Cotitura spre stînga este inevitabilă!
РУС. MOLD.
» » Cotitura spre stînga este inevitabilă!

Cotitura spre stînga este inevitabilă!

27-09-2017, 13:19
Viziuni: 663
  
Versiunea de tipar   
Cotitura spre stînga este inevitabilă!Rezoluția Plenarei a III-ea a Consiliului Central al UPC-PCUS „Cu privire la Centenarul Marelui Octombrie și obiectivele Uniunii partidelor frățești la etapa actuală”
 
Istoria mondială nu cunoaște un alt eveniment mai important decît Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Evenimentul ce s-a produs în octombrie 1917 a avut o influență decisivă asupra întregului mers ulterior al dezvoltării civilizației omenești, a deschis o nouă epocă în viața țărilor și a popoarelor – epoca eliberării generale sociale și naționale. După cum s-a exprimat V.I. Lenin, din momentul celei de a treia Revoluții victorioase ruse, omenirea se debarasează de ultima formă de robie: capitalistă, sau năimită.

Cu prețul unor eforturi colosale, Marele Octombrie a transformat înapoiatul și destrămatul Imperiu Rus într-un stat puternic și dezvoltat din punct de vedere economic – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, a nimicit multiseculara asuprire națională, a asigurat o nemaivăzută prosperare culturală a tuturor națiunilor și etniilor URSS, adevărata lor egalitate și colaborare fructuoasă.

Trăinicia unității poporului sovietic multinațional, condus de Partidul Comunist,  a fost verificată în modul cel mai dur în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Prietenia și frăția republicilor unionale au rezistat în fața năvalei aducătoare de moarte a hoardelor fasciste, care erau completate și asigurate cu tot necesarul de întreaga Europă. La temelia Victoriei noastre comune s-au aflat marile cuceriri ale lui Octombrie: caracterul planificat și eficiența economiei, colectivismul și ajutorul reciproc, știința de carte generală și accesibilitatea studiilor, avîntul spiritual și optimismul istoric. Plătind cu prețul milioanelor de vieți ale propriilor cetățeni, Uniunea Sovietică a salvat de la pieire multe popoare ale Europei și Asiei, pentru mulți ani înainte asigurîndu-le  posibilitatea unei dezvoltări libere a statului, a creat sistemul socialist mondial.

Cu toate acestea, în anii 1990, sub influența unui întreg ansamblu de cauze obiective și subiective, socialismul a avut de suferit o înfrîngere temporară. Evenimentele de la sfîrșitul anului 1991 au condus la nimicirea de către contrarevoluție a URSS, practic, în toate republicile și la înlocuirea puterii oamenilor muncii cu puterea  proaspăt apăruților exploatatori. În scopul restaurării capitalismului sălbatic, au fost folosite cele mai barbare metode: masacrul interetnic, represiuni politice și omoruri ale comuniștilor,  jefuirea cinică de către o mînă de vampiri a proprietății întregului popor, creată cu sudoarea și sîngele multor generații, prostirea în masă și sărăcirea populației. Mai multe foste republici ale URSS s-au pomenit, de fapt, ocupate, de trupele agresivului bloc NATO.

De atunci încoace, pentru noi, comuniștii, care ne-am unit în Uniunea partidelor comuniste-Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, fiecare aniversare a Marelui Octombrie marchează prin sine o nouă etapă a luptei împotriva subjugării imperialiste a popoarelor sovietice separate, împotriva dezmățului anticomunismului și neonazismului, pentru renașterea socialistă a unui stat unional reînnoit. Firește, din cele ce s-au produs în acești ani, am tras anumite concluzii și, cu eforturi comune, elaborăm o nouă direcție politică corectă. De acum înainte, noi trebuie să apreciem în mod cumpătat și realist situația din tabăra adversarului de clasă, mișcările în economia și politica imperialismului  global. Astăzi, la fel ca în anii 30 ai secolului trecut, acesta din nou caută ieșire din impasul economic în fascism și într-un nou masacru mondial. Drept exemplu elocvent în această privință ne poate servi sîngeroasele evenimente din frățeasca Ucraină, care continuă timp de trei ani.

Comitetul Central al UPC-PCUS subliniază necesitatea desfășurării unei campanii de solidaritate cu dîrzul Partid Comunist din Ucraina, care a nimerit sub lugubrul „tăvălug”  banderovist, precum și organizarea unei largi mișcări antifasciste.  Este o cerință a situației care s-a format nu numai în spațiul postsovietic și într-un șir de țări europene, ci și pe întreg globul pămîntesc. Acestea, la fel și multe alte chestiuni ce țin de solidaritatea internațională, pot fi supuse discuției în cadrul manifestațiilor de la Sankt-Petersburg și de la Moscova din perioada 1-7 noiembrie 2017, consacrate centenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Evenimentul-cheie în desfășurarea lor va fi Întrunirea a 19-ea internațională a partidelor comuniste și muncitorești. Organizarea anuală a unor asemenea întruniri a devenit un factor important în coordonarea acțiunilor forțelor de stînga în condițiile zilelor de astăzi.

Ultimii ani sînt marcați de o extremă acutizare a contradicțiilor interne ale capitalismului mondial și, în deosebi, a principalului său bastion – imperialismul american, de intensificarea instabilității social-politice apărute în echilibrul mondial în ultimul deceniu al secolului XX.

O particularitate remarcabilă a timpului prezent este spiritul politic din ce în ce mai activ pe care îl demonstrează tineretul dintr-un șir de țări din Europa, Asia, America de Nord și America Latină, acesta manifestîndu-se în formă de mișcare antiglobalistă de stînga. O contribuție semnificativă în lupta antiimperialistă, ca și pînă acum,o aduce Federația Mondială a Tineretului Democrat, sub a cărui egidă,  în octombrie 2017, în Rusia va avea loc al XIX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. Intrarea pe arena politică a tinerei generații de pe planetă torpilează și mai mult sprijinul din partea societății a oligarhiei financiare transnaționale. UPC-PCUS împărtășește și susține în totalitate lozincile Festivalului: „Pentru pace, solidaritate și echitate socială! Noi luptăm împotriva imperialismului! Respectîndu-ne trecutul, noi construim viitorul!” și va oferi tineretului din țările noastre ajutor sub toate aspectele în desfășurarea lui.

În pofida colosalei complexități a problemelor pe care le avem în fața noastră, în pofida vremelnicelor nereușite și retrageri, în coaliție largă cu toate forțele popular-patriotice, comuniștii  sînt capabili să realizeze și realizează succese reale. Oamenii muncii din Bielorusia, din propria lor experiență, s-au convins de consecințele catastrofale ale capitalizării, au reușit  să se trezească din amețeala liberal-naționalistă. Și iată de acum al doilea deceniu republica demonstrează un exemplu convingător de păstrare și sporire a patrimoniului sovietic. E profund simbolic și faptul că Plenara Consiliului Central al UPC-PCUS, desfășurată cu prilejul centenarului Marelui Octombrie, are loc pe sfîntul pămînt bielorus – anume pe acel pămînt pe care, în primăvara anului 1898, s-a născut Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Noi și de acum înainte vom propaga prin toate modalitățile de care dispunem realizările social-economice și culturale ale Bielorusiei, vom combate atacurile neprietenilor ei asupra cursului independent și făuritor ales de ea.

Fiind prin esența sa pur internaționalistă, Uniunea partidelor comuniste va continua să lupte pentru respectarea demnității și identității fiecărei națiuni, dar, totodată, – și pentru unirea în continuare a popoarelor statelor noastre în baza idealurilor Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Doar o asemenea unitate poate stopa noua epidemie de ciumă fascistă și asigura făurirea unui viitor demn.

Pentru o nouă Uniune a popoarelor frățești!
Cotitura spre stînga este inevitabilă!
Trăiască Centenarul Marelui Octombrie!


or. Minsk, 23 septembrie, 2017

skpkpss.ruскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: