La Chișinău, ca și într-un șir de alte localități din țară, a fost creat un comitet municipal pentru apărarea independenței și consolidarea statalității Moldovei
РУС. MOLD.
» » La Chișinău, ca și într-un șir de alte localități din țară, a fost creat un comitet municipal pentru apărarea independenței și consolidarea statalității Moldovei

La Chișinău, ca și într-un șir de alte localități din țară, a fost creat un comitet municipal pentru apărarea independenței și consolidarea statalității Moldovei

17-03-2018, 14:47
Viziuni: 456
  
Versiunea de tipar   
La Chișinău, ca și într-un șir de alte localități din țară, a fost creat un comitet municipal pentru apărarea independenței și consolidarea statalității Moldovei
 
Sîmbătă, 17 martie, la Chișinău a fost ținută o adunare lărgită a activului organizațiilor municipale ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. La finalul ei, participanții au adoptat o hotărîre cu privire la crearea comitetului teritorial municipal pentru apărarea independenței și întărirea statalității Moldovei. În componența respectivului comitet au intrat reprezentanți ai comitetelor raionale din municipiul Chișinău.

Decizia despre crearea comitetului a fost luată în conformitate cu Hotărîrea Plenarei a V-ea a CC al PCRM din 10 martie curent „Cu privire la unionism ca pericol pentru statalitatea și independența Republicii Moldova”. În această hotărîre a plenarei, Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova  a menționat faptul că „în condițiile statului capturat, ale slăbiciunii și pasivității intenționate a instituțiilor puterii, ale distrugerii reprezentanței reale a societății în Parlament, amenințarea lichidării statului Republica Moldova ca niciodată se realizează în practică prin creșterea spiritului unionist al autorităților”.
 
În legătură cu acest fenomen, CC al PCRM a opinat că „lupta împotriva actualei guvernări anticonstituționale, care desfășoară o activitate direcționată spre lichidarea statului independent moldovenesc, spre aducerea Republicii Moldovei și a poporului ei în serviciul NATO prin unirea cu țara membră a acestui bloc, trebuie să fie considerată o sarcină urgentă, de importanță vitală, și o datorie a fiecărei organizații de partid și a fiecărui comunist”.

Reieșind din acest considerent, organizațiile de partid au fost însărcinate să procedeze la formarea unor comitete teritoriale pentru apărarea independenței și întărirea statalității Republicii Moldova, urmînd ca ulterior să atragă pe larg la activitatea lor toți cetățenii din Republica Moldova, partidele politice și organizațiile obștești care se află pe poziția întăririi suveranității, independenței și neutralității Republicii Moldova.

În prezent, Partidul Comuniștilor a început munca de creare a respectivelor comitete pe întreg teritoriul Moldovei.

* * *
Plenare și adunări le activului de partid au loc în întreaga Moldovă. În cadrul acestor foruri de partid sunt formate comitete pentru apărarea independenței Moldovei.

În conformitate cu graficul de organizare a plenarelor comitetului municipal și ale comitetelor raionale ale PCRM în baza totalurilor Plenarei a V-ea a CC al PCRM,  în zilele de 17 și 18 martie curent au fost desfășurate plenare cu atragerea activului de partid la Chișinău, precum și în raioanele Anenii Noi, Briceni, Căușeni. Soroca, Călărași, Strășeni.

La lucrările plenarelor au participat: tovarășul Voronin V.N., președinte al PCRM, – în municipiul Chișinău și la Călărași; membrii Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, tovarășii: A.C. Mironic – în raionul Anenii Noi, I.F. Șupac – în raionul Briceni, V.A. Nigai – în raionul Căușeni, O.M. Reidman și E.V. Bodnarenco – în raionul Soroca. Președintele comisiei centrale de revizie a CC al PCRM, tovarășul I.A. Filimon, a participat la lucrările plenarei comitetului raional al PCRM din Strășeni.

În cadrul plenarelor lărgite cu participarea activului de partid și a invitaților din partea organizațiilor obștești au fost examinate sarcinile trasate de Hotărîrea Plenarei a V-ea a CC al PCRM „Cu privire la unionism ca pericol pentru statalitatea Moldovei”. Prin decizia acestor plenare au fost create comitete raionale pentru apărarea statalității Moldovei. În plus, a fost făcută publică deschiderea respectivelor comitete pentru toți părtașii independenței și întăririi statalității Moldovei, indiferent de viziunile lor politice.

De asemenea, la plenarele și activele de partid se poartă discuții largi asupra situației sociale și politice din țară, se vorbește despre pregătirea pentru apropiatele alegeri. Iar pe lîngă asta, se subliniază faptul că pe seama Partidului Comuniștilor, ca principala forță politică de opoziție din țară, se află o deosebită răspundere pentru viitorul Moldovei. În numele păstrării statalității Republicii Moldova, anume PCRM trebuie să desfășoare munca de consolidare a tuturor forțelor sănătoase ale mutinaționalei noastre societăți.

comunist.mdскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: