Poporul trebuie să cunoască adevărul
РУС. MOLD.
» » Poporul trebuie să cunoască adevărul

Poporul trebuie să cunoască adevărul

11-12-2017, 17:10
Viziuni: 1 270
  
Versiunea de tipar   
Poporul trebuie să cunoască adevărulComuniștii de la Soroca: «Să nu admitem alegeri parlamentare după scenariul regimului uzurpator!»
 
Duminica trecută, pe 10 decembrie, la comitetul raional Soroca al PCRM s-a ținut a XIII-ea Conferință de dare de seamă și alegeri, la lucrările ei luînd parte comuniști din toate organizațiile primare de partid din raion. La acest for a sosit și Președintele PCRM, Vladimir Voronin.

Prezentînd raportul despre munca efectuată, prim-secretarul comitetului raional, Elena Bodnarenco, a subliniat că perioada ce s-a scurs de la precedenta conferință de dare de seamă și alegeri a fost plină de evenimente politice serioase, principalele din acestea fiind Congresul VIII al PCRM și Centenarul Marelui Octombrie, precum și lupta în opoziție a PCRM în condițiile statului capturat.

Sarcini de perspectivă

În perioada de raportare, CR Soroca al PCRM a ținut 10 plenare și 36 de ședințe ale biroului comitetului raional al partidului. În cadrul lor, comuniștii au luat în dezbatere cele mai importante probleme din viața de partid și cea social-politică din țară și din raion.

După cum a menționat Elena Bodnarenco, s-a îmbunătățit calitatea pregătirii acțiunilor de partid. Crește numărul comuniștilor care au în responsabilitatea lor diferite însărcinări de partid.

«Se practică dările de seamă ale secretarilor organizațiilor de partid, ale fracțiunilor comuniștilor în consiliul raional și în cel orășenesc. Toate plenarele se desfășoară în condiții de transparență, cu participarea secretarilor organizațiilor de partid, care nu sînt membri ai CR al PCRM, precum și a consilierilor din consiliile locale, a reprezentanților organizațiilor obștești, a adepților partidului», a subliniat raportoarea.

Potrivit spuselor primului secretar, în perioada de raportare au fost organizate 8 seminare instructive pentru secretarii organizațiilor de partid și pentru activul de partid. A devenit o bună tradiție și organizarea subotnicelor.

La ziua de astăzi, organizația de partid din raion este structurată în 63 de organizații primare.

Primul secretar a menționat și tendința negativă de plecare a comuniștilor în afara hotarelor țării în căutarea unui loc de lucru, fapt din a cărui cauză unele organizații pot ajunge la pericolul dizolvării. În acest context, este foarte important să fie intensificată primirea în rîndurile partidului a unor membri noi, dar, totodată, accentul să fie pus nu pe componenta numerică, ci pe cea calitativă.

Însă chiar și în condițiile dificilei lupte politice în opoziție, în rîndurile CR Soroca al PCRM au fost primiți în perioada de raportare 17 oameni, printre care sînt și tineri, și oameni de vîrstă activă în aspect economic.

«În perioada de raportare, comitetul raional al partidului a continuat practică desfășurării orelor informative. În anul 2017, CR a creat în rețelele de socializare pagini în care efectuează o muncă de agitație și propagandă pentru alegători», a subliniat Elena Bodnarenco.

Raportoarea a supus criticii rezultatele obținute de raionul Soroca la boicotarea alegerilor președintelui neconstituțional Igor Dodon. Potrivit celor spuse de Elena Bodnarenco, în pofida marelui volum de muncă depus de comuniștii raionului, prezența alegătorilor la urnele de vot nu s-a reușit să fie zădărnicită.

Asta e o responsabilitate serioasă

Acum urmează să fie dusă o mare muncă pentru susținerea inițiativei civice privind referendumul pentru anularea sistemului electoral mixt. Biroul comitetului raional de acum a aprobat candidaturile a 15 comuniști care, după înregistrarea la CEC, vor avea dreptul să colecteze semnături de la populație. Pentru ca respectivul referendum să aibă loc, comuniștii trebuie să manifeste cea mai serioasă atitudine față de responsabilitatea care este pusă pe seama lor.

De asemenea, primul secretar a apreciat activitatea consilierilor-comuniști locali, datorită căreia s-a reușit blocarea optimizării gimnaziilor din satele Dărcăuți, Pîrlița, Regina Mare, Hristici. Iar grădinița de copii din satul Volovița și școala primară din satul Sobari au obținut finanțare suplimentară de asemenea la propunerea tovarășilor noștri. Pe lîngă asta, oamenii grav bolnavi din raion au primit ajutoare materiale tot datorită comuniștilor. La ziua de astăzi, în consiliul orășenesc e haos și doar consilierii-comuniști duc o muncă planică eficientă și votează deciziile referitoare la îmbunătățirea vieții cetățenilor.

În mod permanent, CR Soroca al PCRM colaborează activ cu organizațiile obștești neguvernamentale.

Poporul trebuie să afle adevărul

În cadrul dezbaterilor, comuniștii de la Soroca au menționat complicatele momente prin care a avut să treacă în perioada de raportare comitetul raional, au apreciat actuala situație politică din țară, subliniind că PCRM trebuie să lupte pînă la capăt pentru păstrarea statalității Moldovei, pentru păstrarea limbii moldovenești și a istoriei Moldovei.

Albert Malîș, președinte al fracțiunii PCRM în consiliul orășenesc al orașului Soroca:

«Pe parcursul perioadei de dare de seamă s-au produs multe evenimente politice. De exemplu, hotărîrea cu privire la boicotarea alegerilor prezidențiale de asemenea a luat naștere în timpul numeroaselor discuții, la care au fost exprimate diferite puncte de vedere. Iar timpul a demonstrat că aceasta, precum și alte hotărîri ale PCRM, s-au dovedit a fi nu numai corecte, ci și unicele care au fost juste în situațiile date. De acum pentru nimeni nu mai este un secret faptul că socialiștii și democrați au făcut un tot întreg. Atît la nivelul puterii centrale, cît și la nivelul celei locale. Și aici la noi, la nivel local, vedem cum se întîmplă în mod concret fuziunea socialiștilor și a democraților. Și cum ei, în mod coordonat, votează așa cum le este avantajos anume lor.

Iată de ce este foarte importantă activitatea noastră propagandistică în mijlocul populației. În cadrul ei, trebuie să le explicăm toate aceste fapte tuturor oamenilor din teritoriu, în fiecare sat, în fiecare discuție cu prieteni sau pur și simplu cu oamenii cunoscuți. Trebuie să ne concentrăm asupra principalei noastre sarcini — să ducem fiecărui om adevărul despre ceea ce se întîmplă în țară. Noi trebuie să ne dăm seama foarte bine că, în afară de noi, comuniștii, nimeni altcineva nu va putea ridica țara la un nou nivel politic și social-economic».

Ecaterina Cazmirciuc, membru al CC al PCRM, secretar al OPP nr. 6 din Soroca:

«Pe mine mă îngrijorează destinul țării noastre. Este extrem de necesar ca noi să-l ajutăm pe fiecare om să înțeleagă de ce Partidul Comuniștilor trebuie să revină la putere, de ce doar acest partid e capabil să facă ordine în țară. Astăzi, toate mijloacele de informare în masă sînt supuse oligarhilor, care de fiecare dată defăimează imaginea PCRM, defăimează toate realizările Uniunii Sovietice, defăimează glorioasa noastră istorie. Noi trebuie să le arătăm oamenilor ce facem, de ce adevăruri ne conducem, cum luptăm cu regimul. Noi trebuie să le demonstrăm încă o dată oamenilor și să-i convingem de faptul că doar PCRM luptă cu adevărat pentru salvarea și dezvoltarea Moldovei. Al doilea moment important este acela că trebuie să-i selectăm în cel mai minuțios mod pe cei care vin să intre în rîndurile partidului. După cum la timpul său a spus foarte just în această privință Vladimir Ilici Lenin, mai bine mai puțin, dar mai bine. Doar așa vom putea avea comuniști competenți și responsabili. De asemenea, am și o propunere referitoare la funcțiile de conducere: la aceste funcții trebuie să fie promovați oameni cu reputație nepătată. Pentru asta, este necesar ca și comisia de partid să intensifice controlul asupra disciplinei de partid. Și a treia: pe toate trebuie să le începem de la sine, trebuie să ne deprindem a ne critica pe noi înșine. Și să răspundem la următoarea întrebare: ce am făcut eu pentru partid, ce am reușit să fac, ce n-am reușit».

Alexandr Nastas, secretar al OPP nr. 9:

«Pentru a realiza ideile de consolidare ale PCRM, noi trebuie să ne unim. Una din aceste idei este păstrarea statalității, a doua — păstrarea neutralității Moldovei, iar a treia — lupta pentru drepturile sociale ale cetățenilor și crearea unui stat de orientare socială. Astăzi țara noastră parcurge o perioadă foarte complicată. Situația o amintește pe cea a imperiului din Roma antică, în care societatea era împărțită în patricieni, toți ceilalți fiind plebei. Oamenilor li se arunca pîine și li se ofereau fel de fel de reprezentații. Astăzi cam în același mod procedează Partidul Democrat. Cu diferența că uneori el nu le dă oamenilor nici pîine, pe cînd reprezentații — cîte doriți. Democrații de acum au început o pregătire serioasă pentru anul viitor. Umblă prin țară și promit poporului, cum se spune, cîte-n lună și stele. Îi mituiesc pe oameni.

Ca referendumul pentru anularea sistemului electoral mixt să aibă loc, organizațiile primare de partid trebuie să-și asume sarcina de a organiza întruniri ale cetățenilor, pentru a le spune adevărul despre actuala situație politică din țară. La aceste întruniri ar fi binevenit să participe și membrii CC al PCRM, și deputați din fracțiunea PCRM. Doar așa vom putea reuși, tovarăși!».

Vladimir Voronin, Președinte al PCRM:

«La ziua de astăzi, practic, au fost desfășurate de acum jumătate din conferințele de dare de seamă ale comitetelor raionale ale partidului. Și dumneavoastră faceți astăzi aici totalurile perioadei de raportare. Ultimul an, — anul Centenarului Marii Revoluției Socialiste din Octombrie, — a fost semnificativ și pentru PCRM, și pentru întreaga omenire progresistă. Noi toți venim de acolo — din acel Octombrie. Anul care ne bate la ușă de asemenea va fi bogat în evenimente importante: în februarie — 100 de ani de la formarea Armatei Roșii, iar toamna — 100 de ani ai Comsomolului. Sînt evenimente fără de care nu e posibil să existăm, deoarece este vorba despre memoria noastră istorică, pe care noi o transmitem din generație în generație.

Dar anul viitor este caracteristic încă printr-un eveniment — viitoarele alegeri parlamentare. În acest context, avem în fața noastră sarcini deosebit de responsabile. Să generalizăm ceea ce se întîmplă în jurul nostru: astăzi în țară este dezorganizat și distrus absolut totul, mafia și corupția au pătruns în toate sferele. 60 la sută din componența Parlamentului, — iar împreună cu socialiștii, chiar mai mult de 80 la sută, — este coruptă. Guvernul e corupt și pe verticală, și pe orizontală. Organele publice ale puterii sînt capturate prin atacuri reider de către acoliții regimului. Toate instituțiile medicale, întregul sistem educațional și sistemul de protecție socială — totul putrezește din cauza corupției, mituirii și cumetrismului.

Haideți să vedem și ce a făcut guvernarea cu agricultura noastră. Cînd la guvernare ne aflam noi, acest domeniu se dezvolta, deoarece i se alocau subvenții, pentru deservirea lui erau deschise SMT-uri, achiziționat utilaj agricol modern, fermierii aveau oportunitatea să primească de la stat credite preferențiale pentru dezvoltarea sectorului etc. Și ce e acum? Ruină și buruieni pînă la brîu, iar guvernarea umblă prin lume cu mîna întinsă și cere bani. Fără a se gîndi cum și din ce resurse va rambursa întregul popor al Moldovei aceste credite.

În jur e sărăcie și mizerie. În situația dată, trebuie permanent să le explicăm oamenilor că, în cazul în care ei vor și mai departe să trăiască tot așa, atunci, desigur, regimul de la guvernare poate face tot ce-i vine-n cap — și să încalce Constituția, și să modifice legislația electorală așa cum îi convine lui. Iar dacă oamenii nu vor să trăiască și mai departe tot așa, atunci trebuie să sprijine referendumul de anulare a sistemului electoral mixt, sistem care, dacă va fi aplicat în practică, va întări și mai mult puterea regimului și Moldova va deveni un stat capturat în totalitate. Și tocmai asta în nici un caz nu trebuie să permitem să se întîmple!».

* * *
La finalizarea conferinței de dare de seamă și alegeri, delegații ei au ales o nouă componență a comitetului raional și a comisiei de revizie. După care, în mod tradițional, în prezența participanților la conferință, s-a ținut prima plenară organizatorică a noii componențe a comitetului raional, la care au fost aleși secretarii CR Soroca al PCRM și componența biroului. În calitate de prim-secretar a fost ales Albert Malîș, de secretar pentru ideologie — Evgheni Crudu, iar ca secretar pentru munca organizatorică comuniștii din Soroca l-au ales pe Grigori Leșco.

Olga Dzeatcovschiскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: