Să lucrăm pentru un rezultat
РУС. MOLD.
» » Să lucrăm pentru un rezultat

Să lucrăm pentru un rezultat

28-05-2016, 10:18
Viziuni: 954
  
Versiunea de tipar   
Să lucrăm pentru un rezultatVladimir Voronin: «Misiunea fiecărui comunist este de a munci pentru consolidarea forţelor sănătoase din societate, pentru consolidarea întregului popor moldovenesc. Doar aşa vom putea să ne păstrăm ţara»

Sîmbătă, pe 21 mai, la Căuşeni a avut loc primul din cele opt seminare zonale planificate ale activului Partidului Comuniştilor, de data aceasta organizate de Comitetul Central al PCRM pentru primii secretari şi activiştii comitetelor raionale de partid din Căuşeni, Anenii Noi şi Ştefan-Vodă.


La lucrările forumului au participat liderul PCRM, Vladimir Voronin, secretatul executiv al CC al PCRM, Elena Bodnarenco, conducătorul fracţiunii parlamentare a PCRM, Ina Şupac, preşedintele comisiei de partid, Oleg Mantorov, precum şi preşedintele Uniunii Femeilor, Tatiana Bujoreanu.


Ordinea de zi a manifestaţiei a cuprins chestiuni legate de organizarea activităţii de partid la nivelul organizaţiilor primare şi al comitetelor raionale, ţinerea documentaţiei de partid, a muncii ideologice, asigurarea disciplinei de partid etc.


La primul seminar zonal de la Căuşeni au participat mai mult de 130 de comunişti. Participanţii la seminar au luat în dezbatere problemele actuale cu care se confruntă comuniştii din teritoriu şi societatea moldovenească în ansamblu.


Seminarul a fost condus de Veaceslav Nigai, prim-secretar al CR Căuşeni al PCRM. În cuvîntul de salut adresat participanţilor la forum, Veaceslav Nigai a menţionat importanţa desfăşurării unor astfel de seminare zonale tematice. Potrivit lui, în afară de întîlniri ale comuniştilor la nivel de organizaţii primare de partid, seminare cu participarea activului de partid concomitent din cîteva raioane permit ca problemele să fie luate în discuţie şi soluţionate în mod mai operativ. În plus, comuniştii au posibilitatea de a pune întrebările ce-i frămîntă nemijlocit direct colaboratorilor aparatului CC, reprezentanţilor fracţiunii parlamentare a PCRM.

 

Disciplină. Control. Muncă în mijlocul populaţiei


După cum a menţionat în luarea sa de cuvînt Elena Bodnarenco, secretar executiv al CC al PCRM, pentru ca partidul să atingă cu succes scopurile şi sarcinile propuse, în primul rînd, este necesar de a organiza o muncă eficientă în organizaţiile primare, deoarece anume ele constituie baza partidului. Pentru un schimb oportun de opinii, experienţă şi informaţii privind evenimentele din ţară, precum şi chestiunile vitale ale organizaţiilor de partid la nivel de raion, pentru a putea lua în mod operativ deciziile corespunzătoare, Comitetul Central a recomandat organizaţiilor de partid să desfăşoare adunări în teritoriu nu mai rar de o dată în lună, fiind invitaţi să participe şi reprezentanţi fără de partid ai comunităţilor locale.


Tematica adunărilor din cadrul organizaţiilor primare de partid trebuie să fie adusă la timp la cunoştinţa fiecărui comunist al organizaţiei, pentru ca adunarea să se desfăşoare într-un spirit constructiv. Secretarul executiv a mai subliniat importanţa şi actualitatea completării rîndurilor PCRM cu noi membri. Potrivit ei, deşi în unele localităţi indicele de primire în rîndurile partidului a scăzut întrucîtva, în ansamblu se observă că în ultimul timp interesul faţă de Partidul Comuniştilor creşte, îndeosebi în mijlocul tineretului. Dar în mijlocul tineretului trebuie să fie dusă o anumită muncă, iar pentru asta secretarii pentru ideologie trebuie să dezvolte practica de instruire atît printre noii membri de partid, cît şi printre candidaţii selectaţi pentru intrarea în rîndurile PCRM.


Un element dintre cele mai importante este munca în mijlocul populaţiei. Pentru aceasta, în cadrul organizaţiilor primare trebuie create echipe de agitatori profesionişti, capabili să răspundă în mod competent la orice întrebări.


La seminarul zonal de la Căuşeni a fost pusă în discuţie şi chestiunea cu privire la condiţiile de interacţiune cu alte partide în teritoriu. Răspunsul e simplu: dacă o asemenea interacţiune e şi posibil să fie întru binele comunităţii locale, asta poate fi acceptată doar exclusiv în cadrul documentelor programatice ale PCRM, precum şi al hotărîrilor Plenarei a XVIII-ea a CC al PCRM.

 

Interacţiune în afara politicii


Pe lîngă munca din interiorul partidului, CC a recomandat comitetelor raionale ale PCRM să activizeze munca cu organizaţiile obşteşti neguvernamentale. În fiecare raion funcţionează cu succes organizaţii de veterani, filiale ale organizaţiilor comsomoliste şi de pionieri, ale Uniunii Femeilor din Republica Moldova, în care femeile sunt reprezentate, practic, în toate localităţile din ţară.

 

Este semnificativ faptul că la lucrările seminarului zonal a participat şi Tatiana Bujoreanu, potrivit spuselor căreia o rezultativitate mai înaltă în soluţionarea problemelor complicate poate fi obţinută doar cu eforturi comune.


«Organizaţia noastră este obştească, nepolitică, şi întruneşte femei din toate raioanele Moldovei. Scopul principal al organizaţiei noastre constă tocmai în unirea femeilor, care, împreună, pot să rezolve şi rezolvă numeroase probleme de care se ciocnesc astăzi şi în ceea ce priveşte educaţia copiilor, şi a celor ce ţin de ajutorarea copiilor bolnavi, a mamelor cu mulţi copii şi a mamelor singuratice, a bătrînilor şi invalizilor şi pur şi simplu a oamenilor care nu au pe nimeni», a relevat Tatiana Bjoreanu.

 

În acest context, ea i-a îndemnat pe secretarii de comitete raionale la colaborare, pentru ca, în comun, să-i ajute mai activ pe oamenii care au nevoie acută de ajutor. «Noi ne străduim să-i ajutăm pe toţi cei care ni se adresează, şi facem asta din tot sufletul. Dar nu suntem o organizaţie de binefacere, pe cînd probleme de acest gen sunt foarte şi foarte multe. De aceea doar cu eforturi comune vom putea organiza o activitate mai eficientă a
Uniunii Femeilor», a concluzionat Tatiana Bujoreanu.

 

Obiectivul — consolidarea societăţii


Pe parcursul lucrărilor seminarului zonal de la Căuşeni, conducătoarea fracţiunii PCRM în Parlament, Ina Şupac, a povestit despre activitatea fracţiunii parlamentare a PCRM, atrăgînd atenţia participanţilor la forum la comlicaţiile cu care se confruntă fracţiunea comuniştilor în organul legislativ la promovarea unor proiecte de legi de orientare socială. Totodată, conducătoarea fracţiunii a subliniat faptul că în aceste condiţii dure, totuşi, comuniştii au obţinut ca Parlamentul să adopte un şir de legi elaborate şi iniţiate de ei.

 

Conform spuselor Inei Şupac, nimeni nu poate contesta înaltul nivel de profesionalism al fracţiunii parlamentare a PCRM şi sunt cazuri — de altfel, destul de frecvente — cînd o iniţiativă a comuniştilor este blocată, iar peste puţin timp aceeaşi iniţiativă este prezentată ca proiect al altei fracţiuni parlamentare. «Ei pur şi simplu fură iniţiativele noastre. Pentru public, mai întîi le blochează şi nu votează pentru unul sau alt prloect de lege al PCRM, iar după aceea, schimbînd în iniţiativa noastră o virgulă-două, o prezintă ca rezultat al muncii lor. E un lucru trist, care demonstrează nivelul general de pregătire al majorităţii guvernante din Parlament».


După cum a menţionat Ina Şupac, «la ziua de astăzi, fracţiunea PCRM are mai mult de 85 de iniţiative sociale. Nouă nu ne este ruşine pentru activitatea noastră, nouă nu ne este ruşine să ne uităm în ochii oamenilor. Lucrăm şi vom lucra în continuare!».


La rîndul său, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a atras atenţia comuniştilor asupra tendinţelor negative din societatea moldavă, ale căror consecinţe pot fi foarte triste pentru ţară.


Potrivit lui, în colosalul val de informaţii, de cele mai multe ori mincinoase, oamenilor simpli le este foarte greu să discearnă minciuna de adevăr. «De aceea principala noastră misiune este de a desfăşura permanent în mijlocul populaţiei o muncă de agitaţie şi de informare. Ţara trăieşte de la alegeri pînă la alegeri, iar lucrurile în Moldova merg tot mai rău şi mai rău. Ce e la mijloc? De ce se întîmplă aşa? Problema constă în faptul că mijloacele de informare în masă, mulţimea de canale televizate şi internet-resurse duc o politică nu întru binele poporului, orientată spre întărirea şi păstrarea statalităţii moldoveneşti. Şi această maşină propagandistică este produsul, consecinţa politicii mîrşave şi trădătoare, promovată astăzi de actualele autorităţi ale Moldovei. Şi Acordul de Asociere cu UE este o dovadă concretă a respectivului fapt», a subliniat liderul PCRM.


El a atras atenţia şi asupra faptului că de acum au trecut doi ani de la semnarea acestui document, iar autorităţile, de fapt, nici nu au început realizarea prevederilor lui. Acum ele nu ştiu ce să facă cu acest acord, pe care semnîndu-l, au închis ieşirea Moldovei pe pieţele din Est, dar nu au deschis, aşa cum au promis, uşile în piaţa de Vest.


Vladimir Voronin a constatat cu regret că «astăzi Moldova se află nu numai într-un impas politic, ci şi în unul economic. Şi asta pentru că la semnarea sus-pomenitului acord autorităţile moldovene au comis greşeli, inclusiv strategice. Şi, pare-se, au făcut lucrul acesta în mod special şi conştient, îngropînd tot ce a fost posibil să fie îngropat. Şi toate pentru a aduce ţara la o situaţie desperată, pînă la limită. În acest caz, proiectul de unire cu România va părea mai atractiv şi realizabil. Pe cînd asta e o adevărată trădare şi, repet, la această trădare aşa-numita guvernare proeuropeană merge în mod conştient».


În opinia lui Vladimir Voronin, problema actualei guvernări constă nu doar în atitudinea ei plină de înşelăciune faţă de ţară, ci şi în totala ei lipsă de profesionalism, pe care o confirmă cu fiecare nouă decizie pe care o ia. Tot ceea ce o interesează pe guvernarea criminală din Moldova sunt doar schemele de corupţie, de jaf şi de lobbism.


«Să trăim aşa şi în continuare, nu e posibil. Principala noastră misiune, misiune a fiecărui comunist, e să muncim pentru consolidarea forţelor sănătoase din societate, pentru consolidarea întregului popor moldovenesc. Doar aşa vom putea să păstrăm ţara», a încheiat liderul PCRM».
 
Pavel Marfin
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: