Totaluri le dărilor de seamă şi alegerilor
РУС. MOLD.
» » Totaluri le dărilor de seamă şi alegerilor

Totaluri le dărilor de seamă şi alegerilor

11-12-2015, 10:48
Просмотров: 1 720
  
Версия для печати   
Totaluri le dărilor de seamă şi alegerilorMajoritatea comitetelor raionale de partid au asigurat un nivel organizatoric, ideologic şi politic al desfăşurării adunărilor ce corespunde cerinţeore Statutului PCRM

În numărul precedent, «Comunistul» a adus la cunoştinţa cititorilor principalele rezultate ale campaniei de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare ale Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, care s-a desfăşurat în perioada 1 octombrie — 30 noiembrie a.c.


În baza totalurilor respectivei campanii, Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM a adoptat o hotărîre al cărei text îl prezentăm în întregime.

 

Hotărîre a Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, adoptată la 30 noiembrie 2015 «Cu privire la dările de seamă şi alegerile din organizaţiile primare»


Audiind şi luînd în dezbatere informaţia prezentată de preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, cu privire la totalurile adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid, Comitetul Executiv Politic al CC relevă că şi comitetul municipal, şi majoritatea comitetelor raionale ale partidului au asigurat un nivel organizatoric, ideologic şi politic ce corespunde cerinţelor Statutului PCRM.


Pînă la începutul campaniei de dare de seamă şi alegeri, 18 comitete raionale au organizat şi au efectuat verificarea numărului de membri de partid.

 

Rapoartele birourilor şi ale secretarilor organizaţiilor de partid privind îndeplinirea sarcinilor trasate de organele superioare de partid, a propriilor hotărîri şi planuri de lucru au decurs în atmosfera unor discuţii constructive şi principiale. 27 de comitete raionale s-au încadrat în termenele stabilite prin Hotărîrea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM din 16 septembrie 2015 şi au desfăşurat adunări în toate organizaţiile primare.


Potrivit graficelor stabilite, fără amînări şi fără zădărniciri, s-au desfăşurat adunările în municipiul Bălţi, în sectorul Botanica al capitalei, în raioanele Orhei, Făleşti, Ciadîr-Lunga. În şase organizaţii raionale de partid a fost amînată cîte o adunare.


În dările de seamă au fost reflectate formele şi metodele de activitate a comuniştilor în condiţiile aflării partidului în opoziţie, precum şi dinamica mişcării rîndurilor de partid şi a perfecţionării structurii organizaţiilor de partid. A fost făcută o analiză obiectivă a îndeplinirii de către comunişti a sarcinilor de partid, a cerinţelor statutare, a participării lor la munca politică de masă, fiind luate în considerare rezultatele precedentelor alegeri în organele puterii locale. De asemenea, au fost scoase la iveală problemele existente şi proiectate căile şi metodele de soluţionare a acestora.

 

Recentele adunări de partid s-au desfăşurat cu o prezenţă bună a comuniştilor. În ansamblu, la adunări au luat parte 72% din numărul total de membri ai PCRM, care se află la evidenţă în organizaţiile primare. Cea mai bună prezenţă a fost înregistrată în raionul Soroca — 93%, Hînceşti — 88, Rezina — 82, Edineţ — 80, Cahul — 74%.


Pe parcursul adunărilor, la dezbaterile rapoartelor prezentate de primii secretari ai organizaţiilor de partid au participat 59% din cei prezenţi, sau, în medie, cîte 5 vorbitori la fiecare adunare. Cel mai pronunţat spirit activ l-au demonstrat comuniştii din raioanele Străşeni — 7 vorbitori, Ocniţa — 8, Căuşeni — 9 vorbitori la fiecare adunare.


În perioada de dare de seamă şi alegeri, în rîndurile PCRM au intrat 264 de persoane. În nouă organizaţii raionale de partid au fost primiţi în PCRM de la 10 pînă la 37 de oameni, inclusiv în raionul Hînceşti — 37, Căuşeni — 33, Dubăsari — 32, Ocniţa — 25, Făleşti — 21 de oameni.


Organizaţiile primare de partid au continuat practica amovibilităţii liderilor săi. La adunările recente, din întrea ga componenţă de secretari aleşi, 22,6% sunt oameni noi. 34% din toţi secretarii aleşi sunt femei, iar 9,4% din secretarii organizaţiilor primare sunt comunişti tineri.


La pregătirea şi desfăşurarea adunărilor de partid au participat membrii birourilor, secretarii comitetului municipal şi ai comitetelor raionale de partid. La lucrările a 443 de adunări au partidipat membri ai Comitetului Executiv Politic al CC, deputaţi din fracţiunea comuniştilor în Parlament.


Din 17 raioane au parvenit 75 de observaţii critice şi propuneri exprimate de comunişti în cadrul adunărilor de dare de seamă şi alegeri la adresa CC al PCRM. La adunări, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de comitetele raionale, au fost aleşi delegaţi la conferinţele raionale de partid.

 

Totodată, pe parcursul desfăşurării adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid, mai multe comitete raionale au comis un şir de greşeli şi neglijenţe serioase. 22 de comitete raionale de partid nu au efectuat verificarea membrilor de partid înainte de începutul campaniei.

 

13 comitete raionale de partid nu s-au încadrat în termenele stabilite pentru organizarea adunărilor. În raioanele Teleneşti, Cimişlia şi Cantemir dările de seamă şi alegerile au început doar în noiembrie. Pentru luna decembrie au fost amînate 53 de adunări, dintre care 10 — la Cantemir, 9 — la Teleneşti, cîte 6 — la Leova şi Floreşti, cîte 4 adunări — în sectorul Ciocana al capitalei şi la Ungheni.


Au avut loc 5 zădărniciri şi 165 amînări ale adunărilor. Cel mai mare număr de adunări amînate au fost înregistrate în sectorul Buiucani al capitalei — 22, în raionul Briceni — 12, Rîşcani şi Ungheni — cîte 10, Drochia, Floreşti, Şoldăneşti — cîte 8.


Cu o prezenţă destul de mică s-au desfăşurat adunările de dare de seamă în raioanele Dubăsari, Cantemir, Taraclia, Teleneşti şi Floreşti.


La dezbaterile pe marginea rapoartelor, comuniştii dintr-un şir de raioane au manifestat pasivitate. În sectoarele Botanica şi Ciocana ale capitalei, în raioanele Drochia, Rîşcani şi Cimişlia, la adunări au luat cuvîntul în medie cîte 3 comunişti, în raioanele Cantemir şi Floreşti — cîte 2.


Despre spiritul activ scăzut şi insuficienţa de interes a comuniştilor la adunări vorbeşte şi faptul că, în perioada campaniei, din 23 de raioane la adresa CC al PCRM nu a parvenit nici o propunere, nici o observaţie critică.


Pe parcursul dărilor de seamă şi alegerilor, 16 organizaţii raionale de partid nu au primit în rîndurile partidului nici un om.


Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM DECIDE:

 

1.  La apropiatele conferinţe de dare de seamă şi alegeri şi la adunările generale ale comuniştilor, comitetele raionale de partid să facă o analiză a totalurilor adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid. În hotărîrile conferinţelor şi ale adunărilor generale să fie reflectate măsurile concrete de înlăturare a lipsurilor şi neglijenţelor, de îndeplinire a observaţiilor critice şi a propunerilor făcute de comunişti.


2.  Comitetele raionale de partid din sectorul Ciocana, din raioanele Floreşti, Ungheni, Ialoveni, Drochia, Cimişlia, Basarabeasca, Răşcani, Călăraşi, Leova, Cantemir, Teleneşti, pînă la 10 decembrie să încheie desfăşurarea adunărilor de partid de dare de seamă şi alegeri.


3.  Secretarul executiv al CC al PCRM să elaboreze un plan de acţiuni ale CC al PCRM privind realizarea observaţiilor critice şi a propunerilor făcute de comunişti la adunările de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid, ţinîndu-se cont şi de propunerile şi observaţiile exprimate la conferinţele raionale şi la adunările generale ale comuniştilor.


4.   Controlul asupra îndeplinirii respectivei hotărîri să fie încredinţat secretarului executiv al CC al PCRM, tov. Reşetnicov A.V.

 

Aparatul CC

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: