Cu fața spre popor
РУС. MOLD.
» » Cu fața spre popor

Cu fața spre popor

21-12-2017, 13:40
Просмотров: 1 076
  
Версия для печати   
Cu fața spre poporComuniștii de la Ungheni: Dacă în prioritățile oamenilor avantajul mutual ar fi schimbat cu ajutorul reciproc, țara ar avea o bună perspectivă
 
Duminica trecută, pe 17 decembrie, organizația raională Ungheni a PCRM a ținut a XV-ea Conferință de dare de seamă și alegeri

Comitetul raional Ungheni este bine cunoscut prin munca organizatorică bine pusă la punct și printr-o excelentă componență a conducerii sale. Și forumul de partid, care s-a desfășurat la un înalt nivel de partid a demonstrat încă o dată că așa este: comuniștii de la Ungheni prezintă un colectiv cu un foarte bun spirit de echipă. La lucrările conferinței a participat membrul Comitetului Executiv Politic, Ina Șupac, conducător al fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor.

Partidul trăiește și se dezvoltă cu succes

Conferința a debutat cu un moment plăcut — înmînarea carnetelor de partid unor noi membri ai PCRM, care conștientizează faptul că au întrat în rîndurile unui partid ce se află în opoziție față de guvernare, ceea ce înseamnă că nu le va fi ușor. Afluxul de noi membri demonstrează încă o dată că partidul nu numai că trăiește, ci și se dezvoltă cu succes.

În raportul său de dare de seamă, prim-secretarul comitetului raional Ungheni, Haralampie Chirilov, a povestit detaliat despre preocupările organizației de partid în ultimii doi ani, a analizat situația curentă și a conturat planurile pentru viitor.

În particular, el a atras atenție asupra faptului că Conferința a XV-ea a comitetului raional Ungheni al PCRM are loc la un an de la Congresul VIII al Partidului Comuniștilor. Respectiv, obiectivele organizației raionale de partid în următorii doi ani derivă din hotărîrile congresului, precum și din situația social-politică din țară, care se caracterizează prin crize sistemice în toate sferele vieții.

«Astăzi, în țară nu există nici un institut al puterii legal», a constatat Haralampie Chirilov. Reieșind din acest fapt, putem afirma că Partidul Comuniștilor rămîne a fi unicul partid al adevăraților patrioți, pentru care independența și suveranitatea Moldovei constituie sensul vieții și al activității de partid. «Noi, comuniștii, și în continuare trebuie să fim dîrji în apărarea normelor constituționale și a adevăratei democrații în țara noastră», a concluzionat Haralampie Chirilov, îndemnîndu-i pe tovarăși să completeze raportul lui în cadrul dezbaterilor.

Comuniștii merg la oameni

În cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul Igor Bondarenco, membru al biroului CR, secretar al OPP nr. 8; Gheorghe Ciobanu, membru al biroului CR, secretar al OPP din satul Mănoilești; Ion Potlog, membru al biroului CR, secretar al OPP nr. 4; Efim Medvițchi, membru al biroului CR, secretar al OPP din satul Hîrcești; Sorin Zmău, membru al biroului, secretar al OPP nr. 5; Iulia Chirilova, membru al biroului CR, președinte al organizației raionale a Uniunii Femeilor, Vladimir Popovici, secretar al OPP nr. 9.

De rînd cu discuțiile despre starea de lucruri în organizația de partid în ansamblu și în unele OPP, vorbitorii cu multă durere au menționat faptul că locuitorii țării sînt nevoiți să ducă o viață plină de sărăcie și că Moldova se transformă într-o țară în care rămîn doar bătrîni.

În particular, Igor Bondarenco a spus că «politica antisocială și antistatală a actualei guvernări a adus țara la rezultate triste, iar migrația compatrioților noștri crește cu ritmuri catastrofale. În căutarea unei vieți mai bune, peste hotare pleacă mii de cetățeni ai Moldovei, mulți dintre dînșii pentru totdeauna și împreună cu familiile. Nu e secret că acest fenomen îl vedem și în mediul partidului nostru. Din această cauză, rîndurile multor organizații de partid s-au rărit, numărul comuniștilor s-a micșorat.
Dezmățul total și, ca rezultat al acestuia, instaurarea unui regim oligarhic în Moldova, sunt consecința politicii de «europenizare» promovată de regimul guvernant. Dar de acum a devenit evident faptul că asocierea cu UE nu a condus la creșterea economiei Moldovei, iar toate speranțele la investiții străine s-au dovedit a fi doar niște vise gratuite», a constatat Igor Bondarenco.

El a mai vorbit și despre faptul că în țară avem o economie total dezorganizată, o sărăcire în continuare a poporului, o corupție care a pătruns în toate sferele activității de stat și în business, un dezmăț deschis al organelor de ocrotire a ordinii de drept și al celor judiciare.

Dacă e să comparăm situația politică cu activitatea Partidului Comuniștilor, vom vedea reducerea posibilităților în ceea ce privește desfășurarea unei munci de agitație și propagandă a ideologiei de partid. PCRM nu dispune în prezent de resurse mediatice proprii. Partidul poate vorbi în mod direct cu alegătorul doar prin intermediul ziarului «Comunistul».

«În lupta noastră cu regimul guvernant, cu ce să-l combatem? Din punctul meu de vedere, «colacul salvator» în situația de astăzi poate fi o muncă serioasă și rodnică în mijlocul populației, anume ea trebuie să devină principala prioritate a fiecărei organizații de partid. În condițiile izolării informaționale, nouă ne rămîne să mergem la oameni pentru a le duce o informație veridică despre ceea ce cu adevărat se întîmplă în țară», a subliniat Igor Bondarenco.

Vorbitorii au pomenit și dificultățile legate de colectarea cotizațiilor de partid, despre faptul că oamenii primesc pensii și salarii mizere, iar mulți în general nu lucrează. Comuniștii au mai indicat și faptul că biroul de partid ar trebui să acorde atenție și organizării instruirii comuniștilor, precum și a celor fără de partid în cadrul unor școli de instruire de partid.

Comunistul Sorin Zmău a subliniat în mod aparte că «Noi trebuie să-i instruim pe tinerii comuniști. Învățămîntul e baza la toate. Fără instruire nu vom reuși nimic. Și trebuie să ne gîndim ce să întreprindem pentru ca tineretul să nu plece. Pentru asta e nevoie, întîi de toate, să fie creată o atmosferă în care omul să se simtă necesar și solicitat aici, la el acasă. Dacă e să vorbim despre politică, trebuie să le explicăm oamenilor că socialiștii nici pe departe nu sunt un partid de stînga. Însăși denumirea partidului încă nu spune nimic. Dacă noi vom schimba avantajul mutual cu ajutorul reciproc, mai ales adăugînd la el cinstea și onoarea, atunci vom avea rezultatele pe care ni le dorim».

Vorbind despre componența numerică a organizațiilor primare, comuniștii și-au exprimat opinia că, bineînțeles, numărul contează, totuși, accentul trebuie să fie pus pe calitatea rîndurilor partidului.

Iulia Chirilova a povestit despre activitatea organizației raionale a Uniunii Femeilor și despre colaborarea acestei organizații cu Partidul Comuniștilor.

Esența trădării  o constituie mituirea

Ina Șupac a subliniat plenitudinea raportului prezentat de prim-secretarul Haralampie Chirilov și a răspuns detaliat la toate întrebările ce au răsunat în luările de cuvînt ale delegaților la conferință.

Practic, la toate forurile de partid care se țin în cadrul organizațiilor raionale, comuniștii adresează întrebări referitoare la «cei 14» trădători — de ce din partid au plecat concomitent atît de mulți deputați? Esența trădării lor o constituie mituirea. Fiecărui din acești trădători i-a fost oferit un preț. Cu cît greutatea lui în partid era mai mare, cu atît mai mare a fost costul lui. Acum ei n-au drept la propriul vot și ridică mîinile împreună cu democrații, adică votează supus toate legile așa cum le dictează Plahotniuc. Asta au făcut-o la adoptarea legii cu privire la denumirea limbii de stat, a celei de interzicere a programelor informative ruse și tot așa nu se vor împotrivi lichidării statalității Moldovei. Dar noi știm și vedem că nu toți deputații noștri pot fi cumpărați. Și anume aceștia sunt cu adevărat tovarăși și ei sunt de neprețuit. Trădătorii încearcă să-și îndreptățească fapta lor prin aceea că asupra lor s-au făcut careva presiuni din partea Comitetului Central, pe cînd ei nici nu au fost cu toții membri ai CC. În plus, nici unul dintre «cei 14» n-a manifestat inițiative deosebite, așa că încercarea lor de a se dezvinovăți în acest mod este neîntemeiată.

Ina Șupac a subliniat că noi acum trăim într-un stat capturat — și anume asta e cea mai mare problemă. Ea a povestit despre experiența colaborării cu organizațiile obștești, totodată, abordînd și alte probleme care țineau de interesul delegaților la conferință.

* * *
La încheierea conferinței, delegații au votat Adresarea către concetățeni «În apărarea limbii moldovenești și a istoriei noastre multiseculare», precum și Declarația cu privire la sprijinirea inițiativei de organizare a referendumului legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt.

La prima plenară organizatorică, în calitate de prim-secretar al organizației raionale din Ungheni în mod unanim a fost reales Haralampie Chirilov. Ce secretar pentru munca organizatorică și de partid a fost aleasă Iulia Chirilova, iar ca secretar pentru munca ideologică — Serghei Lacusta.

Natalia Ustiugovaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: