Adîncă plecăciune dumneavoastră — dragi veterani!
РУС. MOLD.
» » Adîncă plecăciune dumneavoastră — dragi veterani!

Adîncă plecăciune dumneavoastră — dragi veterani!

24-08-2018, 15:55
Viziuni: 1 102
  
Versiunea de tipar   
Adîncă plecăciune dumneavoastră — dragi veterani!Pe 24 august, împreună cu întreaga Moldovă, PCRM a marcat Ziua Eliberării
 
Sute de cetățeni din Moldova au venit la Capul de Pod Șerpeni să se închine faptei eroice a ostașului sovietic, săvîrșită în numele Eliberării Moldovei de fascism — doar pe acest petic de pămînt, în timpul operației Iași-Chișinău, în anul 1944 și-au pierdut viețile mai mult de 11 mii de ostași sovietici.

24 august. Capul de Pod Șerpeni. Încoace au venit toți cei care nu uită, care se mîndresc și care niciodată nu vor uita. În august, 1944, acest petic de pămînt a fost decisiv pentru desfășurarea cu succes a operației Iași-Chișinău, în urma căreia victorioasa Armată Roșie a eliberat pămîntul moldovenesc de sub cotropitorii germano-fasciști și de sub ocupanții români. Aici umăr la umăr au luptat și s-au jertfit pentru Patria Sovietică și moldoveni, și ucraineni, și reprezentanți ai tuturor naționalităților care alcătuiau acea mare țară ce purta numele URSS — țară în al cărei destin a intervenit o grea încercare, dar care avea forță să-i țină piept: un crunt război, apoi eliberarea țărilor Europei de ciuma fascistă și, în sfîrșit, Marea Victorie asupra fascismului.

În această zi, — 24 august, 2018, — acțiunile festive consacrate celei de-a 74-a aniversări a Eliberării Moldovei de sub jugul fascist au început cu depunerea de flori la Memorialul «Eternitate». După care la Capul de Pod Șerpeni a avut loc o acțiune festivă organizată de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Asociația Obștească «Organizația de Veterani din Republica Moldova», cu nemijlocita participare a unui șir de organizații și mișcări obștești, printre care Pionieria și Comsomolul, colective de creație, inclusiv laureații Festivalului Republican «Credință, Speranță, Iubire — Victorie».

La respectiva acțiune a luat parte liderul PCRM, Vladimir Voronin, deputații din fracțiunea PCRM în Parlament, secretarii CC al PCRM, secretari ai comitetelor raionale ale PCRM și cetățeni ai Moldovei pentru care adevărul istoric și fapta eroică a străbunilor sînt scumpe.

Oameni s-au adunat mulți, practic, din toate colțurile Moldovei — de la Chișinău, Anenii Noi, Soroca, Bălți, Briceni, Cimișlia, Cahul, Comrat, Ungheni, Florești…Au venit cu copii, cu întreaga familie, pentru a se închina faptei eroice a ostașului sovietic, pentru a îngenunchea în fața stelei comemorative, pentru a depune flori.

Dar principalii participanți au fost, desigur, scumpii veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, cei care au muncit în spatele frontului, adevărați eroi-eliberatori, datorită faptei eroice și jertfirii de sine a cărora noi trăim astăzi într-un timp pașnic. Special pentru ei a fost pregătit un program de concert. Cîntece din anii de război interpretate de tinere talente, laureați ai festivalului anual de cîntec cu tematică de război «Credință, Speranță, Iubire — Victorie» nu au lăsat indiferent pe nimeni din cei prezenți. Ei de asemenea au început să îngîne cunoscutele melodii, iar unii, uitînd de boli și probleme, s-au încins la joc. Așa e Sărbătoarea Victoriei — ea îi apropie pe oameni, îi unește.

Cu fiecare zi, numărul veteranilor se micșorează. Multora din ei le este greu să-și trăiască bătrînețea, îndeosebi persoanelor singuratice, cu atît mai mult astăzi, neavînd nici un sprijin din partea statului. Și totuși, celor care mai au putere de viață, Partidul Comuniștilor împreună cu Uniunea Veteranilor le-au oferit transport, pentru ca ei să poată veni la Capul de Pod Șerpeni, să se închine aici tovarășilor căzuți în lupte, să-și amintească despre acele lupte și, cu lacrimi în ochi, să se bucure că destinul le-a dăruit posibilitatea de a se bucura de multașteptata Victorie, cucerită cu prețul atîtor suferințe și jertfe. Pentru ei, veteranii, această zi este nu pur și simplu una deosebită — ea este întruchiparea vieții lor, a destinului lor, a durerii și speranței lor.

Ala Mironic, președinte al Asociației Obștești «Organizația de Veterani din Republica Moldova», i-a felicitat pe toți cei prezenți cu ocazia sărbătorii, le-a dorit veteranilor sănătate și forță de rezistență, de care ei, acum, au nevoie nu mai puțin decît atunci, cu 74 de ani în urmă.

Din partea Comsomolului din Moldova, pe veterani și întregul popor moldovenesc i-a felicitat Diana Caraman, secretar al CC al UCTM, ea menționînd că, pentru tînăra generație, fapta eroică a ostașului sovietic și a întregului popor, de la mic la mare, care au luptat pe cîmpurile războiului și care au muncit în spatele frontului, a fost și continuă să fie o pagină măreață a istoriei Patriei noastre. Și oricîte încercări s-ar face de a o denatura, falsifica și chiar de a o șterge, noi trebuie s-o ținem minte, să n-o dăm uitării, să transmitem din generație în generație adevărul despre îngrozitoarele și, totodată, victorioasele evenimente din anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

După cum a remarcat în alocuțiunea sa liderul PCRM, Vladimir Voronin, războiul nu întîmplător a fost numit Marele Război pentru Apărarea Patriei. În acel război, pentru Patrie au luptat nu doar trupele Armatei Roșii. Întregul popor s-a ridicat să apere pămîntul său, ținutul său, întreaga Uniune Sovietică. Pe front plecau și tineri, și bătrîni, și femei, și copii. Cei rămași în spatele frontului, suferind de foame și frig, asigurau frontul cu toate cele necesare. La uzine, la strung lucrau chiar și copii cu vîrsta de doar 8-9 ani.

Astăzi, pentru oamenii care s-au născut și s-au maturizat în timp pașnic este imposibil să conștientizeze pe deplin proporțiile și tragismul a ceea ce s-a întîmplat pe acest pămînt în anii războiului, cîte nelegiuiri și sălbăticii au săvîrșit aici soldații Germaniei fasciste și acoliții lor din România fascistă, cîți oameni fără de nici o vină au fost împușcați, arși de vii, torturați și închiși în sute de lagăre de concentrare. Doar pe locul actualului Complex Memorial «Capul de Pod Șerpeni» au căzut în lupte mai mult de 11 mii de ostași sovietici, care și-au sacrificat viața în numele eliberării Moldovei noastre…

«Noi n-avem dreptul să uităm asta. Noi nu putem uita ce a fost aici în acei ani. Noi sîntem datori să ținem minte. Sîntem datori că ne mîndrim cu fapta eroică și jertfirea de sine a poporului sovietic, a compatrioților noștri, care au apărat Moldova de nazism, care, cu prețul propriei vieți, ne-au asigurat nouă, tuturor celor de astăzi, un viitor. Ei ne-au dăruit șansa de a trăi într-un timp pașnic. Cum putem să uităm toate acestea, să le falsificăm?! Și cine încearcă astăzi să rescrie glorioasele pagini ale istoriei? Nu altcineva decît urmașii celor care au pornit războiul împotriva poporului sovietic.

După 74 de ani, În Moldova apar forțe care își permit să ridice mîna asupra ceea ce e sfînt. Acești oameni nu pot face nimic folositor pentru țară, pentru fiecare cetățean al Moldovei. De aceea, noi le cerem, cel puțin, să nu-i aducă daune țării, să nu distrugă ceea ce au făcut nu ei, au făcut cei dinaintea lor. Ce au construit aceștia în anii de cînd se află la guvernare? Nimic! Ce au făcut ei pentru binele veteranilor, al bătrînilor noștri, care și-au consacrat tinerețea, întreaga lor viață dezvoltării țării și restabilirii ei în anii de după Marele Război pentru Apărarea Patriei?

Poporul sovietic a reușit să învingă fascismul datorită faptului că a fost unit și solidar. De aici și concluzia pe care trebuie s-o tragem noi, actualele generații: ciuma care astăzi se declară pe sine putere poate fi învinsă doar în cazul în care ne vom uni eforturile. Dacă ne vom alinia în același rînd, vom putea învinge acele forțe care activează împotriva poporului, împotriva țării», așa a încheiat Vladimir Voronin alocuțiunea sa rostită în fața participanților la acțiunea festivă din ziua de 24 august curent.

În opinia dumnealui, Memorialul «Capul de Pod Șerpeni» constituie nu numai memoria Marii Victorii, dar și a acelei Mari Fapte Eroice pe care au săvîrșit-o oamenii ce-și odihnesc aici somnul lor de veci. Pînă astăzi continuă să fie înmormîntate rămășițele pămîntești ale multor ostași sovietici, ale căror nume nu au fost cunoscute mulți ani la rînd. Adîncă plecăciune tuturor! Veșnică să le fie memoria!

* * *
Mulți mai țin minte cum a început istoria creării Complexului Memorial «Capul de Pod Șerpeni». A început dificil, însă exista ideea și, principalul, exista voință politică. Nu se poate ca acest loc sfînt să rămînă părăsit, neglijat, privat de memorie. Și echipa PCRM, sub conducerea Președintelui Vladimir Voronin, a reușit să facă, practic, imposibilul: în cele mai scurte termene, a fost elaborat proiectul, colectate mijloacele și pornită construcția.

De cînd complexul a fost dat în exploatare, toate elementele lui au rămas în varianta inițială. Unicul lucru care se cere de la autoritățile locale e să-l îngrijească în modul cuvenit. Rar cine știe că toți copacii sădiți pe aleile complexului memorial nu erau puieți, au fost aduși aici de acum fiind maturizați, de aceea mulți considerau că asta e o aventură, că ei nu se vor prinde, mai ales că nici o experiență în această privință nu exista. Dar copacii s-au prins, și-au întărit rădăcinile, au mai crescut în înălțime. Altfel nici nu putea să fie…

Olga Dzeatcovschiскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: