Trădarea nu are termen de prescripție
РУС. MOLD.
» » Trădarea nu are termen de prescripție

Trădarea nu are termen de prescripție

20-03-2018, 14:15
Просмотров: 627
  
Версия для печати   
Trădarea nu are termen de prescripțieComuniștii din raionul Călărași: Dacă PCRM și poporul Moldovei nu vor reuși acum să apere Patria noastră, pe noi toți ne așteaptă un viitor precar
 
Duminica trecută, la Călărași a avut loc Plenara a II-a a CR al PCRM. Principala chestiune de pe agenda ei a fost cea referitoare la sarcinile organizației de partid în vederea îndeplinirii hotărîrilor Plenarei a V-ea a CC al PCRM „Cu privire la unionism ca pericol pentru statalitatea și independența Republicii Moldova”. Faptul că necesitatea opunerii unei rezistențe în fața unionismului astăzi e actuală ca niciodată pînă acum l-au subliniat toți participanții la respectivul for. La lucrările plenarei a participat și Vladimir Voronin, președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Între trecut și viitor  

În debutul luării sale de cuvînt, Vasili Banari, secretar pentru munca organizatorică al CR Călărași al PCRM, a dat citirii hotărîrea Plenarei a V-ea a CC al PCRM, hotărîre care, prin conținutul său, reprezintă chintesența raportului prezentat de președintele partidului, Vladimir Voronin. În ea este vorba despre evenimente cu vechimea de o sută de ani și despre situația Trădarea nu are termen de prescripțiedin zilele de astăzi în Moldova. Altfel spus, este făcută o paralelă între trecut și prezent. Și dacă Partidul Comuniștilor, poporul Moldovei, nu-și vor apăra acum Patria, pe noi toți ne așteaptă un viitor extrem de incert.

Actuala guvernare a Moldovei a lipsită de principii și conștiință într-o asemenea măsură, încît este gata să trădeze propriul stat. Munca în vederea lichidării Moldovei se duce în mod scrupulos și sistemic, ea începînd cu pogromurile dezlănțuite sub drapele românești în ziua de 7 aprilie a anului 2007.

Continuînd tema acestei atît de arzătoare probleme, Valeri Sava, prim-secretar al CR al PCRM, a subliniat că „actuala guvernare nu are nevoie de statalitatea Republicii Moldova. Cei de la guvernare au nevoie de țară doar ca de o bază pentru rotația capitalului lor. La fel cum de statalitatea Republicii Moldova n-are nevoie nici Europa, nici Statele Unite ale Americii, care își realizează în acest teritoriu planurile lor geopolitice”.

„Moldova de astăzi, pe al cărei pămînt noi am apărut pe lume și trăim, niciodată n-a făcut parte din componența României. Iar ceea ce acum este numit intrarea Moldovei în România o fost o adevărată ocupație”, a menționat Valeri Sava.

Trădarea nu are termen de prescripțieEl a mai adus drept argument și datele ultimului recensămînt al populației din țara noastră. „Conform acestora, 78 % din locuitorii ei s-au identificat pe sine ca moldoveni și doar 7,8%  –  ca români. În raionul Călărași, aceste cifre sunt, respectiv, 75% moldoveni și 15,5 % români. Printre cetățenii cu spirit proromân sunt consilieri în consiliile orășenești și raionale, iar președintele consiliului raional, atunci cînd întîlnește vreun român în teritoriul raionului, „sare în sus de bucurie”. Această lingușire a lui în fața românilor au remarcat-o mulți locuitori. Și cei cîțiva oameni din consiliul raional care propagă unionismul nu exprimă opinia locuitorilor din întregul raion. La ședința consiliului raional ei n-au putut să includă în agendă chestiunea unirii, reușind s-o promoveze doar pe cea referitoare la declararea anului 2018 ca „an al unirii”. La ședința comitetului orășenesc respectiva chestiune în  general a fost exclusă din agendă, dar, după încheierea ședinței, inițiatorii semnării declarației de unire umblau în urma consilierilor, rugîndu-i să-și pună semnăturile sub această declarație. Și au făcut-o pe ascuns, pe sub mînă, mișelește – ca și tot ceea ce fac ei”, a spus în încheiere Valeri Sava.

Contururile vizibile ale unirii

În cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul Alexandr Danilor, veteran al partidului, Alexei Botnari, președinte al comisiei de revizie, Anton Javelea, secretar al OPP din satul Hirova, Vasili Negru, secretar al OPP nr.4, Vasili Trifon, secretar al OPP din satul Sipoteni, Mihail Catruța, veteran al partidului, și Vasili Banari, secretar al CR.

Participanții la forul de partid au semnalat că pericolul care planează asupra statalității moldovenești capătă contururi vizibile și asta se observă și la Călărași, care, în ceea ce privește atitudinea față de problema națională, întotdeauna a fost considerat o zonă aparte.

Alexandr Danilov a subliniat că respectiva problemă este abordată în mod foarte corect de către Comitetul Central, că decizia lui trebuie aprobată și îndeplinită. „Noi trebuie să ne mobilizăm și să lucrăm, deoarece doar prin muncă ne putem salva viața. Unioniștii ne spun că ei vor unirea cu România, dar, de fapt, este vorba despre o anexare, iar mai precis – ei vor să priponească Moldova. Cred că ar trebui ca despre situația în care se află Moldova, despre pericolul care o amenință, să afle nu doar toți cetățenii noștri. Despre acest pericol trebuie să înștiințăm întreaga comunitate mondială, trebuie să ne adresăm tuturor structurilor internaționale”, consideră veteranul partidului.

Alexei Botnari  a povestit că, reieșind din spiritul anturajului în care viețuiește el, cea mai mare parte a populației se pronunță împotriva ideii de unire. Comuniștii chiar astăzi știu ce trebuie să facă. Dar trebuie să analizăm de ce la noi se întîmplă așa ceva. În acest context, el a abordat și tema trădării, cine dintre foștii comuniști pînă la urmă s-au dovedit a fi niște trădători și cine a plecat din rîndurile partidului din alte motive. Așa sau altfel, e nevoie să ne dăm seama cu cine putem să activăm umăr la umăr, iar de cine trebuie să ne ferim.

În luarea sa de cuvînt, Anton Javelea a atins tema ocupației și problemele funcționării limbii române. În opinia dumnealui, una din cauzele situației create este aprecierea greșită de către tineret a evenimentelor ce se produc în țară, iar alta e necunoașterea istoriei – în particular, a istoriei ocupației române a Moldovei pe parcursul a 22 de ani.

Prin cioburi de sticlă spartă

Vasili Negru a concretizat încă o dată că luarea în dezbatere a respectivei probleme nici pe departe nu este inutilă, ea e foarte complicată și, totodată, periculoasă, așa că ignorarea necesității soluționării ei poate duce țara în pragul unui război civil.

În acest context, el a amintit scurta perioadă în care a izbucnit războiul din Transnistria, haosul, lipsa de produse alimentare, cînd românii au început să-i ademenească pe oamenii noștri cu diferite oboluri. Și unii dintr-ai noștri le-au acceptat. Pentru a putea pleca peste hotare, mulți dintre dînșii au hotărît să primească cetățenie română.

„Pe de altă parte, se știe că oamenii noștri și-au luat cetățenie română pentru a trece prin România, ca printr-un coridor, în Europa. Și nu mai mult decît atît. Pentru că, de fapt, în România nu e mai bine decît la noi, e chiar mai rău. Și faptul că cei de la guvernarea Moldovei doresc unirea cu România vorbește doar despre aceea că ei vor să ascundă tot ceea ce au furat de la popor. Nici un regim n-a cedat altuia locul fără sînge. Iată de ce noi suntem obligați să rezolvăm această complicată problemă. Pentru asta, avem două căi: ori să pledăm cu insistență pentru statalitatea țării, ori să ne cedăm poziția. Țara ni se află în prag de război civil. Și dacă noi nu vom întreprinde nimic, această stare de lucruri nu se va termina cu bine.

Cu regret, aproape că nu mai sunt în viață bătrînii care au trăit în anii de ocupație română, iar cei care pe atunci erau copii nu prea țin minte vremurile de atunci, le văd acum ca prin niște cioburi de sticlă spartă. De aceea, noi trebuie să ne sprijinim pe acei oameni care au păstrat în memoria lor amintirile despre anii de ocupație. Tatăl meu a reușit să povestească cum a fost atunci viața oamenilor, și cei care i-au ascultat acele amintiri se mirau: oare de bună seamă o fi fost așa ceva? De exemplu, intra un polițist român în casa unui gospodar de la noi și își lua tot ce-i cădea pe plac. Pentru orice vină, moldovenii erau chemați la primărie și bătuți. Așa a fost”, a constatat Vasili Negru.

Uniunea celor neindiferenți

Comuniștii de la Călărași au fost la plenara lor foarte activi, i-au adresat președintelui partidului numeroase întrebări, ceea ce vorbește de la sine despre neindiferența lor, despre dorința de a schimba situația spre bine. În general, cu oamenii indiferenți e plictisitor să discuți. Pe cînd la această plenară, dimpotrivă, s-au adunat oameni neindiferenți, uniți de interese și scopuri comune. Și nu-i de mirare că tema discuției a ieșit din cadrul chestiunii luate în dezbatere. Nu toate problemele sunt ascunse, majoritatea lor se află chiar la suprafață.

Trădarea nu are termen de prescripțieÎn ziua desfășurării plenarei, la Călărași, ca și în toată țara, a nins. Pentru luna martie, ninsorile nu sunt un lucru caracteristic. Dimineață, din cauza învelișului de zăpadă, a încetat circulația transportului între satele din raion. De cîtă vreme durează construcția renumitului drum spre Călărași? Din cauza că aceasta este tărăgănată  mulți ani la rînd, să pleci la Călărași sau la Ungheni e o problemă chiar și pe timp bun.

Cei care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor au mai vorbit despre politica de cadre, despre necesitatea atragerii tineretului în rîndurile partidului, despre faptul cum este educat astăzi tineretul din Moldova, implantîndu-i-se dragostea pentru o patrie străină nouă. Au vorbit și despre faptul că nu trebuie să fie primiți în rîndurile partidului traseiști din alte partide, de a nu  înmîna carnete de partid celor care doresc să le folosească în scopuri egoiste, ceea ce în repetate rînduri s-a întîmplat în anii cînd țara a fost guvernată de Partidul Comuniștilor. După cum a menționat Vasili Negru, trădătorii nu au termen de prescripție. Nici cei care se mută dintr-un partid în altul și nici cei care își trădează țara.

În mod unanim a fost susținută ideea că aleșii poporului, primarii și consilierii, nu trebuie să se ocupe de politică. Poporul i-a ales doar pentru ca ei să rezolve problemele vitale și să apere interesele populației, ci nu să urzească intrigi politice și, cu atît mai mult, să-și vîndă Patria.

Comuniștii care au participat la plenară și-au exprimat cu toată claritatea poziția lor civică și disponibilitatea de a munci în numele păstrării independenței și suveranității Republicii Moldova.

Istoria nu merge pe contrasens

În alocuțiunea sa, Vladimir Voronin a menționat încă o dată că chestiunea privind unirea a apărut nu astăzi, însă ea s-a acutizat anume acum în legătură cu o dată cunoscută de noi toți – 100 de ani de la ocupația română. Că asta într-adevăr a fost ocupație, el a demonstrat în mod detaliat în raportul pe care l-a prezentat la Plenara a V-ea a CC al PCRM.

Trădarea nu are termen de prescripțieLiderul PCRM a făcut un excurs în trecut, pentru a demonstra că politica nu întotdeauna ține cont de opinia poporului. În anul 1991, pe 17 martie, a fost desfășurat un referendum al întregului popor în care locuitorii trebuiau să dea răspuns la o singură întrebare: ei doresc sau nu doresc ca URSS să existe și în continuare? Atunci, 76 la sută din cetățenii Uniunii Sovietice au răspuns că ei doresc ca Uniunea să existe în continuare. Dar trei politicieni, întrunindu-se în Belovejskaia Pușcea, au decis așa cum au dorit ei să fie. Acestui eveniment i-a precedat așa-numita perestroică gorbaciovistă, dar, de fapt, anume de la el au pornit toate. După care, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, toate fostele republici au început să-și declare independența.

Independența ca și cum „a căzut” asupra noastră, iar ideologii unionismului susțin că noi am luptat pentru ea. Nimeni n-a luptat pentru ea, ea a fost doar o consecință a distrugerii unui mare stat.

„Pentru actuala guvernare coruptă oligarhică este avantajos să se ascundă în spatele lozincilor despre unire, să-i învrăjbească pe oameni într-o asemenea măsură încît ei să uite despre miliardul pe care l-a furat ea, să uite despre faptul că, pe lîngă asta, ea a distrus sfera educației și cea a sănătății, să uite despre pensiile mici și despre sărăcie. Și ideologii unionismului se folosesc de asta. Băsescu umblă prin Moldova și în mod deschis îi cheamă pe oameni la unire, și asta chiar în pofida faptului că în Constituție se spune că îndemnarea la nimicirea statalității este pedepsită pe cale penală, fiind considerată drept o crimă îngrozitoare”, a explicat Vladimir Voronin.

El a menționat și faptul că, deși declarațiile de unire semnate de funcționari pentru o anumită plată nu au putere juridică, ele influențează poporul și moral, și psihologic, fixîndu-se la nivelul subconștientului. Totodată, cît privește unirea, ideologii ei nu țin seama de părerea pe care o au înșiși cetățenii României. Un sondaj recent a constatat că doar 22 la sută din români sunt de acord cu această unire. Cu atît mai mult cu cît România nici pe departe nu se numără printre țările europene cu un înalt nivel de trai. Printre aceste țări, ea, de exemplu, ocupă primul loc în ceea ce privește nivelul mortalității, fiecare al doilea cetățean al României duce o viață la limita sărăciei.

Vladimir Voronin a povestit unele amănunte despre evenimentele din 7 aprilie, 2009, despre aceea cum s-a reușit să fie evitată vărsarea de sînge în mijlocul celor adunați, pe care intenționau s-o provoace tot părtașii unirii. Comuniștii au discutat și cu privire la alegerile parlamentare. În final, liderul PCRM a răspuns detaliat la toate întrebările pe care i le-au adresat comuniștii călărășeni.

* * *
La plenară a fost format nucleul comitetului teritorial pentru apărarea independenței și întărirea statalității Republicii Moldova, în care au intrat Vasili Trifon, Vasili Banari, Alexei Botnari. Victor Filip, Ion Grecu, Timofei Moroz, Vasili Negru, Valentina Vdovicenco, Lilia Zaluțcaia. Printre membrii aleși ai comitetului se află reprezentanți ai organizațiilor obștești ale veteranilor  și ale femeilor.

Natalia Lujinaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: