Să ne consolidăm şi să luptăm
РУС. MOLD.
» » Să ne consolidăm şi să luptăm

Să ne consolidăm şi să luptăm

18-12-2015, 15:06
Просмотров: 1 347
  
Версия для печати   
Să ne consolidăm şi să luptămDonduşeni: Noi chemăm toate forţele sănătoase ale societăţii la consolidare, în scopul de a păstra şi a dezvolta Moldova noastră


Conferinţele de dare de seamă şi alegeri continuă. Sîmbătă, pe 12 decembrie, al XI-ea for de partid l-a desfăşurat organizaţia raională Donduşeni a PCRM. Din 52 de delegaţi, au fost prezenţi 39. La lucrările Conferinţei a participat Maria Postoico, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, deputat în Parlament.

 

În raportul său, Anastasii Pavlov, prim-secretar al comitetului raional, a menţionat că, pe parcursul perioadei de dare de seamă, comitetul raional şi organizaţiile primare de partid au depus multe eforturi pentru a promova politica PCRM în plan organizatoric, politic şi social. Majoritatea organizaţiilor de partid au activat în strictă conformitate cu statutul PCRM şi cu planul aprobat de acţiuni: în oraşul Donduşeni — secretarul Oleg Coval, în satul Plop — Grigore Jelauc, în satul Donduşeni — Diana Griciuc, în Crişcăuţi — Alina Semeniuc, în Rediul Mare — Adrian Dediu, în Elizavetovca — Valeri Mişcişin, în Moşana — Victor Ermaliuc.


În perioada de dare de seamă, la Donduşeni s-a reuşit să fie obţinute succese importante la capitolul îmbunătăţirea calităţii şi creşterea componenţei organizaţiei raionale de partid. Numărul comuniştilor din raion s-a mărit cu 65 de noi membri. În această deosebit de complicată muncă o contribuţie deosebită şi-au adus următoarele organizaţii de partid: cea din satul Pivniceni — 12 noi comunişti, din Evlizavetovca — 12, din satul Donduşeni — 10, din Sudarca — 4, din oraşul Donduşeni — 2, din satul Teleşeuca — 7, din Rediul Mare — 11 noi comunişti. Cît priveşte munca obştească, primul secretar a comunicat cu multă mîndrie că s-a reuşit activizarea muncii cu organizaţia raională de femei. În acest context, în 7 localităţi ale raionului au fost create consilii de femei, din care fac parte 80 de femei.


Totodată, după cum a a remarcat prim-secretarul, în activitatea comitetului raional, a biroului lui şi a organizaţiilor primare de partid există lipsuri. De exemplu, şedinţele plenare şi şedinţele biroului organizaţiilor primare nu întotdeauna s-au desfăşurat la nivelul cuvenit. Iar unele organizaţii de partid în perioada de dare de seamă nu au primit nici un membru nou în rîndurile sale. De asemenea, potrivit lui Anastasii Pavlov, comitetul raional şi OPP nu au făcut faţă însărcinării de a pregăti şi a promova cadre în diferite organe ale puterii — atît la nivel raional, cît şi la nivel republican. Nici abonarea la presa de partid nu s-a făcut aşa cum s-ar fi cuvenit să fie făcută.


Dezbaterile pe marginea raportului au fost, cum se spune, fierbinţi, dar şi constructive. În particular, oamenii şi-au exprimat nemulţumirea de noua putere, care-şi îndeplineşte obligaţiile de mîntuială, astfel că multe probleme şi chestiuni rămîn nesoluţionate. Cei care au luat cuvîntul şi-au exprimat părerea că situaţia politică ce a condus la criza social-politică în ţară ar putea fi soluţionată cel puţin parţial, dacă oponenţii politici şi-ar apleca mai des urechea la ceea ce propun comuniştii în Parlament.


Maria Postoico, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, deputat în Parblament, i-a îndemnat pe comunişti ca în aceste vremuri grele atît pentru ţară, cît şi pentru partid să rămînă uniţi, să nu se lase pradă provocărilor şi promisiunilor false ale oponenţilor.


În ansamblu, activitatea comitetului raional Donduşeni a fost apreciată ca satisfăcătoare. În hotărîrea adoptată de către delegaţii la Conferinţă printre principalele scopuri şi sarcini pentru viitoarea perioadă sunt schiţate următoarele: a intensifica munca organizatorică şi politică în mijlocul populaţiei, a acorda o atenţie sporită creşterii rîndurilor partidului şi abonării la ziarul «Comunistul». De asemenea, comuniştii au chemat toate forţele sănătoase ale societăţii la consolidare, pentru a păstra şi a dezvolta Republica Moldova.


Delegaţii la Conferinţa a XI-ea raională de partid de dare de seamă şi alegeri din Donduşeni au ales organele conducătoare ale comitetului raional, în fruntea cărora, conform părerii unanime a comuniştilor, trebuie să se afle şi în continuare Anastasii Pavlov. În calitate de secretari ai comitetului raional au fost aleşi Valeriu Meşcişin şi Lucia Corduleanu.

 

Marina Țurcan

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: