E timpul unor acțiuni concrete
РУС. MOLD.
» » E timpul unor acțiuni concrete

E timpul unor acțiuni concrete

19-12-2017, 15:17
Просмотров: 1 383
  
Версия для печати   
E timpul unor acțiuni concreteComuniștii din sectorul Centru al capitalei: Nu trebuie să batem pasul pe loc – trebuie să mergem înainte
 
Comuniștii din sectorul Centru al municipiului Chișinău au ținut Conferința a XIII-ea de dare de seamă și alegeri. La forum au participat 44 de delegați, precum și reprezentanți ai activului comitetului raional, ai organizațiilor comsomolistă și ai celor obștești. Din partea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, la conferință a fost prezent Constantin Starîș, secretar pentru ideologie al Comitetului Central.

Nu se poate spune că pentru comuniștii din sectorul Centru cei doi ani rămași în urmă au fost ușori. Această organizație, la fel ca și altele, a avut de suportat un șir de trădări, sustragerea intenționată a unora de la însărcinarea ce le-a fost încredințată, precum și indiferență. Ea a fost trădată de fostul prim-secretar, deputatul-transfug Victor Mîndru, iar pe lîngă acesta, la evidență la CR din sectorul Centru s-au aflat și 3 din cei 14 care au trădat partidul în anul 2015 – Igor Vremea, Boris Golovin și Artur Reșetnicov.

Să-i întoarcem cu fața la noi pe alegători

În raportul său, prim-secretara comitetului raional din sectorul Centru, Ludmila Boiadji, a analizat situația din Moldova și a schițat obiectivele pentru organizația de partid în condițiile în care ne aflăm astăzi.

Ludmila Boiadji a subliniat că, la ziua de astăzi, în țara noastră domină ruina, sărăcia, fărădelegea, lipsa de drepturi, uzurparea puterii de către niște oameni care nu au nici onoare și nici moralitate. Mituirea, trădarea, vandalismul, egoismul au devenit un lucru obișnuit, o normă. Într-atît de obișnuit, încît oamenii le acceptă chiar ca ceva normal, ca ceva ce se înțelege de la sine.

«Nu mă voi repeta, deci, nu voi vorbi despre faptul ce anume a contribuit la actuala situație din partid. Despre asta s-a vorbit pe parcursul tuturor celor opt ani trecuți, s-a discutat la toate forurile de partid, permanent au fost exprimate observații critice și puncte de vedere, critica într-o mare măsură fiind constructivă. Dar nu despre asta vom vorbi, pentru că nu trebuie să batem pasul pe loc. Trebuie să mergem înainte, să întreprindem pași concreți, acțiuni, să propunem modalități prin care să-i întoarcem cu fața la noi pe alegătorii Partidului Comuniștilor, precum și să luăm măsuri în scopul îmbunătățirii stării de lucruri din organizația noastră de partid. Timpul ditirambelor și a vorbelor frumoase, dar goale s-a terminat. A venit timpul acțiunilor concrete», consideră Ludmila Boiadji.

Cum se face asta

Dacă în anul 2016 starea de spirit în comitetul raional era încordată (după numeroasele trădări – E.M.), a menționat prim-secretara, acum, în 2017, acesta este cu totul altul. Acum, în ciuda tuturor dificultăților, mulți comuniști s-au încadrat activ în munca comitetului raional și în acțiunile organizate de partid. Pe parcursul ultimilor doi ani, activitatea comitetului raional de partid a fost concentrată la consolidarea internă a rîndurilor partidului și la construcția organizatorică și de partid.

«Activitatea sistemică în rîndurile alegătorilor – iată ce este deosebit de important! Avînd o legătură permanentă cu alegătorul și în funcție de cît este de înaltă componența numerică și calitativă a organizației primare de partid, precum și nivelul de pregătire al secretarului ei, cu atît e mai reală posibilitatea de a realiza obiectivele politice propuse și a obține victorii electorale», a subliniat Ludmila Boiadji.

Conștientizînd această realitate obiectivă, comitetul raional al partidului s-a străduit să întreprindă pași practici în scopul perfecționării în continuare a muncii politice de masă și a celei ideologice. Și deoarece comitetul raional din sectorul Centru se află în aceeași clădire în care se află și comitetul raional al PCRM din sectorul Buiucani, s-a luat decizia ca zilele informative pentru locuitorii acestor sectoare să fie desfășurate în comun. Aceste întîlniri au căpătat un format interesant – o discuție liberă privind orice teme interesante pentru auditoriu, precum și răspunsuri la întrebări care țin de actualitate.

Despre ce s-a vorbit

În cadrul dezbaterilor, o luare de cuvînt interesantă și rațională a fost cea a lui Iuri Eriomin (OPP nr.6), președinte al Consiliului de Veterani din municipiul Chișinău. El a făcut multe propuneri concrete. Deși, după cum bine se știe, tot ce-i nou e doar ceea ce s-a mai întîmplat, dar a fost dat uitării, și nu strică din cînd în cînd să ne amintim. Iuri Eriomin a propus următoarele: în primul rînd, să ne amintim despre formatul «1+1», de care PCRM s-a condus în anii statornicirii sale. Adică, fiecare comunist, pe parcursul timpului, trebuie să pregătească un om pentru intrarea în partid; în al doilea rînd, să asigure abonarea la ziarul «Comunistul» a încă două-trei persoane, pentru ca oamenii să se informeze nu numai din mass media care îi slujește pe cei de la putere, ci și din surse alternative; în sfîrșit, pe lîngă organizațiile primare să fie deschise puncte de audiență, unde locuitorii raionului ar putea să vină cu rugămințile și necazurile lor. După care plîngerile cetățenilor să fie transmise în instanțe – consilierilor municipali, deputaților în Parlament, pretorilor, primarilor etc. Iuri Eriomin consideră că, cel puțin o dată în trimestru, în OPP trebuie să aibă loc întîlniri cu membrii CC al PCRM, deputați, ba chiar pur și simplu cu oameni interesanți, despre aceste întîlniri populația fiind pe larg anunțată în prealabil.
 
Delegatul Artiom Guriev (OPP nr.21), lider al organizației obștești «Patria noastră – Moldova», a povestit despre activitatea acesteia, inclusiv despre desfășurarea acțiunii «Felicită-l pe Soldatul Victoriei!». El a subliniat faptul că, în afară de Moldova și Rusia, în această acțiune s-au inclus cetățenii Bulgariei, Germaniei, Canadei, Letoniei, Estoniei și chiar și ai Siriei.

În legătură cu adoptarea de către Seimul Poloniei a unei legi cu privire la demolarea tuturor monumentelor din trecutul sovietic, în comun cu comsomoliștii moldoveni, «Patria noastră – Moldova» a organizat un pichet lîngă edificiul ambasadei Poloniei. O ripostă demnă și dură la această lege poate fi considerată inaugurarea la Toronto a unui monument consacrat ostașilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, acțiune la care a participat această organizație din Moldova și foști concetățeni de-ai noștri, care în prezent trăiesc în Canada.

Secretara OPP nr.30, Valentina Delemarscaia, a povestit cum comuniștii din această organizație primară luptă pentru amenajarea raionului Schinoasa. «Rezultatele sunt deocamdată modeste, a recunoscut Valentina, dar am reușit să facem cîte ceva. Am îmbunătățit starea unor drumuri și trotuare, am adus în ordine terenurile de jocuri pentru copii, pe alocuri am restabilit iluminatul stradal”.

Și fiindcă tovarășa Delemarscaia este profesoară la Liceul «Mihail Koțiubinski», în mare parte datorită eforturilor dumneaei, în această instituție școlară a avut loc o acțiune de masă în cadrul manifestației «Moștenitorii Victoriei» – cu demonstrarea unor slaiduri, cu introducerea drapelului în sala de festivități,cu demonstrarea în fața liceenilor a uniformei soldaților și ofițerilor în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

 Luarea de cuvînt a liderului comsomoliștilor din sectorul Centru, Еlena Levina, a avut un caracter critic. «Tinerii, actuala generație, nu se vede pe sine în Moldova de astăzi. De aceea și se străduiesc să plece într-acolo unde, în opinia lor, își vor putea valorifica mai rodnic capacitățile. Cu regret, noi nu avem cu ce ne lăuda în ceea ce privește activitatea în cadrul instituțiilor de învățămînt superior situate în sectorul Centru. Dar acest lucru poate fi explicat și printr-un motiv obiectiv – rectoratele pur și simplu ne interzic să intrăm în teritoriul acestor instituții».

Și totuși, numărul mic al comsomoliștilor din sectorul Centru n-a împiedicat ca, pe parcursul ultimilor doi ani, organizația lor să participe activ la multe acțiuni, începînd cu dăruirea mărțișoarelor la 1 martie și terminînd cu acoperirea cu vopsea a lozincilor unioniste din capitală; să difuzeze ziarul «Comunistul» și panglica Sf. Gheorghe; să îngrijească mormintele ostașilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei și să participe la acțiunea internațională «Felicită-l pe Soldatul Victoriei». Nemaivorbind despre faptul că activiștii au reușit să participe și la alte acțiuni internaționale, cum ar fi școala de vară a Partidului Stînga Europeană de la Budapesta și Festivalul Mondial al Tineretului Democrat de la Soci.

Aliniați-vă în marș!

În alocuțiunea sa, secretarul CC al PCRM, Constantin Starîș, a remarcat lipsa pesimismului atît în raportul primului secretar al comitetului raional, cît și în luările de cuvînt ale tovarășilor care au participat la dezbateri. «Nici o altă organizație, ba chiar nici un alt partid în ansamblu, nu ar fi rezistat în fața unei asemenea lovituri (se are în vedere trădarea celor 14 deputați ai Parlamentului – E.M.). Noi am rezistat ca un colectiv de părtași ai aceleiași idei, a continuat Constantin Starîș. Ca un club de interese, dacă doriți. Dar nu a venit oare timpul ca acest colectiv de părtași ai aceleiași idei să devină o adevărată organizație politică?».

Aici e locul să menționăm că respectiva temă a trecut ca un fir roșu de la începutul și pînă la încheierea conferinței, ea fiind exprimată clar și fără echivoc în luările de cuvînt ale tovarășilor A. Miron, N. Colesnic, N. Telinov ș.a.

Astăzi comuniștii nu au altă cale decît să se mobilizeze și să meargă în mijlocul populației, a subliniat Constantin Starîș. «Astăzi oamenii îi urmează pe politicienii curați. Iar noi suntem în acest proces de purificare, de aceea oamenii ne vor urma», a rezumat el.

Și, în sfîrșit…

Forumul de partid din sectorul Centru al municipiului Chișinău a adoptat o hotărîre în care a indicat obiectivele sale pentru perioada imediată și pe una de termen mediu. Activitatea comitetului raional în perioada de raportare a fost apreciată de conferință ca satisfăcătoare.

De asemenea, comuniștii din sectorul Centru au sprijinit printr-o revoluție specială inițiativa CC al PCRM cu privire la demiterea Curții Constituționale.
 
În calitate de prim-secretar al comitetului raional în mod unanim a fost realeasă Ludmila Boiadji.

Eugeniu Marianскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: