PCRM — o speranță pentru țară
РУС. MOLD.
» » PCRM — o speranță pentru țară

PCRM — o speranță pentru țară

19-12-2017, 15:10
Просмотров: 451
  
Версия для печати   
PCRM — o speranță pentru țarăComuniștii din sectorul Botanica: Organizația trăiește! Iar asta înseamnă că noi suntem capabili nu numai să opunem rezistență, dar și ne fortificăm puterile și să înaintăm pe calea noastră
 
Sîmbătă, 16 decembrie, a avut loc Conferința a X-ea, jubiliară, de dare de seamă și alegeri a organizației raionale de partid din sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Organizația raională a PCRM din sectorul Botanica întotdeauna a fost bine cotată, în activitatea sa ea fixîndu-și o ștachetă înaltă la care se străduiește să se alinieze și în prezent.

Pe lîngă chestiunile legate de raportarea pentru activitatea în perioada de doi ani și alegerea componenței de conducere a CR, conferința a supus discuției și chestiunea privind susținerea inițiativei PCRM de a demite actuala componență a Curții Constituționale.

La lucrările acestui for de partid a participat și membrul Comitetului Executiv Politic, Ala Mironic, deputat în Parlament. În debutul lucrărilor conferinței, comunistului Mihail Palchin i-a fost înmînată insigna comemorativă «50 de ani în partid».

Doi ani de muncă și încercări

Raportul de dare de seamă privind activitatea comitetului raional al PCRM din sectorul Botanica a fost prezentat de primul secretar, Nicolai Rusol, care, în particular, a menționat că «privind în urmă, la începutul căii mele în calitate de prim-secretar, nu pot să nu recunosc faptul că cei doi ani au fost pentru noi toți foarte încordați, plini de evenimente, deziluzii și încercări».

Actuala componență a comitetului raional, celelalte organe ale lui au fost alese pe fundalul unor evenimente dramatice. Cu regret, plecarea în 2015 a 14 deputați din rîndurile noastre ne-a afectat și pe noi. Comitetul raional a fost decapitat, mulți dintre tovarășii noștri au rămas deziluzionați și s-au pierdut cu firea. Părtașii noștri din sectorul Botanica s-au pomenit dezorientați, iar inamicii și concurenții noștri politici de acum au pornit să ne înmormînteze.

Astăzi însă noi putem spune cu mîndrie că am rezistat la toate. Da, a devenit mai complicat să activăm, da, multe lucruri nu am reușit să le facem. Pe alocuri, vom spune-o de-a dreptul, rezultatele muncii noastre ar fi putut fi mai bune. Dar noi activăm! Organizația trăiește! Iar asta înseamnă că suntem capabili nu numai să opunem rezistență, dar și să ne fortificăm puterile, să înaintăm pe calea noastră», a constatat Nicolai Rusol.

Organizația primară este fundamentul partidului

«Chezășia succesului nostru o asigură munca zi de zi, munca sistemică a întregii noastre organizații teritoriale de partid, precum și a fiecărei organizații primare, a fiecărui comunist. Dumneavoastră știți, oricît de banal ar suna aceste cuvinte, că, fără unirea eforturilor, fără îndeplinirea conștientă a însărcinărilor de partid, nu vom obține rezultate nici la nivel de comitet raional, nici pe dimensiunea întregului partid», a subliniat Nicolai Rusol. Potrivit lui, doar intensificînd activitatea organizațiilor primare poate fi mărit numărul de comuniști, poate fi dusă la bun sfîrșit structurarea pe orizontală și se poate ajunge la guvernare. Anume o organizație primară activă, care crește și muncește la secția sa de votare, reprezintă Partidul Comuniștilor, este chezășia unei activități eficiente a partidului.

În pofida tuturor dificultăților, noi suntem obligați să mergem înainte! Lucrurile s-au așezat într-un asemenea mod, încît PCRM rămîne a fi ultima speranță pentru țară. Și acestea nu sunt pur și simplu niște spuse de dragul spuselor. Fiecare dintre noi vede cît de tare s-au îngroșat norii deasupra Moldovei noastre. Cît de tare au început să țipe forțele dușmănoase despre starea de faliment a țării noastre. Despre faptul că trebuie să ne dăm pe mîna celor bogați și puternici. Fiecare dintre noi vede cum Partidul Comuniștilor este atacat anume pentru principialitate și pentru poziția perseverentă în ceea ce privește statalitatea, autoidentificarea poporului, principiile sociale de construire a societății. Cu regret, oricît de greu ne-ar fi, în viitorul apropiat nu putem conta pe aliați.

De aceea trebuie să ne dispunem cu toții la o activitate deloc simplă în viitorul apropiat. Anul viitor vor fi organizate alegeri parlamentare. Înainte ca asta să se întîmple, noi cu dumneavoastră vom depune toate eforturile pentru a încerca să anulăm viciosul sistem mixt. Sper că, la fel ca și pînă acum, comitetul nostru raional va rămîne lider printre organizațiile de partid în ceea ce privește spiritul activ și calitatea muncii în procesul de pregătire a referendumului. Sper că noi vom reuși să organizăm referendumul și vom obține anularea Legii cu privire la sistemul electoral», a încheiat Nicolai Rusol, la sfîrșitul alocuțiunii sale exprimîndu-și încrederea că «în viitor ne așteaptă bucuria victoriei».

Să învățăm, să convingem, să explicăm

Valeri Pavlov, secretar al OPP nr. 38, membru al CR:

«Întreaga noastră țară se află în pericolul destrămării, și noi vedem și simțim acest lucru în permanență. Partidul Comuniștilor, ca parte a societății, de asemenea se află într-o situație complicată. Pentru comuniști asta nu e ceva nou. Totuși, în opinia mea, acest an a fost cel mai dificil. Și asta din cauza că reacțiunea prinde la puteri, că o asemenea dezlănțuire a banditismului și a nihilismului legii, o creare a unei asemenea mase de probleme nu au existat niciodată», a declarat Valeri Pavlov.

El a amintit celor prezenți că anul curent este unul deosebit — anul centenarului Marelui Octombrie. PCRM a desfășurat la nivel înalt manifestațiile consacrate acestui eveniment semnificativ. Dar este necesar ca despre evenimentele cu vechimea de o sută de ani să se povestească mai des tinerilor de astăzi.

«Pe timpuri, comuniștii porneau șantiere colosale, se apucau de lucruri enorme, porneau la luptă cu întrebarea: dacă nu eu, cine altul? Anume o asemenea abordare trebuie s-o educăm acum tineretului nostru. Să-l învățăm, să-l convingem, să-i explicăm. Și asta pentru că fără tineret nu putem merge înainte. Iar dacă tineretul este astăzi așa cum este, noi trebuie să ne asumăm vina pentru asta», a subliniat Valeri Pavlov.

Atenție la resursele informative

Evgheni Nofit, secretar al OPP nr. 21, membru al CR

Evgheni Nofit a abordat problema referitoare la metodele de muncă în mijlocul populației, care trebuie să fie extinse, aplicîndu-se tehnologii moderne. În particular, s-a vorbit despre internet-resurse și video-bloguri, care devin o sursă tot mai populară de informare.

Vorbitorul a menționat că, în lipsa unui post de televiziune, spațiul mediatic pe internet devine deosebit de important. El de asemenea a atras atenția celor prezenți asupra faptului că, în condițiile blocadei informative, populația republicii nu cunoaște aproape nimic despre activitatea PCRM. Comuniștii trebuie să manifeste mai mult spirit activ la toate nivelurile structurii de partid. Toți trebuie să privească realist starea actuală a lucrurilor, pentru că doar așa e posibil să fie făcute unele schimbări.

Să nu ne fie teamă a vorbi cu oamenii

Ludmila Burgula, vicepreședinte al consiliului orășenesc al veteranilor:

«Dezvoltarea omenirii, evoluția se mișcă pe spirală. Partidul este o mișcare socială care de asemenea evoluează, se dezvoltă, și tot mișcîndu-se pe spirală, ceea ce subînțelege și căderi, și avînturi. Și eu sunt absolut sigură că, dacă noi suntem nu pur și simplu membri de partid, ci suntem comuniști, adică persoane care împărtășesc ideologia comunismului și a socialismului, în acest caz, avem cu ce ne duce la oameni, avem ce le spune.

Noi avem o experiență colosală, și nu doar cea a existenței noastre în cadrul unei țări mărețe cu numele URSS — noi mai avem și experiența activității PCRM în cei 8 ani pe parcursul cărora am confirmat și am demonstrat că Partidul Comuniștilor este capabil să scoată țara din cea mai critică situație. Nouă nu trebuie să ne fie teamă de nimic. Noi trebuie să știm a vorbi cu oamenii într-un asemenea mod, ca ei să simtă forța noastră. Să simtă că noi credem în ceea ce spunem».
Să nu admitem dispariția Moldovei

Ala Mironic, membru al Comitetului Executiv Politic, președinte al asociației obștești «Organizația de Veterani din Republica Moldova»:

«La începutul anului 2018, organizația noastră de veterani va da startul pregătirii pentru aniversarea a 75 de ani a Marii Victorii cu genericul «Cu recunoștință pentru mai, 1945». În complexul de acțiuni și manifestații consacrate evenimentului am planificat și «Lecții ale Victoriei», «Lecții ale viitorului».

În calitate de membru al organizației raionale de partid, de comunist cu un stagiu de 50 de ani, de om care a participat la formarea și consolidarea organizației noastre, eu mă gîndesc la viitorul ei. Subaprecierea muncii ideologice, despre care vorbesc mulți, de acum are istoria sa. Pentru că Moldova independentă a adus în viața noastră și nimicirea tuturor structurilor de activitate ideologică și, în primul rînd, nimicirea adevăratei istorii, în a cărei bază au fost educate mai multe generații.
În actualele condiții este, bineînțeles, foarte complicat să lucrăm. Dar noi cu dumneavoastră suntem optimiști și ceea ce trebuie să facem acum e să ne gîndim la metodele activității noastre pentru viitor».

* * *
Delegații la conferință au apreciat activitatea comitetului raional al PCRM ca satisfăcătoare, au aprobat raportul comisiei de revizie și au ales o nouă componență a comitetului raional din 33 de oameni.

Conferința raională de partid de dare de seamă și alegeri a adoptat o rezoluție în care susține inițiativa PCRM cu privire la demiterea actualei componențe a Curții Constituționale. De asemenea, delegații la conferință și-au exprimat susținerea inițiativei de organizare a unui referendum pentru anularea sistemului electoral mixt.
 
La prima plenară organizatorică a CR, în calitate de prim-secretar al acestuia în mod unanim a fost reales Nicolai Rusol. Ca secretar pentru munca organizatorică a fost aleasă Galina Fedotova, iar pentru munca ideologică — Valeri Pavlov.

Natalia Ustiugovaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: