BNM e deschisă pentru corupţie?
РУС. MOLD.
» » BNM e deschisă pentru corupţie?

BNM e deschisă pentru corupţie?

12-03-2016, 12:32
Viziuni: 861
  
Versiunea de tipar   
BNM e deschisă pentru corupţie?Experţii: corupţia în sfera bancară e supravegheată de Guvern şi Parlament


Parlamentul este dispus să adopte în lectura finală proiectul de amendamente la Legea cu privire la BNM şi la Legea cu privire la Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară.

 

Experţii Centrului de analiză şi combatere a corupţiei afirmă că prevederile acestui document vor deschide calea pentru noi abuzuri în sistemul bancar.


Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară (CNPF) pot să devină cele mai privilegiate structuri, lucru care se subînţelege din proiectul de lege elaborat de Guvern, pe care, cu două săptămîini în urmă, Parlamentul l-a votat în prima lectură.


Experţii afirmă că scopul acestor modificări este de a mări gradul de independenţă al BNM şi al CNPF, fapt care ulterior poate deveni un pericol real pentru securitatea sistemului bancar, ţinînd cont de faptul că BNM a fost un martor pasiv al furtului miliardelor din cele trei bănci care acum se află în proces de lichidare. Banca Naţională s-a dovedit incapabilă de a face faţă problemelor din sistemul bancar-financiar, de aceea ea nu trebuie scoasă de sub controlul statului.


Respectivul proiect de lege a fost elaborat în scopul îndeplinirii recomandărilor Fondului Monetar Internaţional şi ale Băncii Mondiale, acestea fiind formulate în temeiul totalurilor aprecierii sistemului financiar din Moldova în anul 2014, precum şi pentru înlăturarea discordanţelor dintre legislaţia naţională şi legisdlaţia de bază a Uniunii Europene. Totodată, în acest document lipseşte şi indicarea directă a prevederilor legislaţiei europene, la care s-ar cere să fie adaptată legislaţia naţională. În plus, proiectul nostru de lege prevede mult mai multe împuterniciri şi libertăţi, decît în alte state.


Proiectul de lege introduce interdicţia la aprobarea, stoparea acţiunii, anularea, cenzurarea, amînarea sau organizarea condiţiilor pentru intrarea în vigoare a actelor emise de BNM şi CNPF, la eliberarea unor avize provizorii privind actele lor, precum şi la exercitarea oricărei influenţe de alt gen, la adoptarea de către aceste instituţii a unor documente finale. Respectivul proiect de lege limitează împuternicirile organelor de control în sectorul bancar şi în sectorul nebancar financiar.

 

Mai mult decît atît, acest proiect de lege prevede excluderea răspunderii penale, exonerarea de răspundere civilă şi de răspundere administrativă a lucrătorilor BNM şi CNPF. Potrivit documentului, pot fi sancţionaţi doar funcţionarii care au admis încălcări în mod premeditat. Specialiştii afirmă, şi asta este evident, că, în cazul apariţiei unor litigii, soluţionarea lor va fi foarte dificilă. Se pot crea situaţii cînd nu va avea cine să răspundă pentru anumite fapte şi acţiuni sau, dimpotrivă, pentru pasivitatea intenţionată a persoanelor de conducere de la BNM şi CNPF. Ca rezultat, intereselor statului le vor fi aduse prejudicii.


De faptul că libertatea excesivă în administrarea sistemului bancar generează corupţie, ne-am convins din activitatea BNM. Pe parcursul anilor 2010-2014, au fost făcute mai mult de 10 modificări în diferite acte normative, care, de facto, au minimalizat sau anulat sistemul existent de responsabilitate pentru creditele nerambursate, pentru prezentarea unor gajuri false, pentru acţiunile ilicite în ceea ce priveşte gajurile, pentru evaluarea inadecvată a acestora etc.

 

Comentariu exclusiv

 

Oleg Reidmandeputat din partea PCRM, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe:

 

«Proiectul de amendamente la Legea cu privire la BNM şi la Legea cu privire la Comisia Naţională pentru Piaţa Finaniară nu poate fi adoptat. Conform legii existente, Banca Naţională are suficiente instrumente de independenţă şi responsabilitate pentru starea de lucruri în sfera financiară. Aceasta nu e unica lacună în modificările propuse, modificări în care este ridicată responsabilitatea lucrătorilor BNM pentru deciziile luate, inclusiv cele care aduc prejudicii statului. Această problemă e foarte periculoasă şi va conduce, în primul rînd, la un comportament iresponsabil al lucrătorilor băncii, iar în al doilea rînd, la aplicarea de către aceştia a unor instrumente de lucru, reieşind din propriile preferinţe.


Aceste prevederi ce propun introducerea respectivelor modificări cu referire la BNM, cu atît mai mult nu trebuie să fie aplicate faţă de activitatea Comisiei pentru Piaţa Financiară, care de asemenea poate activa în mod eficient şi în cadrul legislaţiei existente.


În opinia noastră, proiectul de lege aflat în dezbatere nu poate fi adoptat în formula în care a fost prezentat. Activitatea Băncii Naţionale în baza legii ce există a rezultat faptul că, în toiul crizei financiare mondiale, sistemul bancar din Moldova a fost apreciat ca al cincilea în lume după stabilitatea sa. Doar operarea incorectă cu această lege, doar activitatea iresponsabilă a BNM au condus la zguduiri dintre cele mai grave, pe care le simţim pînă astăzi în sistemul bancar. În cazul în care proiectul de lege cu amendamentele propuse va fi adoptat, ne putem aştepta la zguduiri şi mai mari».

 

Ana Vetrova

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: