Sub drapelul lui Octombrie
РУС. MOLD.
» » Sub drapelul lui Octombrie

Sub drapelul lui Octombrie

6-11-2015, 10:50
Просмотров: 1 805
  
Версия для печати   
Sub drapelul  lui OctombrieAdresarea către popor a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu prilejul aniversării a 98-a a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie 


Dragi concetăţeni!


Pe 7 noiembrie, în mod tradiţional, noi sărbătorim aniversarea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie. 

 

Marele Octombrie păşeşte pe planeta noastră de acum aproape o sută de ani! 

 

Prin importanţa sa şi influenţa asupra dezvoltării întregii lumi, Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie este fără echivalent.

 

Revoluţia din Octombrie nu este o schimbare mecanică a unei forme de exploatare cu alta. Revoluţia din Octombrie a lichidat în totalitate orice gen de exploatare a omului, a nimicit toate formele de asuprire naţională şi inegalitate socială, a salvat popoarele lumii de o catastrofă economică şi naţională. Să ne amintim: primele decrete ale puterii sovietice au fost Decretul despre pace între toate popoarele şi Decretul despre pămînt.


Marele Octombrie a creat primul în lume stat al muncitorilor şi ţăranilor, realizînd în fapt visul secular despre dreptul popoarelor şi al naţiunilor. Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie a dat o lovitură distrugătoare modelului de atunci al capitalismului, avînd o influenţă definitivă asupra ulterioarei istorii a întregii omeniri.


Înfruntînd inimaginabile greutăţi, sub conducerea partidului bolşevicilor, tînăra putere sovietică, învingîndu-i pe duşmani în războiul civil, a procedat la construcţia unei noi societăţi socialiste, timp de zece ani realizînd industrializarea şi colectivizarea ţării.


Lichidînd neştiinţa de carte în mase şi înfăptuind revoluţia culturală, URSS a transformat socialismul într-o alternativă convingătoare a capitalis­mului. Anume aceste succese, precum şi patriotismul, eroismul, rolul de conducător al PCUS şi încrederea în viitorul statului socialist au fost mai apoi componentele Marii Victorii asupra fascismului în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.


Printre importantele succese economice şi politice în anii postbelici putem numi prima centrală electrică atomică şi primul satelit cosmic, zborul istoric în cosmos al lui Iuri Gagarin, crearea unui scut de rachete nucleare, realizarea unei parităţi militare şi politice cu SUA, alegerea căii socialiste de dezvoltare de către multe ţări din Europa şi Asia.


Astăzi, cu cît mai profund analizăm procesele ce decurg acum în Moldova după prăbuşirea puterii sovietice, cu atît mai măreţ, mai apropiat şi mai înţeles devine pentru noi chipul statului sovietic. Fără careva idealizări ale trecutului, noi şi mai mult conştientizăm şi simţim rezultatele nepieritoare şi de neuitat ale lui Octombrie. E naşterea omului din viitor. E naşterea în sufletele oamenilor a încrederii şi speranţei că a construi o societate echitabilă este un lucru posibil.


Noi, comuniştii din Moldova de astăzi, în repetate rînduri am propus proiecte de construire a unui stat echitabil din punct de vedere social. Stat în care ţara şi poporul nu s-ar sufoca în cleştele grupărilor criminale şi de clan. Stat cu o societate în care echitatea nu va depinde de dispoziţia şi caracteristicile morale ale politicienilor sau deputaţilor care au ajuns la putere în mod necinstit. Doar o asemenea concepţie este capabilă să-i unească pe cetăţenii ţării noastre polietnice, să fie un fundament durabil pentru formarea şi activitatea tuturor institutelor puterii în stat.Acum, cînd ţara noastră e ameninţată de pericolul destrămării statului, un astfel de sistem al puterii este actual ca niciodată. Doar o societate consolidată, unită de scopuri comune, poate păstra statalitatea moldovenească. Dacă nu vom înfăptui în Moldova anume o asemenea modernizare revoluţionară, se poate întîmpla un lucru iremediabil — ne vom pierde ţara întemeiată de Ştefan cel Mare cu aproape 500 de ani în urmă.


Începînd cu 1993, anul cînd a fost creat, Partidul  Comuniştilor, împreună cu poporul, a căutat şi continuă să caute soluţii pentru ieşirea din impasul politic la care au adus Moldova clanurile de partid ale liberalilor, democraţilor şi liberal-democraţilor.


Experienţa Marelui Octombrie ne oferă o asemenea oportunitate. În primul rînd, este vorba despre o luptă fermă pentru eliberarea statului de captivitatea structurilor oligarhice şi transmiterea întregii puteri în mîinile Suveranului ei, adică ale Poporului. Concomitent cu promovarea principiilor democratice de dezvoltare a ţării, trebuie să luăm măsuri pentru desăvîrşirea economică a organizaţiilor de stat, cooperatiste şi private. Resursele ţării trebuie să devină accesibile pentru toţi participanţii la activitatea economică şi să fie distribuite tuturor cetăţenilor potrivit muncii depuse de ei.


O sarcină nu mai puţin importantă este cea a dezvoltării unor asemenea relaţii care să contribuie la educarea patriotismului şi a mîndriei pentru ţară, pentru istoria şi tradiţiile ei, a unei atitudini respectuoase faţă de generaţia mai veche.

 

Dragi concetăţeni!


De fiecare dată cînd s-au aflat la putere, comuniştii au demonstrat că marea cauză de eliberare a omului din robie şi asuprire nu este o utopie, ci constituie sensul real al activităţii lor şi este unicul scop al acestei activităţi. Aşa a fost, aşa este şi aşa va fi şi de acum înainte.

 

Vă felicităm pe toţi cetăţenii ţării cu prilejul acestei Zile Măreţe şi vă îndemnăm să ne unim sub drapelul veşnic viu al lui Octombrie!

 

Trăiască Marele Octombrie!

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: