Hotărîrea Plenarei a V-ea a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
РУС. MOLD.
» » Hotărîrea Plenarei a V-ea a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

Hotărîrea Plenarei a V-ea a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

16-03-2018, 13:04
Viziuni: 516
  
Versiunea de tipar   
Hotărîrea Plenarei a V-ea a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova«Cu privire la unionism ca amenințare pentru statalitatea și independența Republicii Moldova»
 
Plenara a V-ea a CC al PCRM HOTĂRĂȘTE:

1. A recunoaște că pericolul lichidării statului Republica Moldova în condițiile capturării statului, ale slăbiciunii și pasivității intenționate a instituțiilor statului, ale distrugerii reprezentanței reale a societății în Parlament, ca niciodată se realizează în practică prin toleranța autorităților față de extinderea mișcării unioniste.

2. A considera lupta împotriva actualei guvernări anticonstituționale, care desfășoară o activitate direcționată spre lichidarea statului moldovenesc independent, spre antrenarea Republicii Moldova și a poporului în serviciul pentru NATO prin unirea cu țara-membră a acestui bloc militar, drept o sarcină urgentă și de importanță vitală, precum și o datorie a fiecărei organizații de partid și a fiecărui comunist.

3. Organizațiile de partid să procedeze la formarea comitetelor pentru apărarea independenței și întărirea statalității Republicii Moldova, urmînd să-i atragă pe larg la activitatea acestora pe toți cetățenii Republicii Moldova, precum și partidele politice și organizațiile obștești care pledează pentru întărirea suveranității, independenței și neutralității Republicii Moldova.

4. Ca forme și metode principale de contracarare a politicii distructive a guvernării să fie stabilite organizarea de întruniri ale cetățenilor, adunări teritoriale și profesionale de susținere a independenței țării și pichetarea organelor puterii care promovează ideea lichidării statului Republica Moldova.

5. Comitetele republican și cele teritoriale pentru apărarea independenței și întărirea statalității Republicii Moldova să ia sub controlul lor și să contracareze orice decizii luate de organele centrale ale puterii în scopul lezării suveranității și al lichidării statului Republica Moldova.

6. Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM, în comun cu comitetele municipal și raionale ale partidului, să elaboreze și să realizeze un complex de măsuri în vederea asigurării unei capacități de mobilizare pentru acțiuni de protest în masă în apărarea independenței, suveranității și statalității Republicii Moldova.

7. A aproba textul Apelului către cetățenii Republicii Moldova.

8. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se încredințează Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM.

10 martie, 2018
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: