Continuăm să muncim
РУС. MOLD.
» » » Continuăm să muncim

Continuăm să muncim

30-01-2016, 10:47
Просмотров: 948
  
Версия для печати   
Continuăm  să muncimFracţiunea PCRM: sprijinul social al populaţiei rămîne principala noastră prioritate


Fracţiunea Partidului Comuniştilor în Parlament a făcut totalurile activităţii sale pe parcursul sesiunii trecute. În total, deputaţii comunişti au înregistrat 75 de iniţiative legislative, dintre care 23 de proiecte de legi au fost aprobate în a treia lectură, iar 52 se află la stadiul de examinare de către organul legislativ.

 

Anul veteranilor


O victorie a fracţiunii Partidului Comuniştilor a constituit–o declararea anului 2015, în ajunul sărbătoririi a 70 de ani de la Marea Victorie, An al veteranilor celui de Al Doilea Război Mondial. Conform variantei iniţiale a proiectului propus de PCRM, 2015 urma să fie numit «An al veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941–1945». Dar, pentru ca această formulare să nu–i discrimineze pe ceilalţi veterani, a fost aprobată varianta «An al veteranilor celui de Al Doilea Război Mondial».

 

Frontul social


Cea mai mare parte a activităţii fracţiunii PCRM a fost concentrată pe direcţia socială. Astfel, cu majoritate de voturi, Parlamentul a aprobat proiectul de lege al fracţiunii PCRM cu privire la introducerea unor amendamente şi modificări în unele acte legislative – în articolul 2 al Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii ale populaţiei, în articolul 14 al Legii cu privire la veterani şi în altele. Documentul propus conţine măsuri suplimentare de protecţie socială a veteranilor celui de Al Doilea Război Mondial.


Din modificările introduse în respectivele acte legislative, vom menţiona următoarele: a fost majorată indemnizaţia lunară de stat – de la 400 pînă la 700 de lei – pentru participanţii la Al Doilea Război Mondial; la 9 mai, din Fondul republican de sprijinire a populaţiei, veteranilor li s–a acordat un ajutor anual unic în mărime de 10 mii de lei; tot lor, din contul mijloacelor din bugetul de stat, le–a fost majorată pînă la 4 mii de lei compensaţia cheltuielilor pentru protezarea dentară; veteranii au fost scutiţi de achitarea serviciilor comunale: încălzire, gaze naturale, canalizare, evacuarea deşeurilor menajere, alimentarea cu apă caldă şi rece, precum şi de plata pentru cărbune şi lemne de foc etc.


În legătură cu complicata situaţie socială şi economică din ţară, care s–a reflectat negativ asupra veniturilor populaţiei, a fost aprobată iniţiativa deputaţilor comunişti cu privire la eliberarea unor categorii ale populaţiei de lichidarea angajamentelor financiare faţă de Fondul de asigurare obligatorie în medicină pentru perioada de pînă la anul 2015.


Parlamentul a aprobat în prima lectură iniţiativa fracţiunii comuniştilor de corectare a reţelei tarifare de remunerare a muncii în sfera bugetară. Respectiva iniţiativă a avut menirea să atenueze consecinţele negative pentru populaţie în urma majorării tarifelor la energia electrică şi gaze naturale. Astfel, comuniştii au propus ca reţeaua tarifară să fie majorată cu 70–100 de lei. În acest caz, cele mai mici salarii ale 171 mii de lucrători în sfera bugetară vor creşte aproximativ cu 10%.

 

Un moment important


Din iniţiativa PCRM, a fost anulată Legea cu privire la garanţiile sociale pentru membrii guvernului în cazul demisionării, reorganizării sau al expirării mandatului acestuia. Legea anulată prevedea plata timp de 6 luni a unei indemnizaţii cu mărimea salariului mediu tuturor membrilor guvernului, care, după demisionarea, reorganizarea sau expirarea mandatului, nu au intrat în componenţa noului cabinet de miniştri sau nu au fost aranjaţi la lucru în organe ale autorităţii publice.

 

Medicină


Tot în prima lectură, Parlamentul a aprobat un alt proiect de lege înregistrat de fracţiunea PCRM, conform căruia costul poliţei de asigurare medicală va rămîne neschimbat în următorii trei ani, adică, va fi îngheţat la nivelul de 4056 de lei. După cum a menţionat deputatul din partea Partidului Comuniştilor, Oxana Domenti, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie, respectiva iniţiativă va contribui la micşorarea poverii financiare pentru cetăţenii şomeri, astfel ca serviciile oferite din contul poliţei de asigurare obligatorie în medicină să devină mai accesibile. Pentru anul 2016, costul poliţei era planifat în suma de 5319 lei.


Proiectul de lege privind introducerea unor amendamente şi modificări în Legea cu privire la activitatea farmaceutică se află la stadiul de examinare. În opinia fracţiunii PCRM, asigurarea populaţiei cu medicamente calitative la preţuri accesibile este o importantă problemă socială, care poate fi soluţionată pe calea reglementării de către stat a pieţei farmaceutice. Unul din principalele instrumente ale unei astfel de reglementări este mecanismul de formare a preţurilor la medicamente şi la alte produse farmaceutice, mecanism ce trebuie să fie perfecţionat. Modificările propuse pentru Legea cu privire la activitatea farmaceutică au menirea să înlăture deficienţele mecanismului existent de formare a preţurilor.


De asemenea la stadiu de examinare se află în Parlament şi proiectul de lege privind modificarea art. 6 (1) al Legii cu privire la medicamente. Comuniştii propun ca el să fie completat cu următorul conţinut: preţul la medicamente al producătorului, stabilit în lei, este revizuit la cererea solicitantului sau din propria iniţiativă a organului competent în cazul devalorizării cu mai mult de 5 procente a unităţii monetare naţionale în raport cu valuta ţării producătoare faţă de dolarul SUA şi/sau euro şi acest curs valutar se menţine pe parcursul a nu mai puţin de o lună; sau dacă este stabilită majorarea cu 3% şi mai mult a cursului unităţii monetare naţionale faţă de valuta ţării producătoare şi dacă această schimbare a cursului valutar oficial se menţine pe parcursul a nu mai puţin de o lună. Conform respectivului proiect de lege, preţul la medicamentele incluse în Catalogul naţional al preţurilor – atît în lei, cît şi în valută – poate fi micşorat în orice moment la cererea solicitantului, indiferent de oscilările cursului valutar.


În opinia fracţiunii PCRM, modificările propuse sunt importante pentru asigurarea flexibilităţii imixtiunii structurilor de stat în corectarea preţurilor la medicamente, îndeoseni în cazul scăderii cursului valutei naţionale, care la momentul dat este imposibil de a fi soluţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Pe ordinea de zi


În noul an, 2016, comuniştii nu au de gînd să–şi scadă ritmurile de activitate în Parlament. Principala prioritate a fracţiunii PCRM vor rămîne sfera socială şi îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor. Printre iniţiativele sociale se va afla proiectul de lege privind introducerea unor amendamente în Legea cu privire la sănătatea publică. În corespundere cu acestea, prestarea de servicii medicale, diagnosticarea, tratamentul şi supravegherea în oncologie o pot efectua inclusiv instituţii medico–sanitare particulare deţinătoare de licenţă şi acreditare. Fracţiunea PCRM a mai înregistrat în Parlament un proiect de lege cu privire la introducerea unor modificări în art. 22 al Legii despre veterani. Se propune să fie majorată de la 25 de lei pînă la 100 de lei indemnizaţia personală pentru merite deosebite în faţa statului cetăţenilor distinşi cu titluri onorifice şi decoraţi cu medalii; pentru cetăţenii decoraţi cu ordine, cu excepţia cavalerilor «Ordinului Republicii», «Ştefan cel Mare» şi «Gloria muncii» de gr.I, II şi II, precum şi persoanelor distinse cu titlul de Erou al Muncii Socialiste – de la 50 pînă la 200 de lei.


Pe parcursul sesiunii de primăvară, organul legislativ al ţării va examina şi un şir de alte proiecte de legi, elaborate de fracţiunea PCRM. Printre acestea vor fi amendamentele la Legera cu privire la sistemul de salarizare în sfera bugetară, care se referă la lucrătorii din administraţia publică; proiectul de lege cu privire la introducerea unor completări în Legea cu privire la actele ce stabilesc identitatea persoanei, conform căreia cetăţenii care au ocupat funcţia de preşedinte al ţării, preşedinte al Parlamentului şi prim–ministru şi au fost demnisionaţi pentru încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, sunt lipsiţi de paşapoarte diplomatice. Pe lîngă toate acestea, fracţiunea PCRM a înregistrat proiectul de hotărîre privind destituirea din funcţie a membrului Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan; proiectul de lege privind statutul naţional–cultural al raionului Taraclia şi altele.

 

Marina Țurcan

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: