În spatele nostru e măreața idee a puterii poporului. În spatele nostru e memoria eroilor-comsomoliști
РУС. MOLD.
» » În spatele nostru e măreața idee a puterii poporului. În spatele nostru e memoria eroilor-comsomoliști

În spatele nostru e măreața idee a puterii poporului. În spatele nostru e memoria eroilor-comsomoliști

3-11-2018, 11:26
Viziuni: 3 944
  
Versiunea de tipar   
În spatele nostru e măreața idee a puterii poporului. În spatele nostru e memoria eroilor-comsomoliștiTezele discursului a Dianei Caraman, prim-secretar al CC al UCTM, la Adunarea festivă, consacrată Centenarului a ULCT
 
Stimați tovarăși!

Permiteți-mi să vă felicit cu prilejul unui foarte important eveniment în viața organizației noastre, și anume împlinirea a o sută de ani din ziua întemeierii Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului din URSS. Pentru noi, comsomoliștii de astăzi, este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să fim continuatorii cauzei Comsomolului sovietic, să fim urmașii remarcabililor eroi comsomoliști și ai fondatorilor mișcării comuniste de tineret.
 
În perioada 29 octombrie-4 noiembrie, 1918, a avut loc Congresul I al tuturor uniunilor muncitorești și țărănești de tineret din întreaga Rusie, la care a fost anunțată formarea UCTR (Uniunea Comunistă a Tineretului din Rusia).

Atunci, Rusia Sovietică era încercuită de fronturi, delegații congresului îi reprezentau pe cei 22 mii de membri ai uniunilor muncitorești și țărănești de tineret întruniți în mai mult de 120 de organizații. Vladimir Ilici Lenin a fost ales președinte de onoare al congresului.

Inițiatorul formării organizației comsomoliste a fost V. I. Lenin. «Sarcinile uniunilor tineretului» — cuvîntarea pe care a ținut-o el la Congresul III general al Uniunii Tineretului Comunist din Rusia — a devenit principalul document ideologic al ULCT pentru mulți ani înainte.

Potrivit spuselor secretarului personal al lui Stalin, Boris Bajanov, fondator al Comsomolului, practic, a fost Lazari Șațkin. Primul congres al UCTR a devenit un examen serios pentru Șațkin ca teoretician al Comsomolului. Principalele documente ale congresului — tezele Programului, apoi însuși Programul, parțial Statutul — toate au fost elaborate cu participarea lui activă. El avea pe atunci 16 ani. Lenin îl aprecia înalt pe acest tînăr talentat. Într-o mare măsură, anume datorită lui Șațkin, Lenin a rostit la Congresul III al Comsomolului cuvîntarea cunoscută sub denumirea «Sarcinile Uniunilor Tineretului».

Vremurile de atunci erau dintre cele grele. Majoritatea întreprinderilor industriale fuseseră distruse, iar volumul producției meșteșugărești, în comparație cu nivelul de pînă la război, s-a redus în jumătate. Organizațiile comuniste de la sate erau în acele timpuri încă puțin numeroase. În fața organizațiilor comsomoliste a fost pusă sarcina de a ajuta poporul să lichideze cît mai grabnic dezordinea din țară.

În februarie, începutul lui martie, 1920, comitetul județean Tiraspol al partidului a creat un birou al tineretului comunist. Asemenea birouri au mai fost create la Balta și la Ananiev. După congresul Comsomolului ținut la Moscova, biroul tineretului comunist din Moldova a organizat cercuri de studiere a materialelor acestui congres. Doritori de a intra în rîndurile Comsomolului erau deosebit de mulți la Tiraspol, Rîbnița și Slobozia. Timp de doar cîțiva ani, organizația comsomolistă de la Tiraspol a devenit una dintre cele mai mari.

* * *
După izgonirea în 1944 din teritoriul Moldovei a cotropitorilor româno-fasciști, poporul moldovenesc a procedat la restabilirea economiei în raioanele eliberate ale republicii. Organizația comsomolistă a început consolidarea organizatorică a rîndurilor sale, extinderea legăturilor cu tineretul care încă nu făcea parte din rîndurile ei, precum și ridicarea rolului organizațiilor primare în lupta pentru îndeplinirea planurilor cincinalului de după război.

Comsomolul a jucat un mare rol în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid privind restabilirea economiei naționale, industrializarea și colectivizarea țării, precum și desfășurarea revoluției culturale.

După Marele Război pentru Apărarea Patriei, au devenit foarte populare marșurile pe locurile gloriei de luptă și de muncă a poporului sovietic, căutarea și stabilirea numelor ostașilor căzuți în luptele din timpul Războiului Civil și în cele din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.
 
Pentru merite în fața țării, ULCT din URSS a fost distinsă cu cinci ordine ale Uniunii Sovietice.

* * *
Istoria Comsomolului din Moldova este indisolubil legată de istoria ULCT din URSS. În acest sens, activitatea Comsomolului moldovenesc a fost strîns legată și de participarea la construcția celor mai importante obiecte. De la începutul anilor 70 și pînă în anii 90, cu foi comsomoliste au plecat la șantiere de șoc din țară mai mult de 50 mii de tineri.

Dragi prieteni!

Majoritatea absolută a foștilor comsomoliști își amintesc anii aflării lor în această organizație ca o perioadă a vieții lor în care a domnit fidelitatea sinceră în relațiile de prietenie și dragoste, devotamentul față de idealuri și romantica unor noi căi, a unor visuri, și scopuri comune. Tineretul, îndeosebi comsomoliștii, aveau năzuințe comune.

Comsomoliștii ocupau un loc demn în domeniul științei, culturii, învățămîntului și sportului, în cucerirea Cosmosului. În acei ani, obiectivul tineretului era participarea activă la dezvoltarea economiei și culturii.

Iar în zilele noastre, una din cele mai importante sarcini ale Comsomolului este rezistența drastică și categorică în fața propagandei antisovietice și anticomuniste a capitaliștilor și a neoliberalilor care au ajuns la putere în Republica Moldova de astăzi.

Cu mare regret, în actuala etapă a dezvoltării țării noastre, în capul mesei sînt puse nu problemele dezvoltării societății, nu lupta politică, — lupta ideilor și a propunerilor în scopul dezvoltării statului, — ci lupta resurselor și a posibilităților. Astăzi, guvernarea îi inspiră tineretului că cea mai bună alegere a locului și rolului său în stat depinde de alegerea justă a unei sau alte organizații din care tînărul să facă parte. Și respectiva alegere trebuie să se bazeze nu pe valorile ideologice ale organizației, ci, în primul rînd, pe oportunitățile și avantajele financiare pe care această organizație i le poate asigura tînărului. Spre marele nostru regret, în condițiile vieții contemporane, asemenea fenomene ca trădarea și slugărnicia nu mai sînt considerate ceva rău și mîrșav, ba chiar din contra — ele sînt prezentate drept iscusința de a te orienta corect în situație.

Astăzi, deși la noi există o mare diversitate de organizații de tineret, Moldova și societatea ei au nevoie acută de organizații care în mod sistemic s-ar ocupa de educația morală și patriotică a generației contemporane. Și anume o astfel de organizație este Comsomolul moldovenesc, aripa tinerească a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

* * *
Prima adunare constitutivă a Comsomolului moldovenesc contemporan a fost ținută pe 29 octombrie, 1995. Chiar din primele zile ale activității sale în condițiile opoziției și a unei dificile situații economice, sociale și politice în țară, organizația noastră de tineret, împreună cu PCRM readus la viață, a luptat și continuă să lupte pentru un viitor mai bun al concetățenilor noștri.

În anii 90, în perioada statornicirii Comsomolului contemporan, la fel ca și în ultimii 9 ani, reprezentanții majorității parlamentare, prin toată atitudinea lor, încearcă să demoralizeze actualul tineret moldovenesc. Politica de tineret pe care o promovează aceștia este de a le crea tinerilor noștri impresia că propriul lor stat nu are nevoie de dînșii, că sînt inutili la ei acasă. Dar guvernanții nu pot anula ceea ce este evident — că anume tinerilor, adică anume nouă, ne aparține viitorul!

Da, trebuie să recunoaștem că, în ceea ce privește resursele accesibile, noi le cedăm celor care au acceptat să-și calce pe conștiință și au aderat la guvernarea antipopulară și antisocială. Da, astăzi, majoritatea organizațiilor de tineret trag foloase din statutul lor, acestea fiind o anexă la președintele ilegal sau la un oligarh cu reputație dubioasă, care a uzurpat puterea în republică. În pofida faptului că și în rîndurile noastre s-a întîmplat ca unii tineri, cuceriți de «marile posibilități» promise, au trădat principiile noastre. Dar anume aceste principii ne deosebesc pe noi de acele organizații de tineret ce s-au transformat în purtători de idei în acea masă mediocră de tineri care aplaudă în fața «idolilor de aur» ai lor.

Noi avem în spatele nostru măreața idee a puterii poporului, a egalității și dezvoltării sociale. Noi avem în spatele nostru memoria faptelor săvîrșite de eroii comsomoliști. Dar cine este eroul oponenților noștri? Pentru cît timp le vor ajunge actualilor politicieni banii de proveniență dubioasă pentru a-i îndobitoci pe tineri?

Împreună cu Partidul Comuniștilor și cu organizațiile care se sprijină pe principiile statalității Republicii Moldova, comsomoliștii trebuie să apere independența și suveranitatea țării, să lupte împotriva răspîndirii propagandei «unirii», pe care în mod egal o stimulează capitaliștii (ei se numesc pe sine «socialiști» sau «democrați») ce se află la putere și distrug baza statului, ocupîndu-se doar de satisfacerea propriei vanități și de creșterea conturilor sale bancare.

Eroica istorie a ULCT din toată Uniunea înseamnă o nesecată sursă pentru educația bazată pe spiritul tradițiilor revoluționare, de luptă și de muncă a mai multe generații. Și tineretul secolului XXI trebuie să perceapă mărețul nostru trecut ca o extrem de valoroasă experiență, ca un material pentru meditații, pentru analiza critică a propriilor decizii și acțiuni.

În acest context, marcînd un Centenar de la fondarea Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului din URSS, activitatea acestei organizații și meritele ei în fața Patriei trebuie să devină cel mai important punct de orientare pentru cei care și astăzi luptă împotriva imperialismului mondial, pentru eliberarea tineretului muncitor de plăgile sociale ale capitalismului și de formele moderne de asuprire, pentru construirea unui viitor mai bun în patria noastră.

COMUNIST.MDскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: