consacrate datelor comemorative ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

De asemenea, Petru Burlacu a menționat și lacunele în activitatea CR. De exemplu, pentru întîia oară, la Cahul n-a fost organizat festivalul de cîntec militar și patriotic «Credință. Speranță. Iubire — Victorie». Nici de Ziua internațională a oamenilor muncii — 1 Mai — nu a fost organizată o sărbătoare.

Primul secretar a abordat problema privind oportunitatea activității prin intermediul rețelelor de socializare, ceea ce ar permite să fie pe larg popularizate materiale cu caracter propagandistic.

«Analizînd activitatea noastră pe parcursul celor doi ani trecuți, am tras concluzia că situația politică ce s-a creat a scos în evidență problemele pe care le avem în organizarea muncii ideologice. Una din aceste probleme constă în faptul că, în mediul unei anumite părți a activului de partid, față de munca ideologică s-a format o atitudine stereotipă ca față de un atribut important însă nu obligatoriu. Și asta în situația în care pentru nimeni nu e un secret că noi din toate părțile suntem înconjurați de oponenți politici, care desfășoară o activitate agresivă de compromitere a autorității PCRM. […]

Munca ideologică a partidului înseamnă luptă pentru mințile oamenilor. În această muncă nu trebuie să existe lucruri mărunte și neglijențe care să permită apariția în mințile oamenilor a unui vacuum ideologic. Trebuie să nu uităm că, în cazul în care se creează un asemenea vacuum ideologic, acesta poate să se completeze cu idei ale oponenților noștri politici», a subliniat primul secretar.

El a mai subliniat că secretarii organizațiilor primare de partid sunt principalul institut al partidului. De munca lor depinde și succesul organizației raionale a PCRM.
 
Cei care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor s-au adresat la CC al PCRM cu propunerea să fie făcută o analiză a stării de lucruri la zi în partid. De asemenea, ei au făcut observații privind activitatea comitetului raional și a biroului său.
 
Trebuie să muncim permanent

Anatoli Selivanov, președinte al consiliului orășenesc de veterani:

«Acum, din nou a venit timpul flămînzilor și al robilor. Iar noi ne uităm în gura oligarhilor noștri și nu putem întreprinde nimic. Cît mă privește, m-am săturat să aud cum de toate este învinuit Vladimir Voronin. Tovarăși, de unul singur, Voronin nu va putea face nimic. Noi trebuie să analizăm tot ceea ce am reușit să facem pe parcursul celor doi ani. Cum a activat comitetul raional, cum a activat biroul, cum au activat organizațiile primare, cum am muncit noi cu toții», a subliniat Anatoli Selivanov.

El a remarcat că, în afară de mitinguri consacrate datelor comemorative ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei, este necesar să muncim nemijlocit cu generația tînără. Și acest lucru trebuie să-l facem chiar dacă veteranii de război care sunt pînă acum în viață, — în raionul Cahul au rămas doar cinci, — nu au posibilitate să fie prezenți la astfel de întîlniri cu tineretul.

Anatoli Selivanov a atras atenția și asupra faptului că orașul Cahul este centrul activității ideologice și politice al raionului — deci, precum lucrează Cahulul, așa lucrează și întreg raionul. Este necesar să muncim nu periodic, doar în timpul alegerilor, ci permanent. Anatoli Selivanov a propus să se revină la o formă veche de lucru — adunarea orășenească de partid. Astfel, comuniștii ar putea fi adunați împreună cel puțin o dată în jumătate de an.

Dmitri Berov, membru al CR:

«Noi de bună seamă trăim în timpuri extrem de complicate. Moldova e transformată într-o colonie care este condusă din exterior. Iar reprezentanții puterii, mai concret, liderii PDM, prin acțiunile lor instaurează în țară un îngrozitor regim totalitar, care e apropiat de cel fascist. Nouă de acum ne este impusă cenzura, vom fi lipsiți de posibilitatea de a avea acces la informație veridică despre evenimentele din țară și de peste hotare. Așa că situația nu e pur și simplu periculoasă — ea e cu adevărat explozibilă.

În care altă țară un om care nu deține nici o funcție în stat poate umbla prin lume, — în temei, în SUA și Uniunea Europeană, — pentru a se gudura pe lîngă funcționarii de acolo în scopul de a-și satisface propriile interese, fără a-și bate capul de consecințele pentru țară?

Actualele autorități ale Moldovei țin isonul dușmanilor Rusiei, agravînd conflictul transnistrean prin cererea de a scoate din acest teritoriu trupele ruse, care, de fapt, sunt garantul păcii în această regiune. Despre aceasta vorbesc și locuitorii din Transnistria. Putem să ne punem și altă întrebare: ce se va întîmpla dacă Rusia va fi nevoită să-și retragă aceste trupe? Clar lucru — locul lor va fi ocupat de trupele NATO.

Noi vedem că guvernarea noastră este preocupată de lucruri urîte. De mituire, amenințări, șantajare chiar și a unor persoane oficiale, inclusiv a deputaților.
 
Și unde-s pensiile noastre mari, despre care domnul Filip trîmbițează și în țară, și în Europa? Cine are salariu de 6 mii de lei? Toate acestea nu-s altceva decît niște povești. Și prin toate acestea, autoritățile ne prostesc. Eu le subliniez din considerentul că ne așteaptă un an electoral. Altfel spus, ne așteaptă o muncă foarte dificilă și complicată în această direcție».

Vasili Belalî, secretar al OPP din satul Slobozia Mare:

«Noi ne aflăm pe linia de limită. Și eu nu consider că Vladimir Voronin ar purta vreo vină pentru asta. Voronin e unul, el e ca o stîncă în oceanul contradicțiilor dezlănțuite. Și trebuie să-l apreciem pentru asta. Faptul că noi mai putem vorbi în limba rusă este meritul lui Voronin. El nu a putut să-și închipuie că partidul va fi trădat de Lupu, Dodon și alții. Cînd cineva atinge personalitatea lui Voronin, nu pot să tac. Noi nu mai avem dreptul la greșeli», a rezumat Vasili Belalî.

Luarea sa de cuvînt el a încheiat-o cu versurile lui Mihai Eminescu, care, în una din cunoscutele sale scrisori, spune că țara este condusă de «panglicari» și de «măști… din comedia minciunii», subliniind că aceste spuse ale marelui poet ilustrează cum nu se poate mai bine actuala stare de lucruri din Moldova.

Elena Constandoglo, președinte al filialei raionale a Uniunii Femeilor din Moldova:

«Cîțiva ani în urmă, din organizația raională a Uniunii Femeilor făceau parte circa 40 de femei, dintre care jumătate erau membre ale Partidului Comuniștilor. Iar veteranii mișcării de femei spun că, în perioada cînd la guvernare se afla Partidul Comuniștilor, organizația noastră întrunea circa 500 de femei, iar cea republicană — circa 14 mii de reprezentante ale sexului frumos.

După o perioadă complicată, în consiliul de femei din Cahul au rămas doar 28 de femei, dintre care 15 sunt membre ale PCRM. În primul rînd, de la noi au plecat așa-numitele simpatizante, care au fost ademenite de alte partide și au început să le simpatizeze pe acelea. Dar noi nu stăm pe loc, le atragem în organizație pe femeile din localitățile raionului. Acum în rîndurile ei se află 42 de persoane.

Cu multă amărăciune vreau să vorbesc despre acele membre al consiliului de femei care au fost active și s-au manifestat doar în aspect pozitiv, însă au fost nevoite să părăsească și rîndurile noastre, și baștina, pentru ca să caute unde și-ar putea găsi aplicare forțelor și talentelor pe care le au, deoarece acasă nu au avut posibilitate să facă aceasta», a concretizat conducătoarea organizației de femei.

Elena Constandoglo a menționat că, în anii cînd la guvernare se afla Partidul Comuniștilor, în oraș se desfășurau diferite manifestații pentru copii, acestea fiind organizate de Uniunea Femeilor și, în general, fiecare inițiativă a ei era aprobată și sprijinită de autoritățile locale. Acum e cu totul altă situație, însă femeile, cum se spune, nu lasă mîinile în jos. Acum contează ca rîndurile Uniunii să fie păstrate și, ceea ce nu e mai puțin important, ca femeile din componența ei să se simtă o echipă unită.

De asemenea, ea a enumerat mai multe acțiuni pe care le-a desfășurat organizația în scopul educației morale și patriotice a tineretului. În particular, a fost menționată activitatea organizației pionierești. Anul acesta, datorită muncii insistente a fostei conducătoare de pionieri Alina Doga, în rîndurile pionierilor au fost primiți 23 de elevi. În prezent, în fruntea organizației pionierești se află Iulia Golovcova.

Maria Bazan, secretar al OPP din satul Moscovei:

«În oraș, oamenii se pot aduna, pot comunica unii cu alții. Noi am avut o organizație raională de partid foarte puternică, cu care ne puteam mîndri. Și pentru mine a fost foarte dureroasă trădarea fostului ei prim-secretar, deputatul Gorilă. Eu nici pînă acum nu mă pot liniști, nu mă pot împăca cu această trădare. Doar cel care ne-a trădat, primul-secretar, ne-a spus cîndva că, în cazul în care el va părăsi partidul, putem să-l scuipăm în față.

În sat, nouă ne este foarte greu să activăm, n-avem nici măcar un loc unde să ne întrunim. Ne adunăm într-o cămeruță mică de la magazin — mulțumim sponsorului nostru, care ne oferă acest sprijin. Eu cheltui foarte multă energie ca să rezist în fața multelor murdării și scorneli urzite împotriva PCRM. Acum, dacă omul are vreo afacere și vrea să lucreze mai departe, trebuie să scrie cerere de intrare în Partidul Democrat. Democrații cumpără și tineretul. Dar cînd ne adunăm așa cum ne-am adunat astăzi, ne convingem că, în ciuda a tot ceea ce se întîmplă, Partidul Comuniștilor e viu.

Acum suntem informați că Plahotniuc este «arestat în contumacie». Cam cum vine una ca asta? Oare el nu poate fi arestat cu adevărat? În unele țări, chiar și pînă astăzi, cei care săvîrșesc un act de trădare sunt pedepsiți după lege, iar cei care săvîrșesc acte de corupție chiar sunt împușcați. Dacă la noi ar fi în vigoare o asemenea lege, nu am avea nici un om corupt. Iar în situația de astăzi, nu știu cine ar rămîne în viață din cei care ne conduc țara.

Cît mă privește, sunt indignată de faptul că Parlamentul nostru pledează pentru limba română în teritoriul Moldovei. Eu sunt moldoveancă, și mă mîndresc cu asta. Eu cunosc mai multe limbi, pentru că am crescut printre cehi și bulgari. Dar nu țin minte ca la noi să fi fost pînă acum o asemenea atitudine față de limba maternă.

Noi continuăm, desigur, să lucrăm, în organizația noastră primară avem un nou membru al partidului și eu consider că activitatea comitetului raional al partidului se desfășoară în mod corect, comuniștii noștri pășind pe o cale justă».

Cei mai periculoși oameni sunt cei care tac

Ina Șupac, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, a subliniat importanța păstrării în cadrul comitetului raional Cahul a bunelor tradiții de a-i felicita pe jubiliari, pe veteranii partidului, de a înmîna carnete de membru al PCRM în timpul unor foruri importante.

Ea a menționat faptul că fiecare din cei care a luat cuvîntul la dezbateri a vorbit despre o chestiune arzătoare. Și este important că fiecare comunist nu-i indiferent față de ceea ce se întîmplă în organizația de partid, și nu numai.

«Este bine că există diferite opinii. Este bine că oamenii le exprimă în mod deschis, pentru că cei mai periculoși sunt oamenii care tac. Totodată, există și ceea ce îi unește pe toți comuniștii. Am în vedere ideea noastră, ideologia noastră, istoria noastră și perceperea faptului că noi, cu toții împreună, făurim viitorul.
 
Probleme au fost, sunt și vor fi. Au fost și greșeli. Dar nu greșește doar cel care nu face nimic. Și noi nu ascundem faptul că am comis și greșeli», a explicat Ina Șupac.

Ea a răspuns detaliat la toate întrebările ce au răsunat în cadrul dezbaterilor, în particular la întrebarea referitoare la așa-numitul front de stînga. Potrivit ei, în numele atingerii scopurilor comune, Partidul Comuniștilor este gata să unească toate eforturile. Există organizații obștești, de exemplu, «Pentru o Patrie liberă», care anul acesta a propus să sărbătorim Ziua Victoriei fără drapele de partid. Și de Ziua Victoriei comuniștii au mers în aceeași coloană cu reprezentanții cîtorva zeci de organizații obștești și ai unui șir de formațiuni politice.

Pe lîngă asta, Ina Șupac a amintit că toate deciziile Partidului Comuniștilor la diferite niveluri sunt luate în mod colectiv. Fiecare comunist are dreptul la opinia sa, fiecare are dreptul la vot, acest vot întotdeauna fiind important. Totodată, fiecare este responsabil de votul său.

«Pînă cînd fiecare dintre noi nu va conștientiza faptul că noi prezentăm o forță, că noi dispunem de un potențial colosal, că nimeni nu va face nimic în locul nostru, nu vom avea cu ce merge la alegători, pentru că nu vom cunoaște răspunsurile la multe întrebări, de aceea alegătorii nu ne vor urma. Toți cei ce au rămas pînă acum în rîndurile noastre sunt oameni care nu pot fi cumpărați. Există un alt partid al cărui membri nu numai că nu primesc bani, ba mai plătesc și cotizații? În afară de PCRM — nici unul! De aceea și se tem de noi! Cei ce se tem, știu că noi nu putem fi învinși și nici cumpărați, de aceea și se străduiesc atît de tare să ne ațîțe unul împotriva altuia, să semene neîncredere în rîndurile noastre. Prin urmare, noi trebuie să ne debarasăm de toate îndoielile și să mergem înainte!», a spus în încheiere Ina Șupac.

* * *
Conferința a XV-ea de dare de seamă și alegeri a comitetului raional Cahul al PCRM a apreciat activitatea comitetului raional în perioada de raportare drept satisfăcătoare. Delegații la conferință au sprijinit decizia CC al Partidului Comuniștilor de a participa la organizarea și desfășurarea referendumului legislativ republican pentru anularea sistemului electoral mixt al alegerilor parlamentare.

La prima plenară organizatorică a noii componențe a CR, în calitate de prim-secretar al comitetului raional Cahul a fost reales Petru Burlacu. Secretar pentru ideologie a fost ales Gheorghe Ghețivu, iar secretar pentru munca organizatorică și de partid — Tatiana Caltea.

Natalia Lujinaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: