Sîntem deschiși pentru lupta cu unionismul
РУС. MOLD.
» » Sîntem deschiși pentru lupta cu unionismul

Sîntem deschiși pentru lupta cu unionismul

31-03-2018, 11:20
Viziuni: 239
  
Versiunea de tipar   
Sîntem deschiși pentru lupta cu unionismulComitetele pentru apărarea statalității Moldovei acționează împotriva umilitoarei politici a unioniștilor

 
În ziua cînd comuniștii de la CR Hîncești al PCRM țineau a II-a lor plenară, pe 25 martie, în centrul orașului, unioniștii se adunau să plece la un sabat revanșard în capitală. Dar autobuzul ce urma să ajungă în piața centrală a țării nu s-a umplut. Ceea ce o dată în plus a demonstrat faptul că oameni dispuși să trădeze Patria sînt mult mai puțini decît cei care sînt gata să se ridice la apărarea independenței și suveranității ei.

La fel ca și la toate plenarele care se desfășoară în întreaga republică, și la plenara de la Hîncești, principala chestiune de pe agendă a fost lupta împotriva unionismului. În cadrul ei, a fost luat în dezbatere raportul Președintelui Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, «Cu privire la unionism ca pericol pentru statalitatea și independența Republicii Moldova», prezentat la Plenara a V-ea a CC al PCRM. La plenara comuniștilor de la Hîncești a participat și Nicolai Rusol, membru al Comitetului Central al PCRM. Plenara a fost deschisă de Alexei Eremia, prim-secretar al CR al PCRM.

Nicolai Rusol i-a informat pe participanții la plenară cu privire la faptul cum se desfășoară plenarele analogice în întreaga țară. El a spus că, în contrapondere cu umilitoarea politică a unioniștilor, comuniștii din Republica Moldova creează comitete pentru apărarea independenței și întărirea statalității Moldovei. La plenară este declarată deschiderea acestor comitete pentru toți cei care pledează pentru întărirea statalității Moldovei, indiferent de viziunile lor politice. Pe lîngă asta, Nicolai Rusol a dat citirii Hotărîrea Plenarei a V-ea a CC al PCRM, menționînd că acest document este pe larg difuzat în toate comitetele raionale și este apreciat ca o chemare la acțiune.

Mii de jertfe ale ocupației

În cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 6 oameni. Dar în această zi fiecare a avut ce spune. Comuniștii mai în vîrstă și-au împărtășit amintirile pe care le-au auzit de la părinții și bunicii lor — amintiri despre tragicele evenimente din anii ocupației române, în particular, despre răscoala de la Tatarbunar, care a cuprins și teritoriul actualului raion Hîncești. Un comunist din satul Cioara a povestit cum în satul lor au fost în vizită unioniștii, pentru ca să le întunece mințile sătenilor cu diferite lozinci despre «marea unire».

Serghei Burlac din Tudora a povestit că, după înăbușirea răscoalei de la Tatarbunar, în satul lor s-a făcut o răfuială cu comsomoliștii. Pentru acei tineri, ocupanților le-a fost jale chiar și de gloanțe, așa că nu i-au împușcat, ci i-au înecat în baltă. Asemenea cazuri au fost mii în timpul ocupației române.

Cei prezenți și-au amintit și despre faptul cum se comportau jandarmii și ofițerii setoși de sînge în anii războiului. Regimul sîngeros al lui Antonescu le-a luat viețile a 300 mii de locuitori din Basarabia, dintre care jumătate erau de naționalitate evrei.

Participanții la forul de partid de la Hîncești și-au exprimat doleanța ca drapel de stat al Republicii Moldova să devină steagul roșu al neînfricatului domnitor Ștefan cel Mare.

Moldova — jertfă a unor jocuri geopolitice

Comuniștii au menționat și faptul că dezlănțuirea unionismului în Moldova a fost provocată artificial și este în mod intenționat agravată în scopul de a dezbina în continuare societatea moldovenească. Moldova a devenit un pion în jocul politic al Statelor Unite, pentru care este avantajos să complice relațiile dintre Moldova și partenerul ei strategic — Federația Rusă. Totodată, jertfe ale acestor combinații geopolitice ale jucătorilor de peste ocean devin cetățenii de rînd ai Republicii Moldova, cărora zi de zi li se promite un viitor îndestulat, pe cînd în realitate țara tot mai mult și mai mult se cufundă în prăpastia sărăciei.

Participanții la plenară au atras atenție și asupra faptului că, propagînd unirea, adepții unirii au uitat să-i întrebe pe cetățenii români ce părere au ei despre ea. După cum constată sondajele, 22-27 % de români nu vor nici să audă despre alipire sau unire cu Moldova. Părerea lor coincide cu cea a cetățenilor Moldovei. Popoarele și țările trebuie să întrețină relații de prietenie, relații comerciale și să meargă unii la alții în vizită. Dar fiecare popor trebuie să trăiască în casa sa.
 
Acesta e doar începutul

La plenara comitetului raional a fost creat un comitet pentru apărarea independenței și întărirea statalității Republicii Moldova. În componența lui au fost aleși 12 oameni. Acesta e doar începutul, spun comuniștii. Oameni neindiferenți sînt mulți, însă ei sînt răzlețiți. În această situație, trebuie adunați la un loc oamenii la care nu le este indiferentă soarta Moldovei. Iar nucleu al acestei mișcări populare pentru salvarea Patriei trebuie să devină comitetele create de comuniști.

Tovarășii de la Hîncești și-au exprimat încrederea că la această mișcare nobilă vor adera organizații obștești și oameni de bună credință. Iar pentru început, trebuie să fie purtate discuții cu concetățenii, să li se povestească despre planurile unioniștilor, care acționează cu consimțămîntul tacit al reprezentanților actualei guvernări. E necesar să fie tipărite și difuzate foi volante prin care să li se povestească oamenilor adevărul: și cel cu vechime de veacuri, și cel din ziua de astăzi. Adevăr pe care guvernarea îl tăinuiește de poporul Moldovei.

* * *
Nicolai Rusol, membru al CC al PCRM, care se află în fruntea comitetului raional al Partidului Comuniștilor din sectorul Botanica al capitalei, a apreciat înalt activitatea comuniștilor de la Hîncești. El a menționat spiritul lor activ, dorința de a munci, discuțiile lor deschise și sincere. În cadrul plenarei au fost făcute propuneri constructive, acestea fiind susținute de întregul activ de partid.

Natalia Lujinaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: