Fiecare este responsabil
РУС. MOLD.
» » Fiecare este responsabil

Fiecare este responsabil

27-11-2015, 13:32
Просмотров: 870
  
Версия для печати   
Fiecare este responsabil  Cahul: «Lupta politică trebuie 

să consolideze rîndurile noastre» 


În organizaţiile primare de partid din Cahul s-au desfăşurat ordinarele adunări de dare de seamă şi alegeri. În una şi aceeaşi zi, trei organizaţii primare din oraş au raportat despre munca efectuată în perioada de dare de seamă. La lucrările adunărilor a participat şi liderul PCRM, Vladimir Voronin. Aici, preşedintele partidului a fost aşteptat cu nerăbdare, deoarece comuniştii din localitate au avut multe întrebări faţă de dumnealui. La toate aceste întrebări, ei au primit răspunsuri amănunţite.

 

Fiecare comunist din organizaţiile primare a avut posibilitatea să-şi expună în mod deschis şi onest părerea referitor la situaţia curentă, că facă propuneri în ceea ce priveşte strategia şi tactica luptei politice de mai departe. Dialogul a fost constructiv, cu aprecieri critice şi o analiză serioasă a activităţii din perioada de dare de seamă.

 

Onestitatea, corectitudinea, simţul datoriei


E de menţionat că adunările au decurs cu o prezenţă înaltă a comuniştilor, la ele mai participînd activişti de partid şi reprezentanţi ai organizaţiei comsomoliste. În cadrul lor, au fost audiate dările de seamă ale organizaţiilor primare nr.4, nr.9 şi nr.45 din Cahul.


Raportul despre activitatea OPP nr.4 l-a prezentat Olga Filipenco, care la momentul actual îndeplineşte obligaţiile de secretar al respectivei organizaţii. Ea a subliniat faptul că dările de seamă şi alegerile în organizaţiile de partid întotdeauna sunt un examen la maturitate, o verificare a disponibilităţii comuniştilor la acţiuni concrete şi eficiente în situaţia social-politică deloc simplă, care s-a creat în ţară în ultimul timp. «Astăzi, noi trebuie să acordăm o deosebită atenţie îndeplinirii deciziilor luate de organizaţiile de partid la adunările lor, precum şi a hotărîrilor Congresului VII al PCRM şi ale conferinţei a 13-ea raionale de dare de seamă şi alegeri», a declarat Olga Filipenco.


La ziua de astăzi, în OPP nr.4 se află la evidenţă 6 membri ai PCRM. După cum a spus Olga Filipenco, una dintre cele mai importante chestiuni pe care OPP nu trebuie s-o scape din punctul său de vedere este componenţa calitativă şi numerică a rîndurilor partidului. În opinia dumneaei, în OPP nr.4 nu s-a acordat atenţia cuvenită selectării şi primirii în partid a unor noi membri. Iată de ce, în perioada de dare de seamă, numărul comuniştilor din organizaţie s-a micşorat cu doi oameni. În situaţia dată, este necesară o muncă mai activă în mijlocul populaţiei, şi această muncă în primul rînd e dator s-o facă secretarul, dar, de rînd cu el, şi fiecare comunist din organizaţie. Olga Filipenco s-a referit şi la deficienţele în activitatea acestei organizaţii de partid în timpul alegerilor în organele puterii locale din anul curent.


«În general, adunări ale cetăţenilor şi întîlniri ale comuniştilor cu alegătorii nu au loc în mod regulat, ci doar în perioada campaniei electorale. Consider că e necesară introducerea în practica organizaţiei a unor întîlniri ale consilierilor din consiliul orăşenesc, ale deputaţilor din fracţiunea parlamentară a PCRM cu colectivele de muncă repartizate la secţia noastră de votare», a propus Olga Filipenco.


Ea şi-a exprimat convingerea că organizaţia primară de partid nr.4 dispune de un bun potenţial pentru a putea realiza sarcinile propuse. A fost pusă la punct o colaborare strînsă cu organizaţia de veterani din oraş, precum şi cu secţia orăşenească a Uniunii Femeilor din Moldova. Pe lîngă asta, OPP nr.4 acordă sprijin şi ajutor organizaţiei pioniereşti, precum şi celei comsomoliste din Cahul. «Secretarul ce va fi ales la această adunare va trebui să aprobe un plan de lucru, să asigure disciplina de partid. Onestitatea, corectitudinea, simţul datoriei — iată în baza căror calităţi suntem apreciaţi noi, comuniştii», a concluzionat ea.


Secretarul OPP nr.9, Gheorghe Beţivu, a menţionat în raportul său că anul curent a fost unul deosebit atît pentru organizaţia primară pe care o conduce, cît şi pentru PCRM în ansamblu. În opinia dumnealui, «astăzi e necesar să ne revizuim tactica efectuării luptei politice, ţinînd cont de situaţia politică. Şi în această muncă segmentul referitor la tineret este unul din cele mai importante. Trebuie să muncim în mijlocul tineretului».


El a atras atenţie la o tendinţă îngrijorătoare: în ultimii şase ani, cei de guvernare a ţării de către Alianţă, generaţia tînără este absolut dezorientată. Instituţiile de învăţămînt, în loc să se concentreze la obligaţiile lor directe, se ocupă de propagandă politică.


«Noi trebuie să le dăm alegătorilor răspunsuri clare la tot ceea ce ne întreabă ei. Să descoperim fiecare caz de mituire a alegătorilor, de intimidare a electoratului. Trebuie să ne concentrăm mai serios asupra muncii propagandistice, să pregătim activişti şi agitatori capabili să expună într-o formulă explicită punctul de vedere, scopurile şi sarcinile PCRM, a subliniat Gheorghe Beţivu. Doar aşa vom putea rezista în faţa neîncetatei campanii de denigrare a imaginii PCRM de către componentele Alianţei».

 

Rolul în raport cu întregul stat


Piotr Burlacu, secretar al OPP nr.45: «Componentele Alianţei încearcă să se menţină la putere, continuînd să jefuiască ţara. Cei de sus au adus poporul la disperare. În această situaţie, importanţa şi rolul PCRM creşte şi mai mult. Este necesar ca în organizaţiile primare să fie puse în discuţie cele mai stringente probleme cu care se confruntă astăzi cetăţenii Moldovei. Pentru că aceste probleme, cu regret, există în toate localităţile ţării».

 

Din OPP nr.45 fac parte 13 comunişti cu vîrsta medie de 46 de ani. După cum a relatat Piotr Burlacu, în perioada de dare de seamă, la ei s-au mai adăugat trei noi membri. «Propunem ca adunările în organizaţiile primare să fie organizate cît mai des. Doar aşa problemele apărute vor putea fi soluţionate în mod mai operativ», a subliniat el. Secretarul i-a îndemnat pe toţi comuniştii să se aboneze la ziarul «Comunistul» şi să continue practica de ajutorare a acelor oameni în etate care nu au posibilitate să se aboneze din contul propriilor resurse.


În opinia dumnealui, ţinînd cont de actuala situaţie, în desfăşurarea muncii în mijlocul alegătorilor trebuie aplicate metode mai moderne. Făcînd totalurile activităţii în perioada de dare de seamă, Piotr Burlacu a declarat că rezultatele alegerilor locale au fost influenţate de cîţiva factori. Pe de o parte, unul din aceştia a fost fărîmiţarea electoratului de stînga, care tradiţional îşi dădea voturile pentru PCRM. Pe de alta — mobilizarea forţelor politice la flancul de dreapta, acestea aplicînd metode murdare de luptă cu oponenţii politici. «Pentru toţi trebuie să fie clar că pregătirea pentru viitoarele alegeri nu trebuie să înceteze, de munca noastră în mijlocul alegătorilor depind rezultatele lor. Şi această responsabilitate trebuie s-o simtă toţi comuniştii».


La rîndul său, deputatul Anatolie Gorilă, prim-secretar al comitetului raional de partid Cahul, a declarat că «Pînă la 1 decembrie vom desfăşura toate adunările de dare de seamă şi alegeri, deci, vom respecta întocmai termenul propus. Iar la 12 decembrie va avea loc conferinţa de partid de dare de seamă şi alegeri. Pregătirile pentru ea acum sunt în toi. Cît priveşte dările de seamă ale secretarilor, nu am pretenţii faţă de munca lor. Ei şi-au făcut conştiincios datoria. Da, la alegeri noi nu am obţinut rezultatul dorit. Dar nu consider că e o înfrîngere. E o luptă politică, pe care comuniştii trebuie să fie gata s-o ducă şi de acum înainte şi care trebuie să consolideze şi mai mult rîndurile noastre».

 

Fără noi e haos, un mers spre nicăieri


După cum a declarat preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, care a participat la adunările vizate, «organizaţiile primare sunt acea temelie pe care se dezvoltă partidul nostru».

 

«În pofida isteriei anticomuniste de la noi, Partidul Comuniştilor trăieşte şi se dezvoltă. Acest fapt demonstreaza abordarea serioasă de către noi a construcţiei de partid şi justeţea muncii noastre. Toţi preziceau că PCRM va suferi un eşec, pe cînd noi în repetate rînduri am obţinut succese şi ne-am bucurat de susţinerea electoratului. Noi am făcut faţă sarcinilor propuse, am scos ţara din criza în care ea s-a aflat pînă în anul 2001. Şi astăzi responsabilitatea din nou revine pe seama PCRM. Ca şi în 2001, comuniştii sunt capabili să-şi asume şi chiar îşi asumă responsabilitatea pentru ţară. Moldova e în ruină, poporul e dezorientat, toate sferele de activitate din stat sunt afectate de corupţie şi degradare. Noi, într-o echipă consolidată, suntem obligaţi să luptăm pînă la sacrificiu. Noi, toţi comuniştii, trebuie să conştientizăm responsabilitatea pe care o avem faţă de ţară. Dacă nu vom dezvolta partidul, dacă nu vom munci cu noii membri de partid, dacă nu le vom explica cetăţenilor scopurile şi sarcinile noastre, nu vom obţine ceea ce ne dorim. Ţara va deveni indirijabilă, iar asta înseamnă haos, un mers spre nicăieri», a subliniat tovarăşul Voronin.

 

Olga Dzeatcovschi

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: