Experiența eforturilor comune
РУС. MOLD.
» » Experiența eforturilor comune

Experiența eforturilor comune

7-10-2016, 14:16
Viziuni: 983
  
Versiunea de tipar   
Experiența  eforturilor comuneLecțiile Nurenbergului: Plata pentru crime este inevitabilă. Mai devreme sau mai tîrziu, va cădea chiar și cel mai rezistent regim

La 1 octombrie s-au împlinit 70 de ani de la încheierea procesului de la Nurenberg — proces judiciar intentat foștilor conducători ai Germaniei hitleriste. În acest context, organizația obștească «Moldova fără nazism», împreună cu «Femida», organizație de apărare a drepturilor omului, și cu Uniunea Comunistă a Tineretului din Moldova, a desfășurat o masă rotundă consacrată jubileului încheierii respectivului proces, tema ei fiind «70 de ani de la încheierea procesului de la Nurenberg: suntem noi oare capabili, astăzi, să tragem învățăminte corecte din lecțiile istoriei?». Experților invitați li s-a oferit posibilitatea de a-și expune opiniile referitor la această deloc simplă
și multilaterală temă».

 

La deschiderea mesei rotunde, conducătorul organizației obștești «Moldova fără nazism», Ina Șupac, președinte al fracțiunii parlamentare a PCRM, a menționat că analiza faptelor legate de pregătirea, mersul și rezultatele Procesului de la Nurenberg le pot da moștenitorilor Victoriei o hrană serioasă pentru meditații, posibil, potrivit ei, servind chiar și drept impuls pentru anumite acțiuni.

 

Coordonareaeforturilor comune


Ina Șupac s-a oprit asupra a cîteva momente legate de realitatea de astăzi și de viitorul nostru. Primul moment e legat de faptul că acest proces internațional ar fi putut să nu aibă loc, dacă guvernul sovietic nu ar fi insistat ca criminalii să fie judecați așa cum o cere legea. Ca rezultat, a subliniat conducătorul organizației obștești «Moldova fără nazism», procesul s-a desfășurat în mod deschis, în conformitate cu toate normele juridice.


Al doilea moment la care a indicat conducătorul organizației obștești «Moldova fără nazism» a fost caracterul democratic al însuși Procesului de la Nurenberg. În acest context, s-a remarcat că fiecare criminal a avut propriul său avocat. Iar una din tacticile liniei de apărare, a spus raportoarea, a devenit tărăgănarea procesului, astfel contîndu-se pe ruperea relațiilor dintre învingători. «Este important nu doar de a învinge împreună, ci și de a păstra comunitatea de eforturi inclusiv pînă la executarea sentinței criminalilor», a remarcat în acest context Ina Șupac.


Încă un moment remarcat în cadrul mesei rotunde de către conducătorul fracțiunii parlamentare a PCRM a fost faptul că, în timpul desfășurării Procesului de la Nurenberg, una din cele mai populare linii de apărare au devenit declarațiile acuzaților că ei au fost nevoiți să îndeplinească ordinele fiurerului. «Și ce concluzie trebuie să tragem noi? Totdeauna și pretutindeni să le amintim complicilor la crime despre partea lor de responsabilitate. A evita pedeapsa va fi imposibil, dar a reduce termenul de condamnare e posibil, dacă astăzi ei vor să depună mărturii împotriva șefilor care dau ordine și, prin asta, vor contribui la distrugerea sistemului din interior», a spus Ina Șupac.


Care a fost principalul imbold al Nurenbergului? s-a întrebat conducătorul organizației obștești «Moldova fără nazism». «Plata pentru crimă este inevitabilă. Mai devreme sau mai tîrziu, va cădea chiar și cel mai rezistent la prima vedere regim. Și sarcina noastră e să urgentăm acest proces. Momentul-cheie al tuturor faptelor legate de Marea Victorie și de Procesul de la Nurenberg îl constituie eforturile comune. Noi întotdeauna vorbim despre necesitatea coordonării eforturilor la dezrădăcinarea și soluționarea celor mai stringente dintre problemele noastre», a subliniat Ina Șupac.

 

Ignoranță istorică


«Rezultatele Procesului de la Nurenberg sunt foarte importante și pentru știința analitică contemporană, care examinează evenimentele în aspect umanitar și criminal, deoarece asta permite să se atragă atenția asupra motivelor din care se săvîrșesc în plan global crime împotriva omului și a omeniei, precum și asupra tuturor manifestărilor politicii cu caracter extremist.

 

Rezultatele tribunalului de la Nurenberg sunt și o avertizare pentru toți cei ce-și închipuie că sunt stăpîni peste destinele oamenilor, pentru politicieni: plata pentru faptele săvîrșite va fi inevitabilă», a menționat în cadrul mesei rotunde Mihail Mocan, președinte al Uniunii veteranilor războiului din Afganistan.


Președintele Comunității ruse din Moldova, Ludmila Lașcionova, a subliniat că școala este anume cea care trebuie să joace un rol de neprețuit în educația istorică și patriotică a omului. Ea a menționat că este necesar să avertizăm generațiile tinere la ce poate conduce repetarea istoriei.


Copreședintele organizației obștești «Holocaust», Ina Gortolum, profesor de istorie din orașul Bălți, expunîndu-și opinia cu privire la educația istorică din cadrul școlilor de astăzi, a atras atenția participanților la masa rotundă asupra faptului că părinții, «asigurîndu-i pe fiii și fiicele lor cu inovații tehnice performante și îmbrăcîndu-i în haine scumpe, nu au deloc grijă de educația spirituală a copiilor săi». La care a mai adăugat că manualele de istorie după care școlile au activat pînă în anul 2015 nu conțineau nici o informație cu privire la Procesul de la Nurenberg. Pe lîngă asta, ea a menționat și nivelul scăzut de pregătire a cadrelor pedagogice, cauză din care școlile se confruntă cu un deficit de cadre anume la obiectul istorie.

 

Mihail Lupașco, coordonator al clubului de discuții «Statalitatea Moldovei — Государственность Молдовы», a subliniat că, pentru păstrarea memoriei istorice, este necesară nu doar cercetarea științifică, dar și folosirea cuvîntului artistic — a literaturii, publicisticii, poeziei, cinematografiei, căci și acestea pot influența benefic mințile generației în creștere.


 Iulia Semionova, conducător al Asociației jurnaliștilor de limbă rusă, a constatat cu regret că mulți dintre copiii de astăzi nu cunosc multe fapte istorice, lecțiile Nurenbergului le uită chiar și cei maturi, așa încît acum în viața noastră apar multe pericole serioase. «Guvernarea noastră, declarînd că Moldova este un stat polietnic, că toți sunt egali, adoptînd legea cu privire la egalitatea de șanse, aplică standarde duble, pentru că tot ea nu întreprinde nici un fel de eforturi și trece sub tăcere multe fărădelegi care se săvîrșesc la noi în fiecare zi», a spus jurnalista.


Președintele Consiliului de Veterani din municipiul Chișinău, Iuri Eriomin, i-a informat pe cei prezenți că autoritățile noastre timp de doi ani au tăinuit de societate faptul că la a doua adunare a orașelor-eroi a fost luată o decizie în care se spune că patru orașe, printre care Chișinău și Bălți, sunt declarate orașe ale gloriei militare.

 

Misiunea tineretului


Lupta pentru mințile celor tineri s-a dus pe parcursul întregii istorii a umanității. După cum a remarcat în acest context prim-secretarul CC al UCTM, Denis Iachimovschi, Partidul Național-Socialist din Germania, la fel ca și mișcarea de legionari în România și Basarabia, și-a format nucleul său din tineri și din studenți înzestrați cu spirit revoluționar.


«După 70 de ani de la încheierea Procesului de la Nurenberg, noi vedem că așa-numita luptă ideologică pentru mințile tinere continuă. Și, cu regret, trebuie să constatăm că în această luptă suferim înfrîngere. În ultimii cinci ani, la noi au apărut numeroase organizații de tineret cu orientare de dreapta radicală. Dar avem și o organizație de tineret, — Uniunea Comunistă a Tineretului din Moldova, de orientare antifascistă, și ea desfășoară o activitate intensă în mijlocul tineretului. Totodată, noi mai avem părtași de idei, și numărul lor este destul de mare. Sunt convins că, dacă și în continuare ne vom coordona activitatea, dacă ne vom uni și mai strîns, victoria va fi de partea noastră», a concluzionat liderul Comsomolului din Moldova.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: